Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2017 R JAK ZASTOSOWAĆ NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE ?
Tematyka Prawo
Organizator -
Opis

1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.2. Zmiany w zasadach postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony kontynuacja utrwalonej praktyki organu ("zasada pewności prawa") polubowne załatwienie spraw wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego prawomocność decyzji 3. Przykłady zastosowania zasad postępowania (ćwiczenia praktyczne). 4. Obwieszczenie publiczne i ogłoszenia po zmianach.5. Terminy: zasady obliczania terminów – przypomnienie zmiany od 1 czerwca 2017 r. liczenie terminów po zmianach (ćwiczenia praktyczne) 6. Terminy załatwienia spraw:konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie zmiany od 1 czerwca 2017 r. – ponaglenie, odpowiedzialność pracowników 7. Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania i bezczynność organu. 8. Postępowanie szczególne – nowe rodzaje: postępowanie uproszczone milczące załatwienie sprawy9. Decyzja administracyjna: nowy katalog elementów decyzji (ćwiczenia praktyczne) pouczenie stron i jego konsekwencje skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu I instancji – organu centralnego 10. Nowe postępowanie odwoławcze: skutki wniesienia odwołania, zrzeczenie się prawa do odwołania rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji wiążące wytyczne dla organu I instancji pouczenie w decyzji organu II instancji sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej (ćwiczenia praktyczne) 11. Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego: likwidacja wezwania do usunięcia naruszenia prawa termin do wniesienia skargi zmiany dla organów i dla sądu 12. Administracyjne kary pieniężne: wymierzanie kar dyrektywy wymiaru kary 13. Postępowanie mediacyjne i ugoda. 14. Informacja o pozostałych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego.Grupa docelowa Oferta szkolenia dla pracowników sektora finansów publicznych.Metodologia Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.Certyfikat tak

Czas trwania 1
Początek 2017-11-08
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo