Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Skuteczna windykacja należności
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Skuteczna windykacja należności(kliknij temat szkolenia)Program szkolenia:1. Windykacja w firmieĆwiczenie wstępne; praca zespołowa - profil idealnego windykatora; analiza, wnioskiSchemat podziału zadań windykacyjnych w firmie - jakie standardy nas obowiązują? Jak można je poprawić?Ocena ryzyka przedtransakcyjnego – źródła i metody pozyskiwania informacji2. Prawne aspekty windykacjiZasady odpowiedzialności za zobowiązania zależnie od formy działalności gospodarczej (kto musi spłacić dług: prezes, wspólnik, małżonek, syndyk?)Prawne zabezpieczenia wierzytelności. Rodzaje zabezpieczeń, ich znaczenie i zasady ich wykorzystania w dochodzeniu roszczeń: weksel, hipoteka, poręczenie cywilne, cesja wierzytelności, przewłaszczenie, zastaw,Jak zabezpieczyć się przed typowymi zarzutami dłużników? Co możemy zrobić w  czasie negocjacji z klientem, aby zabezpieczyć możliwość szybkiej windykacji na drodze prawnej?Postępowanie sądowe: zasady składania pozwu, rodzaje postępowań sądowych w sprawach o zapłatę, postępowanie zabezpieczające, metody przewlekania postępowań przez dłużników i środki zapobiegawcze, roszczenia pauliańskiePostępowanie egzekucyjne: wniosek egzekucyjny, ustalenie majątku dłużnika, metody egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne i sposoby ochrony interesów wierzyciela, uprawnienia wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnegoOutsourcing w windykacji: biura informacji gospodarczej, ubezpieczenia należności, wywiadownie gospodarcze, firmy windykacyjne3. Dlaczego klienci nie płacą? Psychologiczna sylwetka dłużnika.Psychologiczne przyczyny unikania płatności, czyli o tym, że nie zawsze powodem jest brak pieniędzyTypowe gry i wymówki dłużników – praca zespołowa. Analiza i wnioski.Ustalenie katalogu skutecznych odpowiedzi na wymówki.Warsztat – uczestnicy otrzymują zestaw typowych wymówek dłużników. Prowadząrozmowy windykacyjne, ćwicząc reakcje na wybrane wymówki4. Kanały i techniki komunikacji z klientem – dłużnikiemMetody nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Jak dotrzeć do dłużnika unikającego kontaktu? Jak pokonać barierę osób pośredniczących?Wady i zalety poszczególnych kanałów komunikacjiZasady redagowania korespondencji windykacyjnejTelewindykacja: zasady prowadzenia windykacyjnych rozmów telefonicznych Schemat rozmowy. Jakich błędów unikać?Jakich zwrotów nie wolno używać?Analiza transakcyjna w windykacjiĆwiczenia – nagrania i analiza rozmów windykacyjnych prowadzonych przez uczestników5. Warsztat rozmów windykacyjnychKluczowe zasady prowadzenia rozmów windykacyjnych: świadomość celu, sprężyna windykacyjna, konsekwencja, nierównowaga stron, priorytet terminu nad kwotąRodzaje rozmów windykacyjnych: monitoring płatności, negocjacje windykacyjne, rozmowa ostatniej szansy – ćwiczenia poszczególnych typów rozmów. Czym się różnią? Jakie elementy muszą się pojawić na kolejnych etapach windykacji?Rola pytań w rozmowie z dłużnikiem. Pytania ogólne, pytania o fakty, pytania o interpretację.Panowanie nad przebiegiem rozmowy i unikanie pułapek6. Techniki perswazji w rozmowie z klientem - dłużnikiemRodzaje pytań; presupozycje – jak i kiedy je stosowaćArgumentacja i język korzyściRodzaje sankcji – argumentacja pozytywna i negatywnaĆwiczenia7. Reguły prowadzenia negocjacji windykacyjnychGrupowa gra negocjacyjna. Czym różnią się negocjacje handlowe od windykacyjnych?Style i fazy negocjacji windykacyjnychDobór stylu negocjacji odpowiedniego do sytuacji windykacyjnej - ćwiczeniaKluczowe reguły negocjacji – jak je zastosować w praktyce?Typy negocjatorów – autodiagnoza8. Emocje w windykacji – pomoc czy przeszkoda?Analiza emocji w sytuacjach negocjacji windykacyjnych – ćwiczenia w małych grupach zadaniowych.Obrona przed uprowadzeniem emocjonalnym. Przydatne techniki asertywne w ćwiczeniach.Zachowanie wobec dłużnika szczególnie agresywnego.9. PodsumowanieGrupa docelowa Szkolenie jest rekomendowane zarówno dla pracowników działów windykacji, działów księgowo-finansowych, indywidualnych przedsiębiorców, przedstawicieli handlowych, jak również innych osób mogących mieć styczność z klientami – dłużnikami.Metodologia Szkolenie pozwala przyjrzeć się organizacji działu windykacji w firmie lub instytucji, relacjom między sprzedażą a windykacją, zasadom przyznawania limitów kredytowych. Pokazuje, dlaczego dłużnicy nie płacą i jakie stosują wymówki. Podczas praktycznych ćwiczeń uczy, w jaki sposób w trakcie rozmowy telefonicznej zdiagnozować prawdziwy powód niepłacenia należności. Uczestnicy dowiedzą się, jakimi technikami doprowadzić do stanu akceptacji długu - jedynej możliwej postawy, która pozwala na rozmowę o warunkach spłaty. Poznają też zasady prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, które będą mogli sprawdzić podczas gry negocjacyjnej. Powiemy co zrobić, kiedy nie pomagają polubowne sposoby rozwiązania problemu. Przedstawimy również aspekty prawne związane z dochodzeniem roszczeń finansowych.Certyfikat Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Czas trwania 2
Początek 2015-05-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja podlaskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo