Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Zatrudnianie Cudzoziemców - 2017
Tematyka Prawo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Cele szkolenia:Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami w zakresie zatrudniani obcokrajowców w Polsce. Prezentacja metod zatrudniania obcokrajowców na podstawie zezwoleń na pracę, a także bez konieczności zezwolenia na pracę np. poprzez oświadczenia rejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Wyjaśnienie jakie mogą być zagrożenia w przypadku nieprawidłowości przy zatrudniani obcokrajowców. Omówienie zmian w zakresie delegowania pracowników na teren RP oraz z terenu RP do innych państw.  Przedstawienie założeń nowych regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców w zakresie np. pracy krótkoterminowej, sezonowej oraz innych zmian.Korzyści dla uczestników szkolenia:Zapoznanie uczestników szkolenia z dotychczasowymi regulacjami dot. zatrudniania obcokrajowców. Wskazanie zagrożeń i odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu, omówienie projektowanych zmianProgram szkolenia:1.    Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce•    cudzoziemcy nie wymagający zezwolenia na pracę,•    cudzoziemcy obowiązania do posiadania zezwoleń na pracę,•    cudzoziemcy zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,2.    System zezwoleń na pobyt i wykonywanie pracy obowiązujący w ramach UE•    uchodźcy,•    rezydenci,•    zgody na pobyt,•    obywatele państw zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,•    współmałżonkowie i ich rodziny – zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,3.    Cudzoziemcy, którzy musza posiadać zezwolenie na pracę i prawo pobytu•    system wizowy – prawo pobytu,•    rodzaje wiz,•    zezwolenia na pracę, •    przedłużenie pobytu,•    zezwolenie na pobyt czasowy,4.    Wizy krajowe z strefy Schengen•    wizy pobytowe,•    ruch bezwizowy•    porozumienia o ruchu bezwizowym z innymi państwami5.    Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę•    zezwolenia typu A, B, C, D i E•    wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę•    Karta Polaka6.    Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi•    warunki wynikające ze stosowania oświadczeń,•    rola Powiatowych Urzędów Pracy w systemie rejestracji oświadczeń,•    konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z oświadczeniami dla cudzoziemca i pracodawcy7.    Zezwolenia na pracę•    warunki uzyskania zezwoleń na pracę•    konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z zezwoleniami na pracę  dla cudzoziemca i pracodawcy•    procedura wydawania zezwoleń na pracę,•    obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy•    jednolite zezwolenia na pobyt i wykonywanie pracy•    zmiany treści zezwoleń,•    odmowa wydania, uchylenie zezwolenia na pracę8.    Delegowanie pracowników do Polski z Polski do innych państw•    wymogi jakie musza spełnić podmioty delegujące pracowników na teren RP•    konsekwencje naruszenia norm dotyczących delegowania pracowników na teren RP,•    wyłączenia z przepisów ustawy o delegowaniu pracowników,•    odpowiedzialność solidarna,•    delegacja, a delegowanie9.    Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców•    nowe definicje wykonywania pracy, wynagrodzenia, •    nowe wykroczenia,•    zezwolenia na pracę krótkoterminową i sezonową,Grupa docelowa Adresaci szkolenia:Osoby zajmujące się procedurą zatrudniania cudzoziemców, pracodawcy zainteresowania zatrudnianiem obcokrajowców w przyszłości.Metodologia wykładprezentacja power pointćwiczenia indywidualne i grupowestudia przypadkówdyskusja moderowanaodpowiedzi na pytaniaCertyfikat Certyfikaty WIK Consulting

Czas trwania 1
Początek 2017-11-14
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo