Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom w 2019 roku, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w świetle opracowanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej. Zajęcia warsztatowe.
Tematyka Finanse/Księgowość
Organizator -
Opis

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.
1) stosunek pracy,
2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
3) działalność gospodarcza,
4) prawa majątkowe.II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów - omówienie.III. Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:
a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe;
b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy;
c) zakres niezbędnej dokumentacji;
d) omówienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych.IV. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług. V. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych?VI. Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
1) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji;
2) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.VII. Zagadnienia wybrane dotyczące składek ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami:
1) umowa o dzieło - charakterystyka i warunki jej zastosowania;
2) umowa o pracę;
3) omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk ZUS dotyczących umów o dzieło.Grupa docelowa Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury).Metodologia Szkolenie prowadzi:  Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.Certyfikat Certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania 1
Początek 2019-10-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo