Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma SzkoleniaKursy i szkolenia prawo

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Kursy i szkolenia prawo

Strona 1 | 2 | 3
Tytuł oferty Nazwa firmy Lokalizacja
Letnia Szkoła Prawa Energetycznego. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje. - Gdańsk
Zatrudnianie Cudzoziemców - 2017 - Warszawa
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. - Kraków
Najem, dzierżawa, użyczenie - jako podstawy korzystania z cudzej rzeczy - Katowice
PRAWO PRACY 2017 – rewolucyjne zmiany w świadectwie pracy i zasadach jego wydawania - Poznań
CZAS PRACY BEZ STRESU – organizowanie i rozliczanie czasu pracy w praktyce - Warszawa
Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? – wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017 r. - Rzeszów
Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? – wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017 r. - Gdańsk
OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY – "Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017″ - Gdańsk
Umowy cywilnoprawne - Warsztaty z zakresu tworzenia i weryfikacji umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem zapewniania należytej realizacji zobowiązań umownych i uprawnień wierzyciela w razie nienależytego wykonania umowy przez dłużnika. - Poznań
PRAWO PRACY W 2017 R. WPROWADZENIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH REWOLUCYJNE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY ZMIANY OKRESU OCHRONNEGO DLA PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU EMERYTALNEGO - Lublin
SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA , JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH – NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Poznań
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2017 - Wrocław
Ochrona danych osobowych - planowane zmiany od 2018. Europejskie rozporządzenie RODO w praktyce. - Warszawa
Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego. - Warszawa
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. - Kraków
KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ - Łódź
STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ - Warszawa
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Z 22 CZERWCA 2016 ROKU – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE - Rzeszów
NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W LATACH 2016/2017 - Poznań
Strona 1 | 2 | 3