Na skróty
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:
  Czy wyegzekwowane przez Spółkę od dłużników wierzytelności kwoty z tytułu zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów windykacji (koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i komorniczym) należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać ten zwrot kosztów przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-7/05/Z/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy otrzymane przez Spółkę odsetki z tytułu uchybienia przez dłużników wierzytelności terminom spłaty tych wierzytelności (nabytych przez Spółkę na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności), należne za okres od nabycia wierzytelności przez Spółkę należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać te odsetki przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-6/05/Z/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy przysługuje odliczenie podatku w przypadku zakupu paliwa do motocykla?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/25/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  - czu podatek Vat jest dla szpitala kosztem kwalifikowanym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/E/005-2-21/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT, związanych z przyszłym wykonywaniem czynności opodatkowanych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-54/07/EK/PV-IV wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu paliwa do do samochodu ciężarowego SEAT 1M Leon 1,6 rok produkcji 2002 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-48/07/EK/PV-IV wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy z tytułu nabycia samochodu ciężarowego SEAT 1M Leon 1,6 rok produkcji 2002 można odliczyć cały podatek naliczony czy tylko 60% tej kwoty?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-49/07/EK/PV-IV wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z nabyciem sprzętu służącego do realizacji zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa, Powiatowi Pleszewskiemu przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, w sytuacji gdy zakup tych towarów finansowany był w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/10/2007/IPP wydana przez: Urząd Skarbowy w Pleszewie

 • Pytanie:
  1. Czy gmina ma prawo odliczać podatek naliczony przy zakupach inwestycyjnych w związku z budową sieci wodociągowej, jeżeli po jej wybudowaniu przekazuje tą sieć nieodpłatnie zakładowi budżetowemu zajmującemu się gospodarką komunalną?2. Czy czynność nieodpłatnego przekazania zakładowi komunalnemu sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1408/PPM/443-3/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Kozienicach

 • Pytanie:
  Proszę o wyjaśnienie kwestii stosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do podatków naliczonych wynikających z faktur zakupów dokonanych od dnia przekroczenia kwoty progowej do momentu rejestracji.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/06/2007/IPP wydana przez: Urząd Skarbowy w Pleszewie

 • Pytanie:
  Czy w opisanym stanie faktycznym zakup artykułów spożywczych dla zatrudnianych jest kosztem uzyskania w sensie ustawy o p.d.o.f. oraz czy z faktur na te artykuły można odliczać podatek VAT ?.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/05/2007/IPP wydana przez: Urząd Skarbowy w Pleszewie

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest stosowanie odliczenia podatku naliczonego od alkoholu zakupionego w ramach usługi cateringowej przeznaczonej na obsługę gości podczas spotkania z kontrahentami oraz od alkoholu zakupionego i wręczanego przedstawicielowi kontrahenta?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/VTR2/443-432a/06/MP wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z tytułu zakupu motocykla oraz czy można odliczać podatek VAT od paliwa przeznaczonego do napędu tego motocykla?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1442/TP/443-278/UZ/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wołominie

 • Pytanie:
  prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnych

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-104/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Chełmie

 • Pytanie:
  zy mogę odliczyć podatek VAT z faktury VAT od zakupu środka trwałego przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/03/2007/IPP wydana przez: Urząd Skarbowy w Pleszewie

 • Pytanie:
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od części zakupionych do samochodów używanych, w przypadku dostawy których sprzedaż jest dokumentowana fakturami VAT marża, a które to części służą do serwisów przedsprzedażowych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-56-1/PD/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

 • Pytanie:
  Podatniczka jest rolnikiem, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług . Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą złożonym na formularzu NIP-1 Podatniczka prowadzi działalność w zakresie upraw drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz upraw roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw. Podatniczka poinformowała, że prowadzi uprawy sadownicze. Dokonała zakupu słojów do wytworzenia soków, które będą zużyte do poczęstunku kontrahentów.Podatniczka w prowadzonym gospodarstwie sadowniczym wykorzystuje psy do pilnowania sadu, w związku z czym ponosi wydatki na zakup karmy. Podatniczka korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy w przedstawionej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów takich towarów jak: butelka na wino 1L, balon ,,dama" 5L w koszu wiklinowym, balon ,,dama" w koszu wiklinowym 3L, korki naturalne do butelek, pokarm dla psów, udokumentowanych fakturą VAT nr 1015.06 z dnia 28 września 2006r. ? Według Podatniczki posiada ona prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego mimo, że poniesione wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-79/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

 • Pytanie:
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca spółką przekształcaną w spółkę komandytową zwróciła się z zapytaniem, czy po stronie spółki przekształconej /komandytowej/ wystąpi sukcesja praw i obowiązków spółki przekształcanej /z o.o./, nałożonych przepisami prawa podatkowego, a w szczególności , czy spółce przekształconej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego VAT o ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego powstałą na skutek działalności spółki przekształconej.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: V/005-71/06 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

 • Pytanie:
  Wnioskodawca pyta jak ma postąpić z naliczonym podatkiem VAT? Czy może go odliczyć, czy też ująć w księgach brutto wartość faktury (wg kursu z dnia wystawienia faktury) nie odliczając podatku?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/WVO/443/795/185/2006/ACH wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na wyposażeniu miejsca pracy dla robotnika do prac lekkich.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US-III/443-1/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wieruszowie

41| 42| 43| 44| 45|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY