Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych Pracujesz w administracji publicznej? Kontrolujesz projekty dofinansowane ze środków funduszy UE? Zajmujesz się zgłaszaniem nieprawidłowości czy też odzyskiwaniem nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów środków publicznych? Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? Chcesz się rozwijać? To szkolenie jest dla Ciebie!Zalety tego szkolenia:Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizującego się w tematyce nieprawidłowości w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o czym świadczyć może choćby temat obronionej pracy doktorskiej pt. "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce".Państwa członkowskie UE (Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące i Wdrażające) odpowiedzialne są za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości a także odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych. Szkolenie w sposób kompleksowy obejmie wszystkie te zagadnienia. Zostaną one przedstawione w przyjazny i zrozumiały sposób. Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania czy dane odstępstwo od normy jest czy też nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów oraz wskazanie wszelkich konsekwencji wykrycia nieprawidłowości u beneficjentów projektów współfinansowanych przez EFRR / EFS. Prowadzący przeprowadzi Państwa przez meandry przepisów prawa unijnego i polskiego związanego z tematyką szkolenia a co najważniejsze, wskaże właściwe interpretacje tych przepisów oraz przykłady z uwzględnieniem RODO. PROGRAM SZKOLENIA:Dzień I Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE.Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego.Kontrole na miejscu realizacji projektów.Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących.Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli.Czynnik ludzki w procesie kontroli.Nieprawidłowości w instrumentach finansowych.Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej.Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE.Kontrole OLAF od strony praktycznej.Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych.System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości.Przepływ informacji o nieprawidłowościach.Nadużycia finansowe.Wykrywanie oszustw.Współpraca instytucji publicznych z organami ścigania - dobre praktyki.Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp).Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem.Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami.Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem.Wezwania do zwrotu środków.Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?Obliczanie wysokości odsetek.Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp. Dzień II  Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych.Okres wykluczenia - procedura odwoławcza.Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego.Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych.Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu.Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości.Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?Początek i koniec okresu trwałości - wcale nie takie oczywiste.Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?Oszukańcze bankructwo.Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu.Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów funduszy UE.Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie.Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej.Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020.Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE? Szkolenie prowadzi: dr Rafał SoleckiDoktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse. Praktyk, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 / Instytucji Pośredniczącej dla RPO 2014-2020) - od początku powstania tej instytucji. Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej.Certyfikat Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Czas trwania 2
Początek 2019-11-21
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo