Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZMIANY I AKTUALNOŚCI W PROCEDURACH CELNYCH W 2011 ORAZ KONTYNUACJA ZMIAN W 2012 R. POCHODZENIE TOWARÓW w REGULACJACH CELNYCH UE
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator Ekspert Handlowy Plus S. C.
Opis


ZMIANY I AKTUALNOŚCI  W PROCEDURACH CELNYCH W 2011R. ORAZ KONTYNUACJA ZMIAN NA 2012 ROK.

POCHODZENIE TOWARÓW W REGULACJACH CELNYCH UNIIEUROPEJSKIEJ

CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA : ·        
zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, procedurami  związanymi z  udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami w przepisach celnych·      
   zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów i problemów, z którymi stykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania
- wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją i stosowaniem najnowszych przepisów  związanych z obrotem towarowym z zagranicą
Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów i projekty proponowanych nowelizacji.·         Pochodzenie towarów       

                  SPRAWY ORGANIZACYJNE : 
I DZIEŃ (17 listopad 2011 r. )
 • od godziny 16.00- zakwaterowanie
 • 18.00 – 19.00- kolacja
 II DZIEŃ (18 listopad 2011 r. )
 • 8.00- 9.00-  śniadanie
 • 10.00- 13.00- rozpoczęcie zajęć
 • 13.00-13.45 - obiad
 • 13.45- 17.00 - zajęcia
 • 19:00 uroczysta kolacja
  PROGRAM SZKOLENIA:

? Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
 • unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • prawa i obowiązki polskich przedsiębiorców
 ? Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym
 • źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks  Celny             – dwa rozporządzenia (UE) z lutego 2010 dot. spraw celnych
 ?   Prawo celne w Polsce      - nowa  scentralizowana informacja celna     - zmiany  formularzy stosowanych w sprawach celnycha.       zmniejszenie formalności poprzez wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeńb.    
  zasada stosowania w formularzach jedynie numeru EORI
– rezygnacja z podawania numeru REGON, NIP      
likwidacja obowiązku składania zabezpieczenia            
-  Podsystem Danych Referencyjnych ( PDR )            
-  Karta Rejestracji – PDR/ ECS /ICS / INTRASTAT          
- „Karta Awaryjna - PDR” ?  PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE  WSPÓLNOTOWYM      Zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny –
– ( ZWKC )  - Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 450/2008 z dn. 23. 04.2008 r. 
 
? WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WSPÓLNOTOWYCH       PROCEDUR CELNYCH  W WYWOZIE – EKSPORCIE 
1)    Wywóz towarów do krajów Wspólnoty Europejskiej       
– zastosowanie zerowej stawki VAT ( art. 42 ustawy VAT )
   
   -  system INTRASTAT – WYWÓZ ( wraz ze zmianami od 01.02.2011 )
 2)    Eksport – procedury wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej   PROCEDURA WYWOZU – Tytuł VII –art. 175 – 182 NOWEGO ZWKC    
?  Dokumentowanie wywozu towarów z zamiarem ich powrotnego
           przywozu – INF 3 
System Kontroli Eksportu – ECS  
 • obsługa procedur : wywozu, powrotnego wywozu, uszlachetniania biernego
 
 • informacje o elektronicznym systemie zgłoszeń celnych – ECS
   -  INSTRUKCJA – dotycząca kodu identyfikacyjnego, uzyskania      klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i          podmiotów gospodarczych w PDR – ECS, ICS, INTRASTAT
 • korzyści wynikające z wprowadzenia i stosowania systemu ECS
 • elektroniczne potwierdzenie wywozu dla potrzeb zastosowania zerowej stawki VAT –  komunikat IE 599.
 • dostęp do informacji o ECS
       ? Obowiązek złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie                    towaru : wywozowa deklaracja skrócona – art. 180 ZWKC        
? NOWA PROCEDURA – art. 182 ZWKC – WYWÓZ CZASOWY
       
? Single Window i One Stop Shop  - nowe  systemy elektroniczne
 
   ? WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WSPÓLNOTOWYCH         PROCEDUR CELNYCH  W PRZYWOZIE – IMPORCIE          
   Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych
 
1) Przywóz towarów z krajów Wspólnoty Europejskiej – na polski obszar     Statystyczny - INTRASTAT – PRZYWÓZ  ( wraz ze zmianami od 01.02.2011 )           
  ? nowa instrukcja w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
(wrzesień 2011)              2) Przywóz – procedury przywozu towaru na obszar celny                 Wspólnoty Europejskiej        
? Procedura dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu

IMPORT            TOWARÓW  - ( art. 129 – 133 ZWKC)         
    Zmiana statusu towaru dopuszczonego do swobodnego obrotu
   ? Elektroniczna (bezpapierowa) obsługa zgłoszeń celnych przywozowych§  powiadomienie o długu celnym
– POD§  poświadczone zgłoszenie celne
-  PZC  
? Systemu Kontroli Importu (ICS)       INSTRUKCJA – dotycząca kodu identyfikacyjnego, uzyskania       klucza do bezpiecznej transmisji danych – I C S  
? Przywozowa deklaracja skrócona –  ( art. 87 – 90 ZWKC )
  ? Przywóz do właściwego miejsca – art. 92 ZWKC
  ? Odprawa celna scentralizowana – art. 106 ZWKC

 Ø PYTANIA I ODPOWIEDZI – DYSKUSJA – KONSULTACJE 

III DZIEŃ (19 listopad 2011 r.) ·       
  8.00-9.00 śniadanie·        
9.00- 12:45 szkolenie ·        
Zakończenie szkolenia rozdanie certyfikatów                    
?    13.00 - obiad
 
? POCHODZENIE TOWARÓW W PRZEPISACH CELNYCH UNII :
 
      NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW 
 • reguły ustalania pochodzenia towarów
 • towary pochodzące z kraju ich wytworzenia
 • obróbka lub przetworzenie nadające pochodzenie
 • czynności niewystarczające do nadania produktom statusu pochodzenia
 • pochodzenie części zamiennych
 • warunki korzystania z preferencji taryfowej
    PREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW      
? Generalny System Preferencji (GSP) – nowe zasady  
 • preferencyjne pochodzenie towarów w regulacjach celnych UE – wyjątki od zasad
 • szczególne preferencje celne : UE - EOG
 ?  DOWODY POCHODZENIA TOWARÓW WSPÓLNOTOWYCH - EKSPORT  
 • wystawianie dowodów pochodzenia : ŚWIADECTWO POCHODZENIA, EUR. 1,        A. TR, deklaracje na fakturach
 • jednorazowe i długoterminowe deklaracje dostawców
 ? DOWODY POCHODZENIA TOWARÓW  NIEWSPÓLNOTOWYCH –      IMPORT 
 • przedstawianie otrzymanych dowodów pochodzenia : FORM A, EUR- MED
 • wystawianie zastępczych dowodów pochodzenia : FORM A, EUR.1
? WIĄŻĄCA  INFORMACJA O POCHODZENIU – WIP·        
wniosek o udzielenie WIP·         wydawanie WIP·         ważność WIP
 ? TARYFA CELNA  2011 i 2012 – TARIC, ISZTAR    
?    najważniejsze zmiany od 01.01.2012
 • struktura taryfy celnej
 • zharmonizowany system kodowania ( HS )
 • ogólne reguły interpretacji
 • nomenklatura scalona ( CN )
 • stawki celne w taryfie celnej
  ? UPROSZCZENIA I  UŁATWIENIA  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW      
  formy procedur uproszczonych         
?  Zgłoszenia celne uproszczone ( art. 109 ZWKC )        
?  Zmiany
w procedurze uproszczonejc.     
  nowe pozwolenia od 01.01.2012d.    
  ułatwienia w procedurach uproszczonych – planowane zniesienie ograniczeń w katalogu towarów obejmowanych procedurą  
wymagania podmiotowe i przedmiotowe dotyczące stosowania procedur         uproszczonych    
?  Upoważniony eksporter§  uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia ? UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA - AEO    
korzyści wynikające z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)    
?   wymogi uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy   
?   dostęp do informacji dotyczących AEO   
?   Art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów           importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej
? Postępowanie celne·        
sprostowanie zgłoszenia·   
      unieważnienie zgłoszenia·      
   kontrola zgłoszenia celnego z urzędu
UWAGA:  Podczas  szkolenia  będą  omawiane najnowsze zmiany ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.  

KONSULTACJE – PYTANIA – ODPOWIEDZI -  DYSKUSJA

www.eksperthandlowy.eu 

Czas trwania
Początek Dostępne terminy: 2011-11-17 - Zakopane
Dane kontaktowe

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo