Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryPodstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
2009-09-23 13:53

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
[fot: pryzmat/istockphoto]

Autor: EI


Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W szczególności przedsiębiorca ma obowiązek:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Na tym jednak nie koniec, bo przedsiębiorca nie może zapomnieć o prawach pracowników.

Dlatego m.in. powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy,
 • wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W takich sytuacjach pracodawca powinen zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza to, aby odbywały się one w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności pracodawca obowiązany jest odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 • współpracować ze sobą,
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
Ważne
Wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Także osoby kierujące pracownikami mają ściśle określone obowiązki. Należą do nich:

 • organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizacja, przygotowanie i prowadzenie pracy, uwzględniającej zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

  Materiał opracowano w oparciu o informacje Państwowej Inspekcji Pracy.
 • ZOBACZ TAKŻE:
 • Zatrudniamy pracownika - szkolenie BHP
 • Dłuższe macierzyńskie i ostrzejsze BHP
 • Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej


EI
Tagi: pracodawca, bhp, pip, obowiązki
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Biuro przyszłości to biuro bez kabli. Zobacz, jak zmienią się miejsca pracy Biuro przyszłości to biuro bez kabli. Zobacz, jak zmienią się miejsca pracy [reklama]
Podobne wiadomości
PIP równie często upomina ustnie, co nakłada kary. Te i tak są śmiesznie niskie PIP równie często upomina ustnie, co nakłada kary. Te i tak są śmiesznie niskie
Niczym nauczyciel, który dyscyplinuje niegrzecznego ucznia zachowuje się Państwowa Inspekcja Pracy w stosunku do firm, które łamią prawo. W zeszłym roku nałożył 689 mandatów i aż 558 ustnych upomnień. Tak walczy m.in. ze śmieciówkami.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dekpol został zatwierdzonym dostawcą koncernu Caterpillar Dekpol został zatwierdzonym dostawcą koncernu Caterpillar
Amerykański koncern Caterpillar przyznał firmie Dekpol S.A. status zatwierdzonego dostawcy stalowych elementów konstrukcji maszyn budowlanych.