Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu PRAWO PRACY 2017 – nowe przepisy, aktualna wykładnia wybranych zagadnień, nowe orzecznictwo i dalsze planowane zmiany
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:
ograniczeń dotyczących pracy kobiet – od 1 maja br.,rozszerzenia ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony
przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników – od 1
października br.poprawnego nawiązanie umowy o pracę – najnowsze orzecznictwo i wykładnia,nowych przepisów dotyczących korzystania z pracy pracowników tymczasowych – od 1 czerwca br.planowanej zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia,planowanego skrócenie czasu przechowywania dokumentów z akt
osobowych i planowanego wydłużenia czasu przechowywania kart ewidencji
czasu pracy,obowiązku wydania świadectwa pracy na nowych zasadach,planowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych.
Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki
prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak
również zarządzających zakładem pracy.
Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces
legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w
tematyki.
 
PROGRAM SZKOLENIA
Ograniczenia dotyczące pracy kobiet, w szczególności w ciąży i karmiących dziecko piersią – od 1 maja br.,Rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach
ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników – od 1
października br. w związku ze zmianą powszechnego wieku przedemerytalnego,Poprawne nawiązanie umowy o pracę – najnowsze orzecznictwo i wykładnia, zmiany dotyczące wpływu przedłużenia się umowy do dnia porodu na limit maksymalnego czasu trwania umowy na czas określony,Nowe przepisy dotyczące korzystania z pracy pracowników tymczasowych – od 1 czerwca br.Zasady prowadzonych w tym roku kontroli PIP dotyczące
stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do osób
wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy, do której
stosuje się przepisy o zleceniu, zgodnie z informacjami podawanymi przez tę instytucję,Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – istota stosunku pracy i podporządkowania pracowniczego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także:
zasady postępowania PIP w trakcie kontroli zakazu nadużywania zatrudnienia cywilnoprawnego,możliwe zachowania strony umowy cywilnoprawnej, która jest kwestionowana w trakcie kontroli PIP,
Dane osobowe kandydata do pracy i pracownika oraz:
możliwość pozyskiwania dodatkowych informacji o pracowniku, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące obowiązkowego informowania o podjęciu dodatkowej pracy,nadchodząca nowelizacja przepisów dotyczących danych osobowych osób fizycznych i jej skutki dla pracodawców,
Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych, Planowana zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia – priorytetowa wypłata na konto bankowe,Planowane skrócenie czasu przechowywania dokumentów z akt osobowych i planowane wydłużenie czasu przechowywania kart ewidencji czasu pracy, a także planowana możliwość przejścia z postaci papierowej dokumentów na postać elektroniczną z możliwością zniszczenia wersji papierowych,Obowiązek wydania świadectwa pracy na nowych zasadach, z zachowaniem wymaganych procedur i terminów, praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych, takich jak:
poprawne prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy,poprawne sporządzanie odpisu świadectwa pracy,
Planowane zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych.Grupa docelowa Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki
prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak
również zarządzających zakładem pracy.Metodologia WarsztatCertyfikat Tak

Czas trwania 1
Początek 2017-07-06
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo