Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryKto wypłaca świadczenie urlopowe?
2007-05-09 12:39

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?


Nawet tysiąc złotych może otrzymać pracownik, który wybiera się na 14-dniowy urlop. Taki przedurlopowy zastrzyk gotówki wypłacić muszą niektórzy pracodawcy.

Niektóre firmy, zamiast tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Co to jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to pewna kwota pieniężna wypłacana raz w roku pracownikom, którzy udają się na urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 kolejnych dni.

PAMIĘTAJ!

Świadczenie musisz wypłacić najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców - może otrzymać takie świadczenie od każdego z nich. Dwa świadczenia w ciągu roku może zainkasować osoba, która zmieniła pracodawcę.

Świadczenie należy się z mocy prawa, nie wolno uzależniać jego wypłaty od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji.

Wypłata świadczenia nie zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika (jak ma to miejsce w przypadku świadczeń realizowanych z ZFŚS).

Pracodawca musi pilnować terminów wypłaty świadczenia urlopowego. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie.

Kto wypłaca świadczenie?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zdecydowali się na utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bez funduszu i bez świadczenia

Pracodawcy mogą zdecydować, iż nie będą tworzyć funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczenia urlopowego.

Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania - informację w sprawie nietworzenia Funduszu i nie wypłacania świadczenia urlopowego musi przekazać swoim pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż w 2007 roku świadczenia urlopowego nie muszą wypłacać firmy, które do 31 stycznia br. poinformowały swoich pracowników, że nie będą wypłacać świadczenia ani tworzyć ZFŚS. Informację taką należy przekazywać corocznie, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. w formie obwieszczenia powieszonego w widocznym miejscu, pisemnych informacji wręczonych każdemu pracownikowi z osobna.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Uwaga!

Postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nie tworzenia Funduszu oraz nie wypłacania świadczenia urlopowego wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - postawienie należy skonsultować z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ile otrzyma pracownik?

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Pracodawca może wypłacić niższe świadczenie.

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2007 roku

Na jednego zatrudnionego (37,5%) - 804,60 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnie ciężkich warunkach pracy (50%) - 1072,80 zł

Na pracownika młodocianego:

I rok nauki (5%) - 107,28 zł

I rok nauki (6%) - 128,74 zł

I rok nauki (7%) - 150,19 zł


Wysokość świadczenia (nie dotyczy pracowników młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Czy pobierać składki i podatek?

Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników - do wysokości odpisów podstawowych na ZFŚS. Jeśli pracodawca wypłaci kwotę wyższą - od nadwyżki ponad limit musi naliczyć i odprowadzić składki ZUS.

Wypłacone świadczenia są w całości opodatkowane.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).


Tagi: zfśs, urlop, odpis, świadczenie urlopowe, obowiązki pracodawcy
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2011-07-24 08:14:46 77.253.56.* | nauczyciel - rencista
Proszę o odpowiedź [0]
Nauczyciel z 30 letnim stażem pracy w tym 27 lat w szkolnictwie , posiadam rentę z tytułu częściowej niezdolności od pracy –choroba zawodowa nauczycieli- decyzja ZUS Nr 59412116-1/25/PCN . Renta przysługuje na stałe .Dyrektor szkoły odmawia mi przyznania prawa do korzystania ze środków ZFŚS jako osobie pracującej ponad 30 lat w tym ponad 27 lat w szkolnictwie szkoły macierzystej twierdząc że jest to świadczenie pieniężne a nie renta
2011-06-02 11:39:33 178.36.125.* | rencistka
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [1]
Mam gorąca prośbę i proszę o wyjaśnienie mojej sytuacji związanej z Funduszem Socjalnym w mojej szkole . Nadmieniam iż jestem rencistką - choroba zawodowa od 2002 roku znak: 5 9 4 1 2 1 1 6 - 1 / 2 5 / P C N
Legitymacja Emeryta i Rencisty – ważna bezterminowo , byłym pracownikiem w tej szkole ponad 27 lat - praca zawodowa w jednej szkole podstawowej czyli macierzysta należąca do Zespołu Szkolno Przedszkolnego . Łączny staż 30 lat pracy .

Załączniki są następującej treści :
Kserokopia decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych W POZNANIU II
INSP: KONIN
DECYZJA o WALORYZACJI RENTY
z dnia : 20/03/2011
znak: 5 9 4 1 2 1 1 6 - 1 / 2 5 / P C N
Legitymacja Emeryta i Rencisty – ważna bezterminowo
Dyrektor szkoły odmawia mi wypłacenia Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu gdyż twierdzi że jest to świadczenie a nie renta . Proszę o odpowiedź jak najszybciej sprawa bardzo pilna
Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
2011-06-02 19:15:54 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie do końca rozumiem chyba pytanie, ale

na mocy art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela renciści są również uprawnieni do korzystania z ZFŚS.
Szczegóły procedur zawiera już sam regulamin Funduszu.
2010-01-02 22:14:10 78.154.68.* | baran46
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [1]
Szanowni Państwo.
Polak to z natury leń, rzadko który chętnie pracuje. Widzę po kolegach z zakładu, ja sam najpierw miałem zapał z którego przez nich zostałem stopniowo wyleczony. Normę wykonuję ale niektórzy .... a nawet spora wiekszość przychodzi do pracy bo musi i najchętniej nic nie robi. Jak każdy będzie się opier....lał to i każdy będzie tak zarabiał. Jak chciałem dostać lepiej i zrobiłem więcej to mnie z***....no, że co ja robie - przeze mnie wszyscy za...dalać będą musieli. Sorry maruderzy. Jak stoczniowcy, górnicy itp. Nikt Wam pracować nie każe, kaskę by kązdy brał, każdy robol opowiada jak to cięzko nie pracuje iz jak małe pieniążki. \nikt Wam nie każe, możecie zakładać firmy, zatrudniać ludzi - wtedy sami będziecie na górze. Tylko czy który potrafi??? Stoczniowcy dostali kase na odchodne jak i inni co im duże zakłady zamykali, dostali z Naszych pieniędzy - i który matoł coś zrobił?? ŻADEN, a co drugi wolał Passata kupić i narzekać jak mu źle , zamiast być przedsiębiorczy. Koniec kropka.
-1 spadek
2013-02-18 17:15:32 78.10.83.* | coma100
aleś ty głupi, ten jak powiadasz leń za tę samą pracę w Anglii, Irlandii czy w innych normalnych krajach zarobi 3, 4 razy więcej,bo tam szef go nie okradnie!
2009-07-24 21:49:21 80.51.55.* | JeeNy
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [0]
Pracuje w biurze na 3/4 etatu od 1 pazdziernika 2009 idę teraz na urlop czy pracodawca ma obowiązek mi wypłacić swiadczenie urlopowe kolezanka była na dwu-tygodniowym urlopie i nic nie dostala. (pracodawca nie tworzy funduszu socjalnego, zatrudnione sa 4 osoby) Czy mam sie upominać czy mi się to należy i jaka to mogłaby być suma?? Prosze o odpowiedz
2009-02-06 14:54:23 podatnik  [ Bywalec forum ]
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [1]
Po pierwsze , zgodnie z prawem nie ma możliwości wypłaty ekwiwaltu za niewykorzystany urlop .Jedynie przy rozwiązaniu umowy o pracę.
Po drugie - pracownikowi przysługuje na każdy miesiąc przepracowany u pracodawcy 1/12 wymiaru urlopu ani dnia więcej. Zaokragla sie w górę jak wychodzą ułamki.
Po trzecie zgodnie z prawem funduszu socjalnego nie musi tworzyć zakład zatrudniający 7 osób.
Można nie wypłacać urlopowego jeżeli jest to uzasadnione sytuacja firmy , jeżeli w odpowiednim terminie i trybie poinformuje się załogę.Konieczna jest konsultacja z przedstawicielem załogi.
Jeżeli wypłaca się urlopowe w zakładzie to ,to że ktoś się zwalnia po urlopie nie jest powodem żeby musiał zwracać te pieniędze , choć ocena moralna takiego zachowania
może być negatywna szczególnie jeżeli na początku roku wycina się taki numer.
Na pytanie kto wypłaca świadczenie urlopowe - odpowiedź jest jedna pracodawca .
Ale na wszystko co się w zakładzie wypłaca , kupuje trzeba zarobić i muszą to zrobić wszyscy wspólnie i właściciel i pracownicy.
10 awans
2009-05-19 07:57:59 79.185.96.* | Fikusia
Witam!!!
Pracuję w firmie, w której jest zatrudnionych 10 pracowników. W zeszłym roku 4 z nich dostała świadczenie urlopowe a reszta nie - ponieważ 4 osoby "dostały" urlop 14 dniowy, a reszta w tym ja, - nie! Czy pracodawca może nie "dać' mi urlopu 14 dniowego chcąc uniknąc płacenia mi świadczenia urlopowego? I czy jeżeli mamy, mam na myśli wspomnianą 6 osób, na umowach napisane: "Firma nie wypłaca świadczenia urlopowego" to nawet gdybyśmy poszli na 14 dni urlopu nie dostaniemy świadczenia? Dziękuję
2009-02-02 23:18:10 83.26.247.* | pracownik111111
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [1]
Witam serdecznie, mam pytanie, pracuję w firmie w której zatrudnionych jest 7 osób. Szef dał nam informacje o nie tworzeniu funduszu socjalnego oraz o nie wypłacaniu świadczeń urlopowych. Tym samym nie płaci nam za urlop wypoczynkowy, a za nie wykorzystany urlop nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego. Czy jest to zgodne z prawem?
Pozdrawiam
-1 spadek
2009-07-14 19:45:28 89.191.147.* | ania85
Jest to absolutnie niezgodne z prawem. Urlop wypoczynkowy należny pracownikowi z tytułu KP jest płatny. Decyzja o niewypłacaniu świadczeń urlopowych nie ma tu żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o ekwiwalent to wypłaca się go wyłącznie w przypadku ustania stosunku pracy. Pozdrawiam
2008-09-30 16:02:29 83.2.67.* | bancorz
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [0]
Czy się stoi czy się leży za urlopik się należy
2008-06-04 10:59:16 83.238.142.* | anka51015
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [0]
czy nie tworząc ZFśS tylko wypłacając świadczenie urlopowe też zwiększamy podstawę na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności?
-1 spadek
2008-06-03 13:36:21 213.134.170.* | Desperat
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [4]
Co zrobić w sytuacji gdy pracownik zatrudniony na czas określony dostaje cały urlop (20 dni + świadczenie urlopowe), a po zakończonym urlopie składa wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pracodawca zmienia zdanie twierdzi, że w tej sytuacji nie należał się cały urlop tylko 7 dni (od I - IV) urlop był od 2.V. i każe zwrócić pieniądze, bo inaczej nie podpisze wypowiedzenia.
2008-07-08 08:51:16 84.40.163.* | kysiek
Pracodawca nie może żądać zwrócenia wypłaconego (nawet przez pomyłkę) wynagrodzenia. Inną sprawą jest to, że nie musi podpisać wypowiedzenia. Przy umowie na czas określony, jeśli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, koniecznie trzeba się dopominać o wpisanie do umowy 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli takiego zapisu nie ma, to pracownik nie ma możliwości zerwania umowy (poza porzuceniem pracy), bez zgody pracodawcy.
2009-05-08 07:48:24 79.186.200.* | gabriela29
Wystarczy, że w kodeksie pracy jest wpisane, iż każda umowa na czas określony, moze być rozwiązana z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia - w umowie nie musi być żadnego zapisu, bo wynika to z polskiego prawa pracy.
2009-06-30 13:18:32 83.3.15.* | natika
nieprawda , umowa zawarta na czas okreslony powyzej 6 m-cy bez kaluzuli ze moze byc rozwiazana jest nierozwiazywalna, dopiero z uplywem czasu na jaki byla zawarta:)
2010-01-02 08:30:49 78.131.129.* | beti85
bzdura, umowa PONIŻEJ 6 miesięcy nie może być rozwiązana. Powyżej tak, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
2008-01-15 18:57:45 83.28.125.* | grześ26b
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [0]
czy świadczenie urlopowe powinno być -jeżeli pracodawca dał
do podpisu cztery lata temu pismo że firma jego jest w złej
kondycji finansowej i takiego świadczenia nie wypłaci A po
czterech latach kondycjia firmy jest okej i tylko daje pismo
do podpisu że niebędzie wypłacał dalej .A gdybym tak
niepodpisał to co by było ?
2007-08-29 23:49:08 83.13.224.* | szpanera
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [3]
a co sie dzieje jak pracodawca nie chce wypłacic świadczenia i wmawia nam ze sie nic takiego nie nalezy
2009-05-08 07:49:49 79.186.200.* | glebosfera
pozostaje sąd pracy, albo potwierdzenie z innego źródła, np. od prywatnego biura rachunkowego
2008-01-15 18:30:09 83.28.125.* | rozpaczony
czy świadczenie urlopowe powinno być -jeżeli pracodawca dał do podpisu cztery lata temu pismo że firma jego jest w złej kondycji finansowej i takiego świadczenia nie wypłaci A po czterech latach kondycjia firmy jest okej i tylko daje pismo do podpisu że niebędzie wypłacał dalej .A gdybym tak niepodpisał to co by było ?
2007-10-26 22:18:39 80.48.254.* | moni
a co ja mam zrobić jak wiem że należy mi sie kasa za wykorzystany urlop a mój szef zasłania sie tym że księgowa jest gł..pia i że nie potrafi naliczać gdyż moja wypłata z urlopem była wyższa nisz najniższa krajowa?
2007-06-19 18:53:51 195.82.160.* | andrzej_1959
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [6]
czy pracownik na wypowiedzeniu ma prawo do świadczeń urlopowych
2008-01-03 08:54:52 84.40.163.* | ZbigXX
Ma prawo jeżeli w zakładzie przysługują świadczenia urlopowe i jeżeli poszedł na min. 14 dniowy urlop wypoczynkowy. Dane świadczenie musi być wypłacone najpóźniej w przeddzień urlopu. Jeżeli w zakładzie nie przysługuje świadczenie musi być to ogłoszone do końca stycznia danego roku, jeżeli nie jest - świadczenie przysługuje.
2007-07-22 16:57:21 83.30.220.* | księgowa
tzw świadczenie urlopowe przysługuje tylko i wyłącznie nauczycielom jest to zawarte w Karcie Nauczyciela wszystkim innym pracującym nie należy się takowe świadczenie może byc wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za urlop w przypadku kiedy pracownikowi skończyła się umowa i nie otrzymał on w całości urlopu który mu się za ten okres należał innym świadczeniem wypłacanym są dofinansowania do wypoczynku wypłacane z ZFŚS ale to wdużych firmach które mają obowiązek tworzenia ZFŚS i jeśli mają to w regulaminie bo i to nie zawsze również mogą wypłacać ci pracodawcy którzy mają regulamin wynagradzania i jest zaznaczone że dofinasowują np wypoczyne pracowników i lub dzieci w/w pracowników ale to tylko dobra wola pracodawców - w małych firmach nie ma takiego ani przepisu ani obowiązku.
2008-02-22 16:33:04 89.228.128.* | była księgowa
Dobrze,że nie pracuję w firmie gdzie Pani jest księgową! A mówią, że to pracowdawcy nie chcą płacić tego co się pracownikowi należy- mając taką księgową....
2008-01-04 16:09:00 195.94.208.* | nie księgowa
przeczytaj sobie przepisy i się nie wypowiadaj jak nie wiesz Pni "kisięgowa" (haha)
2008-04-10 21:21:56 81.210.21.* | KADROWIEC
MYŚLĘ ŻE TY TEŻ CZYTAŁAŚ INNE PRZEPISY.
(HEHE)-IGNORANTKA.:)
2007-06-27 15:05:23 156.17.194.* | anka_28
no własnie?? zna ktoś odpowiedź?? pozdrawiam
2007-06-15 14:00:31 193.238.200.* | kama78
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [2]
Co zrobić gdy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe co drugi rok?. Czy jest to zgodne z kodeksem pracy.? Na pewno nie jest to sytuacja komfortowa dla pracownika.
2007-07-03 23:44:42 77.91.36.* | zipzi
sprawa jest dość prosta. mój szefcio zapomniał nas poinformować do końca stycznia, że nie będzie wypłacał świadczeń - a dusigrosz i sknera z niego nieogarnięta - więc teraz musi wszystkim urlopowe wypłacić :)
2007-07-13 21:17:00 83.11.215.* | break
moj tez mi nic nie powiedział :D, ale pewnie i tak sie na usmiechu zakonczy bo rzeczywistosc jest zupełnie inna...
2007-05-11 08:19:49 83.27.123.* | Ela1
Re: Kto wypłaca świadczenie urlopowe? [16]
Fajnie było jak był obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych. Teraz wszyscy pracodawcy niestety nie mają obowiązku i nie wypłacją tych świadczeń. Motto pracodawcy .......... jak najmniej dla pracownika! Ech!
2007-05-11 12:32:06 217.75.58.* | janru
Racja ,ale kasy nie obowiązków.
2007-05-12 14:10:51 83.22.132.* | ACQH
A pracownicy tak strasznie gorliwie wypełniają swoje obowiązki! Wystarczy odwrócić głowę to nic nie robią ale zapłaty wymagają!
2009-05-08 07:55:16 79.186.200.* | glebosfera
gdyby nic nie robili, dusigroszu, to już dawno poszedłbyś z torbami - ponadto źle pracują TYLKO PRACOWNICY ŹLE WYNAGRADZANI I ŹLE TRAKTOWANI, może idź na jakieś szkolenie z motywowania pracowników albo tworzenia odpowiedniej atmosfery w pracy? jeżeli masz takie złe zdanie o pracownikach, to zatrudnij lepszych.... a tak, tym lepszym trzeba zapłacić więcej!!! No, to męcz się i zastanawiaj czemu znów w wc brakuje papieru toaletowego, chociaż dopiero co był zamawiany!
2009-06-30 13:26:37 83.3.15.* | natika1975
ha ha ha ... nie unoś sie , jestem po zarzadzaniu zasobami ludzkimi, pracuje w dziale kadr sporej społki prywatnej, nie mam w niej udziałow ani nie jestem powiazana w inny sposób i stwierdzam no coz prawda jak zwykle lezy po srodku ja pracuje na etacie u tz " wyzyskiwacza" co to biednego pracownika wyzyskuje i moje zdanie jes takie ze jakies 80 % pracownikow, chcialaby dostawac pieniadze za nic - no moze za robienie szumu wokol siebie, pozostale 20 % to faktycznie rzetelni rozsadni ludzie, wiec zamiast narzekac to moze popracowac rzetelnie , bo pracownicy swietnie znaja swoje prawa o obowiazkach zapominaja:))
P. s jestem dzisiaj na urlopie wiec nie naciagam szefa siedzac w pracy na necie:)
2008-07-30 08:34:50 77.252.1.* | hubba
NAJGORZEJ JAK KTOŚ JEST ZACOFANY ....MAM NA MYSLI MOJEGO PRZEDMÓWCĘ. SPRÓBUJ P.......CIE PRACOWAĆ SAM
2007-07-13 20:52:41 83.11.215.* | break
no zes kurde mac! a Ty po co tam jestes? jak bedziesz robił jak mrowka pod 8 do 12 h dziennie za najnizsza krajaowa i jeszcze sie dziwisz ze ludzie nie chca pracowac? jak ktos nie spełnia warunkow umowy o prace to moze ja stracic a co dla Ciebie teraz pracowac powinno sie za darmo bo z tego co napisałes to wynika.
2008-01-03 08:56:52 84.40.163.* | ZbigXX
Nie, z tego wynika, że jeżeli ktoś idzie DO PRACY za jakieś wynagrodzenie (nawet najniższe) to to wynagrodzenie należy się za pracę a nie za obijanie się i wysokość wynagrodzenia nie ma tu nic do rzeczy, jest umowa o pracę, którą trzeba wykonywać.
2007-05-18 11:00:10 193.151.55.* |
Jest to zbyt ogólne stwierdzenie. Kto się obija, to się obija. Nie twierdzę, że nie jest tak. A co z ludźmi, którzy się nie obijają, nie mają szefa - kuzyna, nie mają zapłaty za pracę sprawiedliwej, a do tego pracodawca oszczędza na kosztach, które z pewnością były by motywującym bodźcem pracownika do pracy i wzbogacającym dodatkiem wiedzy w celu traktowania pracodawcy obiektywnie, działając lojalnie wobec niego. Każdy wie, że utworzenie miejsca pracy to wielkie wyzwanie dla mądrego pracodawcy wobec "haraczy", które musi odprowadzać do skarbu państwa. Proszę najpierw się zastanowić, a później pisać. Dwie strony mają problem - nie tylko pracodawca, ale także pracownik,który zawsze musi ponosić koszty i czekać na swoje.
2007-07-13 20:58:19 83.11.215.* | break
moj szef nie jest moim kuzynem a oszczedza na mnie jak tylko moze...;/
2007-07-05 13:38:00 81.190.162.* | Tośka
Zgadzam się w 100%!!!Obie strony mają problem oraz obie dostają po "plecach".Tak jak wszędzie są dobrzy pracownicy i źli-dobrzy pracodawcy i źli.Jednak to nie zmienia faktu,że wielu pracodawców chciałoby zatrzymać tych dobrych pracowników w swojej firmie,ale koszta i"haracz" jaki muszą odprowadzić niestety ich "zabija".Przecież każdy chciałby by jego firma dobrze prosperowała,wtedy zarabiają wszyscy,i pracodawca i pracownik.Firma się rozwija,a pracownicy są szanowani....niestety to marzenia dopóki będą takie przepisy i prawo.Wierzcie mi nie każdy pracodawca to"krwiopijca".który chce się dorobić na pracownikach, wielu z nich poprostu walczy o przetrwanie.Póki co wszyscy będą poszkodowani i jedni narzekać na drugich,a niestety winni zupełnie są gdzie indziej. Pozdrawiam i jedynie co mi pozostało to życzyć wszystkim by nadeszły jednak lepsze i rozsądne rozwiązania w naszej polityce
2007-06-12 16:21:01 83.19.68.* | aaaaaa
ty szefa kuzyna to lepiej nie, wszystko tylko nie praca u rodziny kurrrrrrrrrrrr......
2007-05-13 12:58:18 193.239.224.* | elvis220280
idiota, kup sobie robot to bedzie non stop robil ty ie nie meczysz ........... ???????
2007-10-12 23:30:46 213.158.197.* | komora

idiota

to ty
2008-08-07 16:23:07 AbCdE
Mam takie pytanie, jestem (byłam) na umowie o prace na zastępstwo, dzisiaj złożyłam wypowiedzenie, pozostało mi 15 dni niewykorzystanego urlopu i wiem, że pracodowaca ma obowiązek wypłacenia mi ekwiwalentu za ten urlop, ale nie wiem jak jest ze świadczeniem urlopowym. Czy razem z ekwiwalentem urlopowym dostanę świadczenie? Chyba mi się należy prawda? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
2009-02-06 15:04:28 podatnik  [ Bywalec forum ]
Odpowiedź AbCdE
Mam pewne wątpliwości , bo świadczenie urlopowe to świadczenie na zorganizowanie wypoczynku pracownika. Wię w tej sytuacji kiedy będzie wypłacany ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie powinno przysługiwać. Choć u nas różnie to bywa i bardzo pro soclalistyczny ekspert pewnie będzie miał inne zdanie.
W każdym razie tupetyu to niektórym nie brakuje.Mnie by w takiej sytuacji nawet nie przyszło do głowy zastanawiać się czy mi się należy to świadczenie.
Tyle pracownicy wypisują epitetów pod adresem pracodawców , a samo jak się zachowują.
Zresztą najgorsi pracodawcy to ci co wyrośli z takich pracowników .
2009-02-06 23:35:51 AbCdE
Słuchaj, nie obrażaj mnie bo nie musze wszystkiego wiedzieć! Zapytałam o to bo nikt wcześniej nie był mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiesz jaki jest ze mnie pracownik więc nie oceniaj mnie przez jednego posta!!! I nie napisałam ani jednego epitetu pod adresem mojego byłego pracodawcy, o obecnym też nie napiszę bo w przeciwieństwie do Ciebie darzę ludzi szacunkiem.