Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu AGILE - ZWINNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI DLA PRAKTYKÓW. 2-dniowe inspirujące warsztaty szkoleniowe.
Tematyka Zarządzanie
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:Cel szkolenia:• zrozumienie zasad zwinnego podejścia do projektów• umiejętność wyboru podejścia zwinnego do kontekstu projektu• zrozumienie ról oraz dynamiki budowy i rozwoju zespołu zwinnego• zrozumienie cyklu życia projektu zwinnego• umiejętność stosowania technik i rytuałów pracy zespołowej w projekcie zwinnym• uporządkowanie wiedzy na temat zwinnych modeli, metodyk i technik.Trener:Program Szkolenia:1. Po prostu projektzakres: wprowadzenie praktyczne do podejścia projektowego• pułapki ścisłego planowania• nastawienie na cel a nastawienie na produktsymulacja projektu w środowisku prostym• zaplanowanie i wykonanie np. zabawki wg podanego projektu, ścisłych wymagań i ograniczeńo podejście kaskadowesymulacja projektu w środowisku złożonym• zaplanowanie i wykonanie np. zestawu edukacyjnego dla przedszkolaków na podstawie ogólnych oczekiwań i wybranego celuo podejście kaskadoweo podejście zwinneomówione techniki, praktyki• cel projektu – język korzyści• oczekiwania• wymagania• produkto wizjao projekt produktu▪ BDUF▪ EDUFo prototyp• plan projektu• zadaniao lista zadańo sekwencja zadań• weryfikacja i walidacja2. O co chodzi z tą zwinnością?zakres: cykl życia projektu nastawiony na sukces klientaidentyfikacja otoczenia, środowiska i ograniczeń projektu• od prostoty do chaosu• dobór cyklu życiao kaskada, iteracje, zwinnośćo zwinność nie zawsze pomagadyskusja – analiza• ocena naszego środowiska projektowegopodstawy zwinności• manifest zwinności• zasady zwinnościdyskusja – analiza• trudności i pułapki zastosowania manifestu w praktyceomówione techniki, praktyki• CYNEFIN – model opisu środowiska projektu• proces sztywny• proces adaptacyjny• timeboxing• rozwiązania emergentne• Agile Manifesto3. Projekt jest dla ludzi i przez ludzi – zwinne rolezakres: interesariusze w projekcie zwinnym, nowy paradygmat odpowiedzialności zespołukluczowe perspektywy na projekt• czym się różni zainteresowanie projektem od podjęcia zobowiązania projektowego• strategiczne potrzeby, decyzje i nadzóro sponsor a wizjoner i właściciel biznesowy• obowiązki i uprawnienia wykonawcydyskusja – analiza• zadania operacyjne w projekcie• identyfikacja znanych ról i obowiązków wg listy zadańwłaściciel produktu• operacyjny przedstawiciel biznesu• zadania i uprawnieniazwinny zespół• od gromady do samoorganizacji• umiejętności i cechy• czy każdy zespół może stać się zwinnyscrum master• od lidera do coacha• przywództwo sytuacyjnedyskusja – analiza• czy potrzebny jest kierownik projektu w projekcie zwinnymomówione techniki, praktyki• dynamika zespołu wg Bruce’a Tuckmana• kompetencje T-shape• samoorganizujący się zespół• umocowanie-upoważnienie zespołu• zarządzanie sytuacyjne – inspiracje Kena Blanchardta w zespole zwinnym4. Projekt zwinny też trzeba zorganizowaćzakres:• między formalizmem a spontanicznością• symulacja cyklu życia projektu zwinnego wg scenariusza dla wybranego zespołuo przygotowanie i zaplanowanie projektuo przejście przez 2 lub 3 sprintyprzygotowanie projektu• wizja biznesowao cel i korzyścio zarys wyniku – produktustudium przypadku• budowa wizji biznesowejomówione techniki, praktyki• cel językiem korzyści• SMART• opowieści [epics]• zaległości projektu [project backlog]strategiczne planowanie• wizja produktu• użytkownicy i otoczenie• priorytetyzacja i dekompozycja na wydania-etapy, sprinty – korzyści i produkty cząstkowe [timeboxing]• estymacja produktustudium przypadku• stworzenie planu strategicznegoomówione techniki, praktyki• opowieści, tematy, historyjki użytkownika [epics, themes, user stories]• budowa wizji produktu [story mapping]• zaległości [backlog]• priorytetyzacja MoSCoW, pajęcza sieć, macierz wartości• estymacja T-shirt, rankingplanowanie sprintu• cel• oczekiwania• priorytetyzacja• estymacja• identyfikacja zadaństudium przypadku• zaplanowanie sprintuomówione techniki, praktyki• historyjki użytkownika• zaległości [backlog]• priorytetyzacja MoSCoW• estymacja ideanlny dzień, idealna godzina, punkty historyjek [story points], poker planistyczny• szybkość zespołu [velocity]• wydajność i dostępność zespołu a wielozadaniowość• tablica zadań• definicja ukończenia [definition of done]sprint – ewolucyjne wytwarzaniesprint swobodny lub strukturalizowany• rozliczanie i planowanie dnia• realizacja zadań dziennych• gromadzenie obserwacji• przegląd zaległości sprintu, projektustudium przypadku• wytworzenie produktu w sprincie• przeprowadzenie stand-up’ów• gromadzenie obserwacji• przegląd zaległościomówione techniki, praktyki• stand-up• tablica zadań• tablica retro• przegląd zaległości [refinement, grooming]• refaktoring• dług technologiczny [technical debt]przegląd sprintu• prezentacja wyników• walidacja wyników• przegląd zaległości sprintu, produktustudium przypadku• przegląd wyników sprintu• co zrobić w następnym sprincieretrospektywa• podsumowanie obserwacji• zadania technologicznestudium przypadku• co udoskonalićGrupa docelowa Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy projektowej w projektach zwinnych:• prowadzących projekty• członków zespołów zwinnych• zlecających projekty• pełniących kluczowe role• uczestniczących w przygotowaniu, planowaniu lub śledzeniu projektu.Metodologia • warsztat symulacji projektu wg scenariusza przygotowanego [grupa podzielona na zespoły 3..5 osobowe]• dyskusje - analizy praktyki stosowania poznanych metod, narzędzi i praktyk zwinnych [analiza w zmieniających się zespołach 2..4 osobowych]• wykład interaktywny prezentujący podstawy teoretyczne i doświadczenia praktyczne• oczekiwana bieżąca dyskusja i wymian doświadczeń.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2019-11-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo