Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak policzyć urlop?

Jak policzyć urlop?

Wyliczając przysługujący pracownikowi urlop musimy przede wszystkim określić staż pracy. Liczą się do niego wszystkie umowy o pracę, bez względu na czas ich trwania, okresy przerw między nimi i powody ich wypowiedzenia.

Pracujący dłużej, niż 10 lat mają prawo do 26 dni płatnego wypoczynku. Pracownikom o krótszym stażu przysługuje natomiast 20 dni urlopu. Pracodawca musi też uwzględnić ukończone przez zatrudnionego szkoły. Czas nauki wliczamy do stażu pracy w zależności od tego, jakie wykształcenie zdobył pracownik.

Należy tu zaznaczyć, że liczy się zasadniczo okres nauki przewidziany programem, ale nie wyższy niż:

z tytułu ukończenia:
zasadniczej szkoły zawodowej 3 lata
średniej szkoły zawodowej 5 lat
średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata
szkoły policealnej 6 lat
szkoły wyższej 8 lat


Wymienione powyżej okresy zatrudnienia nie podlegają sumowaniu.

Przykładowo, jeśli zatrudniony ukończył liceum, następnie szkołę policealną i studia, liczymy staż ośmioletni. Należy też zaznaczyć, że w ustawodawca premiuje tu jedynie naukę „skuteczną” – komuś, kto studia podjął ale ich nie zakończył zdobyciem dyplomu ośmioletni dodatek nie przysługuje.

Część firm decyduje się premiować swoich wieloletnich pracowników. Mogą wtedy określić w regulaminie pracy dodatkowe dni urlopu, uzależnione od czasu, jaki przepracowany został u nich. Nie ma jednak możliwości skrócenia wymiaru urlopu określonego ustawowo.

Pół etatu – pół urlopu

Długość przysługującego urlopu jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy. Zatrudnionym na pół etatu przysługuje odpowiednio 13 dni, jeśli ich staż wynosi powyżej 10 lat i 10 dni, jeżeli jest on krótszy.
Analogicznie liczy się wolne dla pracowników na częściach etatów. W przypadku, gdy z wyliczeń otrzymamy niepełne dni, zaokrąglamy wymiar urlopu w górę.
Jeżeli pracownik przez pewien czas pracował na część etatu, potem natomiast na cały, jego urlop rozliczamy proporcjonalnie.

Przykład:

Pracownik przez 3 miesiące pracował na pół etatu, przez resztę roku natomiast na cały. Staż pracy uprawnia go do do 20 dni wolnych. Przysługuje mu więc: 20*9/12+20*1/2*3/12=17,5 dni wolnych. Pozaokrągleniu więc – 18 dni.

Nowa praca - nowy urlop

Czas urlopu liczy się u każdego z pracodawców z osobna. Jeśli więc zatrudnimy pracownika w grudniu, przysługuje mu 1/12 normalnego, opisanego powyżej wolnego. Co jednak, gdy zatrudniony odchodzi z pracy a z jakichś wzlędów nie wykorzystał należnego mu urlopu?

W takim, i tylko takim wypadku można zamiast udzielenia urlopu wypłacić zatrudnionemu ekwiwalent pieniężny. Jest on równy wysokości normalnej płacy, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował.

Dzielenie urlopów

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może podzielić urlop jedynie na wniosek zatrudnionego. Ponadto co najmniej dwa tygodnie wolnego w roku pracownik otrzymać powinien bez przerw i podziałów. Nie oznacza to, że musi być to 14 dni urlopu: do tego czasu wlicza się bowiem niedziele i inne dni wolne. W praktyce więc zgodne z przepisami jest udzielenie 10-dniowego wolnego w trybie ciągłym, do wymaganego okresu 14 dni "uzupełnią" je weekendy.

kp, kodeks pracy, urlop
Czytaj także
Polecane galerie
Davi89
213.108.15.* 2015-09-02 15:51
Witam. Chciałbym sie dowiedziec kiedy bedzie przyslugiwalo mi 26 dni urlopu?
Ukonczylem technikum ktore trwalo 4 lata, (od 2005 do 2009)
od 15 wrzesnia 2009 do 30 marca 2010 pracowalem w pizzerii,
od 17 maja 2010 do 30 maja 2014 w zakladzie produkcyjnym,
i od 1 czerwca 2014 do chwili obecnej (na stałe) . dziekuje i pozdrawiam
lidzia1111
188.125.138.* 2015-04-11 20:37
Staż w jednym zakładzie pracy 30 lay W 09/2012 uzyskałam ozeczenie umiarkowne symbol 04.Pracodawcy okzałam 12/2014. Pytanie moje za jakie lata przysługuje dodatkowy urlop 10 dniowy
jaga89
213.108.15.* 2015-03-15 14:08
Witam, moje pytanie brzmi kiedy uzyskam 26 dni urlopu i ile mam juz lat pracy?
Ukończyłam technikum (ktore trwalo 4 lata- 2005-do kwietnia 2009),
we wrzesniu 2009 poszlam do szkoly policealnej,która trwała 2 lata (2009-2011), w trakcie nauki odbywałam staż z urzędu pracy w okresie od 1.03.2010 do 30.11.2010.
16.07.2012 rozpoczełam prace na umowe o prace na czas nieokreslony, w lipcu tego roku minie mi 3 lata jak tam pracuje, Kiedy bedzie mi przyslugiwalo 26 dni urlopu?
Zobacz więcej komentarzy (699)