Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów- KURS (30 h)
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1.    System finansowy przedsiębiorstwa

1.1.    Służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice
1.2.    Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość finansową
1.3.    Finansowe uregulowania prawne czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe

2.    Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości

1.1    Ujęcie memoriałowe a kasowe – zasadnicze różnice, koszt a wydatek, przychód a wpływ, gotówka a wynik finansowy
1.2    Wpływ zasady ostrożnej wyceny na sprawozdania finansowe – obowiązek weryfikacji wartości aktywów i tworzenie rezerw
1.3    Rodzaje ewidencji finansowej – PKPiR a pełna księgowość
1.4    Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształtowanie sprawozdania finansowego

3.    Sprawozdawczość finansowa i zarządcza

3.1.    Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe
3.2.    Rachunek zysków i strat czyli co kształtuje wynik finansowy firmy
3.3.    Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych – gotówka jest najważniejsza
3.4.    Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów
3.5.    Kreatywna rachunkowość, manipulacje wynikiem finansowym –
najczęstsze przykłady z praktyki badania sprawozdań finansowych

4.    Narzędzia pracy księgowego czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?

4.1.    Wpływ codziennych decyzji na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa – operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w
systemie finansowym
4.2.    Co to jest konto księgowe i do czego służy?
4.3.    Zakładowy plan kont i system mpków czyli systemy numeracji, którymi posługuje się księgowy
4.4.    Z żargonu księgowego: obrotówka, rozrachunki, analityka i syntetyka – jak wykorzystać te narzędzia w zarządzaniu firmą
4.5.    Dowody księgowe i wymagania, które muszą być spełnione
4.6.    Rachunkowość zarządcza i budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

5.    Narzędzia i metody oceny sytuacji finansowej czyli jak ocenić kondycję finansową i wiarygodność kontrahenta

5.1.    Finansowe i pozafinansowe źródła informacji – skąd czerpać wiedzę o finansach praktyczne wskazówki
5.2.    Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać
informacje zawarte w dokumentach finansowych (analiza rentowności,
płynności, zadłużenia)
5.3.    Symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i narzędzia oceny zdolności płatniczej
5.4.    Modele scoringowe – czyli jak banki i instytucje finansowe oceniają zdolność płatniczą przedsiębiorstw
5.5.    Czytanie i rozumienie dokumentów finansowych - ocena sytuacji
finansowej na przykładach wybranych przedsiębiorstw (warsztaty, praca z
dokumentami finansowymi)

6.    Narzędzia i mechanizmy zarządzania finansami

6.1.    Zmienna wartość pieniądza w czasie jej konsekwencje przy podejmowaniu decyzji
6.2.    Strategie zarządzania kosztami (koszty stałe i zmienne,  jak sprawić by redukcja kosztów oznaczała wzrost zysków)
6.3.    Dźwignia operacyjna i próg rentowności – praktyczne zastosowania
6.4.    Czy kapitał kosztuje? Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – dźwignia finansowa i ryzyko finansowe
6.5.    Jak budować wartość przedsiębiorstwa

7.    Ocena przedsięwzięć biznesowych

7.1.    Narzędzia oceny biznesplanów i pomysłów rozwojowych
7.2.    Narzędzia podejmowania decyzji inwestycyjnych
7.3.    Proste metody oceny inwestycji (okres zwrotu, próg rentowności, księgowa stopa zwrotu)
7.4.    Metody dyskontowe przy ocenie inwestycji (NPV, IRR, PI) –
przykłady analiz, zasady interpretacji, błędy jakich należy się
wystrzegać
7.5.    Analiza i ocena ryzyka inwestycji  – narzędzia i przykładyGrupa docelowa Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle
wykształcenia finansowego. Kurs będzie użyteczny dla tych, którzy
podejmują decyzje mające bezpośredni wpływ na wyniki finansowe, pracują z
dokumentami finansowymi, mają potrzebę rozumienia zagadnień związanych z
finansami i wszystkich tych, którzy chcą doskonalić warsztat
podejmowania dobrych decyzji menadżerskich.Metodologia Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, realizowany jest w ciągu 4 dni. W
trakcie kursu łączymy metody wykładowe, warsztatowe oraz analizy
przypadków.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czas trwania 4
Początek 2017-10-12
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo