Na skróty
Money.plFirmaFormularzeKRSWnioski
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERFORMULARZE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

   KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
   KRS-W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
   KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
   KRS-W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
   KRS-W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
   KRS-W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
   KRS-W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
   KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
   KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
   KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
   KRS-W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
   KRS-W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
   KRS-W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
   KRS-WA
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
   KRS-WB
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
   KRS-WC
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej
   KRS-WD
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy
   KRS-WE
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
   KRS-WF
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele
   KRS-WG
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji
   KRS-WH
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu
   KRS-WI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy
   KRS-WJ
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego
   KRS-WK
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
   KRS-WK1
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-WL
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci
   KRS-WM
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności
   KRS-WU
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-W-OPP
Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego
   KRS-D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
   KRS-D2
Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
   KRS-D3
Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
   KRS-Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
   KRS-Z2
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
   KRS-Z3
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
   KRS-Z5
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
   KRS-Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
   KRS-Z7
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
   KRS-Z8
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
   KRS-Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
   KRS-Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
   KRS-Z13
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
   KRS-Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego - wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego
   KRS-Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
   KRS-Z30
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   KRS-Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   KRS-Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
   KRS-Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
   KRS-Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
   KRS-Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
   KRS-Z64
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe
   KRS-Z67
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
   KRS-Z68
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
   KRS-ZA
Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
   KRS-ZB
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
   KRS-ZC
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej
   KRS-ZD
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy
   KRS-ZE
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
   KRS-ZF
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej
   KRS-ZH
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki
   KRS-ZI
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy
   KRS-ZJ
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego
   KRS-ZK
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
   KRS-ZK1
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-ZL
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci
   KRS-ZM
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności
   KRS-ZN
Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   KRS-ZP
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele
   KRS-ZR
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
   KRS-ZS
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
   KRS-ZU
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-ZY
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON
   KRS-Z-OPP
Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego
   KRS-X1
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki. Co może go stanowić? Kapitał zakładowy spółki. Co może go stanowić?
W niektórych przypadkach wystarczy jednak już dwadzieścia razy mniej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI