Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryJak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży
2009-11-06 15:30

Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży

Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży
fot: Valocity Studios/CC/Flickr

Autor: Jarosława Warszawska


W okresie ciąży podwyższona zostaje wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Podstawę zasiłku chorobowego pracownika (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone u danego pracodawcy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Te same zasady stosuje się do obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 2 kp).

Okoliczność, że zwolnienie chorobowe wystawione zostało w czasie ciąży, nie powoduje zmiany zasad obliczania tej podstawy.

W okresie ciąży ulega natomiast podwyższeniu sama wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100% podstawy wymiaru.

W pewnych okolicznościach jednak podstawę wymiaru chorobówki oblicza się z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Dzieje się tak, gdy:

  • okres zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej),
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. z połowy etatu na cały etat, lub odwrotnie).

Wówczas podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się tylko z okresu obowiązywania nowego wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej).

Przykład:
Pracownica jest zatrudniona od 1.09.2008 r. gdzie do 31.05.2009 r. pracowała na 3/4 etatu, a następnie od 1.06.2009 r. na cały etat. Na początku listopada zachorowała.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie tej pracownicy wypłacone za okres czerwiec-październik 2009 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); w tekście: kp.
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U.: z 2005 r. nr 31, poz. 27 ze zm.); w tekście ustawa zasiłkowa.

Autorka jest pracownikiem firmy Mericon Kadry Płace DoradztwoPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-04-23 09:21:19 78.159.79.* | misia2
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Aktualnie pracuję od roku na pół etatu na stawce najniższego wynagrodzenia, czy jeżeli zwiększy się etat do pełnego teraz i za 2 miesiące pójdę na zwolnienie do końca ciąży to czy będę miała prawo do pełnoetatowego chorobowego i później macierzyńskiego?
2014-04-23 10:32:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Zmiana wymiaru etatu 'odcina' grubą kreską wynagrodzenia sprzed tej zmiany, a więc nie wchodzą one do podstawy wynagrodzenia chorobowego jak i wszystkich zasiłków z ub. chorobowego.
W tym konkretnym przypadku- zakładając zmianę od 1 maja i zwolnienie np. od 17 czerwca- do podstawy wejdzie wynagrodzenie tylko za maj- będzie to po prostu średnia z jednego miesiąca, a nie z 12.

Wynika to z art. 40 ustawy 'zasiłkowej' tj. USTAWY
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2014-04-23 22:59:52 78.159.79.* | misia2
Dziękuje za info, a jak to aktualnie jest - jak długo pracodawca wypłaca z własnej kieszeni chorobowe? Czy to prawda, że przez pierwsze 30 dni a później już dalej chorobowe i macierzyńskie idzie z ZUS czy pracodawca też ponosi jakieś koszty?
2014-04-23 23:30:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przez pierwsze 33 dni ( a w przypadku pracownika w wieku 50 i więcej lat- przez 14 dni ) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego z art. 92 Kodeksu Pracy, a więc obciąża to pracodawcę. Po tym okresie jest już to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego z ZUS. Inne zasiłki- a wiec przede wszystkim macierzyński od pierwszego dnia pochodzą ze środków ZUS.
Więc wtedy pracodawca już wprost nie ponosi kosztów. Tyle, że bywają koszty ponoszone nie wprost- np. zatrudnienia kogoś na zastępstwo, nadgodziny dla pracownika, który przejmuje część obowiązków pracownika nieobecnego z powodu np. urlopu rodzicielskiego itp.
2014-03-10 20:04:33 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Dodam jeszcze, że za luty składki społeczne z umów wyniosły 0 zł. Czy to znaczy, że w tym czasie nie byłam objęta ubezpieczeniem/ była przerwa w ubezpieczeniu?
2014-03-10 21:51:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
TRZECI raz proszę Panią o niebałaganienie na forum i kontynuowanie dyskusji w WĄTKU.

1. składki zerowe nie oznaczają braku ubezpieczenia chorobowego z tyt. zatrudnienia. Nie było w lutym żadnego wynagrodzenia, które wchodziłoby do podstawy ub. społecznych, więc składka od zero, wynosi zero.

2. tak, przy dobrowolnym ub. chorobowym okres wyczekiwania na prawo do zasiłku wynosi 90 dni, ale do owych 90 dni wlicza się poprzednie ub. chorobowe, dobrowolne lub obowiązkowe, o ile nie zakończyło się dawniej niż 30 dni od obecnego. Skoro wciąż istnieje obowiązkowe ub. chorobowe z etatu/etatów, to przerwa ta wynosi zero dni, więc okresu wyczekiwania nie ma.
2014-03-10 16:15:56 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [0]
Na stronie internetowej Zusu przeczytałam " Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia." Oraz " Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy: nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania".
Na zwolnieniu jestem od 16 stycznia do 16 marca. Czy to znaczy, że wracając do pracy od 17 marca powinnam pracować przynajmniej 90 dni żeby idąc znowu na zwolnienie należał mi się zasiłek chorobowy z działalności i z umów?
2014-03-03 15:41:28 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Pana odpowiedź z 21. lutego "Do 'odnowienia' ub. chorobowego wystarczy terminowe złożenie DRA za luty uwzględniającej ponownie ub. chorobowe i terminowe opłacenie składek"

1. Czy nie trzeba też złożyć ZUA, albo czy nie zaszkodzi tak na wszelki wypadek złożyć ZUA? i czy można to zrobić skoro nadal jestem na zwolnieniu do 16 marca?

2. Od 3 stycznia do 16 stycznia ( potem zwolnienie)podstawa wymiaru składek na ub. chorobowe wyniosła 942,54zł. Czy to znaczy, że gdyby przysługiwał mi zasiłek chorobowy to byłby liczony od tej właśnie podstawy czy od takiej którą bym za cały miesiąc płaciła.

3. 17 marca zamierzam wrócić do pracy. Na umowy zarabiam mniej niż 1680 zł. Rozumiem, że w dniu, kiedy pójdę na kolejne zwolnienie będą należały mi się zasiłki z tytułu umów o pracę i z działalności. Czy jeśli np. w następnym miesiącu od zwolnienia dostałabym jakiś dodatek w pracy z umów, który by spowodował że przekroczę 1680zł to automatycznie wstrzymają mi wypłatę zasiłków z działalności. Księgowa zapewniła mnie, że taka sytuacja się nie powinna zdarzyć do mojego porodu jednakże będą jakieś dodatki we wrześniu czyli po porodzie. Czy wtedy przestałby przysługiwać mi macierzyński z działalności. Jest to dla mnie bardzo ważna kwestia, gdyż nie chciałabym się martwić co miesiąc czy przekroczę minimalna krajową i ewentualnie złożyłabym wypowiedzenie z 1 umowy zawczasu.
Dziękuję za wcześniejszą pomoc.
2014-03-03 18:42:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. moim zdaniem nie, ZUA byłoby konieczne gdyby doszło do wyrejestrowania w ogóle z ubezpieczeń społecznych na skutek np. zawieszenia DG.

2. z art. 49 ustawy zasiłkowej po ostatnich zmianach (na skutek wyroku TK) wynika, że podstawa zasiłku za niezdolność powstałą w pierwszym miesiącu ub. chorobowego jest pełnomiesięczna, czyli 2 247,60

3. taki miesiąc z podstawą przekroczoną z etatu, a więc brakiem ubezpieczenia chorobowego z działalności nie przerywa zasiłku, do którego prawo już powstało- jest on wypłacany mimo ustania tytułu do ubezpieczenia.
2014-02-20 15:05:14 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Okazało się, że korekta za wrzesień była ponieważ miałam dodatkowo parę godzin pracy na zastępstwo i w związku z tym przekroczyłam nieznacznie minimalną stawkę a co za tym idzie nie powinnam płacić skł. społ. w działalności. W styczniu dostałam dodatek uzupełniający za 2013 r co dowiedziałam się, że wlicza się do składek i w związku z tym też nie powinnam płacić społecznych w działalności. Od 16 stycznia jestem na zwolnieniu ciągłym do chwili obecnej no i dowiedziałam się, że mimo iż w lutym nie mam żadnych dodatków ze stosunków pracy czyli mam poniżej 1680zł to w dniu zwolnienia w styczniu opłaciłam składkę społ. dobrowolnie czyli nie będę miała płatnych zasiłków z tytułu działalności. Pani w Zusie powiedziała,że żeby nie tracić zasiłków z działalności powinnam wrócić na chwilę do pracy ( najlepiej na sobotę i niedzielę, żeby fizycznie nie być w tej pracy) Czy jest to możliwe?
2014-02-21 11:31:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Prosiłem o pisanie w jednym wątku...

Rozróżnijmy 'nie powinnam' od 'nie muszę' oraz rodzaje ubezpieczeń.

Sytuacja jest więc zgodna z tym co napisałem wcześniej. W związku z uzyskaniem we wrześniu (1600) i styczniu (1680) podstawy z etatów równej przynajmniej płacy minimalnej - ub. społeczne z DG stały się dobrowolne w tych miesiącach. MOGŁA w nich Pani zapłacić ubezpieczenia dotychczasowe poza ub. chorobowym. Nie musiała Pani dokonywać korekty w zakresie emerytalnym, rentowym .

Stąd korekty.

W konsekwencji niepodlegania ub. chorobowemu w styczniu- powstała wtedy niezdolność do pracy nie daje prawa do zasiłku chorobowego z działalności. W styczniu opłaciła Pani składkę chorobową nienależnie, a nie dobrowolnie.
Tak, racja jest z tym powrotem- tj. jeśli niezdolność obecna się zakończy, i przynajmniej po jednym dniu powstanie kolejna i nastąpi to w miesiącu, w którym znów podstawa z etatów będzie niższa niż 1680, a więc ub. społeczne z DG obowiązkowe, a więc ub. chorobowe z działalności dobrowolne znów możliwe i opłacone- to powstanie prawo do zasiłku chorobowego również z DG.

Do 'odnowienia' ub. chorobowego wystarczy terminowe złożenie DRA za luty uwzględniającej ponownie ub. chorobowe i terminowe opłacenie składek- ZUS stosuje tu zasadę dorozumienia chęci ponownego przystąpienia do ubezpieczenia w takiej sytuacji.
2014-02-19 19:01:39 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Nawiązując do odpowiedzi udzielonej mi 8.01.2014 "Z cząstek etatu wynika, że wynagrodzenia nie są niższe niż obecna płaca minimalna, więc korekty w górę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku nie będzie."
"Natomiast nie ma pani problemu z 90 dniami wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego z DG, bo wlicza się tu poprzednie, a właściwie nadal trwające ub. obowiązkowe z etatu."

zastanawiam się czy zasiłek chorobowy z działalności gospodarczej mi się należy czy nie. Co to znaczy, że wynagrodzenia nie są niższe niż obecna płaca minimalna i jak to się oblicza. Mi Pani w Zusie powiedziała, że jeśli w sumie zarabiam 1416.65 brutto to nie przekraczam 1680, czyli muszę płacić składki społeczne na rzecz działalności gospodarczej. Jednakże przyszło mi pismo z Zus, że muszę złożyć korektę za wrzesień 2013 i styczeń 2014 bo niepotrzebnie płaciłam składki społeczne, które osobiście wyliczała mi pani z okienka w Zusie. Bardzo proszę napisać mi jak to się liczy czy ja mam minimalną krajową czy nie ze stosunków pracy, wymiary etatów podałam 7 stycznia 2014. Bardzo dziękuję.
2014-02-20 12:14:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to szkoda, że nie wpisała Pani pod tamtymi wpisami- trudniej znaleźć i się odnosić.

Do rzeczy.

1. z tą płacą minimalną to są DWIE odrębne kwestie w Pani sytuacji.

a) o której pisałem- chodzi o podstawę zasiłku z etatów, a co za tym idzie jego wysokość w sytuacji, gdy mamy podwyżkę płacy minimalnej, a wyliczona podstawa zasiłku dla pracownika jest niższa niż aktualna płaca minimalna. Przykład- 1/1 etatu, wynagrodzenie stałe 1610 zł brutto w 2013, w styczniu 2014 1690 i choroba w lutym. Wyliczona z 12 miesięcy przed lutym podstawa wyjdzie 1617,67.

Jest niższa niż aktualna płaca minimalna 1680, więc podstawę podwyższa się do owych 1680.
Zawsze jednak odnosi się to do wymiaru etatu- proporcjonalnie. tj. w przypadku półetatowca podwyższa się aktualnie do 840 zł, itd.
W Pani przypadku podstawa z każdej cząstki etatu wychodzi zdecydowanie wyższa, więc podwyżki na ww zasadzie nie będzie.
Bo
2/25 x 1680 = 134,40
9/18 x 1680 = 840
1/22 x 1680 = 76,36.

Tu pierwsze moje sprostowanie- z zatrudnienia jest prawo do dwu zasiłków, a nie trzech jak wtedy napisałem,- bo teraz wstecznie doczytałem, że są to DWIE umowy, tyle że jedna opiewa na dwa wymiary etatów jak rozumiem- inne zadania. Kwotowo to niczego nie zmienia.

b) łączne wynagrodzenie z etatów- chodzi o to, że jeśli jest ono niższe niż płaca minimalna - to z równocześnie prowadzonej DG podlega się ub. społecznym obowiązkowo. Jeśli równe lub większe- dobrowolnie.

2. Korekta za wrzesień i styczeń wynika z tego, że dz. gospodarcza nie trwała w tych miesiącach pełny mc kalendarzowych, więc składki należało proporcjonalnie obniżyć do 13/30 za wrzesień i do 29/31 za styczeń.

3. Zatem ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, potem zasiłku chorobowego z etatów, potem zasiłku macierzyńskiego.
Ma Pani też prawo do zasiłku chorobowego z działalności i nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z działalności- jeśli będzie ub. chorobowe z działalności kontynuować tj. urodzi Pani w jego czasie.

4. Zwracam uwagę na dwie kwestie jeszcze. Jeśli obecnie już jest Pani na zwolnieniu- to za czas, za jaki jest zasiłek chorobowy - składki społeczne z działalności znów się proporcjonalnie obniża.
Ub. chorobowe z działalności jest dobrowolne. Czyli może być 'dobierane' tylko do ub. obowiązkowo. Jeśli więc uzyska Pani z etatów podwyżkę i w efekcie uzyska łącznie płacę minimalną 1680 zł- ub. społeczne z działalności stanie się dobrowolnym, a więc ub. chorobowe stanie się z działalności niemożliwym. Czyli nawet opłacona składka chorobowa - stanie się składką nienależną, do zwrotu, a ub. chorobowe z działalności przerwane.
2014-01-16 09:58:08 83.11.44.* | izolda7644
Dodam ze zwolnienia sa dostarczane na czas, jest na nich literka B oraz sa wypisywane na czas 21 dni. W grudniu jedynie na dluzej, poniewaz koniec zwolnienia wypadl w wigilie, wiec zostalo ono przedluzone do 27 grudnia. Z góry baaaardzo dziekuje za pomoc.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-16 10:58:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
CZyli pracodawca mały, który ubezpiecza do 20 osób.

Przyczyny mogą być dwojakie:

- obliczeniowe: wysokość zasiłku jest proporcjonalna do liczby dni kalendarzowych w miesiącu, więc zasiłek listopadowy jest niższy niż grudniowy, ale wyższy niż lutowy.
Może być też tak, że miała Pani składnik wynagrodzenia, który zgodnie z Pani umową lub regulaminem wynagradzania w zakładzie przestał przysługiwać (Pani, działowi, wszystkim pracownikom) w trakcie pobierania zasiłku przez Panią. Po takim dniu, składnik nie wchodzi do podstawy zasiłku, zasiłek ulega zmniejszeniu.

-"technologiczne" wynikające z tego, że nie jest to jedno długotrwałe zwolnienie, bo wtedy ZUS rzeczywiście wypłacałby zasiłek w transzach za każdy cały mc. kalendarzowy, a różnice wynikałby tylko z różnicy liczby dni (28,30,31).
Po prostu dostarczanie zwolnienia do pracodawcy, a potem przesyłanie przez niego do ZUS wraz z poświadczeniem, że ub. chorobowe nadal trwa tj. umowa się nie - zakończyła po prostu trwa. W efekcie nie każda transza zasiłku dotyczy całego mc. kalendarzowego, ale okresu wynikającego tylko z jednego zwolnienia- krótszego przecież niż mc. kalendarzowy.

Ważne by łącznie kwota za cały okres zasiłku się zgadzała- najlepiej zrobić sobie arkusik z kwotami i datami początku i końca kolejnych ZLA.
2014-01-16 09:06:41 83.11.44.* | izolda7644
Witam, bardzo prosze o pomoc a dokladnie wyjasnienie jak to jest ze co miesiac zus wyplaca inna kwote na zwolnieniu ciazowym. Pracowalam na umowie o prace od wrzesnia 2013 i netto bralam 2,700 nastepnie od pazdziernika poszlam na zwolnienie ciazowe i pierwsze pieniazki dostalan od pracodawcy a kolejne juz od zusu. Dziwi mnie jednak to ze pierwsze swiadczenie od zusu dostalam w wysokosci dokladnie 2.680 nastepne 2.240 a ostatnio 2.150. Jak to jest ze z miesiaca na miesiac wysokosc swiadczenia jest coraz nizsza...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 18:14:15 178.43.135.* | Sabaa88
Witam. Bardzo prosze o wyliczenie mi ile powinnam dostawać za L4 od Zus-u. Poniewaz to co dostalam od pracodawcy za 33 dni rozni sie dosc sporo za to co juz mi wyplacil mi Zus. Zatrudniona jestem od 02.2012 na pełen etat. Ubezpieczona w 2012 byłam od 1500 brutto, a w 2013 od 1600 brutto. W okresie 12 miesięcy przed zwolnieniem nie chorowalam żadnego dnia. Na zwolnieniu jestem od 1 października 2013 poniewaz jestem w ciazy. Z góry dziękuję za obliczenia.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 18:31:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dopisała Pani w międzyczasie.
Rozbieżność może wynikać, z tego, że:

- ZUS wypłacił za okres, na który opiewało pierwsze ZLA, a nie za miesiąc kalendarzowy.
- wynagrodzenie chorobowe podlega oprócz zaliczki PIT dodatkowo s. zdrowotnej, co skutkuje netto niższym o 1,25% w stosunku do zasiłku, jednocześnie za miesiąc z wynagrodzeniem chorobowym uwzględnia się miesięczne koszty uzyskania przychodu- pracownicze, zryczałtowane (
111,25 zł miesięcznie, jeżeli zakład pracy jest położony w miejscu zamieszkania pracownika lub
139,06 zł miesięcznie, jeże miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zagład pracy i pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę
2014-01-14 18:42:54 178.43.135.* | Sabaa88
A czy byłaby szansa wyliczyć mi ile powinnam dostać od Zus-u a ile od pracodawcy na postawie danych które podałam. Jestem zameldowana w miejscowości w której pracuje.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 19:13:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zasiłek z ZUS w stawce dziennej brutto oraz netto za styczeń, grudzień i ten niepełny listopad już Pani wyliczyłem w innym miejscu wątku- przy pierwszym pytaniu.

Wynagrodzenie chorobowe za cały październik ( 31 dni )

46,02 x 31 = 1426,62 zł brutto, składka zdrowotna (9%) = 128,40, odliczalna od PIT (7,75%) = 110,56, podstawa PIT = 1426,62- KUP ( 111,25 ) =1315. PIT = 18% podstawy - 46,33 zł = 237.

Netto = 1426,62 - 128,40 - 237 + 110,56 = 1171, znów około ze względu na zasady zaokrąglania PIT, w które się nie wdawałem.
-1 spadek
2014-01-14 19:25:47 178.43.135.* | Sabaa88
Dziękuję bardzo. Co do wątku z odpowiedzią o zasiłek to gdzieś mi ją "zjadlo". Mogę prosić jeszcze raz o jej wysłanie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 19:29:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że zgodnie z tytułem wątku chodzi o ZLA ciążowe oraz że wynagrodzenie jest jednoskładnikowe- płaca minimalna.

Trochę dziwi mnie termin pytania, bo do 2 listopada miała Pani wynagrodzenie chorobowe, a od 3 listopada już zasiłek.

Podstawa zasiłku netto w 2013 to 1600-13,71% = 1380,64, zatem zasiłek brutto za 1 dzień 46,02 zł.
Za ten niepełny listopad dało to więc 1288,56 zł brutto, netto około* 1103 zł.
Za grudzień 1426,62 brutto, czyli około* 1216 netto.

Zgodnie z regulacją z art. 45 Ustawy tzw. zasiłkowej od stycznia 2014 z automatu Pani podstawa musi wzrosnąć do obecnej płacy minimalnej tj. 1680 brutto.

Podstawa netto 1680 - 13,71% = 1449,67 zł
Zasiłek za jeden dzień 48,32 zł brutto.
Za styczeń więc 1497,92 co daje około* 1275 netto.

* około, bo bez wdawania się w zaokrąglanie zaliczki PIT do pełnych zł.
2014-01-14 19:58:32 178.43.135.* | Sabaa88
A nie powinno być brane brutto z 12 miesięcy tzn.3*1500 za 2012 i 9*1600 co daje 1575 brutto?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 20:32:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, bo podstawa brutto nie może być niższa niż płaca minimalna odniesiona do wymiaru etatu. Schemat, który Pani wskazała działałby, gdyby miała Pani takie wynagrodzenia na umowie z wymiarem etatu niższym niż 1/1 etatu.
Pomijam fakt, że pracownik z wynagrodzeniem minimalnym na tej regulacji (art. 45) zyskuje przecież.
2014-01-14 20:25:32 178.43.135.* | Sabaa88
Problem jest w tym, że od pracodawcy za 33 dni Zla dostałam ok.1218zł i 92zł co średnio netto daje 39, 7 za dzień a od Zus-u za 28 dni dostałam ok.1056 netto czyli za dzień daje 37, 71. Skąd te różnice? Księgowa mi powiedziała, ze powinnam dostawać tyle samo co oni mi wyliczyli.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 20:54:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Księgowa ma rację, że podstawa wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w 2013 jest TAKA sama, ale zasiłek nie ma s. zdrowotnej, ani pracowniczych KUP. Nie ma więc siły by za miesiąc o tej samej liczbie dni kwota netto zasiłku była identyczna co wynagrodzenia chorobowego netto.

Co więcej miesięczną kwotę wolną za listopad mógł uwzględnić tylko jeden płatnik, zdaje się pracodawca.

Nie mam "płatnika" ani podobnego programu kadrowego, który liczy takie rzeczy z uzwzględnieniem tych dodatkowych parametrów i zasad zaokrąglania podstawy PIT i ostatecznej zaliczki.
2014-01-15 18:36:20 178.43.137.* | Sabaa88
Dziękuję bardzo za cenne informacje :)
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
-1 spadek
2014-01-11 15:14:09 89.69.112.* | Ola1085
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam

Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu wysokości świadczenia L4 w czasie ciąży. Poniżej moja historia pracy:

Od 10.2011 do dziś pracuje na pół etatu na stanowisko kosmetolog z wynagrodzeniem 600 zł netto.
Dodatkowo od 10.2013 dostałam drugie pół etatu na stanowisku menager u tego samego pracodawcy z wynagrodzeniem 1400 złotych netto. Czyli miesięcznie otrzmuję od 10.2013 2000 zł. Od trzech tygodni jestem w ciąży. Gdybym od lutego przeszła na L4 to jak obliczyć wysokość L4 które otrzymam. Z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź.
2014-01-13 11:34:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady z obu umów będą to osobne podstawy, a więc prawo do osobno wyliczonych dwu wynagrodzeń chorobowych, a potem dwu zasiłków.
To, że pracodawca jest jeden sprowadza się do kwestii technicznej, że mogą być wypłacane jednocześnie, jednym przelewem oraz tego, że niepotrzebne są dwa egzemplarze ZLA.

Chorobowe wyliczamy od kwot brutto. Netto 1400 daje 1914 brutto przy standardowych pracowniczych KUP, 600- 755. Choć sprawę komplikuje wtedy jedna kwota miesięczna wolna od podatku i raz uwzględniane owe KUP.

Zakładając stałość tych płaca chorobowe wynosiłoby [(0.8629 kwoty wynagrodzenia brutto) : 30 ] dziennie. Wynagrodzenie podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek już tylko PIT.

PS. Zwracam uwagę, że 600 zł netto to mniej niż 1/2 płacy minimalnej w 2014 r. Pracodawca od stycznia 2014 powinien ją podnieść do 840 zł. brutto, i chorobowe z tego wcześniejszego 1/2 etatu musi być wyliczane od takiej już podwyższonej kwoty.

Wynika to zarówno z kwestii pracowniczej tj. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jak i ustawy zasiłkowej wg. której podstawa zasiłku nie może być niższa, niż płaca minimalna (skorygowana do wymiaru etatu).
2014-01-08 17:21:15 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [0]
Bardzo dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
2014-01-07 23:35:57 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Bardzo dziękuję, rzeczywiście przeoczyłam wymiary etatów i zapomniałam dodać, że jest ten sam pracodawca - nie wiem czy to ma znaczenie i w tym wypadku zasiłki będę zsumowane? I umowa:Przy stawce 181,20zł - 2/25 etatu, II umowa: przy stawce 1235,45zł = 1132.50zł - 9/18 etatu + 102,95zł - 1/22 etatu. Bardzo proszę o rozpisanie wyliczeń.

W obawie przed tym, że nie będzie mi się należał zasiłek macierzyński z umów o pracę( bo Pani w Zusie tak mi powiedziała) 3 stycznia 2014 wznowiłam jednoosobową działalność gospodarczą, którą zawiesiłam 13 września 2013. 10 października 2013 minęły by 2 lata jak prowadziłam działalność, więc do wspomnianego 13 września płaciłam "niski" Zus tzn. 153,12 społeczne + 261,73 zdrowotne. Moje pytanie: czy zasiłki chorobowy/macierzyński w związku z tym , że muszę już płacić "wyższy" ZUS będą naliczane od tej wyższej podstawy tak jak to było przy umowach? Po jakim czasie od wznowienia działalności będzie przysługiwał mi zasiłek? Czy musi to być kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia i co to znaczy kalendarzowy miesiąc (tzn. 31 dni w przypadku stycznia) czyli od 3 stycznia do 2 lutego? Czy będą wypłacane zasiłki z 3 tytułów, czy tylko z działalności?
Byłabym wdzięczna za udzielenie odpowiedzi chociaż na część moich pytań.
2014-01-08 11:12:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli zatrudnienia są aż 3 oraz dodatkowo DG.
Z cząstek etatu wynika, że wynagrodzenia nie są niższe niż obecna płaca minimalna, więc korekty w górę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku nie będzie.
Powinny być one obliczone osobno dla każdego zatrudnienia, to czy wypłacone jedną transzą jest zdaje się kwestią czysto techniczną. Na pewno jednak nie mogą być po prostu te wynagrodzenia zsumowane i wyliczony zasiłek od jednej podstawy, bo z każdego zatrudnienia wynagrodzenie może mieć inne składniki (co do ich charakteru i 'wliczalności' do podstawy.

Tak, z DG nowa podstawa ubezpieczeń skutkuje też naliczaniem zasiłku od tej wyższej. Po zeszłorocznej nowelizacji Ustawy zasiłkowej nie ma już wymogu, by ub. dobrowolne ( z DG ) trwało cały mc kalendarzowy, by dla zasiłku już w pierwszym miesiącu przyjąć podstawę deklarowaną.
Natomiast nie ma pani problemu z 90 dniami wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego z DG, bo wlicza się tu poprzednie, a właściwie nadal trwające ub. obowiązkowe z etatu.

Macierzyńskie zatem ze wszystkich tytułów.
2014-01-05 19:01:03 aldona1984
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam, bardzo proszę o pomoc w obliczeniach i odpowiedź na parę pytań.
Od 1.09.2012 miałam umowę o pracę na czas określony do 31.08.2013r. za kwotę 503,33 zł brutto. W tym czasie nie byłam ani dnia na zwolnieniu lekarskim. W czerwcu i marcu 2013 dostałam dodatkowe świadczenia z ZFŚS ( 199,10 zł netto w VI i 360 zł netto w marcu. W styczniu 2013r dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 - 121,03 zł netto i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2012r - 198, 62 zł netto.
Od 1.09.2013 zmienił mi się wymiar czasu pracy i obecnie zarabiam 1235,45zł brutto na umowie o pracę na czas określony do 27.06.2014 + również od 1.09.2013 mam drugą umowę o pracę na czas określony do 30.06.2014 i zarabiam 181,20 zł brutto. W grudniu 2013 miałam zwolnienie lekarskie na 16 dni i świadczenie pieniężne z ZFŚS w wysokości 656 zł netto. W listopadzie byłam 3 dni na zwolnieniu lekarskim. Jestem w 7 tygodniu ciąży,
z początkiem lutego planuję iść na zwolnienie lekarskie już do końca ciąży. Planowany termin porodu to 23 sierpnia 2014.

Po 33 dniach wynagrodzenia chorobowego( które będzie wynosiło ile? tyle co do tej pory wynagrodzenia z 2 umów?) otrzymam zasiłek chorobowy - proszę o rozpisanie wyliczeń. Czy ten zasiłek będzie zsumowany z dwóch umów, czy wypłacany oddzielnie dla każdej umowy. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czytałam, że pracodawca musi mi przedłużyć umowę do dnia porodu czyli zasiłek macierzyński otrzymam z Zusu ale nie przysługiwałby mi urlop macierzyński, co się wiąże z brakiem urlopu macierzyńskiego? długość trwania zasiłku, jego wysokość? Proszę mi napisać czy jeśli przysługuje mi zasiłek macierzyński to jak długo i w jakiej kwocie? Bardzo dziękuję
2014-01-07 13:59:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, zgodnie z art. 177 KP obie umowy zostaną wydłużone do dnia porodu, bo w dniu ich planowego zakończenia ciąża będzie 'wyższa' niż 3 miesiąc.

Zasiłki będą dwa - z obu tytułów do ubezpieczenia, wyliczone niezależnie, tak jak obecnie są dwa wynagrodzenia chorobowe.

Sytuacja z zasiłkiem bez urlopu różni się tym, od sytuacji klasycznej, że jest on wypłacany bezpośrednio przez ZUS, do ZUS składa się wnioski o przerwanie zasiłku, że okres ten nie stanowi stażu pracowniczego, nie ma po nim kwestii u. wychowawczego/powrotu do pracodawcy. Na wysokość zasiłku nie ma to wpływu. Co do okresu pobierania- prawo jest takie samo, jak w przypadku pracownicy- a więc na takie same okresy jak w Kodeksie Pracy.

Do podstawy chorobowego z etatu z wyższym wynagrodzeniem wejdą tylko zarobki uzyskane za miesiące po zmianie wymiaru etatu. W związku z niezdolnościami w listopadzie, grudniu i 'planowanym' chorobowym w lutym- podstawa tych zasiłków będzie taka, jaką przyjęto do zasiłku listopadowego, a więc z wynagrodzeń za październik i wrzesień.

Zasiłek chorobowy w ciąży ( a potem 100% macierzyński ) w stosunku do wynagrodzenia chorobowego w ciąży jest minimalnie wyższy, bo wynagrodzenie chorobowe podlega PIT i sk. zdrowotnej, z zasiłek już tylko PIT. Różnica ta wynosi 1,25%. Pomijam kwestie zaokrągleń zaliczki PIT do pełnych zł.

Nie podała Pani wymiarów etatu. Jeśli wynagrodzenia z 2013 r. są poniżej obecnej płacy minimalnej (1680 zł brutto) odniesionej do wymiaru etatu- to podstawa wynagrodzenia/zasiłku w 2014 musi być skorygowana w górę do tej nowej płacy minimalnej.
2014-01-03 20:09:46 83.20.133.* | Prośba
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam, Prosze o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia (jestem w ciąży). Poniżej oppisze jak wyglądała moja płaca:
- Jestem zatrudniona od grudnia 2010 (na czas nieokreślony)
- na zwolnieniu lekarskim jestem od 6 grudnia 2013 i tak do końca ciąży już będę na zwolnieniach lekarskich (raz na miesiąc wizyta u ginekologa)
- od stycznia do kwietnia miałam wynagrodzenie w wysokości 3400 brutto
- od maja do grudnia miałam wynagrodzenie 3900 brutto.
Ile będę otrzymywać wynagrodzenia w przypadku bycia na L4 w trakcie ciąży? prosze o rozpisanie wyliczeń, będę wdzięczna.
2014-01-03 22:46:17 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tylko na 95% przy takich danych można policzyć, bo brak wiedzy:
- o wynagrodzeniu za grudzień 2012, które co do zasady weszłoby do podstawy chorobowego
- tego, czy poprzednia niezdolność do pracy nie była po sierpniu 2013
- jakie składniki są w tych wynagrodzeniach
- tego, czy liczymy jeszcze wynagrodzenie chorobowe (33 dni niezdolności w 2013), czy już zasiłek chorobowy.

Zakładając, że za grudzień 2012 też wypłacono 3400, że ewentualna poprzednia niezdolność była przed wrześniem, że nie objęła całego mc. kal., że wynagrodzenie jest jednoskładnikowe:

Podstawa brutto ( 5 x 3400 + 7 x 3900 ): 12 = 3691,67
Podstawa netto = 3691,67 - 13,71% = 3185,54

Wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień 3185,54 ; 30 = 106,18 brutto. Podlega zaliczce PIT i skł. zdrowotnej. Za grudzień ( 26 dni ) byłoby to 2760,68 brutto. Netto- 2229,25 przy założeniu, że wypłacone razem z wynagrodzeniem- kwestia skali podatkowej i uwzględniania miesięcznej kwoty wolnej 46,33 zł.

Zasiłek podlega już tylko PIT, więc netto minimalnie wyższe.

Za cały 31 dniowy miesiąc zasiłek chorobowy wyniósłby 106,18 x 31 = 3291,58 brutto. Netto ( zaliczka 18% i kwota wolna 46,33 )= 2745,43 zł.
2013-12-23 17:59:29 85.202.154.* | Niunia657
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Jestem zatrudniona w firmie od 22 października 2012r w połowie stycznia lekarz chce mnie położyć do szpitala i od tego momentu biorę L4 i już do pracy nie wrócę z powodu zagrożonej ciąży, zarabiam 2300brutto ale premie wpływają mi osobnym transferem na konto, w tym miesiącu wypłatę dostałam za listopad 2.12, premie 3.12 a dzisiaj kolejną wypłatę za grudzień, natomiast po nowym roku do wypłaty styczniowej dostanę premię za grudzień, jak w takiej sytuacji będzie mi liczone chorobowe? Czy wypłata styczniowa wlicza się do tych 12mcy czy już nie? No i czy jak dostaję premie osobno to to ma jakies znaczenie, skoro jest odprowadzany za nią podatek?
2013-12-23 22:41:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej. NIE ma znaczenia liczba transz wynagrodzenia za danym miesiąc kalendarzowy, ważna jest łączna kwota ZA każdy miesiąc, która jest podstawą ub. chorobowego. Przy wynagrodzeniach wieloskładnikowych nie każdy składnik pensji jest 'ozusowany', a więc do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego nie wchodzi. Być może ma Pani taki składnik.

Opodatkowanie (PIT) nie ma nic do tego.

Z tych informacji mogę stwierdzić, że jeśli nie miała Pani jakiejś niezdolności do pracy po wrześniu- to do podstawy chorobowego od połowy stycznia 2014 wejdą wynagrodzenia ZA okres styczeń-grudzień 2013. Oraz to, że jeśli już po wyliczeniu chorobowego za styczeń 2014 i kolejne miesiące zostanie Pani wypłacony jakiś składnik wynagrodzenia ( z opóźnieniem ) za któryś z miesięcy roku 2013- to podstawa powinna być przeliczona, chorobowe skorygowane/wyrównane.

O wliczeniu premii do podstawy decyduje to, czy jest ona pomniejszana za okres za który jest należna jeśli w tym okresie pracownik był nieobecny w pracy z powodu niezdolności do pracy. Ten charakter premii wynika z regulaminu wynagradzania lub premiowania lub układu zbiorowego lub umowy o pracę.
2013-12-11 09:11:21 31.174.169.* | hal999
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Witam,
mam pytanie odnośnie wynagrodzenia w czasie ciąży. Umowę o prace mam od 04.2010. Od 08.10 .2013 jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Wcześniej tylko raz w 2011 raku byłam jeden dzień na zwolnieniu lekarskim z powodu pobytu w szpitalu.
Moje miesięczne średnie wynagrodzenie netto wynosilo w ostatnich 12 miesacach około 2900 netto.
Wczoraj otrzymałam wynagrodzenie za listopad w wysokości 2500 netto czyli o 400 zl mniej jak średnie wynagrodzenie za 12 ostatnich miesięcy. Czy to jest możliwe?
Na moje wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800 + premia, która jesgt uwzględniona naodcinkach z wypłaty.
Ma jeszcze drugie pytanie, mam jeden z odcinków z wypłaty i na nim jest podane :
wynagrodzenie zasadnicze ogółem 2800
premie ogółem 1403,00
podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4203,00
podstawa składki na ubezpieczenie zdowotne (u.o pracę ) 3626,77

Od której kwoty w moim przypadku odliczam te 13,71% żeby wyliczyć wysokość chorobowego.
Proszę o dop ponieważ z moja kadrowa nie chce udzielić żadnych informacji.
Z góry dziękuję
2013-12-11 12:23:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W Pani przypadku do wynagrodzenia chorobowego, a potem zasiłku chorobowego wchodzą wynagrodzenia za okres sierpień 2012- wrzesień 2013.

O owe 13,71 % pomniejsza się średnią z tego okresu brutto.

33 dni niezdolności do pracy minęło u Pani 9 listopada. Od 10 jest już to zasiłek. Wynagrodzenie podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek już tylko PIT.

Rzeczywiście ta kwota nie pasuje ani za cały listopad ( wynagrdozenie + zasiłek ) ani jako sam zasiłek (21 dni listopada).

Jeśli nie ma błędów rachunkowych upatrywałbym powodu w tym, że charakteru owych premii - jako składnika Pani wynagrodzenia wynika, że nie są one obniżane z powodu nieobecności pracownika w pracy, a wtedy składnik taki nie wchodzi do podstawy chorobowego na mocy art. 41 ustawy zasiłkowej, albo, że były to premie za okresy dłuższe- kwartalne lub roczne, które wchodzą do podstawy proporcjonalnie zgodnie z art. 42 ww ustawy.
2013-12-11 17:19:00 164.126.46.* | Marliiiiiiii
Byłam dzisiaj w państwowej inspekcji pracy zasięgnąć porady i powiedziano mi, że do podstawy wlicza się wszystkie kwoty (w tym premie) od których odprowadzane są składki chorobowe.
2013-12-11 20:56:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To, że do podstawy wchodzą TYLKO te składniki, które wchodzą do podstawy wymiaru składek chorobowych jest oczywiste. NIE jest natomiast prawdą, że każda premia (oskładkowana) wchodzi do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, co jasno uregulowane w art. 41 Ustawy zasiłkowej:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2010,077,512.html

Innymi słowy, są premie, mimo że oskładkowane pomijane, gdyż pracodawca i tak wypłaci je pracownikowi w takiej wysokości jakby na chorobowym nie był.
2013-12-10 13:20:37 ja2013
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
mam pytanie ... bo nie ogarniam jak to dokładnie obliczyć..
też jestem na L4 od sierpnia czyli pierwsza wypłata wpływa mi w grudniu a dokładniej dziś,
jeżeli suma wypłat z 12 m-c to 22101,19 (liczę w ten sposób bo wypłaty były różne, 1400 podstawy + premie )na chłopski rozum ja bym policzyła 22101,19 : 12 = 1841,76 ale wiem że to się inaczej liczy tak? bo wypłaty dostała 1806,38...wiec jak ??? Czy te wypłaty będą różne czy stałe do czasu rozwiązania???
proszę o odpowiedz i z góry dziękuję za pomoc
2013-12-10 13:46:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jaka wypłata, czego i dlaczego w grudniu- proszę jaśniej.

Nie ma w ustalaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku chorobowego nic na chłopski rozum, jest uregulowanie ustawowe składające się z ok. 10 zasad wzajemnie powiązanych- proszę przyjrzeć się wątkowi:
- ma znaczenie to, jakie składniki są w wynagrodzeniu
- od kiedy trwa umowa
- od kiedy trwa obecny wymiar etatu
- kiedy był poprzedni zasiłek itd.

Proszę przejrzeć wątek albo art. 36 do 46 tej ustawy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2010,077,512.html

albo podać więcej szczegółów- spróbujemy dojść.

Na teraz można tylko stwierdzić, że zasiłki za całe miesiące kalendarzowe będą się różnić w stopniu takim, w jaki różnią się liczbą dni kalendarzowych. Że pierwszy zasiłek na ogół nie jest za cały miesiąc kalendarzowy tylko za część lub za 1 cały miesiąc i część miesiąca poprzedniego. Zmienić się może też, jeśli w jego czasie ustanie zatrudnienie.
2013-12-10 14:07:13 ja2013
umowa u tego pracodawcy od 17/10/2012
wymiar 1/1
i od listopada 2013 jestem na L4
2013-12-10 18:41:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie każda premia wchodzi do podstawy zasiłku.
Jeśli poprzedniej niezdolności do pracy nie było w sierpniu,wrześniu i październiku to rzeczywiście do średniej wchodzą wynagrodzenia za listopad 2012 do października 2013.

Do podstawy wchodzą wynagrodzenia brutto, Pani podała jak rozumiem netto.

1841,76 to przy standardowych pracowniczych KUP daje ok. 2 548 zł

Zakładając, że wszystkie składniki w Pani przypadku wchodzą do podstawy to wynagrodzenie/zasiłek chorobowy brutto to (2548 - 13,71%) : 30 = 73,29 zł dziennie brutto.

Nie podała Pani, kiedy minęło 33 dni niezdolności do pracy w tym roku, i czy owa wypłata to wynagrodzenie chorobowe jeszcze, czy już zasiłek chorobowy, i czy zasiłek jest z ZUS, czy też pracodawca jako duży płatnik sam go wypłaca.

Zakładając, że jest to zasiłek to za pełny listopad powinien z ww wyliczeń wynieść 1849,26 zł.
2013-11-23 22:56:25 89.66.128.* | Przemucghomo
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [18]
Witam,
Jaki będzie zasiłek chorobowy wypłacony z ZUS jeśli brutto pensja wynosi 2056 zł, netto 1500 zł (tyle dostawałam na rękę od pracodawcy po potrąceniu wszystkich składek) co miesiąc od stycznia tego roku ? Jestem w ciąży. Co mam zrobić jeśli pracodawca nie opłaca mi składek i jak go obciążyć odsetkami za zwłokę w dostarczeniu raportów RCA do ZUS w związku z czym mam opóźnienie w wypłacie chorobowego ?
2013-11-25 10:33:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy założeniu, że obecna umowa jest od stycznia, albo w styczniu była zmiana etatu ( bo to powoduje, że nie będzie brany pod uwagę listopad i grudzień 2012 ) oraz, że wynagrodzenie jest jednoskładnikowe- zasiłek chorobowy powinien wynosić brutto dziennie:

(2056 - 13, 71%): 30 = 59,14 zł. Netto - 48, 49 zł. Za cały miesiąc- tyle ile dni kalendarzowych powiększony o 46,33 zł ( co wynika ze skali PIT ).

Odsetki za opóźnione składki 'wydobędzie' od niego ZUS.

Pani na zasadzie pozwu cywilnego o odszkodowanie może jedynie dochodzić od niego rekompensaty za brak środków do życia w czasie zwolnienia lekarskiego.


Bardzo 'na temat' wątek:

http://www.money.pl/forum/co-powinie-zrobic-zus-a-co-pracownik-jesli-pracodawca-nie-przesyla-zwolnien-lekarkich-t3617912.html?_rfr=1
2013-12-03 16:23:26 89.66.128.* | Przemucghomo
Witam,
Pani z ZUSu powiedziała, że podstawę będę miała liczoną za wszystkie miesiące opłaconych składek za wyjątkiem czerwca, lipca, sierpnia - pomniejszoną o te trzy miesiące (raport zerowy), ile wyniesie chorobowe ?
2013-12-03 20:33:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A ile jest tych wszystkich miesięcy ?

Po prostu zasiłek będzie od podstawy zaniżonej w takim stopniu, jaką część owe 3 zerowe miesiące stanowią okresu branego do podstawy.

Np. zakładając jak poprzednio umowę, która zaczęła się w styczniu, chorobę we wrześniu- podstawę stanowią wynagrodzenia za styczeń- sierpień.
czyli przez te 3 zerowe miesiące byłoby to :
(2056 x 5 + 3 x 0):8 = 1285.


Szczęśliwie zgodnie z art. 45 Ustawy, odstawa nie może być niższa niż płaca minimalna, więc zasiłek byłby liczony od 1600

(1600- 13,71%):30= 46,02 brutto dziennie
2013-12-04 16:22:28 89.66.128.* | Przemucghomo
Witam,
Czyli mam 1285 zł brutto czyli liczone tak jak Pan napisał poniżej od 1600 zł brutto najniższej krajowej ?
Jesus Maria ....
Masakra jakaś ...
Dziękuję za pomoc ...
2013-12-04 17:12:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"Masakra" wynika przede wszystkim z tego, że wciąż skąpi Pani informacji o tym:

-od kiedy trwa umowa, a przynajmniej o tym, czy trwa krócej niż 12 miesięcy przed miesiącem z chorobowym albo czy w tym czasie była zmiana wymiaru etatu
- jakie w tym okresie były wynagrodzenia
- kiedy wystąpiła poprzednia niezdolność do pracy

Od tygodnia bowiem ja czynię założenia, o których piszę, a jedyne info konkretne to wysokość wynagrodzenia od stycznia.
2013-12-04 19:37:50 89.66.128.* | Przemucghomo
mam umowę od stycznia przecież napisałam w 1 poście, na zwolnieniu lekarskim jestem od końca sierpnia (wypłacone 33 dni od pracodawcy), wynagrodzenie od stycznia br wynosi tyleż samo, wszystko jest napisane ...
2013-12-05 10:10:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE, tego Pani nie napisała. Napisała, jakie ma wynagrodzenie od stycznia i ani razu wcześniej nie odniosła się do tego, że przy odpowiedzi coś zakładam.

Przecież nie chodzi o to, żeby pouczać dla sportu, ale o to, że wysokością zasiłku rządzi około 10 ustawowych zasad ze sobą związanych, i każda dodatkowa może diametralnie zmienić wynik/odpowiedź.

Do rzeczy- skoro z tej umowy niezdolność powstała dopiero w końcu sierpnia- do podstawy brane są wynagrodzenia w Pani przypadku z okresu za styczeń-lipiec. Jak rozumiem, czerwcowego i lipcowego nie wypłacono.

Podstawa zatem to [(5 x 2056 + 2 x 0):7]- 13,71%]= 1468,57.

Jest to mniej niż 1600, więc zasiłek będzie policzony od 1600, co da 46,02 brutto za dzień.

Za pełny 31 dniowy miesiąc- czyli np. za grudzień da to ok. 1216 zł netto do wypłaty.

Jeśli w czasie pobierania zasiłku pracodawca w końcu wypłaci wynagrodzenie- dośle raporty- zasiłek zostanie przeliczony i wyrównany wstecz.

Jeśli nie- należy dochodzić wyrównania + odsetek + ewentualnie zadośćuczynienia procesowo od pracodawcy. Jak zresztą samego wynagrodzenia.
2013-12-05 20:11:16 89.66.128.* | Przemucghomo
Dziękuję bardzo i przepraszam za trudności z odpowiedziami z mojej strony, jestem nie w temacie i dla mnie może coś być oczywiste a dla kogoś innego już nie. Będę dochodzić swoich praw na drodze sądowej, tylko jeszcze nie wiem jak się do tego zabrać .... Chodzi mi o wyrównanie + odsetki + zadośćuczynienie ..
2013-12-06 10:18:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No chyba nie ma się co rozdrabniać i wystąpić łącznie o zaległe wynagrodzenie oraz wyrównanie zasiłku chorobowego oraz odsetki z obu tytułów i zadośćuczynienie. Bo obie kwestie przecież (obniżony zasiłek, brak wynagrodzenia) są ściśle ze sobą powiązane, a sąd właściwy jest ten sam. Bo jak rozumiem, to nie tylko brak składek i raportów, ale i wypłaty również.

Pozew składa się do może według swego uznania skierować pozew do:

sądu właściwości ogólnej pozwanego tj. sądu I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna lub siedzibę, jeżeli pracodawcą jest osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną
sądu w okręgu, którego praca jest była lub miała być wykonywana
sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy

Jest to wydział prawa pracy lub prawa pracy i ub. społecznych ( bo różnie to w sądach wygląda ) sądu rejonowego ustalonego jak wyżej podano.

Przy kwestii zadośćuczynienia, czyli rekompensaty tego, co trudno wycenić warto podnieść kwestię ciąży, a więc dużo większej szkodliwości nerwów związanych z tą sytuacją, niż w przypadku innego pracownika.

Można spróbować zmusić pracodawcę do wykonania swych obowiązków dostarczając mu wcześniej "ostateczne/przedsądowe wezwanie" do zapłaty/wykonania swych obowiązków jako płatnika składek- może zaskutkuje, obejdzie się bez sądu.
2013-12-06 11:03:11 89.66.128.* | Przemucghomo
W przedsądowne wezwanie do zapłaty akurat wątpię, bo już nie raz je otrzymywał od innych osób jeśli chodziło o wypłaty. Ile trwa rozpatrzenie takiej sprawy +/- ? Dziękuję bardzo za pomoc !
2013-12-06 11:49:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem- w informacjach krajowych pojawia się średnia 3-4 miesiące. To bardzo zależy od obłożenie konkretnego sądu i skomplikowania sprawy, potrzeby np. wezwania świadków. Z marszu odbywają się jedynie rozprawy w kwestiach odwołań od nieprawnych zwolnień bez wypowiedzenia i wypowiedzeń, bo KP daje w nich prawo żądania przywrócenia do pracy, albo uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Co przy kodeksowych terminach biegu wypowiedzeń wymaga pośpiechu.

Tak jeszcze pomyślałem o próbie uzyskania jednak pełnego zasiłku z ZUS mimo braku raportów- na podstawie art. 63 ustawy zasiłkowej- ale na tym się nie znam- tu wątek, ale sprawa dotyczy nie braku raportów, ale nieprzesyłaniu zwolnień przez pracodawcę do ZUS, więc nie wiem czy ma to zastosowanie. Pojawia się też info o przedawnieniu roszczenia o zasiłek:

http://www.money.pl/forum/co-powinie-zrobic-zus-a-co-pracownik-jesli-pracodawca-nie-przesyla-zwolnien-lekarkich-t3617912.html
2013-12-10 17:31:32 89.66.128.* | Przemucghomo
Witam,
Otrzymałam zasiłek chorobowy 1 993,12 zł netto za październik i listopad, nie bardzo mi się to zgadza z tym co Pan przedstawił ... Czy może ja wciąż czegoś nie rozumiem ?
2013-12-10 18:26:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyjaśnienie możliwe- znaczną część października objęło jeszcze wynagrodzenie chorobowe lub jednak miała pani wynagrodzenie kilkuskładnikowe, i jakiś składnik- premia nie jest obniżany za czas choroby- więc nie wszedł do wynagrodzenia branego do podstawy lub tak jak obecnie pracodawca nie płaci wynagrodzenia, tak za wcześniejsze miesiące zaniżał w raportach i składkach wynagrodzenie tzn. wykazywał niższe, niż Pani uzyskiwała.
2013-12-12 14:14:56 89.66.128.* | Przemucghomo
Gdzie mogę się tego dowiedzieć ? Licząc 100 % wynagrodzenia przy 2056 zł prawidłowo opłacanych składek również przez te 3 miesiące brakujące jaki miałabym zasiłek otrzymywać ?
2013-12-12 18:18:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak jak napisałem w pierwszej odpowiedzi- 25 listopada:

(2056 - 13, 71%): 30 = 59,14 zł. Netto - 48, 49 zł. Za cały miesiąc- tyle ile dni kalendarzowych powiększony o 46,33 zł ( co wynika ze skali PIT ).

Czyli np. za grudzień powinno to być ok. 1550 zł 'na rękę'.
2013-12-12 20:49:09 89.66.128.* | Przemucghomo
czy mogę prosić zus lub pracodawcę żeby mi dał jakieś wyliczenia do tego ? tzn na jakiej zasadzie wyliczył takie chorobowe ?
2013-12-12 21:37:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli pracodawca jest 'duży' tj. ubezpiecza min. 20 osób (pracowników, zleceniobiorców) to on wylicza i wypłaca zasiłek (potem ZUS mu refunduje)- więc kadrowa powinna na wniosek pracownika udzielić takiej informacji.

Jeśli pracodawca mały- to zasiłek wylicza i fizycznie przesyła na konto ZUS. I o ile w razie w ogóle odmowy zasiłku ZUS wydaje decyzję- wiadomo, że można się od niej odwołać. O tyle zastrzeżenia co do wysokości chyba na zasadzie 'reklamacji' wraz z prośbą o wyjaśnienie.

A nieoficjalnie- zapytać w dziale zasiłków tej pracownicy, która już raz Panią informowała o miesiącach, które wypadną z podstawy zasiłku na skutek braku wynagrodzeń/raportów.
2013-12-13 16:33:06 89.66.128.* | Przemucghomo
dziękuję, tak zrobię
2013-10-31 19:23:18 83.30.136.* | danusia922
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [7]
witam.prosze o wytłumaczenie jak zus wypłaca zasiłek chorobowy w ciąży. jestem w 5 miesiącu ciąży, od 5 tygodnia na zwolnieniu.podstawa do wypłaty to 1600 zł. w lipcu dostałam 1358,56 w sierpniu 1245,67 a we wrześniu i pażdzierniku równo po 1058,56. dlaczego takie różnice? czy już cały czas będę dostawała po 1058?
2013-10-31 23:22:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej. Przy takiej podstawie brutto zasiłek wynosi :

1600 - 13,71% = 1380,64 - podstawa
za 1 dzień kalendarzowy- 46,02 zł brutto. Podlega to PIT. Za np. cały sierpień oznacza to

[(46,02 x 31 ) - 18% ]+ 46,33 ( skala podatkowa PIT )= 1216 zł

Różnice wynikać mogą:
- z wyrównań pomiędzy miesiącami kalendarzowymi.
- różnej liczby dni w miesiącu
- tego, że za pierwsze 33 dni niezdolności w 2013 r. było to wynagrodzenie chorobowe- obciążone dodatkowo s. zdrowotną. Nie wiemy kiedy ów 33/34 dzień przypadł.
2013-11-01 15:35:04 83.5.252.* | danusia922
A więc z pana obliczeń wynika że powinnam otrzymywać 1216 zł. Dlaczego więc otrzymuje po 1058? Czy może ja coś żle rozumie? A może powinnam wyjaśnić coś w ZUS-ie?
2013-11-04 09:57:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1216 za mc z 31 dniami. Jak napisałem może chodzić o wyrównania tj. obniżenie dwu ostatnich transzy z powodu pierwotnego zawyżenia dwu pierwszych transzy.

Przyczyna może też być taka, że owe 1600 nie jest podstawą zasiłku, byłoby tak w przypadku niepełnego etatu i kilkuskładnikowej płacy. Podstawa minimalna równa 1600 zł (czyli płacy minimalnej odnosi się do 1/1 etatu). Przy niepełnym etacie ze średniej z ostatnich 12 mc i np. premii niepomniejszanych za czas niezdolności do pracy może mieć Pani podstawę niższą niż owe 1600 zł.
2013-11-04 19:27:44 83.27.26.* | danusia922
może faktycznie podstawa jest niższa ponieważ minimalna (1600) jest od 01.01.2013 a wcześniej było 1500. etat jest pełny.może faktycznie wyrównują pierwsze transze. zobaczymy ile dostanę w tym miesiącu i oczywiście bardzo dziękuje za pomoc.
2013-11-04 21:10:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy całym etacie podstawa nie może być niższa niż płaca minimalna. Zatem nie ma znaczenia ile wśród owych 12 mc było z płacą 1500. Dochodzi do wyrównania z art. 45 ustawy zasiłkowej, czyli do przyjmowania podstawy 1600 zł.
2014-01-14 18:06:47 178.43.135.* | Sabinaa
Witam. Bardzo prosze o wyliczenie mi ile będę dostawać za L4 od Zus-u. Zatrudniona jestem od 02.2012 na pełen etat. Ubezpieczona w 2012 byłam od 1500 brutto, a w 2013 od 1600 brutto. W okresie 12 miesięcy przed zwolnieniem nie chorowalam żadnego dnia. Na zwolnieniu jestem od 1 października 2013. Z góry dziękuję za obliczenia.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-14 18:25:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że zgodnie z tytułem wątku chodzi o ZLA ciążowe oraz że wynagrodzenie jest jednoskładnikowe- płaca minimalna.

Trochę dziwi mnie termin pytania, bo do 2 listopada miała Pani wynagrodzenie chorobowe, a od 3 listopada już zasiłek.

Podstawa zasiłku netto w 2013 to 1600-13,71% = 1380,64, zatem zasiłek brutto za 1 dzień 46,02 zł.
Za ten niepełny listopad dało to więc 1288,56 zł brutto, netto około* 1103 zł.
Za grudzień 1426,62 brutto, czyli około* 1216 netto.

Zgodnie z regulacją z art. 45 Ustawy tzw. zasiłkowej od stycznia 2014 z automatu Pani podstawa musi wzrosnąć do obecnej płacy minimalnej tj. 1680 brutto.

Podstawa netto 1680 - 13,71% = 1449,67 zł
Zasiłek za jeden dzień 48,32 zł brutto.
Za styczeń więc 1497,92 co daje około* 1275 netto.

* około, bo bez wdawania się w zaokrąglanie zaliczki PIT do pełnych zł.
2013-10-31 12:31:35 193.93.91.* | annad.
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
oczywiście w moim konkretnym przypadku...
2013-10-31 22:58:11 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak napisałem rano- zasiłek będzie od takiej samej podstawy co wynagrodzenie chorobowe. Różnica taka, że wynagrodzeni podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek już tylko PIT.

Z grubsza więc (bez bawienia się w zaokrąglenia) podstawa to (4 x 1700 + 8 x 1810): 12 = 1773.

Styczeń i marzec (krótkie ZLA poniżej 1/2 każdego z tych miesięcy) są wliczane po uzupełnieniu do pełnego wynagrodzenia (art.38, ust.2 ustawy zasiłkowej)
Odliczenie s. społecznych (13,71%) daje podstawę netto 1530 zł. Zatem za 1 dzień zasiłku 51 zł, po odliczeniu zaliczki PIT (18%)- 42 zł. Przy czym wypłata za cały miesiąc kalendarzowy np. za grudzień (31 dni), a więc 1297 zł będzie podwyższona o 46,33 zł- miesięczną tzw. kwotę wolną od podatku wynikającą ze skali podatkowej:

http://www.money.pl/podatki/pit_2011/oblicz/skala-podatkowa/
2013-10-31 12:26:47 193.93.91.* | annad.
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [0]
dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy mogłabym prosić o podanie wysokości wypłacanej przez ZUS za L4?
2013-10-31 11:18:32 193.93.91.* | annad.
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Mam pytanie od 24,09,2013 do 14.10.2013 dostałam pierwsze L4 ponieważ jestem w zaawansowanej ciąży. Kolejne zwolnienie od 15.10.2013 do 11.11.2013 r. i tak po 11.11.2013 dostanę kolejne zwolnienie. Pracuję u pracodawcy na umowę o pracy na pełny etat od 13.06.2011 do 31.08.2011 na okres próbny 1400,00 zł brutto, od 31.08.2011 do 31.12.2012 kwota 1700 zł brutto i od 31.12.2012 do 31.12.2015 r.kwota brutto 1810 zł. Przebywałam na chorobowym w styczniu i marcu 2013 r. ogólnie 13 dni. Mam pytanie ile będę miała wypłacane przez ZUS za zwolnienia a potem za macierzyński (poród 26 grudzień). A jeszcze jedno za pierwsze 33 dni wypłacił mi pracodawca z L4 i podobno miałam wliczone również to moje chorobowe ze stycznia i marca - 13 dni. Czyli ZUS już nie będzie mi tego odliczać?
2013-10-31 12:06:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W tym przypadku zasiłek chrobowy płacony przez ZUS będzie liczony od tej samej podstawy, co wynagrodzenie chorobowe we wrześniu/ październiku- czyli z wynagrodzeń za okres IX 2012- VIII 2013.

Zasiłek chorobowy z ZUS- za okres od 4 listopada, bo ten dzień będzie 34 dniem niezdolności do pracy w 2013 r. Jeśli kolejne zwolnienie będzie 'sięgać' porodu- to do dnia porodu. A od dnia porodu- zasiłek macierzyński za okres u. macierzyńskiego + dodatkowego macierzyńskiego+ rodzicielskiego. Jak długo- tak długo jak z tych urlopów będzie Pani korzystać- przecież nawet pierwszy urlop nie musi być wykorzystany w całości.
Okres maksymalny zaś zależy od tego jak mnogi to będzie poród. Od 52 dni przy urodzeniu pojedynczym do 71 przy pięcioraczkach ( i więcej ! ), bo są różne długości maksymalne urlopu macierzyńskiego i dodatkowego z art. 180 i 182'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-osmy-uprawnienia-pracownikow-zwiazane-z-rodzicielstwem

U. rodzicielski to maks. 26 tygodni
2013-10-30 12:44:40 89.77.88.* | Ania718
Witam,
Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim do 31.10.2013. Wiem, że po powrocie do pracy zostanę zwolniona ze skutkiem na koniec listopada 2013. Czy w przypadku kolejnego zatrudnienia u nowego pracodawcy od 4 grudnia 2013 (przerwa w zatrudnieniu 2 dni) przy kolejnym zwolnieniu lekarskim przykładowo w styczniu 2014 podstawa zasiłku chorobowego będzie mi naliczana od nowa?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-10-30 18:18:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nawet gdyby nie było przerwy w zatrudnieniu/ubezpieczeniu- to zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy zasiłkowej u nowego pracodawcy ustala się nową podstawę tylko z wynagrodzeń u niego wypłacanych. Czyli w tym przykładzie- wynagrodzenie tylko grudniowe ( z uzupełnieniem do pełnego miesiąca ) będzie brane do podstawy zasiłku.
2013-10-29 12:06:58 89.65.59.* | Anna_6_22
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [2]
Ponieważ nie znalazłam sytuacji podobnej do mojej, pozwalam sobie prosić o odpowiedź w nowym komentarzu.

Otóż od kilku lat jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. W zeszłym roku zaszłam w ciążę i z powodu jej zagrożenia musiałam od razu przejść na L4. Zasiłek oczywiście otrzymywałam w wymiarze 100% podstawy wynagrodzenia, a kiedy w grudniu 2012 urodziłam syna przeszłam na urlop macierzyński. Obecnie od sierpnia do końca tego roku przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym.
Chcemy z mężem starać się o drugiego dzidziusia, ale już wiem, że przy kolejnej ciąży konieczne będzie u mnie ponowne pójście na L4.
Moje pytanie brzmi: jak długo musiałabym po powrocie z urlopu wychowawczego pracować, abym mogła przechodząc na L4 związane z kolejną ciążą otrzymać ponownie zasiłek w wysokości mojego miesięcznego wynagrodzenia? Czy dobrze rozumiem, że będę musiała przepracować pełne 12 miesięcy?
Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za ewentualne błędy merytoryczne.
2013-10-29 12:32:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie tak.
1. prawo do wynagrodzenia chorobowego, a potem zasiłku chorobowego powstaje od pierwszego dnia ponownego podlegania ub. chorobowemu (powrotu do pracy po obecnym wychowawczym) gdyż nie musi minąć 30 dni okresu wyczekiwania, wlicza się bowiem poprzednie ubezpieczenie, okres urlopu wychowawczego (bez ubezpieczenia chorobowego) jako okres szczególny nie przerywa wymaganej ciągłości ( to z art. 4, ust. 2 ustawy zasiłkowej ).

2. to, z jakich/których wynagrodzeń będzie liczona podstawa zasiłku zależy od tego, w którym miesiącu powstanie najbliższa niezdolność do pracy, bo co do zasady wejdą do tej średniej wynagrodzenia z ostatnich 12 mc. sprzed miesiąca powstania niezdolności. miesiące urlopu wychowawczego jako bezpłatne - z tej średniej wypadną. Czyli jeśli np. niezdolność powstanie w sierpniu 2014, to do podstawy wejdą już tylko wynagrodzenia za styczeń-lipiec 2014.

Zatem nie ma mowy o pełnych 12 mc. wymaganych do przepracowania.
2013-10-30 10:20:50 89.65.59.* | Anna_6_22
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź i rozjaśnienie sytuacji takiemu laikowi jak ja.:)
Serdecznie pozdrawiam!
2013-10-28 22:11:49 81.190.39.* | elka878
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Kochani mam takie pytanie od prawie 5 lat pracuję na umowę o pracę w jednej firmie na cały etat na czas nieokreślony, nie korzystałam wcześniej ze zwolnień lekarskich więc jasne jest dla mnie jak wyliczą mi zasiłek chorobowy jak jestem w ciąży, ale od miesiąca pracuję jeszcze na drugi pełny etat gdzie otrzymuje pensję na netto ok 3940 zł. jak wyliczą mi zasiłek jeśli jestem w ciąży?? czy policzą mi średnią z obu etatów?? proszę o odpowiedź pozdrawiam
2013-10-29 09:58:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oba zatrudnienia są niezależnymi tytułami do ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego. W razie uzyskania ZLA lub urlopu macierzyńskiego są one podstawą do dwu niezależnych od siebie zasiłków z obu tytułów liczonych osobno dla obu wynagrodzeń.
W związku z tym, że drugi etat - drugi tytuł powstał bez przerwy w stosunku do pierwszego- do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego z drugiego tytułu wlicza się poprzednie/dotychczasowe ubezpieczenie. Czyli prawo do drugiego zasiłku jest od pierwszego dnia, a nie po dniach 30.

Oczywiście w celu uzyskania takiej podwójności musi być spełniona też techniczna podwójność- tj. dostarczanie ZLA do obu pracodawców- czyli uzyskiwanie ich w dwu egzemplarzach.

Kwestią już stricte techniczną po stronie ZUS jest to, czy oba zasiłki będą łączone w jeden przelew.
2014-01-09 10:57:21 83.22.214.* | junar
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Od prawie 2 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę (pełny etat)na czas nieokreślony. Do comiesięcznego wynagrodzenia mam doliczaną premię za sprzedaż, więc każdego miesiąca jest ona inna. Jestem w zagrożonej ciąży i w każdej chwili mogę iść na l4, ale nie będzie to pierwsze zwolnienie w tym roku. W styczniu przeszłam operacje co wiązało się z 2 miesięczną nieobecnością w pracy, potem zaszłam w ciąże, która niestety zakończyła się poronieniem, ale w czasie jej trwania ok 2 miesięcy również przebywałam na l4. Czy w momencie kiedy lekarz skieruje mnie na l4 zasiłek wypłacany przez ZUS w czasie trwania zwolnienia (w sumie ok. 4 miesięcy w ciągu ostatniego roku), będzie normalnie wliczany do średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy?
2014-01-09 12:57:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Przede wszystkim znaczenie ma to, jaki jest odstęp pomiędzy zasiłkami. Jeśli nie wynosi on pełnych 3 mc. kalendarzowych- to do kolejnego zasiłku przyjmuje się podstawę zasiłku poprzedniego- czyli starą.

Przykład - zwolnienie w lutym 2014, poprzednie zakończone 1 listopada- obowiązuje ta sama podstawa, co przy zasiłku listopadowym.

Druga zasada- miesiące z zasiłkiem z podstawy wyłącza się gdy zasiłek trwał cały miesiąc kalendarzowy lub ponad połowę. Wtedy po prostu podstawy wypadają takie miesiąca, średnia jest liczona np. z 9 miesięcy.

Wynagrodzenie z miesięcy z zasiłkiem krótszym niż 1/2 miesiąca uzupełnia się przeliczając wynagrodzenie z części miesiąca na cały miesiąc.
2013-10-25 14:19:58 81.190.74.* | kaszka
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [2]
Witam,
Również proszę o pomoc.
W maju 2013 dostałam wypowiedzenie z pracy, moja pensja składała się z podstawy i premii uznaniowej. Składki były odprowadzane od całości wynagrodzenia.
W miesiącach lipiec i sierpień byłam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy i w sierpniu wypłacono mi tylko podstawę pensji.
We wrześniu dowiedziałam się że jestem w ciąży w którą zaszłam będąc jeszcze na wypowiedzeniu i z dniem 11.09.2013 zostałam przywrócona i od tego też dnia przebywam na zwolnieniu.
Dziś dostałam pismo z ZUS w którym piszą że naliczyli mi tylko podstawę do zasiłku i że mam wyjaśnić czy premie przyznawane uznaniowo są składnikiem i czy zachowuje prawo do premii za okres nieobecności.
Przecież wysokość zasiłku jest średnią z czasu przepracowanego, już nic nie rozumieniem.
Będę wdzięczna za pomoc i wyjaśnienie.
2013-10-28 11:56:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyjaśnił to w tym wątku już 'wiwan'
30 sierpnia- odpowiadając na pytanie 'Darii444'. Chodzi o art. 41 Ustawy zasiłkowej i to, że jeśli w wynagrodzeniu jest składnik wypłacany w pełnej wysokości bez względu na to, czy i jak długo pracownik w okresie, za który jest on wypłacany był do pracy niezdolny- to składnik ten pomija się w wyliczaniu podstawy zasiłku, ażeby uniknąć tego, że składnik taki zostanie pracownikowi wypłacony dwukrotnie- tj. raz w wynagrodzeniu, a raz w zasiłku.

Pismo z ZUS, raczej skierowane jest do kadrowej/pracodawcy- powinna ona wskazać czy ten składnik wypłacany jest zawsze w pełnej wysokości. Z opisu wynika, że nie, a więc wypłacone premie powinny być wliczone do podstawy, a więc zasiłek wyższy, czyli też wstecznie wyrównany.
2013-10-28 19:06:14 81.190.74.* | kaszka
Dziękuje bardzo!!
Jutro powinnam wiedzieć co na to biuro rachunkowe mojej firmy..
Pani z ZUS mi powiedziała, że skoro nie dostałam premii jako części ostatniej wypłaty to nie będę mi wliczać żadnej premii ;/
Pewnie będę musiała przygotować jakieś odwołanie od decyzji...
2013-10-23 14:02:41 31.61.131.* | patka001
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam,
Proszę o pomoc bo już troszkę się w tym pogubiłam. Sprawę postaram się opisać najprościej jak tylko się da :). O tuż:
od 12 sierpnia przebywam na zwolnieniu lekarskim ciążowym, 28 września wszyscy pracownicy łącznie ze mną dostali wypowiedzenia ze względu na zamknięcie zakładu pracy. Jeśli chodzi o wypłacalność za zwolnienia to wypłaca mi je zus bez problemu. Mam pytanie odnośnie zasiłku dla bezrobotnych czy on mi już przepada, jeśli nie to kiedy mogę się o niego starać. I drugie pytanie czy zus będzie mi płacił za cały rok urlopu po urodzeniu dziecka?? zus nie płaci za urlop wychowawczy??
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
2013-10-23 21:21:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. mając zwolnienie lekarskie/zasiłek chorobowy nie można uzyskać statusu bezrobotnego, więc i zasiłku dla bezrobotnych.
2. w Pani sytuacji nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający wszystkim urlopom związanym z rodzicielstwem, jakie ma pracownica. Czyli macierzyński+ dodatkowy macierzyński+rodzicielski.
Daje to łącznie od roku przy urodzeniu pojedynczym do 71 tygodni przy urodzeniu pięcioraczków ( i więcej :-)))

Wynika to z gradacji liczby tygodni u. macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego w zależności od mnogości urodzenia.

3. za urlop wychowawczy bezpośrednio żadnego świadczenia Pani nie otrzyma, tak zresztą byłoby i bez likwidacji pracodawcy, ale 'załapie' się Pani na nowość ubezpieczeniową, tj. pokrywanie z budżetu poprzez ZUS Pani ubezpieczeń (składek) za okres odpowiadający u. wychowawczemu. Dotyczy to ub. rentowego, emerytalnego i zdrowotnego.

Liczone od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia (krajowego).
2013-10-17 18:32:33 87.248.85.* | niunia__
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
WItam od wrzesnia 2012 pracuje w nowej firmie przez pierwsze 3 miesiace zarabialm 4500 zl brutto od grudnia mam umowe na stałe, na czas nieokreslony. Procz podstawy mam wyplacane preie sprzedazowe. Byłam na zwolnieniu w sieprniu 15 dni -pobyt w szpitalu. I obecnie przebywam tez na 3 dniowym chorobowym nie na ciaze. Jestem w 7 tygdoniu ciazy. Pracodwaca wyplaca 100% na L4.

Czy jesli pomiedzy jednym a drugim zwolnieniem we wrzesniu otrzymalam premie sprzedazowa, będzie ona wliczona do mojego wyngrodzenia na chorobowym w trakcie ciazy jak i na macierzyskim?

Bede wdzieczna za odpowiedz.
2013-10-18 11:38:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, o ile na kolejne zwolnienie uda się Pani dopiero w lutym 2014. Jeśli wcześniej- nie będzie pełnych 3 mc.kal. bez zasiłku/wynagrodzenia chorobowego, a więc podstawa nie będzie ustalana na nowo, tylko przyjęta obecna- a wiec bez owej premii.

Tako rzecze art.43 Ustawy zasiłkowej.
2013-10-15 15:31:40 89.231.248.* | Magda791
Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam,

Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego w czasie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
Obecnie jestem w 2 miesiącu ciąży, dobrze się czuje i do pracy planuję chodzić do końca roku.
Wynagrodzenie 2013 r.: styczeń - 1600 brutto, luty- marzec - 1750 brutto, kwiecień - grudzień 2930 zł brutto.
2013-10-18 11:35:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To taka czysto akademicka zabawa... bo do grudnia może się sytuacja zmienić.

Obecnie można wyliczyć wysokość przy założeniu, że:
- niezdolność powstanie dopiero w styczniu 2014
- do dziś nie było ani dnia niezdolności do pracy i takowego nie będzie do stycznia
- wykazane płace są jednoskładnikowe, albo wieloskładnikowe, ale żaden ze składników nie jest należny za okres dłuższy niż 1 mc kalendarzowy
- w kwietniu nie było zmiany wymiaru etatu

W takiej ww sytuacji podstawa to 2622,50 zł, 'netto' = 2262,96.
Za jedne dzień niezdolności, a potem* macierzyńskiego 75,43 zł brutto. Wynagrodzenie chorobowe podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek tylko PIT.

* przy opcji 100% zasiłku za u. macierzyński i dodatkowy u. macierzyński + 60% za u. rodzicielski.
jest opcja 80% przez wszystkie ww okresy.
2013-10-14 14:15:54 195.212.29.* | anka@1986
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Dzień dobry, proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia l4 w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Od marca 2012 jestem zatrudniona w firmie z pensją na etacie 4700 brutto. W lutym 2013 i w marcu 2013 otrzymałam premię, tak, że pensja netto wyniosła w lutym 5397 a w marcu 4353 (nie wiem ile to brutto - brak paska wypłaty). W sierpniu otrzymałam podwyżkę i moja pensja wynosi teraz 6084 brutto. W sierpniu byłam na l4 7 dni roboczych (9 dni chorobowego)- ale rozliczone dopiero we wrześniu (pensja mniejsza o około 200 zł). Jestem w 6 miesiącu ciąży i coraz trudniej mi jest pracować. Myślę o l4, ale nie wiem, kiedy byłoby to dla mnie najkorzystniejsze. Proszę o pomoc jak wyglądałaby moja pensja, gdybym poszła na l4 w listopadzie a jaka gdybym poszła od połowy grudnia 2013.
2013-10-15 11:10:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zakładam, że sierpniowa podwyżka NIE wynika ze zmiany wymiaru etatu.

Pójście na ZLA w listopadzie zaskutkuje wyliczeniem zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego od podstawy takiej, jaka została przyjęta do wyliczenia zasiłku za zwolnienie w sierpniu.
Pójście na zwolnienie w grudniu- skutkuje wyliczeniem nowej podstawy z miesięcy XII 2012 do XI 2013, czyli już z proporcjonalnym uwzględnieniem wyższego wynagrodzenia uzyskanego na skutek podwyżki.

Wliczanie premii zależy od tego, jak są umocowane w regulaminie premiowania/wynagradzania.
Nie uwzględnia się ich w ogóle, jeśli są wypłacane zawsze w całości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby w okresie, za który są należne.

W innym przypadku są uwzględniane, ale to czy w całości, czy częściowo- zależy od tego, czy są to premie należne za 1 mc, czy za okresy dłuższe (np. kwartalne).
2013-10-09 12:04:24 89.79.133.* | izabo2005
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
z dniem 02.09.2013 otrzymałam aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony zwiększający moją podstawę z 1500 na 1800zł netto, krótko po tym okazało się, że jestem w ciąży i od dnia 16.09.2013 - 27.09.2013 z przyczyn zagrożenia ciąży przebywałam na zwolnieniu lekarskim z kodem B, wróciłam do pracy ale w związku z zachorowaniem po raz kolejny dostałam L4 z kodem B od 2.10-15.10.2013. Chciałam zapytać o wysokość wynagrodzenia oraz ewentualnego zasiłku zdrowotnego gdy 15.10 kiedy kończy mi się zwolnienie ginekolog decyduje o przedłużenie zwolnienia na dalszy okres ciąży zważywszy na niesprzyjające warunki w miejscu pracy dla kobiet ciężarnych, wiem, że w ciąży jest ono płatne 100% ale od jakiej kwoty jest obliczane i jak ma się to do faktu, że po podwyżce nie pracowałam w całości nawet 1 miesiąca? Czy nie ma to znaczenia, bo kwotę oblicza się na podstawę składek płaconych przez pracodawcę, czy dla mnie lepiej wrócić do pracy choćby na 1 cały miesiąc, tak, żeby na zasiłku dostawać całość mojego wynagrodzenia w nowej wysokości? Jak ta sytuacja będzie wyglądała przy urlopie macierzyńskim?
2013-10-14 10:52:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Aby do średniej dwunastomiesięcznej wynagrodzeń branej do wyliczenia podstawy zasiłku z ub. chorobowego ( czyli również macierzyńskiego ) weszły miesiące z nowym wynagrodzeniem musiałaby Pani wrócić do pracy na pełne 3 mc. kalendarzowe, czyli cały listopad, grudzień, styczeń.

Oczywiście mówimy o sytuacji, w której podwyżka 1800/1500 nie wiązała ze zmianą wymiaru etatu.


Podstawa- art. 43 ustawy zasiłkowej.
2013-09-13 16:50:49 193.238.200.* | Laurka670
proszę o pomoc [1]
Witam potrzebuje pomocy....


za lipiec otrzymałam wypłatę brutto 4922 tyś zł. W sierpniu od 2 byłam na l4 - ciąża do końca miesiąca czyli całe 30 dni pytanie moje jaką wyplatę powinnam dostać za sierpień...
2013-10-08 10:22:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nawet z pobieżnej lekturze tego wątku wynika brak możliwości udzielenia odpowiedzi na tak lakoniczne pytanie- brak wiedzy o innych wypłatach od sierpnia 2012, zmianach umów, składnikach wypłat, dacie poprzedniego zasiłku z ub. chorobowego....
2013-09-11 16:44:31 mala_ann
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Witam,
bardzo proszę o pomoc! od 2 lat jestem zatrudniona na pełny etat na czas określony(do 30marca za najnizszą krajową), 31.03.2013r podpisalam nową umowe w tej samej firmie(w związku z nową ,wyższą pensją),ponieważ poprzednia umowa się skończyła 30marca.
W kwietniu byłam 1 dzień na zwolnieniu lekarskim, w połowie lipca trafiłam do szpitala, zwolnienie ze szpitala wziełąm,ale nie zostało złożone do zus, miałam w tym terminie urlop.
Zus chce uwzglednic mi zwolnienie szpitalne (ktore nie bylo złożone) i tym samym wyplacac mi za zwolnienie jak również w przyszłości maciezynskie ze starej pensji ( z poprzedniej umowy). Urlop mialam na calosc zwolnienia, nastepnie doniesione było juz zwolnienie od lekarza-do tej pory jestem na zwolnieniu (jestem w 6 miesiacu ciąży).
CO robić? czy to ,że jest to nowa umowa nie zmienia tu nic?muszą minąć pelne 3 miesiące zeby wliczana byla wyzsza pensja?(pomimo nowej umowy?)czy jesli jest to nowa umowa nie jest to liczone poprostu od dnia 31marca i tylko z tej umowy obecnej?

Jeśli w tej kwestii nie da się nic zrobić to czy jest jakas szansa na wyzsze maciezynskie? np zatrudnienie gdzie indziej na 1/4 etatu? jesli tak jak to wyglada? beda brane z obu etetow do maciezynskiego? wystarczyloby kilka dni przerwy w zwolnieniu zeby moc dotrudnic się gdzie indziej?
Baaaardzo proszę o pomoc :(
2013-10-08 10:51:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W związku z tym, że nowa umowa jest z tym samym pracodawcą i w ciągłości- z punktu widzenia ustawy zasiłkowej zasady są takie same, jakby umowa była jedna, a tylko pracownik zaczął osiągać inne wynagrodzenie (zmiany wymiaru etatu nie było).
Zatem by miesiące z wyższym wynagrodzeniem weszły do średniej z 12 mc ostatnich przed zasiłkiem musi rzeczywiście od ostatniego zasiłku minąć pełnych 3 mc bez zasiłku.

Dodatkowe zatrudnienie da Pani prawo do dodatkowego, drugiego zasiłku, liczonego od wynagrodzenia z tego zatrudnienia. Ale zatrudnienie to musi być w Pani przypadku etatowe. Gdyż ze zlecenia ub. chorobowe byłoby dobrowolne, a nie można do takiego przystąpić mając już ub. obowiązkowe.

Natomiast skoro ZLA nie zostało dostarczone do pracodawcy, to formalnie mimo kopii od lekarza była Pani na u. wypoczynkowym, i Zakład nie może "chcieć" wypłacić jednak zasiłku. Gdyby wydał decyzję zasiłkową byłaby bezpodstawna i należałoby się odwołać.

Jako ubezpieczona ma Pani pełne prawo mieć fantazję na 'zmarnowanie' urlopu na chorowanie.
Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy ZLA nie dotarło do pracodawcy i w całości przypadło na okres urlopu.

W ww sytuacji zatem jeśli doniesione zwolnienie nie zaczęło się wcześniej niż w sierpniu- do zasiłku powinna być ustalona nowa podstawa z wynagrodzeń za sierpień2012-lipiec 2013.
2013-11-07 14:42:12 77.252.173.* | S86
Witam.
Mam problem z wyliczeniem wysokości mojego chorobowego. Otóż od 7.09.2013r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Moja pensja brutto to 3173,55 zł natomiast przez okres trzech miesięcy nie otrzymywałam wynagrodzenie dlatego nie wiedzieć dlaczego w październiku otzrymałam spłatę w wysokości 2210,99 zł NETTO, 2210,95 zł NETTO oraz 2278 zł NETTO i tyle (2278 zł NETTO) otrzymywałam od 1.06.2012r. Umowę mam na czas określony do 31.05.2014r. Dostałam spłatę za chorobowe od pracodawcy za 8 dni października w wysokości 589,52 zł NETTO a od 9.10.2013r. chorobowe wypłaca mi ZUS i wczoraj otrzymałam 561,63 zł za okres od 9.10.2013r - 17.10.2013r. Proszę o wyliczenie i wytłumaczenie skąd te kwoty i dlaczego za 8 dni dostałam więcej niż za 9 i dlaczego mówi się, że chorobowego w ciąży należy się 100% skoro ja nie dostanę tego, co zarabiałam NETTO???
2013-11-08 11:04:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mówi się, ale to nie jest identyczność 100%, co do złotówki. Chodzi o to, że jest 100% podstawy, a nie 'zarobków', w odróżnieniu od 80% podstawy przy zwykłym chorobowym. Co więcej minimalne różnice wynikają z zaokrągleń na potrzeby PIT. Jest też różnica taka, że wynagrodzenie chorobowe podlega PIT i s. zdrowotnej, a zasiłek chorobowy- już tylko PIT- więc już tu powstaje różnica 1,25%.
Jeszcze jednym powodem różnicy netto za miesiąc pracy, a za miesiąc zasiłku jest to, że za każdy dzień niezdolności wypłaca się 1/30 podstawy, a miesiąc jak wiemy może mieć od 28 do 31 dni.

Ogólna zasada- zasiłek/wynagrodzenie to podstawa pomniejszona o 13,71% ( składki społeczne ponoszone przez pracownika ): 30. Od tego 100%- gdy ciąża, wypadek przy pracy, 80 % zwykłe ch0robowe, 70%- zasiłek za pobyt w szpitalu.

Przy podstawie brutto 3173,55 daje to kwotę dzienną 91,28. Przy wynagrodzeniu- 73,70 zł, , zasiłku 74,85.

Wypłata za cały mc kalendarzowy dodatkowo skorygowana o 46,33 zł wynikające ze skali podatkowej.

Natomiast istotne znaczenie ma to, że miała Pani opóźnioną pensję- na skutek tego, że wypłacono ją już po ustaleniu wysokości zasiłku- powinno to wpłynąć na przeliczenie podstawy i wyrównanie wysokości zasiłku.

No i ogromne znaczenie ma to, jakie wynagrodzenia miała Pani z tej umowy przed czerwcem, czy w czerwcu była zmiana wymiaru etatu, kiedy ostatnio przed 7.09 była Pani na chorobowym.
2013-09-04 13:39:21 31.61.129.* | patrycja101
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
witam, proszę o pomoc. jestem na zwolnieniu lekarskim od 12.08 do 05.09. Jaka będzie kwota za zwolnienie lekarskie za miesiąc sierpień. Podstawa do naliczenie wynagrodzenia 1600 brutto. Cały etat. Z góry dziękuję za pomoc
2013-09-04 14:47:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
(1600- 13,71%) x 20/30 x 80% = 736, 34 brutto przy zwykłym chorobowym. Jeśli to wynagrodzenie chorobowe- to podlega PIT i s. zdrowotnej, jeśli zasiłek- tylko PIT.
2013-09-04 15:48:52 31.61.129.* | patrycja101
jest to L4 B czyli zamiast 80% będzie 100%, taką kwotę powinnam dostać na rękę czy jeszcze mam odliczyć od tego podatek??
2013-09-05 10:26:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, 100%, zatem 920,43 zł brutto.

Jak napisałem wczoraj podlega kwota ta albo tylko PIt albo PIT i s. zdrowotnej, w zależności, czy jest to już zasiłek, czy jeszcze wynagrodzenie chorobowe. Chodzi o granicę 33 dni łącznej niezdolności do pracy od dnia 1.01.2013 r. od 34 dnia jest to już zasiłek.
Ps. dla pracowników 50+ jest to granica 14/15 dni.
2013-09-04 11:30:31 maka244
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Witam.
Proszę o poradę. Od 01.04.2012r.do 15.05.2013r. byłam zatrudniona na 1/4 etatu najniższej sredniej krajowej.Od 15.05.2013 mam umowę na cały etat na kwotę 3250zl. w innym zakładzie pracy. Od 19.07.2013r. jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów w ciąży. Mam pytanie jak liczone bedzie moje wynagrodzenie chorobowe i jak macieżyńki?
2013-09-04 11:44:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podstawa będzie liczona z wynagrodzeń za pełne miesiące sprzed lipca z obecnej umowy. Czyli z wynagrodzenia za czerwiec.
Zatem kwota wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego (100%) i macierzyńskiego (100%) wyniesie (3250 - 13,71%): 30 = 93,48 zł brutto dziennie.

Podstawa z. macierzyńskiego mogłaby by być inna, gdyby na pełne 3 miesiące kalendarzowe wróciła Pani do pracy przed porodem, albo ponownie zmieniła pracodawcę lub wymiar etatu.

Zwracam uwagę, że obecnie jest wybór schematu wysokości z. macierzyńskiego :
- 100% za okres. u. macierzyńskiego i u. dodatkowego + 60% za okres u. rodzicielskiego
- 80% za okres wszystkich ww urlopów.
2013-09-04 12:14:41 maka244
Dziękuję bardzo z za informację. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Kwota 3250zl. jest kwotą netto w mojej umowie i jest to wynagrodzenie stałe. Moje pytanie brzmi: czy to od tej kwoty netto bedzie odejmowane 13,71% czy od kwoty brutto na umowie?
Dziękuję.
2013-09-04 12:25:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
13,71% to łączna stawka składek społecznych leżących po stronie pracownika, obciążających jego płacę brutto.
Należałoby to więc przeliczyć od kwoty brutto. Nie można wziąć owego netto, bo "wmieszane" są tu jeszcze zaliczka PIT, odliczenie części s. zdrowotnej.

Przy standardowych kosztach pracowniczych oznacza to brutto ok. 4570, a więc podstawę zasiłku 3943, stawkę zasiłku 131 zł. brutto.

Wynagrodzenie chorobowe podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek tylko PIT.

Oczywiście wyliczenia zgrubne, bez groszy i uwzględniania zasad zaokrągleń PIT.
2013-08-30 22:07:25 77.222.242.* | Jelonekk
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [6]
Witam,
Bardzo proszę o radę czy można podjąć jakieś kroki w poniżej sytuacji. Otóż w marcu (na poczatku miesiąca) tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim - zwykłym przez 3 dni,w kwietniu otrzymałam premię, a pod koniec czerwca musiałam być na L4 w ciąży. Obecnie również przebywam na zwolnieniu lekarskim. Mam pytanie - czy jest szansa, że wynagrodzenie będzie naliczane z uwzględnieniem premii z kwietnia
(od początku marca do końca czerwca minęły 3 miesiące, ale nie kalendarzowe). Czy jest szansa na napisanie jakiegoś odwołania? Czy można zrezygnować wstecz z l4 a w to miejsce wziąć urlop wypoczynkowy. Najprawdopodobniej brakuje mi tylko tygodnia (ostatni tydzień czerwca). Bardzo proszę o poradę. Z pozdrowieniami
2013-08-30 22:39:41 77.222.242.* | Jelonekk
Sprawdziłam dokładnie i jeszcze nadmienię, że to l4 w marcu to była opieka nad dzieckiem (a dokładnie jeden dzień w lutym, jeden w marcu) łącznie dwa dni l4, z czego tylko jeden dotyczył marca. Aż nie chce mi się wierzyć, że mam takiego pecha :(
2013-09-02 11:53:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nieważna rodzaj zasiłku/okoliczność zasiłku.

Ustawa (art. 43 USTAWY
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa jasno mówi o nieustalaniu nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeśli nie było pełnych 3 miesięcy KALENDARZOWYCH przerwy w pobieraniu zasiłków.

Nie ma się więc pani od czego odwoływać, zastosowano ustawę.

Nie można wstecznie tego odkręcić, kiedy ZLA, dokumentacja wyszła już z zakładu/od płatnika do ZUS
2013-09-02 12:11:43 77.222.242.* | Jelonekk
Dziękuję za wyjaśnienie i potwierdzenie moich przypuszczeń.
Mam jeszcze pytanie, czy w razie zmiany stanowiska w miesiącu październiku i związanej z tym podwyżki istnieje możliwość naliczania nowej podstawy, mimo, że od sierpnia będę nadal na zwolnieniu lekarskim? - wszytsko wskazuje na to że aż do rozwiązania.
2013-09-02 12:32:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Niestety nie. Nawet gdyby wiązało się to ze zmianą wymiaru etatu, która co do zasady skutkuje ustalaniem podstawy zasiłku na nowo (jak po zmianie pracodawcy) z art. 40, to przebywanie już na zasiłku w trakcie tej zmiany nie daje możliwości o którą chodzi.

Czyli musiałaby zmienić jednocześnie wymiar etatu i przerwać zasiłek na choć 1 dzień, tj. uzyskać orzeczenie o zdolności do pracy.
2013-09-02 14:50:26 77.222.242.* | Jelonekk
Rozumiem. Chciałam jeszcze wyjaśnić jedną wątpliwą kwestię. Tj. czy podstawa do ustalenia zasiłku (urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego - płatnege 100% oraz urlopu rodzicielskiego - płatnego 60% ) pozostaje ta sama co w przypadku deklaracji korzystania z zasiłku przez rok (80% podstawy). Tak jak wcześniej Pan napisał biorąc pod uwagę art. 43 ustawy podstawa będzie doładnie ta sama, ale słyszałam opinię, że opcja 100% + 60% jest bardziej korzystna.
2013-09-02 17:26:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trochę mnie tą opinią Pani zaskoczyła. Może jest po prostu subiektywna i wynika np. z tego, że zdaniem młodych rodziców większe wydatki są na początku rodzicielstwa.

Pod względem matematycznym w przypadku urodzenia 1 dziecka i pełnego wykorzystania uprawnień- efekt finansowy jest ten sam.

Przy urodzeniu większej liczby dzieci- owszem opcja 100% + 60% jest korzystniejsza, bo owe 100% przysługuje za okres dłuższy niż 26 tygodni, bo maksymalny okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci, a rodzicielskiego - nie, zawsze wynosi maksymalnie 26 tygodni.

Więc np. dla urodzenia trojaczków mamy sytuację (33 + 8) x 100% + 26 x 80% > 71 x 80%
2013-08-30 20:51:30 109.173.137.* | stefa
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [0]
Witam.
Pracuję na pełen etat na czas nieokreślony.
Od sierpnia 2012 do grudnia 2012 moja płaca brutto wynosiła 1900 zł.
Od stycznia do kwietnia 2013- 2200 zł brutto + premie.
Maj, czerwiec i lipiec 2013- 1900 zł brutto.
Od sierpnia 2013 płaca zmieniona na 3000 zł brutto, bez zmian stanowiska i wymiaru etatu.
W maju i lipcu 2013 przebywałam na zwolnieniach lekarskich.
Jeżeli od września bym poszła na L4 ciążowe a po porodzie na macierzyński, jak wyglądałyby podstawy tych świadczeń?
Z góry dziękuję za pomoc
2013-08-30 12:28:52 89.77.69.* | Daria444
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Witam, moje wynagrodzenie składa się ze stawki zasadniczej i premii uznaniowej. W umowie jest zapis, że premia nie przysługuje za okres przebywania na chorobowym i na macierzyńskim. Nie do końca rozumiem ten zapis... Jestem w ciąży i gdybym chciała pójść na chorobowe - jak będzie wyliczony zasiłek chorobowy? Tylko od płacy zasadniczej?
2013-08-30 12:45:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oznacza to, że jeśli jest to np. premia kwartalna to za kwartał, w którym 2 mc Pani chorowała premia będzie wypłacona w wysokości 1/3, bo tylko przez 1 mc przyczyniła się Pani do jej wypracowania.

Podstawa zasiłku będzie uwzględniać dzięki temu zapisowi umowy również te premie właśnie wypłacone za miesiące brane do ustalenia podstawy.

Gdyby z regulaminu/umowy wynikało, że premie te są należne również za okresy niezdolności do pracy ich wzięcie do podstawy spowodowałoby, zawyżenie przychodu za czas choroby (premia byłaby zarówno "w zasiłku" z ZUS jak i wypłacona przez pracodawcę. Czyli 'podwójna'.

Wynika to z art. 41, ust. 1 ustawy zasiłkowej
2013-08-30 12:58:53 89.77.69.* | Daria444
Dziękuję za odpowiedź. U nas jest to miesięczna premia, czyli jak dobrze rozumiem, do wyliczenia będą się liczyć obie składowe pensji z ostatnich 12 miesięcy (nie byłam na żadnym zwolnieniu przez ten czas).
2013-08-30 13:12:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak właśnie, skoro nie było w tym czasie okresu pobierania zasiłku. Rozumiem też, że nie było w tym czasie również zmiany pracodawcy ani wymiaru etatu.

Wtedy do podstawy wchodzą wynagrodzenia za 12 kolejnych miesięcy sprzed miesiąca kalendarzowego, w którym powstaje niezdolność.

Czyli zgodnie z art. 36, ust. 1 Ustawy.
2013-08-22 22:31:42 5.134.64.* | maja07
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam, przez ostatnie lata byłam zatrudniona w jednej grupie kapitałowej (formalnie dwie spółki) w parytecie 36 do 65%. niedawno w związku z reorganizacją struktury przeniesiono mi etat do jednej ze spółek tej w której dotychczas miałam jedynie 35%. Jak będzie liczona podstawa mojego zasiłku chorobowego w związku z ciążą - zaznaczę, że jeżeli będzie liczone na podstawie średniej od ostatniej zmiany będzie to dla mnie krzywdzące bo minął dopiero miesiąc (nie zmieniło się moje stanowisko, łączna wysokość wynagrodzenia ani zakres obowiązków) a wcześniej otrzymywałam wiele wysokich nagród (poza premiami), z których większość wypłacał pracodawca, z którym już nie łączy mnie stosunek pracy. Na porozumieniu rozwiązującym napisano, że jest ono związane z zatrudnieniem na całość etatu w drugiej spółce. będę wdzięczna za pomoc.
2013-08-23 10:11:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zmiana wymiaru etatu skutkuje obliczaniem podstawy zasiłków z wynagrodzeń zasadniczych/miesięcznych uzyskanych od tej zmiany.

Podstawa- art. 40 USTAWY
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa

ALE z zastosowaniem art. 42 dotyczącym składników wynagrodzenia należnych za okresy dłuższe niż miesięczne, co sprowadza się do uwzględnienia poprzednich premii/nagród uzyskanych u obecnego pracodawcy za okres ostatnich 12 mc, z przeliczeniem ich na nowy wymiar etatu.

Dla zrozumienia- cytat z gazety prawnej
"mienił się wymiar czasu pracy pracownika. W jaki sposób wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku premię kwartalną lub roczną?
Zmiana wymiaru czasu pracy pracownika w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo w miesiącu powstania tej niezdolności powoduje, że do podstawy wymiaru zasiłku przyjmujemy wynagrodzenie pracownika ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. W tej sytuacji, ustalając podstawę wymiaru zasiłku pracownika, należy przyjąć wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.
Zmiana wymiaru czasu pracy ma również wpływ na sposób uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc. Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, premię kwartalną przyjmuje się w proporcji odpowiedniej do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy. Kwotę premii należy pomnożyć przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego. Natomiast gdy zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce po upływie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, składnik kwartalny przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy. Zasady te stosuje się również do składników przysługujących za okres roku'
2013-08-11 14:40:27 82.177.222.* | moniaza
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam, aneksem do umowy zmieniłam stanowisko, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie 1 lipca 2012. W listopadzie 2013 zaszłam w ciążę. W lutym 2013 (przez 21 dni)oraz lipcu 2013 (31 dni)kadrowa naliczała mi zasiłek chorobowy ze średniej z okresów luty 2011-styczeń 2012 oraz lipiec 2012-czerwiec 2013. Czy po zmianie stanowiska oraz związanej z tym podwyżki nie powinnam otrzymywać średniej płaconej wyliczonej wyłącznie ze średniej z okresu tylko po zmianie stanowiska?
2013-08-14 08:38:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Taka zasada, czyli liczenie podstawy zasiłku tylko z okresu od zmiany umowy dotyczy sytuacji, gdy jest to związane ze zmianą wymiaru etatu.

Podstawa- art. 40 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-08-06 23:17:46 77.253.96.* | nika765
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Dziękuję za odpowiedź.a proszę powiedzieć co jeśli od początku roku bylam więcej dni na L4(80%) niż 15 dni.czy w dalszym ciągu będzie to tak samo obliczane? I czy będę miała wypłacone pensje na L4 w wysokości 100%

Dziękuję za odpowiedź
2013-08-07 09:58:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli pyta Pani o przekroczenie liczby dni, po których zamiast wynagrodzenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy to:
- Pani dotyczy granica 33 dnia, limit niższy, 14 dniowy dotyczy pracownika w wieku 50+
- różnica w wysokości jest znikoma, zasiłek jest nieco wyższy, bo podlega jedynie PIT, a wynagrodzenie chorobowe PIT + skł. zdrowotna.
Różnica wynosi z grubsza 1,25%

Bowiem zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego/zasiłku brutto są identyczne, co wprost wynika z art. 92, par. 2 KP.
2013-08-06 00:15:57 77.253.96.* | nika765
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam. Ja również mam pytanie.do czerwca bylam zatrudniona w jednej firmie. Od 1 lipca moja umowa została podzielona na dwóch pracodowcow i pensja również u jednego 100 % etatu 2900 brutto a u drugiego 1/10 etatu 200 brutto( zachowana ciągłość u pracodawcy na 1/10 etatu).od października chciałabym iść na L4 .za jaki okres będę miała wyliczoną podstawę na L4 z racji ciąży.proszę o pilną odpowiedź
2013-08-06 09:57:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli ubezpieczony ma dwu pracodawców, ma niezależne (niemal*) dwa prawa do zasiłków z obu tytułów. Wiąże się to technicznie m.in. z potrzebą uzyskiwania ZLA w dwu egzemplarzach- tj. dwu oryginałach.

* Owo niemal oznacza, że podejmując drugą pracę na potrzeby ustalenia u drugiego pracodawcy, czy należny jest już zasiłek, czy jeszcze wynagrodzenie chorobowe ( dzień 33/14 ) WLICZA się liczbę dni niezdolności ) u pierwszego pracodawcy.

W Pani przypadku jak rozumiem doszło od 1 lipca do:
- zmiany wymiaru etatu z 1/1 do 1/10 u pracodawcy A
- podjęcia zatrudnienia na 1/1 etatu u pracodawcy B

Podstawa zasiłku u pracodawcy A, będzie liczona za lipiec- sierpień, czyli mniej więcej od tych 200 zł brutto. U pracodawcy B- za ten sam okres od wynagrodzenia 2900 brutto.

Oczywiście jeśli od początku roku nie minęło jeszcze 33(15 dni) niezdolności do pracy, to u obu pracodawców nie będzie to zasiłek, ale jeszcze wynagrodzenie chorobowe i obu nastąpi przejście na zasiłek w tym samym dniu.
2013-08-05 20:28:41 marza55@wp.pl
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [5]
Ja też mam pytanie.Ostatni raz na L4 jestem w ciąży byłam w maju 10dni. zamierzam iśc na kolejne w sierniu jak będzie liczone wynagrodzenie za sierpień? srednia z maja, kwietnia i lipca?czy pominą maj bo już była na L4?

prosze o pomoc i odpowiedz
pozdrawiam
2013-08-06 10:00:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podstawa zasiłku będzie taka sama, jaką uwzględniono do zasiłku majowego. Chodzi o brak pełnych 3 miesięcy kalendarzowych przepracowanych pomiędzy zwolnieniami. Wynagrodzenia z maja i późniejsze byłyby by uwzględnione w podstawie dopiero, gdyby niezdolność do pracy przypadła dopiero we wrześniu.
Podstawa- art. 43 Ustawy zasiłkowej.
2013-09-03 20:56:48 marza55@wp.pl
Witam,

byłam w sierpniu na L4 i juz wiem jak policzą wynagrodzenie, jak pojde na kolejne we wrzesniu to tez wiem jak policza. Moje pytanie brzmi czy ilosc tych krótkich L4 ma potem wpływ na kwote zasiłku macierzyńskiego?
2013-09-03 21:36:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, liczba ta nie ma znaczenia, a zasada nieustalania nowej podstawy zasiłku, jeśli nie minęły pełne 3 mc. od poprzedniego dotyczy wszystkich zasiłków bez względu na rodzaj.

Czyli jeśli kolejne ZLA obejmie część września, nie będzie kolejnego zwolnienia do porodu, a urodzi Pani przed styczniem- podstawa z. macierzyńskiego będzie taka, jak dotąd chorobowego. Różnica będzie jedynie w stawce (80% obecnie zwykłe chorobowe albo 100% w ciąży), a na zasiłku macierzyńskim, po tegorocznej nowelizacji albo:
- 100% za czas u. macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego oraz 60% u. rodzicielskiego
- albo 80% za czas wszystkich ww urlopów

Opcja druga wymaga decyzji szybkiej ( do 2 tyg. od urodzenia ).
2013-09-04 19:33:54 marza55@wp.pl
nie bardzo rozumiem. napisze tak-jestem w ciazy termin porodu mam na grudzien. Mamy wrzesień, pracuję , ale jeżeli lekarz zaleci będę jeszcze we wrześniu na L4. Od października do porodu już zdecydowanie będę na L4.
czy takie założenie wpłynie na wysokość zasiłku macierzyńskiego? kiedy powinnam zgłosić pracodawcy która formę wybieram?chciałabym na początek 100%a później jeżeli będzie to konieczne 60%. czy mogę pracodawcy powiedzieć pod koniec zasiłku 100% że chciałabym skorzystać jescze z 60%?czy powinnam od razu do 2 tyg tak jak Pan pisze zgłosić taki wybór?
2013-09-05 10:35:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Chodzi o wiele razy już w tym wątku zapis art. 43 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym nie ustala się na nowo podstawy zasiłku, jeśli pomiędzy poprzednim a obecnym nie upłyną 3 pełne mc. kalendarzowe bez zasiłku. Wtedy obecny zasiłek ma tą samą podstawę, co poprzedni, mimo uzyskania w tym czasie innych/nowych wynagrodzeń.

W Pani przypadku podstawa z. macierzyńskiego będzie identyczna jak obecnie chorobowego.

Termin 2 tyg. od porodu jest wymagany do skorzystania z opcji 80% zasiłku za okres wszystkich urlopów.
Dla opcji 100% za u. macierzyńskie + 60% za rodzicielski
wystarczy złożenie wniosku o u. rodzicielski nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2013-08-04 08:28:57 94.254.144.* | redhood
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
To i ja mam pytanie.Jestem w ciąży i zamierzam iść na L4 w sierpniu. Ostatni raz na zwolnieniu bylam w marcu ( nie byłam w ciąży),potem w lipcu miałam jeden dzień bezpłatny z powodu badań w klinice dermatologii (nie dają zwolnień tylko zaświadczenie ze było sie na badaniach).Moje wynagrodzenie to podstawa plus premia za sprzedarz.Czyli wyliczam sobie teraz średnią za okres sierpień 2012-lipiec2013 i taką pensje powinnam dostawać teraz na L4? Dobrze kombinuje? :)
2013-08-05 10:18:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mniej więcej tak, mówimy o kwocie netto. Zasadnicze w tym wypadku jest to, że pomiędzy poprzednim zwolnieniem a obecnym były pełne 3 miesiące kalendarzowe bez zasiłku ( tj. kwiecień, maj, czerwiec i lipiec ). Gdyby przerwa ta była krótsza, przy obecnym zwolnieniu obowiązywałaby podstawa zasiłku wypłacanego za marzec- co wynika z art. 43

Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-08-03 21:19:51 81.190.180.* | Katasia222
Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam,
od października ubiegłego roku jestem zatrudniona na pełny etat. Od lipca tego roku moje wynagrodzenie wzrosło o 1000 zł brutto. We wrzesniu zamierzam iść na L4 (ciąża). Poproszę o podpowiedź czy moje wynagrodzenie na zwolnieniu będzie rozliczone z 12 miesięcy czy z trzech ostatnich(po podwyżce).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
2013-08-05 10:13:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podwyżka nie wiąże się więc ze wzrostem wymiaru etatu, zatem do podstawy zasiłku zostaną uwzględnione miesiące październik 2012- sierpień 2013.

Co wynika z art. 36, ust. 2 oraz art. 40 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-07-17 10:53:50 193.183.79.* | kasia303
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
Witam. Od 1 sierpnia planuje isc na stale na L4. Moje wynagrodzenie znaczenie uległo poprawie od czerwca stad moje pytanie. Jesli w miedzyczasie bylam w czerwcu na zwolnieniu typu B 1.5 tyg to w jaki sposob bedzie wyliczane moje wynagrodzenie na L4 od sierpnia. Czy to bedzie srednia z 12ty miesiecy (08.2012-07.2013) czy tez z powodu krotkiego l4 w czerwcu moje korzystne wynagrodzenie za czerwiec i lipiec nie bedzie brane pod uwage ? Z gory dziekuje za odpowiedz
2013-07-18 09:58:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Znaczenie ma powód owej "znacznej poprawy" wynagrodzenia.
Jeśli wynika ono ze zmiany wymiaru etatu- podstawa zasiłku będzie wynikać tylko z wynagrodzeń po podwyżce (czerwiec-lipiec)- z art. 40

Jeśli z innych przyczyn- po prostu podwyżka, albo nawet zmiana angażu (stanowiska/zakresu obowiązków)- podstawa zasiłku nie będzie ustalona na nowo w stosunku do podstawy chorobowego z czerwca, bo do sierpnia nie będzie pełnych 3 mc kalendarzowych bez niezdolności do pracy- z art. 43

Podstawa- USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-07-10 20:34:47 109.241.7.* | Gabisiek78
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Mam pytanie aktualnie jestem w 4 miesiącu ciąży, pracuję i nie jestem na L4. Mam zamiar iść na L4 we wrześniu. Moje pytanie jest takie - w lutym 2013 r byłam przez 40 dni na L4 po operacji, oczywiście nie związanej z ciążą. Pracuję u stałego pracodawcy przez kilka lat czy ten 40 dniowy okres gdy byłam na L4 80% płatnym będzie wliczał mi się do wynagrodzenia na L4 ciążowego we wrześniu.
Z góry dziękuję za odpowiedź i prosiłabym też podstawę prawną tego jak można.
2013-07-10 21:31:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
akurat jestem :-)

Najogólniej- niższe wynagrodzenie z powodów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie obniża podstawy późniejszego zasiłku chorobowego/macierzyńskiego, bo miesiąc taki albo pomija w ustalaniu podstawy (wypada z 12 miesięcy branych do średniej) albo się wynagrodzenie za taki miesiąc proporcjonalnie uzupełnia, co zależy od tego, czy nieobecność spowodowała przepracowanie w danym miesiącu kalendarzowym przynajmniej połowy obowiązującego czasu pracy.

Luty jak wiemy ma mniej niż 40 dni, więc objęły one styczeń-luty lub luty- marzec, lub nawet styczeń-marzec.
Więc obie metody niwelacji tej utraty części wynagrodzenia mogą mieć zastosowanie.

Podstawa- art. 38, ust. 2 USTAWY
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa

jej tekst:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2010,077,512.html
2013-07-12 20:10:14 109.241.7.* | Gabisiek78
Dziękuję wiwan za odpowiedź. Trochę mnie uspokoiłaś bo myślałam, że ten okres za L4 przepadnie i proporcjonalnie zmniejszy mi to wynagrodzenie w czasie zwolnienia w ciąży. Faktycznie luty zachodził na marzec , zwolnienie było chyba od 7 lutego po niemal połowę marca :)
2013-07-13 10:34:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
UspokoiłEś :-)
2013-07-05 09:53:00 ciezarna87
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [3]
Witam, prowadze własną działalność gospodarcza. Przez 7 miesiecy placilam skladki ZUS na zasadach preferencyjnych tj ok 400 zl. Przez kolejne 5 placilam juz wyzszy tj ok 3000 zl. Wlasnie dowiedzialam sie, ze jestem w ciazy i zastanawiam sie czy isc na zwolnienie. Nie wiem jak bedzie liczone moje chorobowe tzn ile bede otrzymywala od zusu Bardzo proszę o pomoc.
2013-07-05 10:53:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podstawę zasiłku będzie stanowiła średnia z podstaw deklarowanych z 12 miesięcy sprzed miesiąca, w którym zostanie ustalona niezdolność do pracy. Czyli uzyskując zwolnienie w tym miesiącu wszystkie 7 miesięcy z obniżoną podstawą wejdzie do średniej, zwolnienie w sierpniu- wejdzie 6 obniżonych i 6 wyższych itd.
Czyli z punktu widzenia wysokości zasiłku- im później tym lepiej.

Wysokość zasiłku w ciąży to 1/30 z 86,29% ww podstawy (średniej). Podlega on zaliczce PIT.


Podstawa- art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-07-05 11:39:08 ciezarna87
Bardzo dziękuję za informacje. A prosze mi powiedziec jak to jest w przypadku zawieszenia dzialalnosci na okres ok 32 dni. Po odwieszeniu jak liczone sa skladki? Z okresu po odweszeniu czy brany jest rowniez pod uwage okres przed zawieszeniem dzialalnosci? poniewaz kazdy ZUS inaczej interpretuje przepisy i pojawily sie dwie rozne kwestie. Pozdrawiam
2013-07-05 12:47:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym przekroczyła 30 dni, zatem zdecydowanie podstawa będzie liczona tylko z podstaw PO zawieszeniu DG.

Byłyby wątpliwości, gdyby zawieszenie nie przekroczyło 30 dni, bo ZUS uznaje za zasadne liczenie od podstaw PO przerwie w ubezpieczeniu, bez względu na długość przerwy, z kolei SN uchwałach z 12 września 2008 r. (I UZP 5/08) i 18 sierpnia 2009 r. (I UZP 9/09) stwierdził, że w podstawie wymiaru uwzględnić należy przychód z nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej, czyli że przerwa do 30 dni wymaga liczenia podstawy również sprzed przerwy.

Tu owO orzecznictwo:

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,i,uzp,5,08,8638,orzeczenie.html

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,i,uzp,9,09,8739,orzeczenie.html
2013-06-24 13:15:10 31.175.21.* | jaaaaaaa
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [1]
jak bedzie liczone moje chorobowe, jesli jestem zatrudniona na umowe o prace od kwietnia, a zalozmy we wrzesniu pojde na zwolnienie? Czy bedzie: kwiecien-wrzesien jako najnizsza krajowa, bo tyle dostaje i usrednienie, ze pozostale miesiace po 0 zl i /12, czy srednia z miesiecy tylko w ktorych pracowalam? Przed tym kwietniem nigdzie nie pracowalam. Mam nadzieje, ze w miare jasno:)
2013-06-24 13:21:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Z wynagrodzenia wypłaconego za rzeczywistą liczbę miesięcy pracy na tej umowie przed wrześniem. Czyli w tym przykładzie z wynagrodzeń za kwiecień- sierpień, średnia z 5 miesięcy. Nie będzie odnoszenia zarobków z 5 miesięcy do 12.

Wynika to z art. 36, ust. 2 oraz art. 38, ust. 1

USTAWY
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
2013-06-20 15:54:45 81.210.27.* | DDasia88
Re: Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży [2]
Witam
proszę o pomoc. Od 1 lipca wybieram się na zwolnienie lekarskie z powodu juz trudności związanych z 8 miesiącem ciaży. Od 1 czerwca otrzymałam aneks do umowy ze zwiększeniem wynagrodzenia jest to 3300 brutto poprzednio było to 2350 brutto. Proszę mi powiedzieć ile będzie wynosiło wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim do porodu oraz ile będzie wynosił zasiłek macierzyński płatny w wymiarze 100%.
Zgóry dziękuje za pomoc
2013-06-20 18:31:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli podwyżka nie wiąże się ze zmianą wymiaru etatu to ta podwyżka odzwierciedli się w 1/12 podstawy zasiłku/wynagrodzenia chorobowego. Czyli wejdzie do średniej za okres maj 2012- czerwiec 2013. No chyba, że zatrudnienie było krótsze, lub obecny wymiar etatu trwał krócej niż standardowe 12 miesięcy.

Pomijam szereg kwestii związanych z miesiącami, w których była Pani nieobecna ponad połowę wymiaru godzin- długie zwolnienia np.

W idealnym modelu więc, z pensją jednoskładnikową zmienioną teraz w czerwcu, a wcześniej nie po kwietniu 2012 byłoby to
(2350x11+3300)/12= 2429,17.
z tego odliczenie ub. społecznych 13,71%
Zatem stawka dzienna wynagrodzenia/zasiłku:

(2429,17 x 0,8629)/30 = 69,87 zł.

Wynagrodzenie chorobowe podlega PIT i s. zdrowotnej, zasiłek (czyli od 34 dnia niezdolności licząc wszystkie od 1.01.2013) tylko zaliczce PIT.
2013-06-28 20:41:33 gosc1
Witam, mam prośbę. Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie (jestem zatrudniona na pełen etat) podczas ciąży na L4 oraz ile będzie wynosiło wynagrodzenie na 100% urlopie macierzyńskim. Od stycznia moje wynagrodzenie brutto wynosi 3100 zł. A wcześniej wynosiło 2500 zł. W maju byłam na 13 dniach L4 w ciąży. W czerwcu na 20 dniach L4 w ciązy a reszta czerwca to już urlop macierzyński. Jakie powinnam dostać wynagrodzenie za maj, czerwiec oraz już potem na urlopie macierzyńskim? dziękuje za pomoc
Podobne wiadomości
Chorobowe dla przedsiębiorców po nowemu Chorobowe dla przedsiębiorców po nowemu
Zasiłki mają być ustalane w podobny sposób jak w przypadku pracowników.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI