Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZARZĄDZANIE KOSZTAMI i BUDŻETOWANIE- WARSZTATY WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1.KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
•pojęcie kosztu – nakładu – wydatku
•rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
•rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
•próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
•próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
•margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
•analiza wrażliwości

1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
•rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
•wady tradycyjnego rachunku kosztów
•praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
•warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
•praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
•rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
•praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
•czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
•ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy

2.BUDŻETOWANIE

2.1.Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:
•funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
•etapy procesu budżetowania
•harmonogram sporządzania budżetu
•częstotliwość sporządzania budżetów
•budżet przychodów i kosztów
•budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
•praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
•praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma

2.2.Weryfikacja stopnia realizacji budżetu
•analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
•rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
•wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
•praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
•propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.Grupa docelowa kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczeblapracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzaniaMetodologia mini-wykład,prezentacje,dyskusja uczestników szkolenia,analiza przypadków,warsztaty komputerowe.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie
zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych
umiejętności.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 3
Początek 2017-10-23
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo