Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryKiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?
2012-05-08 09:20

Kiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Kiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?
[fot: Nyul/Dreamstime.com]

Autor: Anna Telec, radca prawny, były sędzia Wydziału Odwoławczego Pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Zgodnie z art. 13 ustawy antykryzysowej okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ustawy antykryzysowej do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 22 sierpnia 2009 r., nie stosowało się przepisów art. 251 kp. Do takich umów stosowało się przepisy art. 13 ustawy, z tym że okres zatrudnienia terminowego wliczany do 24-miesięcznego limitu należy liczyć począwszy od 22 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 34 tej ustawy ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 kp.

Ustawa niestety nie reguluje, co należy zrobić w sytuacji zawarcia umów na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, których czas trwania, licząc od 22 sierpnia 2009 r. przekracza 24 miesiące. Podobnie nie została uregulowana sytuacja, w której strony stosunku pracy w trakcie obowiązywania ustawy zawrą umowę na czas określony dłuższy niż 24 miesiące.

W ustawie nie znalazło się rozwiązanie analogiczne jak w art. 25 1 kp co do automatycznego przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony. Niewątpliwie, przekroczenie okresu 24-miesięcznego okresu trwania umowy terminowej lub umów terminowych będzie stanowiło naruszenie art. 13 ustawy. Tylko sąd pracy będzie mógł jednoznacznie taką sprawę rozwiązać, badając okoliczności konkretnej sprawy.

Podstawa prawna:

  • Art. 13, art. 34 oraz art. 35 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125 poz. 1035).
  • Art. 251 Kodeksu pracy.
Czytaj więcej w Money.pl
Ustawa antykryzysowa się skończyła. Co z umowami o pracę?
Przedsiębiorca może mieć wątpliwości, od kiedy należy naliczać liczbę zawartych umów o pracę na czas określony, aby nie naruszyć przepisów kodeksu pracy.
Świadczenie pracy na postawie umowy innej, niż umowa o pracę
Bardzo często osoba fizyczna wybiera inny rodzaj wykonywania pracy niż świadczenie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę. Do dyspozycji są różne formy prawne: samozatrudnienie, praca za pośrednictwem agencji tymczasowej lub zawieranie umów prawa cywilnego. Wybór jednej z tych form, wpływa na obniżenie kosztów pracy.
Rachunek bankowy nie zawsze jest niezbędny
Zobacz, którzy przedsiębiorcy mogą działać bez rachunku bankowego i co grozi za jego niezgłoszenie do urzędu skarbowego.


Anna Telec, radca prawny, były sędzia Wydziału Odwoławczego Pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe? Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe?
Polskie przepisy nie dają w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.