Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Nazwa kursu BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Tematyka Prawo
Tryb inne
Organizator Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny Gdańsk
Opis

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza na otwarte szkolenie w dniu 3 GRUDZIEŃ 2012 z cyklu: ETAPY PRZYGOTOWANIA, OPRACOWANIA I WDROŹENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ORGANIZACJI - ZAKRES PODSTAWOWYAdresaci: Szkolenie adresowane jest do kandydatów na administratorów zarządzających obszarami ochrony danych osobowych, osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI, doradców i konsultantów oraz: kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców, kierowników komórek, rganizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość), kierowników komórek obsługi klientów/pacjentów/studentów/lokatorów etc/, osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych Cel szkolenia:Prowadzący przedstawi w systematyczny sposób metodykę rozpoczęcia prac w zakresie analizy potrzeb organizacji, kategorii informacji oraz wariantów struktury organizacyjnej w odniesieniu do charakteru administratorów danych osobowych. Korzyści:Szczegółowe i praktyczne szkolenie, podczas którego zostaną omówione najwaźniejsze zagadnienia dotyczące polityki bezpieczeństwa informacjiProgram: 1.Analiza przepisów prawa, ?pojęcia podstawowe i definicje; terminologia obszarów ochrony informacji;?zarządzanie informacją ? zakres i obszary;?zróźnicowanie informacji podlegających ochronie;?procesy:a)przygotowania, opracowania, wdraźania, kontroli2.Inwentaryzacja aktywów informacyjnych ?ABECADŁO / ALFABET POJĘĆ ABI?Przedmiot ochrony ( wartość składników ochrony)?Narzędzia ochrony informacji? (środki techniczne i fizyczne)?Metody ochrony? (procedury, metody)?Outsourcing ochrony informacji (organizacja i zakresy)a.powierzenia obowiązkówb.zasady i obowiązki Administratora Danych w zakresie powierzania danych osobowych (umowa powierzenia - wariant)3.Zasady opracowania dokumentacji PBI?Zarządzenie ?Instrukcja PBI, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym ,Regulacje pomocnicze?Struktura organizacyjna ODO4.Wprowadzanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji ? wdroźenie?Przedstawienie PBI Kierownictwu?Zatwierdzenie PBI?Określenie odpowiedzialności uźytkowników?Upowaźnienia i ewidencje przetwarzających dane?Sprawdzenie umów powierzenia5.Nadzory i kontrole?Obszary kontroli, rodzaje kontroli ?Częstotliwość kontroli?Raportowanie 6.Szkolenia?Zakres szkoleń?Tematyka szkoleń?Konspekty ? warianty tematów?Ewidencja szkoleń7.Analiza wdroźonej PBI?Zakres kwartalnej kontroli PBI?Kontrola roczna, Ocena efektywności?Organizacja zastępstwa ABI, Przekształcanie PBIWykładowca:Praktyk, wykładowca wyźszych uczelni, Główny Ekspert TÜV NORD ds. Ochrony Danych Osobowych, audytor wiodący ISMS?PN27001. Opracował i wdroźył nowoczesne rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w wielu firmach oraz instytucjach na terenie całej Polski m.in. w Trybunale Konstytucyjnym, Kancelarii Senatu RP, urzędach samorządowych, ministerstwach oraz sądach powszechnych. W latach 2008-2009 pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Audytor ochrony danych Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie od VI 2011. Autor praktycznych i realnie wykorzystywanych rozwiązań organizacyjnych z zakresu ochrony danych osobowych. Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura FundacjiRozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)Cena: 396 zł VAT (23 % lub zw.)*obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasieprzerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niź 20 osób, cena za grupę wynosi 3 709 zł VAT (23 % lub zw.)**Podstawa zwolnienia z VAT ? art.43, ust.1 pkt.29C u.p.t.u.Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy m.piepke@gdansk.frdl.pl lub faksem na numer 58 550 32 39. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.

Czas trwania
Początek
Dane kontaktowe

Lokalizacja pomorskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo