Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Tematyka Prawo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Korzyści dla uczestników szkolenia:Zapoznanie uczestników szkolenia z dotychczasowymi regulacjami dot. zatrudniania obcokrajowców. Wskazanie zagrożeń i odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu, omówienie projektowanych zmian2.    System zezwoleń na pobyt i wykonywanie pracy obowiązujący w ramach UE•    uchodźcy,•    rezydenci,•    zgody na pobyt,•    obywatele państw zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,•    współmałżonkowie i ich rodziny – zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,4.    Wizy krajowe z strefy Schengen•    wizy pobytowe,•    ruch bezwizowy•    porozumienia o ruchu bezwizowym z innymi państwami6.    Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi•    warunki wynikające ze stosowania oświadczeń,•    rola Powiatowych Urzędów Pracy w systemie rejestracji oświadczeń,•    konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z oświadczeniami dla cudzoziemca i pracodawcy8.    Delegowanie pracowników do Polski z Polski do innych państw•    wymogi jakie musza spełnić podmioty delegujące pracowników na teren RP•    konsekwencje naruszenia norm dotyczących delegowania pracowników na teren RP,•    wyłączenia z przepisów ustawy o delegowaniu pracowników,•    odpowiedzialność solidarna,•    delegacja, a delegowanieGrupa docelowa Adresaci szkolenia:Osoby zajmujące się procedurą zatrudniania cudzoziemców, pracodawcy zainteresowania zatrudnianiem obcokrajowców w przyszłości.Metodologia wykładprezentacja power pointćwiczenia indywidualne i grupowestudia przypadkówdyskusja moderowanaodpowiedzi na pytaniaCertyfikat Certyfikaty WIK Consulting

Czas trwania 1
Początek 2018-06-25
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo