Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Niektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa jedynie na założeniu, że w przyszłości ktoś będzie skłonny zapłaci za nie wyższą cenę może okazać się bardzo kosztowe. Dokonując zakupu przewartościowanego przedsiębiorstwa inwestor nie powinien oczekiwać dalszego wzrostu jego wartości. Rynek w przyszłości zweryfikuje wartość przedsiębiorstwa, a inwestor poniesie koszty niewiedzy na temat faktycznej wartości w momencie zakupu.Podstawową zasadą każdego inwestora powinno być założenie, że nie należy kupować aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Cena jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dane aktywo nie powinna być wyższa niż oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo.Przedstawiona zasada wydaje się być bardzo oczywista oraz logiczna, nawet banalna, jednak często inwestorzy zdają się o niej zapominać lub, co bardziej niepokojące, lekceważyć ją. Wartość wyceny spółki zależy w znacznej mierze od kilku czynników. Kłopotliwe staje się określenie znaczenia danego czynnika, które zmienia się w zależności m.in. od branży w jakiej działa wyceniana spółka. Ponadto nacisk na znaczenie poszczególnych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa będzie się zmieniał w zależności od fazy rozwoju na jakim znajduje się firma. Dla spółek dopiero rozpoczynających działalność znaczenie będzie miała dynamika przychodów, okres po jakim osiągnięte zostaną marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki. Dla wartości przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem istotne natomiast będzie prawdopodobieństwo niewypłacalności, skutki ogłoszenia upadłości czy wartość możliwa do osiągnięcia przy założeniu kontynuowania działalności.Szczegóły szkolenia:http://www.hillway.pl/szkolenie-metody-wyceny-przedsiebiorstwa/Grupa docelowa Szkolenie metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta w praktyczny sposób rozwija umiejętności analitycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo z perspektywy tworzenia jego wartości z uwzględnieniem branży w jakiej działa, etapu rozwoju i wpływu czynników zewnętrznych.Szkolenie dedykowane jest osobom, które są zainteresowane poznaniem i dokładnym zrozumieniem mechanizmów wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie polecane jest właścicielom firm, którzy są zainteresowani poznaniem wpływu decyzji biznesowych na tworzenie długofalowej wartości przedsiębiorstwa. W szkoleniu mogą też wziąć udział wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę z tematu wyceny przedsiębiorstw.Metodologia Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa życia i środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów popartych krótkimi mini-wykładami, podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.Warsztat, analiza przypadków, ćwiczenia grupowe i w parach, praca z danymi.

Czas trwania 2
Początek 2017-09-07
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo