Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZMIANY w PROCEDURACH CELNYCH w 2010 i 2011 ROKU ORAZ AKTUALNE PRZEPISY POCHODZENIE TOWARÓW W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Tematyka Zarządzanie
Tryb wykłady
Organizator Ekspert Handlowy
Opis

Poziom zaawansowania początkujący


Wymagania CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA :

• zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, procedurami związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami w przepisach celnych
• zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów i problemów,
z którymi stykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania
-wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją i stosowaniem najnowszych przepisów związanych z obrotem towarowym
z zagranicą
Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów
i projekty proponowanych nowelizacji.
• Pochodzenie towarów


Program szkolenia ZMIANY w PROCEDURACH CELNYCH w 2010 i 2011 ROKU ORAZ AKTUALNE PRZEPISY
POCHODZENIE TOWARÓW W REGULACJACH CELNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ

CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA :

• zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, procedurami związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami w przepisach celnych
• zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów i problemów,
z którymi stykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania
-wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją i stosowaniem najnowszych przepisów związanych z obrotem towarowym
z zagranicą
Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów
i projekty proponowanych nowelizacji.
• Pochodzenie towarów

SPRAWY ORGANIZACYJNE :

I DZIEŃ (14 kwiecień 2011 r. )
• zakwaterowanie od godziny 16.00
• kolacja 18:00 – 19:00

II DZIEŃ (15 kwiecień 2011 r. )
• od godz.8:00 śniadanie,
• godz. 10:00 – 15.30/16.00 zajęcia

PROGRAM SZKOLENIA

► Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
• unia celna i zasady jej funkcjonowania
• prawa i obowiązki polskich przedsiębiorców
► Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym.
• źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny
• Prawo celne w Polsce – ZMIANY OD 1 LIPCA 2010 - PDR
- Podsystem Danych Referencyjnych ( PDR ) – od 1 lipca 2010
- Karta Rejestracji – PDR/INTRASTAT
- „Karta Awaryjna - PDR”


► ZMIANY W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM W 2010 r. –
NOWY KODEKS CELNY:
Wspólnotowy Kodeks Celny –Zmodernizowany – ( ZWKC ) - Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 450/2008 z dn. 23. 04.2008 r.
DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) - Z LUTEGO 2010!

► WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WSPÓLNOTOWYCH
PROCEDUR CELNYCH W WYWOZIE - EKSPORCIE
1) Wywóz towarów do krajów Wspólnoty Europejskiej – zastosowanie
zerowej stawki VAT
2) Eksport – procedury wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej

PROCEDURA WYWOZU – Tytuł VII –art. 175 – 182 NOWEGO ZWKC
► Dokumentowanie wywozu towarów z zamiarem ich powrotnego
przywozu – INF 3
► Dokumentowanie wspólnotowego pochodzenia towaru
►System Kontroli Eksportu – ECS - obligatoryjnie od 1 lipca 2009 r.
• obsługa procedur : wywozu, powrotnego wywozu, uszlachetniania biernego
• informacje o elektronicznym systemie zgłoszeń celnych – ECS
- NOWA INSTRUKCJA – dotycząca kodu identyfikacyjnego, uzyskania
klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i
podmiotów gospodarczych w PDR – ECS, ICS, INTRASTAT
• korzyści wynikające z wprowadzenia i stosowania systemu ECS
• elektroniczne potwierdzenie wywozu dla potrzeb zastosowania zerowej stawki VAT – komunikat IE 599.
• dostęp do informacji o ECS
► Obowiązek złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie
towaru :
Wywozowa deklaracja skrócona – art. 180 ZWKC

► NOWA PROCEDURA – art. 182 ZWKC – WYWÓZ CZASOWY
► Single Window i One Stop Shop - nowe systemy elektroniczne

► WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WSPÓLNOTOWYCH
PROCEDUR CELNYCH W PRZYWOZIE – IMPORCIE

Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych
1) Przywóz towarów z krajów Wspólnoty Europejskiej
2) Przywóz – procedury przywozu towaru na obszar celny
Wspólnoty Europejskiej – na polski obszar statystyczny

► Procedura dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu – IMPORT
TOWARÓW - ( art. 129 – 133 ZWKC)
Zmiana statusu towaru dopuszczonego do swobodnego obrotu
► Systemu Kontroli Importu (ICS)
NOWA INSTRUKCJA – dotycząca kodu identyfikacyjnego, uzyskania
klucza do bezpiecznej transmisji danych – I C S
► Przywozowa deklaracja skrócona – ( art. 87 – 90 ZWKC )
► Przywóz do właściwego miejsca – art. 92 ZWKC
► Odprawa celna scentralizowana – art. 106 ZWKC
► Komunikacja elektroniczna
► Zgłoszenia standardowe ( art. 108 ZWKC ) i uproszczone ( art. 109
ZWKC )
► Korekty zgłoszeń celnych
 PYTANIA I ODPOWIEDZI – DYSKUSJA - KONSULTACJE

• 19:00 uroczysta kolacja w Chacie Zbójnickiej.

III DZIEŃ (16 kwiecień 2011 r.)

• Od godz. 8:00-9:00 śniadanie
godz. 9.00 – 13.00 – c.d. szkolenia

● WYMIANA TOWAROWA Z KRAJAMI TRZECIMI : WYWÓZ, PRZYWÓZ
1. ZGŁOSZENIE CELNE
• konstrukcja zgłoszenia celnego
• formy zgłoszeń celnych
• osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego
• warunki, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

2. DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO ZGŁOSZENIA CELNEGO

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 94/2004, poz. 902, z późn. zmianami ), Rozporządzenie Wykonawcze do WKC art. 218 – 222

3. UPOWAŻNIONY EKSPORTER, NADAWCA/ODBIORCA– zakres praw
i obowiązków

4. POCHODZENIE TOWARÓW W PRZEPISACH CELNYCH UNII :

NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW

• reguły ustalania pochodzenia towarów
• towary pochodzące z kraju ich wytworzenia
• obróbka lub przetworzenie nadające pochodzenie
• czynności niewystarczające do nadania produktom statusu pochodzenia
• pochodzenie części zamiennych
• warunek korzystania z preferencji taryfowej

PREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW
• zasady kumulacji pochodzenia towarów ( kumulacja : całkowita, dwustronna, diagonalna,
• regionalna )
• preferencyjne pochodzenie towarów w regulacjach celnych UE – wyjątki od zasad
• szczególne preferencje celne : UE - EOG

5. DOWODY POCHODZENIA TOWARÓW WSPÓLNOTOWYCH - EKSPORT

• wystawianie dowodów pochodzenia : ŚWIADECTWO POCHODZENIA, EUR. 1, A. TR
• jednorazowe i długoterminowe deklaracje dostawców

6. DOWODY POCHODZENIA TOWARÓW NIEWSPÓLNOTOWYCH –
IMPORT

• przedstawianie otrzymanych dowodów pochodzenia : FORM A, EUR- MED
• wystawianie zastępczych dowodów pochodzenia : FORM A, EUR.1
7. WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU – WIP
• wniosek o udzielenie WIP
• wydawanie WIP
• ważność WIP

8. TARYFA CELNA 2010 – TARIC, ISZTAR
• najważniejsze zmiany
• uwarunkowania celnoprawne
• struktura taryfy celnej
• zharmonizowany system kodowania ( HS )
• ogólne reguły interpretacji
• nomenklatura scalona ( CN )
• stawki celne w taryfie celnej

9. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO - UPROSZCZENIA I
UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

• warunki uzyskania statusu AEO
• korzyści dla podmiotu posiadającego status AEO
• dostęp do informacji dotyczących AEO

10. KONSULTACJE – PYTANIA – DYSKUSJA

 Zakończenie-Rozdanie Certyfikatów

• 13:00 obiad


Trenerzy PROWADZĄCY:

Jest ekspertem wysokiej klasy o ogromnej wiedzy popartej doświadczeniem w praktyce ;

Ekspert, biegły sądowy z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych, Jest akredytowanym trenerem przez PARP.
Prowadzi kursy na Agenta Celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Praktyk, osobiście dokonywał odpraw celnych, nadal aktywnie uczestniczy w procedurach celnych..
Przeszkolił ok. 1000 firm. Uczestnikami szkoleń są między innymi; KGHM Polska Miedź S.A, Coca-Cola HBS Polska, Alima–Gerber SA, Electrolux Poland Sp. z o.o., HSH Chemie, Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”, FAGUM Stomil S.A, MG2 S.A., Farmacol S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Uniwersytet Jagielloński i wiele innych.


Hotel Pensjonat Renesans
Świadczenia dodatkowe wyklad, materiały szkoleniowe, zaswiadczenia. certfikat, wyzywienie podczas szkolenia, zakwaterowanie

Czas trwania do 2011-04-16
Początek 2011-04-14
Dane kontaktowe

Nazwisko 12 634 21 64
Email biuro@eksperthandlowy.eu

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo