Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Tematyka Zarządzanie
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFONSzczegóły pod nr tel. 22 460 46 12Opis szkoleniaTRIZ, jako metoda rozwiązywanie problemów jednocześnie stanowi metodę pokonywania przeciwności, wsparcia kreatywności i szeroko rozumianego procesu innowacyjnego. Daje możliwość śledzenie historii rozwoju produktów i usług, prognozuje przyszłe technologie, wspiera zarządzanie własnością intelektualną – ostatecznie oszczędza czas i pieniądze.Oferowany kurs warsztatowo wprowadza w fundamenty TRIZ. Promuje identyfikowanie i zmierzanie do IFR (Ideal Final Result), jak i skupieniesię na redukcji i eksploatacji zidentyfikowanych sprzeczności – zarówno technicznych, jak i fizycznych. Szkolenie promuje podniesienie efektywności używania zasobów. Prezentuje również analogie do innych metod problem-solving. Można powiedzieć, iż umieszcza TRIZ w szerszym kontekście sugerując, kiedy np. korzystać z TRIZ, a kiedy z QFD (Quality Function Deployment), z Six Sigma czy być może z bardziej otwartych metody heurystycznych … Podejście takie nie odrywa TRIZ od innych metod i jednocześnie lepiej tłumaczy zasady zastosowania.  Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w ciągły warsztat wsparty wykładami wprowadzającymi. Również i niezależnie od przygotowanych ćwiczeń, zostają zachęceni do podjęcia własnych problemów lub/i zidentyfikowanych sprzeczności. Indywidualne problemy zostaną podjęte niezależnie od tego czy odnoszą się do tematyki wytwórczej, czy też do obszaru usług.Korzyści dla uczestników•    wyjaśnienie TRIZ, jako metody ustrukturalizowanego problem-solving,•    rozwinięcie procesu innowacyjnego,•    stosowanie 40’u zasad TRIZ – wspierających wynalazczość i innowacyjność,•    zrozumienie na przykładach – zalet i słabości TRIZ,•    podniesienie wydajności i satysfakcji z pracy,•    postrzeganie sprzeczności, jako możliwości, nie jako zagrożenia - identyfikacja problemów i definiujących je sprzeczności,•    rozwiązywanie sprzeczności poprzez macierz i zrozumienie analogii do QFD,•    zastosowanie ciekawych TRIZ-metod wpierających kreatywność, jak i metod heurystycznych,•    opanowanie i praktykowanie elementów TRIZ – obszary konfliktu, analiza funkcjonalności, ograniczenia, IFR, efektywne użycie zasobów.Metody szkolenia•    przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,•    oparcie szkolenia o ciągły warsztat,•    w ponad 90% przypadków stosowanie \"nieksiążkowych\" przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii,•    większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, uzyskane tak pliki dostępne są później z linku do dysku sieciowego,•    zajęcia prowadzone są metodą coaching’u - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Program szkoleniaDzień I1.    Wprowadzenie i podstawy: •    omówienie agendy spotkania,•    wprowadzenie do TRIZ – przegląd większości narzędzi TRIZ i samego procesu rozwiązywania problemu – mapa, algorytm TRIZ,•    przegląd innych narzędzi problem-solving (techniki Lean, QFD, wybrane metody heurystyczne) – różnice i podobieństwa do TRIZ,•    TRIZ, a burza mózgów czyli losowe generowanie pomysłu a podejście algorytmicznie,•    firmy stosujące i obszary zastosowania TRIZ.2.    Ewolucja czyli analiza trendów – przewidywania przyszłych technologii, produktów i usług. Technologii aplikowalnych do naszych rozwiązań, nawet niezależnie od bieżących wymagań klienta:•    8 trendów w procesie ewolucji rozwiązań,•    przyporządkowywanie trendów do proponowanych rozwiązań,•    naruszanie własności intelektualnej, jako element redukujący innowacyjność,•    ochrona własności intelektualnej - wykorzystanie trendów dla generowania rozwiązań wspierających proces zgłaszania patentów.3.    Postawy, metody wsparcia i rozwoju indywidualnej kreatywności:•    przyczyny blokowania kreatywności,•    właściwa komunikacja i stosowanie języka/mowy dla otwarcia kreatywności,•    wady i zalety metod heurystycznych,•    rozszerzenie swojej "ramki czasu", czyli nie tylko - "dziś i jutro",•    redukcja ograniczeń w kreatywnym myśleniu – zarówno w odniesieniu do skali, jak i czasu,•    techniki podnoszące kreatywność, systematyzujące brainstorming: •    metoda "9’u ekranów", •    metoda "złotej rybki",•    metoda "krasnoludków",•    metoda operatorów WCK,•    myślenie "in time and scale" – zastosowanie 9’u ekranów dla analizy problemu, zasobów, ryzyk, ograniczeń – opisywania rozwiązań.4.    Idealne rozwiązanie końcowe: •    czym jest IFR – ideal final result i analogie do ideal state w Lean Management,•    cele Altszuler’a,•    "przeskoczenie" nad "niemożliwym" i skupienie się na rozwiązaniu i naszych też ukrytych możliwościach,•    wejście w proces innowacyjnych poprzez wyobrażenie sobie finalnego rozwiązania, a nie pierwszego "niemożliwego" kroku – metoda Leonarda Da Vinci.Dzień II1.    Problem solving we wsparciu kreatywnego procesu poszukiwania rozwiązań:•    Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ) – algorytm postępowania i jego 9’ć etapów,•    analiza funkcyjna, diagram – zidentyfikowane interakcje - negatywne, nadmiarowe, jako źródło potencjalnych rozwiązań,•    uproszczenie proponowanego rozwiązania poprzez Trimming Rules (standardowe rozwiązania dla uproszczenia systemu): całkowita eliminacja przyczyny danego problemu, transformacja przyczyny problemu w źródło korzyści, zablokowanie przyczyny problemu, •    standardowe rozwiązania – uproszczony model Oxford Creativity Standard Solutions, w odniesieniu do bardziej złożonej metoda Altshuller’a.2.    Identyfikacja zasobów:•    określenie wszystkich (nie tylko pozytywnie nastawionych) dostępnych zasobów dla wsparcia rozwiązania problemu,•    użycie metody 9’u ekranów dla identyfikacji nawet tych często odrzucanych zasobów, dostrzeganie w uncertainties – opportunities, a nie tylko "utrwalonych" threats,3.    Rozwiązywanie sprzeczności i 40’i sposobów/chwytów wspierających wynalazczość i innowacyjność – metody rozwiązania problemów i generowania pomysłów. Warsztat i skupienie się na problemach zidentyfikowanych przez uczestników w Ich praktyce pracy:•    eliminacja metody "prób i błędów", korzystanie z nagromadzonej, nie zawsze ujawnionej wiedzy,•    prawidłowe definiowanie problemu np. 5W+1H,•    celowość wdrażania zmian - klasyfikacja: eliminacja negatywnego efektu, wzrost wydajności, redukcja kosztów, poprawa danej funkcjonalności, dywersyfikacja rozwiązania np. inne obszary zastosowania danej technologii, dalsza ewolucja dla ochrony przed działaniem konkurencji, identyfikacja "nieujawnionych" wymagań klienta,  •    39 parametrów dla zdefiniowania sprzeczności technicznych - parametry,•    używanie dwóch rodzajów sprzeczności zdefiniowanych w TRIZ: •    techniczne - czyli sprzeczne wymagania o charakterze technicznym np. niska bezwładność i wysoka wytrzymałość (rozwiązywane poprzez użycie 39’u parametrów macierzy sprzeczności i 40’u zasad),•    fizyczne – sprzeczne korzyści są wymagane, często w odrębnym czasie i miejscu (zastosowanie 40’u zasad) np. wysoka dokładność wyniku później, a krótki czas analizy wcześniej; brak ciężkiego sprzętu na wyprawie górskiej, ale konieczność użycia go przez tę jedną godzinę. 4.    Zakończenie zajęć: •    podsumowanie i follow-up (praca domowa),•    zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,•    ankiety i sesja ocen.Certyfikat uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania 2
Początek 2017-10-25
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo