Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży

Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży

Fot. Valocity Studios/CC/Flickr
W okresie ciąży podwyższona zostaje wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Podstawę zasiłku chorobowego pracownika (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone u danego pracodawcy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Te same zasady stosuje się do obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 2 kp).

Okoliczność, że zwolnienie chorobowe wystawione zostało w czasie ciąży, nie powoduje zmiany zasad obliczania tej podstawy.

W okresie ciąży ulega natomiast podwyższeniu sama wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100% podstawy wymiaru.

W pewnych okolicznościach jednak podstawę wymiaru chorobówki oblicza się z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Dzieje się tak, gdy:

  • okres zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej),
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. z połowy etatu na cały etat, lub odwrotnie).

Wówczas podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się tylko z okresu obowiązywania nowego wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej).

Przykład:
Pracownica jest zatrudniona od 1.09.2008 r. gdzie do 31.05.2009 r. pracowała na 3/4 etatu, a następnie od 1.06.2009 r. na cały etat. Na początku listopada zachorowała.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie tej pracownicy wypłacone za okres czerwiec-październik 2009 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); w tekście: kp.
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U.: z 2005 r. nr 31, poz. 27 ze zm.); w tekście ustawa zasiłkowa.

Autorka jest pracownikiem firmy Mericon Kadry Płace Doradztwo

ciąża, chorobowe, naliczanie
Czytaj także
Polecane galerie
2016-02-02 20:36
Dzień dobry,chciałam dowiedzieć się jak wygląda sytuacja w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na umowe o prace na czas okreslony z wynagrodzeniem zasadniczym 1600 brutto + opodatkowane napiwki 33% . Jak wyliczyc zasilek w ciazy ?
boba0406
90.156.59.* 2015-12-21 23:22
Witam
Zatrudniona jestem przez pośrednika na umowę o pracę zawieraną co miesiąc na okres 1 miesiąca. W miesiącu październiku byłam na chorobowym do 4 listopada. kolejna umowa została zawarta od 5 listopada do 30 listopada. Stawka godzinowa 15,50 brutto. W miesiącu listopadzie przebywałam jeszcze 6 dni na zwolnieniu lekarskim. Proszę o pomoc w wliczeniu zasiłku chorobowego jak i całego wynagrodzenia, ponieważ pośrednik wyliczył mi do wypłaty 1386,80 zł.Proszę o pomoc czy mam dobrze wyliczona wypłatę.
dova
46.175.40.* 2015-12-20 14:41
Witam, mam pytanie dotyczące podstawy wymiaru liczenia zasiłku chorobowego będąc w ciąży. Czy do podstawy tej wchodzą również diety, które przychodziły na konto razem z wynagrodzeniem zasadniczym i były podstawą do opodatkowania oraz płacenia składek ZUS?
Zobacz więcej komentarzy (464)