Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Inne

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH - Jak skutecznie ubiegać się o dotacje w roku 2014? – Zasady efektywnego aplikowania o dofinansowanie w praktyce. Zajęcia w formie warsztatów i konsultacji.
Tematyka Inne
Organizator Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Opis

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH - Jak skutecznie ubiegać się o dotacje w roku 2014? – Zasady efektywnego aplikowania o dofinansowanie w praktyce. Zajęcia w formie warsztatów i konsultacji.POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIACel szkolenia:Dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania projektów unijnych.Korzyści dla użytkowników:W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. W formie warsztatów będą omawiane i ćwiczone zasady wypełniania wybranych modułów wniosku aplikacyjnego. Szkolenie będzie prowadzone jako 40% wykładu i 60% interaktywnych warsztatów z omawianiem konkretnych przykładów – dobrych i złych praktyk.  Trener:Specjalizacja trenerska:Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. Specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju firm, miast i gmin, biznes planów, analiz, raportów i ekspertyz. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, w tym na zlecenie MRR i PARP. Autor ponad 100 opracowanych projektów i załączników - biznesplany, studia wykonalności, strategie rozwoju. Trener z 10 letnim doświadczeniem w tematyce funduszy UE, ekspert powołany w ramach PO KL, PO PT oraz trzech Regionalnych Programach Operacyjnych. Program szkolenia: FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW 1. Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów ?2. Programy ogólnokrajowe i programy regionalneSYSTEM INSTYTUCJONALNY WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI W POLSCE1. Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające 2. Sposoby naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe)3. Projekty indywidualne, systemowe i konkursoweANALIZA KWALIFIKOWALNOŚCI WNIOSKODAWCY I PROJEKTU Wybór optymalnego źródła dofinansowania dla planowanego projektu. GENERATORY WNIOSKÓW I KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY Omówienie zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach.ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI ZADAŃ I WYDATKÓW W PROJEKTACH 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach 2. Zasady finansowania projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny)3. Ograniczenia w finansowaniu - koszty niekwalifikowalne Pomoc publiczna w projektach dla przedsiębiorców OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 1. Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i szkoleniowego2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie 3. Procedury oceny wniosków aplikacyjnych4. Wymogi formalne i merytoryczne - kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego 5. Ćwiczenia – opracowanie wybranych części formularza wniosku aplikacyjnego dla wybranego projektu PRZYKŁADOWE PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1. Projekty infrastrukturalne 2. Projekty inwestycyjne3. Projekty "miękkie".DALSZE LOSY WNIOSKU APLIKACYJNEGOPODSUMOWANIE SZKOLENIA, WNIOSKI KOŃCOWE. Grupa docelowa Grupa docelowa:Szkolenie skierowane jest do:Wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.Metodologia Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania ''
Początek ''
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo