Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaFormularzeKRSWnioski
FORMULARZE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
KRS-W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
KRS-W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-W6
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
KRS-W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS-W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS-W20
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS-WA
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WB
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-WC
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej
KRS-WD
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy
KRS-WE
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
KRS-WF
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele
KRS-WG
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji
KRS-WH
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu
KRS-WI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy
KRS-WJ
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WK1
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WL
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci
KRS-WM
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności
KRS-WU
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-W-OPP
Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego
KRS-D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D2
Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D3
Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
KRS-Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
KRS-Z2
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna
KRS-Z3
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
KRS-Z5
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-Z6
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa
KRS-Z7
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-Z8
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS-Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS-Z12
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS-Z13
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS-Z20
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego - wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego
KRS-Z22
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS-Z30
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS-Z42
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
KRS-Z61
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z63
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-Z64
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe
KRS-Z67
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS-Z68
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
KRS-ZA
Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZB
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-ZC
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej
KRS-ZD
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy
KRS-ZE
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
KRS-ZF
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej
KRS-ZH
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZI
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy
KRS-ZJ
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-ZK
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK1
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZL
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci
KRS-ZM
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN
Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZP
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele
KRS-ZR
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZS
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie
KRS-ZU
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZY
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON
KRS-Z-OPP
Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego
KRS-X1
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-X2
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Jakie działania naprawcze podjąć, żeby wyjść na prostą? Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Jakie działania naprawcze podjąć, żeby wyjść na prostą?
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI