Na skróty
Money.plFirmaFormularzeKRSWnioski
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERFORMULARZE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

   KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
   KRS-W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
   KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
   KRS-W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
   KRS-W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
   KRS-W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
   KRS-W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
   KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
   KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
   KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
   KRS-W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
   KRS-W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
   KRS-W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
   KRS-WA
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
   KRS-WB
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
   KRS-WC
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej
   KRS-WD
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy
   KRS-WE
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
   KRS-WF
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele
   KRS-WG
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji
   KRS-WH
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu
   KRS-WI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy
   KRS-WJ
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego
   KRS-WK
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
   KRS-WK1
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-WL
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci
   KRS-WM
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności
   KRS-WU
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-W-OPP
Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego
   KRS-D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
   KRS-D2
Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
   KRS-D3
Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
   KRS-Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
   KRS-Z2
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
   KRS-Z3
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
   KRS-Z5
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
   KRS-Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
   KRS-Z7
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
   KRS-Z8
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
   KRS-Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
   KRS-Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
   KRS-Z13
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
   KRS-Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego - wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego
   KRS-Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
   KRS-Z30
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   KRS-Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   KRS-Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
   KRS-Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
   KRS-Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
   KRS-Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
   KRS-Z64
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe
   KRS-Z67
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
   KRS-Z68
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
   KRS-ZA
Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
   KRS-ZB
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
   KRS-ZC
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej
   KRS-ZD
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy
   KRS-ZE
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
   KRS-ZF
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej
   KRS-ZH
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki
   KRS-ZI
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy
   KRS-ZJ
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego
   KRS-ZK
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
   KRS-ZK1
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-ZL
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci
   KRS-ZM
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności
   KRS-ZN
Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   KRS-ZP
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele
   KRS-ZR
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
   KRS-ZS
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
   KRS-ZU
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
   KRS-ZY
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON
   KRS-Z-OPP
Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego
   KRS-X1
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
   KRS-X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynoszą? Stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynoszą?
Wysokość świadczenia może wynieść nawet tysiąc złotych. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI