Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zdrowie/Uroda

Rodzaj Szkoły policealne
Nazwa kursu Higienistka stomatologiczna
Tematyka Zdrowie/Uroda
Tryb stacjonarne
Organizator AP Edukacja - Szkoła Policealna we Wrocławiu
Opis

Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Do jej zadań i umiejętności należy między innymi określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej; prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.
Praca: Higienistka stomatologiczna może znaleźć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Data rozpoczęcia: luty/wrzesień

Opłata: od 0 zł

Czas trwania:
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Czas trwania
Początek 2013-03-01
Dane kontaktowe

Osoba: AP Edukacja – Szkoła Policealna we Wrocławiu

Lokalizacja dolnośląskie
Źródło oferty Logo