Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Sprzedaż

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE
Tematyka Sprzedaż
Tryb otwarte
Organizator Masters Centrum Szkolenia Biznesu sp.j. A & A Polańska
Opis

1.    Negocjacje - istota problemu

 • definicje i pojęcia podstawowe
 • różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty)

2.Specyfika negocjacji handlowych

 • formułowanie oferty
 • strefa porozumienia w negocjacjach cenowych
 • ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa
 • warunki płatności i dostawy
 • kontrakt zasady formułowania
 • schematy w negocjacjach cenowych
 • ustępstwa dostawcy i nabywcy
 • negocjacje cenowe z punktu widzenia nabywcy i odbiorcy (umiejętność analizy i oceny oferty)

3. Przygotowanie do negocjacji handlowych

 • opracowanie i analiza scenariuszy rozmów
 • rozpoznanie rynku i klienta
 • opracowanie argumentów
 • przygotowanie oferty cenowej

4. Przebieg negocjacji handlowych

 • rozpoczęcie negocjacji
 • prezentacja ofert
 • negocjacje właściwe
 • zakończenie i podpisanie umowy

5. Style prowadzenia negocjacji

 • twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty)
 • styl efektywny
 • strategie negocjacyjne
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych

6. Ocena partnera negocjacyjnego

 • wybrane  elementy  osobowości  negocjatora
 • źródła  wiedzy  o  partnerze
 • przewidywanie motywów  zachowań i  celów negocjacyjnych partnera
 • odkrywanie słabych stron partnera negocjacyjnego - określenie płaszczyzn wywierania wpływu i przekonywania do swoich racji
 • ocena stylu negocjacyjnego partnera - sposoby postępowania
 • zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony
 • podłoże zachowań ryzykownych partnera
 • ryzyko a osobowość

7. Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego

 • zasady budowy perswazyjnej wypowiedzi - sztuka argumentowania
 • techniki i strategie wywierania wpływu
 • obustronne korzyści jako podstawowa strategia wywierania wpływu
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych - działania integracyjne
 • rola osobowości w podatności na wpływy drugiej strony

8. Zespół negocjacyjny

 • zalety i wady negocjowania zespołowego
 • dobór zespołu i podział ról

9. Uwarunkowania w negocjacjach

 • miejsce
 • czas
 • informacje
 • uwarunkowania międzykulturowe

10. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom w negocjacjach

 • manipulacje samooceną i emocjami
 • manipulacje miejscem, czasem, informacją
 • taktyki i chwyty manipulacyjne
 • metody rozpoznawania
 • przeciwstawianie się manipulacjom

11. Zakończenie negocjacji

 • kontrakt negocjacyjny - unikanie pułapek

dodatkowo :

Etykieta biznesu w negocjacjach jako międzynarodowy język kurtuazji

 • etykieta biznesu a etykieta towarzyska - świadomość różnic
 • poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych
 • elementy protokołu dyplomatycznego
 • organizacja spotkań negocjacyjnych

Specyfika negocjacji z partnerem zagranicznym

 • różnice kulturowe w negocjacjach
 • sposoby porównywania kultur
 • kulturowe różnice w stylach negocjowania
 • komunikacja w negocjacjach z uwzględnieniem różnic kulturowych

Cena w strategii marketingowej firmy

 • Strategie cenowe firm
 • Cel firmy a cena
 • Metody wyznaczania ceny
 • Cena a efekty ekonomiczne, cena a zysk

Obiekcje/zastrzeżenia cenowe klienta

 • Powody zgłaszania obiekcji
 • Metody przełamywania obiekcji
 • Etapy reagowania na zastrzeżenia cenowe
 • Obiekcje cenowe jako element manipulacji w negocjacjach

Czas trwania 3 dni, 19-21.03.2012
Początek Dostępne terminy: 2012-03-19 - Krynica Zdrój, Hotel Prezydent****
Dane kontaktowe

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo