Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /CEIDG/
Tematyka Zarządzanie
Tryb wykłady
Organizator Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie
Opis

Poziom zaawansowania początkujący


Wymagania Zgłoszenia przyjmujemy w formie pisemnej do dnia 26.05.2011 r
Program szkolenia I. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ ORGANY GMIN od 1 lipca 2011 r.

II. OBOWIĄZKI ORGANÓW GMIN Z PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
1. Przekazywanie danych do CEIDG z zastosowaniem systemu SAGED
2. Uaktualnianie danych do przekazania
3. Pełnienie funkcji organu ewidencyjnego

III. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS I ZMIANĘ WPISU DO CEIDG
1. Dane podlegające wpisowi do CEIDG
2. Składanie wniosku o wpis do CEIDG
3. Wystawianie potwierdzenia przyjęcia wniosku
4. Przekazywanie wniosków do CEIDG
5. Przechowywanie wniosków o wpis do CEIDG

IV. BADANIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA WNIOSKU O WPIS DO CEIDG – na bazie projektu formularza MG

V. UPRAWNIENI DO PODJĘĆIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Zasady ogólne
2. Osoby zagraniczne (art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
3. Uprawnienia usługodawcy (z ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP)

VI. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PKD-2007
1. Rodzaje działalności nie podlegające wpisowi do ewidencji
2. Rodzaje działalności reglamentowanej

VII. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

VIII. UDZIAŁ ORGANU GMINY W USTALANIU ZGODNOŚCI DANYCH W CEIDG Z RZECZYWISTYM STANEM RZECZY (wydawanie postanowień)

IX. OBOWIĄZKI ORGANÓW GMIN NA RZECZ CEIDG W ZAKRESIE UDZIELONYCH KONCESJI, ZEZWOLEŃ I LICENCJI ORAZ WPISÓW DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

X. UDOSTEPNIANIE DANYCH O PRZEDSIEBIORCACH
1. Udostępnianie danych z gminnych ewidencji działalności gospodarczej
2. Dostęp do informacji zawartych w CEIDG


Hotel Warmiński w Olsztynie
Świadczenia dodatkowe Imienne zaświadczenie dla każdego z uczestników po ukończonym szkoleniu

Czas trwania do 2011-05-30
Początek 2011-05-30
Dane kontaktowe

Nazwisko Anna Pleszkun
Telefon 895221482
Email biuro.cdk@wp.pl

Lokalizacja warmińsko-mazurskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo