Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Szkolenie: Prawo pracy i wynagrodzenia w 2017 r.
Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESUKierują działami kadrowo-płacowymi polskich firmWEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJINFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń w 2017 r.WSKAZÓWKI dot. rozliczeniowej praktykiPRZYGOTOWANIE do kontroli MOŻLIWOŚCI optymalizacji UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisówKOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w pracy30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ – po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytaniaPOZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSUSprawdź pełny programI. Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP1. Umowa na okres próbnya. czy można zawrzeć kilkukrotnie umowę na okres próbnyb. czy można zawrzeć z tą samą osobą umowę na okres próbny po okresie przerwyc. czy można zawrzeć aneks wydłużający czas trwania umowy2. Umowy na czas określonya. jak ustalić limit umów na czas określony po ustawie antykryzysowejb. jaki wpływ na limity mają okresy poprzedniego zatrudnieniac. jakie skutki niesie za sobą naruszenie limitów 3/33d. jak należy traktować aneks do umowye. jak po przerwie w zatrudnieniu ustalić dopuszczalny limit 33 miesięcystanowisko MRPiPSf. jak zdefiniować pracę sezonową, dorywczą na okres kadencjig. jak należy rozumieć przyczyny obiektywneh. jakie zapisy należy wprowadzić do umowy aby wyłączyć ją z limitów 3/33i. jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczychj. jak postąpić gdy pracownik odmawia podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych stanowisko PIP3. Okresy wypowiedzeńa. dla jakich umów obowiązują nowe okresy wypowiedzeńb. jak ustalić okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisówc. jak wyliczyć staż w przypadku przerw w zatrudnieniud. od którego momentu można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z początkiem miesiąca czy od momentu złożenia wypowiedzeniae. czy istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określonyf. czy strony mogą wydłużyć w umowie o pracę okresy wypowiedzeńg. jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzeniah. czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracyII. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach zmiana przepisów rozporządzenia obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.1. jak wykazać wykorzystaną opiekę nad dzieckiem po zmianach w przepisach2. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim po zmianach w przepisach3. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po zmianach w przepisach4. jakie okresy nieskładkowe należy wykazać w świadectwie pracy5. sprostowanie do wydanego świadectwa pracy6. jak sporządzić duplikat świadectwa pracyIII. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku od 01 stycznia 2017 r.1. termin złożenia PIT-2 wpływa na stosowanie kwoty wolnej od podatku w danym roku kalendarzowym2. skutki złożenia oświadczenia po terminie3. kilka umów o pracę a stosowanie kwoty wolnej od podatku4. wysokość osiąganych dochodów w danym roku kalendarzowym a możliwość stosowania przez pracodawców comiesięcznej kwoty wolnej od podatku – zmiany od 01 stycznia 2017 r.5. stosowanie kwoty wolnej u pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych6. stosowanie kwoty wolnej po rozwiązaniu umowy o pracę7. skutki złożenia przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem i możliwość jego odwołania w danym roku kalendarzowymIV. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu1. warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania2. wykonywanie pracy u więcej niż jednego pracodawcy a możliwość zaprzestania stosowania kosztów3. dwie umowy z jednym pracodawcą a stosowanie kosztów uzyskania4. przychód ze stosunku pracy niższy od wysokości kosztów5. wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę a stosowanie kosztów uzyskaniaV. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy1. prawidłowe obniżenie składki zdrowotnej po wyroku SN z 02 lutego 2016 r.2. stanowisko ZUS po wyrokuVI. Wynagrodzenie za część miesiąca1. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni wolne od pracy2. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni robocze3. wynagrodzenie, gdy pracownik przepracował 1 dzień w przypadku 30 dniowej choroby4. wynagrodzenie gdy zwolnienie obejmuje wszystkie dni lutego (28 – 29 dni)5. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie orzeczonej niezdolności do pracyGrupa docelowa TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw lub Kurs Rachunkowości od podstaw (to nie jest wymóg) Pracujesz w dziale księgowym, biurze rachunkowym lub firmie outsourcingowej Posiadasz co najmniej średnie wykształcenieMetodologia ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCIW Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia. Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze księgowości oraz kadr i płacZdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi płacowej firm i instytucji. Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSU.Zapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.Certyfikat ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania 1
Początek 2017-04-30
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo