Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Ochrona danych osobowych i ogólne rozporządzenie unijne
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Uczestnicy znajdą odpowiedź między innymi na następujące pytania:

    Jakie są przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych ("zwykłych" i sensytywnych)?
    Co trzeba wiedzieć o zasadach przetwarzania danych osobowych?
    Czy należy spełniać obowiązki informacyjne? Jeśli tak, to w jaki sposób?
    W jaki sposób pracodawca może legalnie przetwarzać dane osobowe pracowników?
    Jak legalnie przetwarzać dane osobowe w działaniach marketingowych?
    Co należy wiedzieć o transferze danych do państwa trzeciego?
    Czy przepisy prawa nakładają na administratora obowiązek posiadania dokumentacji odnoszącej się do danych osobowych?
    Jakie są kompetencje i zadania GIODO?
    Co grozi za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych?
    W jakich sytuacjach należy powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
    Jakie są planowane zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych?
    Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Program szkolenia:

    Wprowadzenie – ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie:

    kiedy zacząć przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów
narzuconych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
(GDPR)?    zakres stosowania i podstawowe definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym    podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych, zasady ochrony danych osobowych   straszenie przez kancelarie administratorów danych – czy jest
się czego bać? Gdzie szukać rzetelnych informacji o ochronie danych
osobowych

    Administrator Danych – prawa i obowiązki:

    obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku
informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz GDPR (case
study)    prawo do kontroli Administratora danych wyrażone w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych    powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę i dlaczego należy ją stosować? (case study)    nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych  przewidziane przez rozporządzenie unijne    odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy powierzenia    kiedy Administrator Danych może udostępnić dane osobowe (z uwzględnieniem użytkowników internetu)    prawa i obowiązki administratora w kontekście przekształceń własnościowych (case study)    więcej niż jeden administrator danych osobowych – obecnie i pod rządami GDPR

    Przetwarzanie danych kadrowych:

    kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny    pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika    przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne    obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny, monitoring pracownika (case study)    udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?

    Rejestracja/aktualizacja baz danych – rozwiązania obecne oraz przyszłe:

    zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych w przypadku powołania ABI    jak wypełnić wniosek rejestracyjny (gdzie kryją się pułapki)    jakie zbiory danych nadal podlegają obowiązkowi rejestracji?    czym straszą nas kancelarie rozsyłające maile – czy jest czego się bać?

    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):

Praktyka kontrolna

    jak przygotować się do kontroli GIODO? (case study)
    z praktyki Kancelarii jako pełnomocnika

Rejestr zbiorów oraz rejestr ABI

    przebieg postępowania rejestracyjnego przed GIODO
    kontrola GIODO nad poprawnym sprawowaniem przez ABI zadań w organizacji
    obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych przewidziany przez rozporządzenie

    Dane osobowe w działaniach marketingowych:

    podstawa przetwarzania, rola obowiązku informacyjnego    marketing tradycyjny, mailing, media społecznościowe i inne kanały komunikacji a ochrona danych osobowych    dlatego warto budować własne bazy i jak to robić    zakupione bazy danych oraz pozyskiwanie danych z sieci (w tym przedsiębiorców)

    Zadania ABI/DPO (sygnalizacja):

    obecny status ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie    powołanie ABI/DPO – kiedy prawo a kiedy obowiązek    kto może zostać ABI?    usytuowanie, łączenie funkcji, zapewnienie ABI środków niezbędnych do pełnienia funkcji

    Nowe zadania ABI:

        nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych        nadzór nad dokumentacją        zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych        z przepisami o ochronie danych osobowych        prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych        prowadzenie regularnych audytów        raportowanie  o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO    problemy w pełnieniu funkcji ABI (case study)    DPO to nie ABI – co się naprawdę zmieni z punktu widzenia ABI

    Bezpieczeństwo danych:

    fizyczne środki ochrony danych osobowych – z doświadczenia Kancelarii    jak powinny być zabezpieczone systemy informatyczne    polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty – omówienie wzorcowej dokumentacji    dobre praktyki w zakresie ochrony informacji    zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych oraz najczęściej
popełniane błędy w zabezpieczeniu przetwarzania danych (case study)

    Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

    Modele transferu danych (plusy i minusy)
    Privacy Shield (Safe Harbour 2.0)

    Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

    odpowiedzialność na bazie obecnych przepisów
    kary finansowe przewidziane w GDPR

    O czym trzeba wiedzieć:

    najciekawsze orzeczenia i decyzje GIODO
    czego unikać w przetwarzaniu danych – z naszej praktyki

    PodsumowanieGrupa docelowa Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych:
administracja, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT,
dział prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.Metodologia Prezentacje multimedialne wzbogacone o case study. W czasie szkolenia
rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia
przygotowujące do sporządzania wymaganych dokumentów. Indywidualne
konsultacje.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 1
Początek 2017-10-16
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja wielkopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo