Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryJak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego
2011-06-27 18:38

Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego

Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego
[fot: Tiago Estima/Dreamstime.com]

Autor: Anna Wojtasik


Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, począwszy od 1 stycznia 2010 r. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi w 2010 r. tydzień (7 dni). Taki sam wymiar urlopu ojcowskiego będzie obowiązywał w 2011 r., a poczynając od 1 stycznia 2012 r. wyniesie on 2 tygodnie (14 dni).

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński dla ojca dziecka. Udzielenie urlopu ojcowskiego i wypłata za okres tego urlopu zasiłku macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownika, zgłoszony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Przykład

Pracownik ojciec dziecka występuje z wnioskiem o udzielnie urlopu ojcowskiego. Zasiłki naszym pracownikom wypłaca ZUS. Czy wystawiając zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i dołączając do niego ZUS Z-3, należy w pkt 15 wpisać, że chodzi o urlop ojcowski?

Wydaje się, że zamieszczanie na druku ZUS Z-3 w pkt 15 (uwagi) informacji, o jaki zasiłek chodzi, jest zbędne.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu ojcowskiego wymagane są:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i jego okresie
  w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
 • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu,
 • oraz dodatkowo, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

 

Podstawa prawna:

 • art. 29 ust. 5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
 • art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
  ze zm.),
 • § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r.
  w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz.742 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego w razie braku wypłaty
Zawsze bierzemy pod uwagę wynagrodzenie już wypłacone.
Nadpłacony ZUS. Jakie komplikacje?
Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik może złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS
Przepisy ubezpieczeniowe przewidują sytuacje, w których prowadzenie pozarolniczej działalności nie rodzi dla przedsiębiorców tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

 Tagi: zus, firma, zasiłek, urlop ojcowski
Zobacz więcej: urlop ojcowski
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-06-11 14:58:44 178.42.84.* | Kris mm
Re: Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego [4]
Od 3.04.12 do 16.04.12 wykorzystałem urlop ojcowski.
Dziś mamy 11.06.12 i do tej pory nie dostałem od zus-u pieniędzy.
Ile dni ma zus na wypłatę pieniędzy?
2012-06-11 20:14:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
ZUS ma 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów do ZUS przez płatnika lub ubezpieczonego- co wynika z art. 64
Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Co ważne, gdy pracodawca jako płatnik zgłasza do ubezpieczeń powyżej 20 ubezpieczonych- to on fizycznie wypłaca zasiłki- wtedy dokonuje tego w terminach takich jak wypłata wynagrodzenia- czyli zasiłek za kwiecień powinien być wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień czyli nie później niż 10 maja.

Czyli spóźnienie już jest, nie wiemy z czyjej winy. Tak, czy inaczej należy się upomnieć, wypłata zasiłku powinna nastąpić z odsetkami.
2012-06-12 07:50:47 178.42.84.* | Ktis mm
W moim przypadku pracodawca zatrudnia miej niż 20 osób.
Jednak dziwne jest że pracodawca składa papiery za mnie do zus a ja od zus-u dostaje pieniądze.
Jeśli to pracodawca zbyt późno złożył moje papiery co wtedy?
2012-06-12 10:21:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A co w tym dziwnego- takie jest ustawowe rozwiązanie. Za urlop ojcowski/macierzyński należny jest zasiłek ze składek ZUS, a nie wynagrodzenie od pracodawcy jak w przypadku u. wypoczynkowego, czy pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku.
Stąd takie przesyłanie wynika.
Samemu do ZUS przedkłada się "papiery" w przypadku działalności gospodarczej czy np. choroby po ustaniu zatrudnienia.

Do rzeczy- jeśli się pracodawca spóźnił to ZUS ma 3o dni od tego przekazania, a Pan ma możliwość dochodzenia od niego odsetek.
ZUS wyda w tej sprawie decyzję, bo to i tak ZUS rozpatruje sprawę- tj. to, czy opóźnienie było, jakie było i z czyjej winy.

Można upomnieć się bez pośrednictwa pracodawcy- od razu w ZUS.
2012-06-12 14:04:44 95.49.245.* | Kris mm
Używając słowa dziwne chodziło mi o to że nie mam wpływu na to kiedy i czy w ogóle moje papiery wpłynęły do zus-u,

Dziękuje za informację.

Pozdrawiam
2011-07-03 11:13:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego [0]
Oczywiście, że może i może mieć zasiłek macierzyński, o ile opłaca dobrowolnie składki ub. chorobowego. Również ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego na zasadzie urlopu macierzyńskiego, nie wcześniej niż po 14 tygodniach zasiłku matki, gdy z dalszej części ona zrezygnuje.
-1 spadek
2011-07-02 12:15:17 91.222.116.* | R.
Re: Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego [0]
A prowadzący działalność gospodarczą, to już nie może mieć dzieci ...