Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryOdszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS
2008-05-15 13:41

Odszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS

Odszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS

Autor: Monika Nowakowska


Czy od odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę należy odprowadzać składki ZUS i podatek?

Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika nalicza się od wypłaconego w danym miesiącu przychodu, jaki otrzymuje ze stosunku pracy.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki. Składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek.

Zwolnienia składkowe:
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu:
o rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
o nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub
o rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
o skrócenia okresu wypowiedzenia,
o niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Oznacza to, że od wypłaconego odszkodowania za nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę nie należy naliczać i opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji od tego przychodu nie powinna być naliczana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienia podatkowe

Od podatku zwolnione są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  • o określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Podstawa prawna:
o § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14, poz. 176 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych


Tagi:podatek, zus, odszkodowanie, wypowiedzenie, umowa o pracę, składki zus, bezprawne wypowiedzenie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Ile wynosi? Całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Ile wynosi?
Twoja pensja to nie jedyny koszt pracodawcy. Musi za ciebie zapłacić znacznie więcej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.