Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH - CIT, PIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105), podatki, prawo podatkowe, kurs podatkowy, szkolenie z podatków
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

TERMIN GWARANTOWANY!W 2018 r. według autentycznych ocen UczestnikówCertyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowychzostał oceniony na: 5,84 /6Sprawdź opiniePOZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSUI. Ordynacja podatkowa i podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 16 godzin dydaktycznych- ORDYNACJA PODATKOWA-Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?-Skutki zmian ordynacji podatkowej.-Organy podatkowe i ich właściwość.-Interpretacje przepisów prawa podatkowego.-Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.-Powstawanie zobowiązania podatkowego.-Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.-Terminy płatności podatku.-Zaległość podatkowa.-Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.-Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.-Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.-Przedawnienie zobowiązań podatkowych.-Podpisywanie składanych deklaracji.-Informacje podatkowe.-Odpowiedzialność solidarna.-Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.-Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.-Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.-Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.-Kontrola podatkowa.-PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT-Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.-Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.-Zwolnienia od podatku.-Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.-Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.-Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.-Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.-Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.-Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.-Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.-Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 8 godzin dydaktycznych-Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.-Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.-Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.-Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.-Zwolnienia.-Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.-Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.-Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.-Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.III. Podatek od towarów i usług VAT - 16 godzin dydaktycznych-Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.-Zakres opodatkowania.-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.-Import, eksport towarów.-Import, eksport usług.-Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.-Powstanie obowiązku podatkowego.-Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.-Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.-Zwolnienia od podatku.-Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.-Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.-Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.-Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.-Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.-Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 8 godzin dydaktycznych-Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.-Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.-Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!Grupa docelowa TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej,biurze podatkowym lub rachunkowymChciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowegoUkończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatkówJesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego,ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowejPosiadasz co najmniej średnie wykształcenieMetodologia WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCHZajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZSwoje KOMPETENCJEPRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesieUMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWEBiznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkinguDZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZCERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ kod zawodu 241105 wg klasyfikacji MPiPSZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu KursuMożliwość spłaty w ratach 0%Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu30 DNI opieki poszkoleniowejPAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbęAtrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursachDZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZPRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania prawa podatkowegoSPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ  Z ZAKRESU MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGOOPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)Przynależność do biznesowej społeczności Tax ConsiliumCertyfikat JAK UZYSKASZ CERTYFIKAT?Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczą prawidłowego obliczenia podatku PIT,CIT, VAT, PCC. Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

Czas trwania 22
Początek 2019-11-30
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo