Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZARZĄDZANIE KOSZTAMI i BUDŻETOWANIE- WARSZTATY WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Program szkolenia1.KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM1.1. Zarządcze ujęcie kosztu•pojęcie kosztu – nakładu – wydatku•rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych•rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji•próg rentowności jedno i wieloasortymentowy•próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)•margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna•analiza wrażliwości1.2. Zarządzanie kosztami w firmie•rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów•wady tradycyjnego rachunku kosztów•praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej•warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych•praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży•rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)•praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie•czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów•ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy2.BUDŻETOWANIE2.1.Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:•funkcje budżetu w przedsiębiorstwie•etapy procesu budżetowania•harmonogram sporządzania budżetu•częstotliwość sporządzania budżetów•budżet przychodów i kosztów•budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych•praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych•praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma2.2.Weryfikacja stopnia realizacji budżetu•analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów•rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych•wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów•praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach•propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycjiProwadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych. Grupa docelowa kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczeblapracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.Metodologia mini-wykład,prezentacje,dyskusja uczestników szkolenia,analiza przypadków,warsztaty komputerowe.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie
zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych
umiejętności.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 2
Początek 2017-12-07
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja wielkopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo