Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Krajowe i zagraniczne podróże służbowe - rozliczanie pracowników - aspekty praktyczne
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
jak zdefiniowana jest podróż służbowa?jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?
Rozliczanie podróży służbowych
1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej?czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów?jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?
2. Podróż krajowa
Dieta:
jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie?jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni?jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje?o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie?czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety?
Koszt noclegu:
w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt?czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania?czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu?w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?
Koszty dojazdów:
w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt?w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?
Podróż zagraniczna
jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?
Dieta:
na jaki cel przeznaczona jest dieta?czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia?czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety?jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?
Koszty przejazdów i dojazdów:
jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska?czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej?w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?
Koszty noclegu:
jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg?czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?
Zaliczki pieniężne
czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?
Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?Grupa docelowa Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych
rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży
służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te
przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem
bieżących zmian.
Wstęp: Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie
delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z
odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Najbardziej
kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem delegacji.
Korzyści dla uczestników: Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w
zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży
służbowych. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia
kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i
orzecznictwo.
Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w
działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia
osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na
zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych
zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny
charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia
nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.
Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów
źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z
prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.Metodologia Krzysztof Stucke
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik.
Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko
rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi
własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną.
Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie
przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i
rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz
Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm:
Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR
Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy
we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we
Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej
Szkoły "Humanitas" w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia m.in. z
obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń
społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik,
Symfonia Kadry i Płace.Certyfikat Certyfikat Russell Bedford

Czas trwania 1
Początek 2017-12-12
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo