Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryDługa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy
2007-05-23 14:00

Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy

Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy
[fot: Money.pl/Tomasz Brankiewicz]

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeśli nieobecność pracownika w firmie przekroczyła gwarantowane przez prawo okresy ochronne.

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn niezawinionych przez pracownika, uregulowana została w art. 53 Kodeksu pracy.

O tym ,w jakim terminie można rozwiązać stosunek pracy z nieobecnym pracownikiem, decydują 2 czynniki:

  1. rodzaj usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba, opieka nad chorą matką itd.)
  2. staż pracy u danego pracodawcy

Przewlekle chory może stracić pracę

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek choroby i upłynęły minimalne okresy ochronne.
Pracodawca może, ale nie musi korzystać z uprawnienia do zwolnienia osoby nieobecnej

Natychmiastowe rozstanie z chorującym pracownikiem może nastąpić, jeśli niezdolność do pracy trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Do okresów zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadzie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Zasiłkowe okresy ochronne

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli chorujący pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. O tym, czy pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne decyduje lekarz orzecznik.Zdrowy, a nieobecny

Umowę o pracę można także rozwiązać z osobą, która jest nieobecna w firmie ponad miesiąc, ale z innych przyczyn niż choroba (również usprawiedliwionych), np. odbywanie kary pozbawienia wolności, opieka nad chorym członkiem rodziny.

Należy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:

  1. sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,
  2. w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

UWAGA!
Rozwiązanie umowy i pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności

Konieczne zaświadczenie lekarskie

Pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę w razie przedłużającej się nieobecności pracownika z powodu choroby, powinien zadbać o dokładne udokumentowanie niezdolności do pracy zatrudnionego, która trwa po upływie kodeksowych okresów ochronnych. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wystawione po upływie okresu ochronnego będzie wystarczającym dowodem.

Zwolniony może wrócić do pracy

Pracodawcy korzystający z możliwość rozwiązania stosunków pracy z osobami, których absencja trwa ponad okresy ochronne, muszą mieć na uwadze, iż uprzednio zwolniony pracownik ma specjalne prawo do powrotu do firmy.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 5 KP pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

 

 

 

 Tagi: okres ochronny, zasiłek, choroba, zwolnienie, umowa o pracę
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2011-09-08 11:15:17 193.151.101.* | Usia
Re: Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy [0]
Po 3 miesiącach świadczeń rechabilitacyjnych zostalam zwolniona z pracy ,czy należy mi się odprawa pracodawca twierdzi że nie ,mam przepracowane 20 lat.
2007-06-04 13:47:47 83.8.100.* | Kachna
Re: Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy [1]
Jestem po zasiłku rehabilitacyjnym, lekarz pozwala mi wrócić do pracy jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym na zajmowane stanowisko przed chorobą.Jeśli w sopniu znacznym(czy zakład pracy musi być zakładem chronionym, mój nie jest).Proszę o pilną odpowiedz.Na moim miejscu jest osoba zatrudniona na czas mojej choroby, na czas określony
Pozdrawiam
2012-09-11 11:22:00 89.228.121.* | Magda1958
Przegrałam sprawę w Sądzie o uieważnienie wypowiedzenia z pracy za bezskuteczne .Wróciłam do pracy po zasiłku rehabilitacyjnym.Uzasadnienie : Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w normalnym trybie .Sąd powołał się na wyrok Sądu Najwyższego . Bylam wieloletnim pracownikiem i nigdy nie nadużywałam zwolnień lekarskich.
2007-05-28 09:44:43 87.105.14.* | hgg
Re: Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy [2]
a jak to sie ma do kobiet w ciazy, ktore np. od 5tego mca nie pracują - czy wazniejszy jest przepis o tym, ze nie wolno zwolnic kobiety w ciazy, czy ten mowiacy ze po 3 mcach pracodawca moze ja wyrzucic?
2008-03-30 19:42:09 85.219.169.* | _Tomekk_
Nie można tutaj mówić o 'wadze' któregoś z przepisów. Art. 53 nadaje pracodawcy tylko przywilej z którego może on skorzystać (i zwolnić pracownika), natomiast art. 177, nadający uprawnienia kobietom w ciąży, obowiązuje bezwzględnie każdego pracodawcę, oczywiście z wyjątkiem sytuacji o których mówi sam artykuł (takie jak umowa na zastępstwo). W związku z tym art. 177 jest oczywiście 'ważniejszy'.
12 awans
2009-01-13 16:17:45 83.9.92.* | layla
Jestem na chorobowym trzeci miesiac .Wlasnie pracodawca poinformowal ze mnie zwalnia na podstawie likwidacji firmy .Z tego co wiem to wcale tej firmy nie likwiduje pozniej cos krecil ze zglasza upadlos a przejmuje ja ktos inny . Nie wiem czy na takiej podstawie ma prawo mnie zwolnic i czy nie obejmuje mnie ochrana ze wzgledu mojego chorobowego .Poinformowal mnie ze na wypowiedzi o prace bedzie wystawina likwidacja .