Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Budowanie zespołu projektowego
Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator Altkom Akademia
Opis

Szkolenie BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGOModuł 1 HPT, czyli czym się różni grupa robocza od High Performing Team, czyli jak stworzyć skuteczny zespół projektowy.Cele:• Omówić cechy grupy roboczej, cechy zespołu projektowego.• Pokazać różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem projektowym.• Pokazać etapy rozwoju od grupy roboczej do HPT.• Wypracować strategię tworzenia efektywnego zespołu projektowego.• Omówić czynniki sukcesu w pracy zespołu typu HPT.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Potrafi podjąć świadomą decyzję, czy przy określonym zadaniu korzystać z pracy grupy roboczej, czy inwestować w tworzenie zespołu projektowego.• Potrafi podjąć świadome działania w celu rozwoju ukierunkowanego na HPT.• Potrafi ocenić własny udział w pracy zespołu projektowego.• Zna i rozumie 6 dobrych nawyków skutecznego zespołu projektowego.Moduł 2 Koła Adair’a, czyli zadania i odpowiedzialność lidera zespołu projektowego.Cele:• Wyposażyć w wiedzę na temat stylów organizacji pracy zespołu projektowego.• Uzmysłowić zakres odpowiedzialności i zadań, jakie wyznacza liderowi zespół projektowy i vice versa.• Przeprowadzić przez doświadczenie unaoczniające, czego potrzebuje członek zespołu projektowego w relacji z liderem.• Omówić szczególne wyzwania stojące przed liderem zespołu rozproszonego.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Zna swój styl pracy jako (potencjalny) lider zespołu projektowego.• Dysponuje narzędziami pozwalającymi mu dobrać korzystny dla projektu styl organizacji pracy zespołu.• Wie, czego członek zespołu może wymagać/oczekiwać od lidera.• Potrafi zrozumieć, czego w relacji lider-członek zespołu projektowego, potrzebuje druga strona.Moduł 3 Casting, czyli komu jaka rola w zespole.Cele:• Wprowadzić wiedzę na temat ról w zespole (wg wybranej typologii)• Umożliwić zdiagnozowanie optymalnej dla nich roli/ról w pracy zespołowej w projekcie.• Przedstawić różnorodność preferencji w stylach pracy wg wybranej metody (np. Analizy Transakcyjnej lub MBTI i in.) i uzmysłowić, czego potrzebują ludzie w pracy zespołowej w projekcie w zależności od ich preferencji.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Potrafi określić, jakie role chce i może odgrywać przy wyznaczonym zadaniu w projekcie.• Rozumie style prace i role innych członków zespołu projektowego.• Wie, co zrobić, aby odpowiedzieć i zgrać się z preferencjami innych członków zespołu projektowego.• Potrafi pozytywnie czerpać z różnorodności pracy zespołowej w projekcie.Moduł 4 Na celowniku, czyli rola dobrze zdefiniowanego celu.Cele:• Wprowadzić typy celów (SOOS – Strategiczne, Operacyjne, Ogólne, Szczegółowe)• Przećwiczyć definiowanie celów operacyjnych zgodnie z wybranymi modelami.• Wprowadzić model Goal Management (GM) .• Wyjaśnić zasadę "planowania od tyłu".• Wprowadzić zasadę delegowania Kanban Target.• Pokazać, jak dobra komunikacja celu wpływa na integrację zespołu w projekcie.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Rozumie korzyści zasady "planowania od tyłu".• Potrafi "przetłumaczyć" cel ogólny na operacyjny.• Potrafi rozpisać cel operacyjny wg wybranych modeli, jako "instrukcję drogi do celu".• Rozumie cykl GM.• Potrafi delegować wg zasady Kanban Target.Moduł 5 Informacja zwrotna w pracy zespołu projektowego.Cele:• Nauczyć przekazywać i przyjmować informacje zwrotne na poziomie profesjonalnym.• Zapoznać z Modelem "Kanapka" oraz Modelem "Gąbka", "Spinka".• Omówić i przećwiczyć stosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywującego, budującego atmosferę współpracy w zespole projektowym, integrującego członków zespołu, a także umożliwiającego zapobieganie sytuacjom konfliktowym.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Wie, jak przyjmować informacje zwrotne, bez względu na ich treść.• Wie, jak przekazywać informacje zwrotne w sposób budujący i motywujący.• Potrafi wpłynąć pozytywnie na rozmówcę przekazującego mu informacje zwrotne w sposób nieprofesjonalny.Moduł 6 Rozmowy z członkami zespołu projektowego, czyli jak prowadzić rozmowę planującą, monitorującą i oceniającą i rozwiązywać sytuacje trudne, konfliktowe.Cele:• Przypomnieć i podsumować odpowiednie modele powiązane z definiowaniem celów jako narzędzia usprawniające delegowanie zadania i przyjmowanie delegowanego zadania.• Nauczyć, kiedy i jak prowadzić rozmowę planującą.• Unaocznić zasadnicze różnice pomiędzy monitorowaniem a ocenianiem.• Nauczyć, kiedy i jak prowadzić rozmowy monitorujące i oceniające.• Nauczyć, jak pokonywać opór, niechęć, radzić sobie z trudnymi emocjami członków zespołu i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:• Potrafi zastosować w praktyce właściwe modele delegowania zadań.• Wie, jak powinien się przygotować do rozmowy menedżer-członek zespołu lub współpracownik-współpracownik.• Potrafi profesjonalnie przeprowadzić odpowiedni typ rozmowy w zależności od etapu pracy.• Dysponuje skutecznymi narzędziami egzekwowania ustaleń.• Skutecznie prowadzi rozmowy w oparciu o narzędzia mediacyjne, rozwiązujące sytuacje konfliktowe.Metodologia • Praca indyw. i w grupach• Ćwiczenia praktyczne• Wykład

Czas trwania 2
Początek 2012-11-08
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo