Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryPracodawca złoży za nas wniosek o emeryturę
2009-01-27 11:47

Pracodawca złoży za nas wniosek o emeryturę

Pracodawca złoży za nas wniosek o emeryturę
[fot: Dreamstime.com]

Autor: Maria Knyszyńska


W 2009 r. pracodawcy oraz inni płatnicy składek są zobowiązani do kompletowania wniosku o emeryturę dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., oraz dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy spełniają warunki do przyznania emerytury na dotychczasowych zasadach.

Płatnik składek jest zobowiązany do kompletowania wniosku wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczonego, za którego opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w chwili zgłoszenia przez tego ubezpieczonego wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo zgłoszenia przez członka rodziny zmarłego ubezpieczonego wniosku o rentę rodzinną.

Do kompletowania wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe nie są zobowiązani:

  • o pracodawcy nie wypłacający zasiłków chorobowych ( tj. zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych),
  • o zleceniodawcy,
  • o płatnicy składek zobowiązani do opłacania składek za siebie i osoby współpracujące.

Wobec których pracowników pracodawca nie będzie pośredniczył w składaniu wniosków?

Podkreślić należy, że istotnie pracodawca nie będzie pośredniczył w składaniu wniosków o emeryturę dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy będą przechodzić na emeryturę wyłącznie na nowych zasadach.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy będą przechodzić na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, kobieta w wieku - 60 lat, a mężczyzna - 65 lat lub też na emeryturę wcześniejszą dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca będzie całkowicie zwolniony z obowiązków wobec ZUS w tym zakresie. We wszystkich tych sprawach, w których do obliczenia wysokości emerytury będzie niezbędna dokumentacja mająca wpływ na ustalenie wysokości emerytury, pracodawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectwa pracy).

Pan Janusz urodzony 1 stycznia 1949 r. ma zamiar przejść na emeryturę w marcu 2009 r. U obecnego pracodawcy pracuje od 6 lat. W latach 1980-1997 pracował na stanowisku wymienionym w wykazie A załącznika do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Na dzień 1 stycznia 1999 r. udokumentował ponad 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15-letni okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Wniosek o emeryturę pan Janusz złoży sam, bez pośrednictwa pracodawcy. Do przyznania emerytury niezbędne będzie również przedstawienie świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy zawierającego informację o ustaniu zatrudnienia. Pan Janusz wiek uprawniający do emerytury ukończy w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc emeryturę będzie miał obliczoną według mieszanego sposobu, czyli:
o 20% według nowych zasad oraz
o 80 % według dotychczasowych zasad.
Zatem do obliczenia emerytury niezbędne będzie zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). I tu również obowiązkiem pracodawcy będzie wystawienie tego zaświadczenia.

Podstawa prawna:
o art. 182, art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
o par.4 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8 poz. 43 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie emerytur i rent

 Tagi:wniosek, zus, emerytura, ubezpieczenia społeczne, wniosek o emeryturę
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Składki ZUS. Za miesiąc będzie nowa wersja programu "Płatnik" Składki ZUS. Za miesiąc będzie nowa wersja programu "Płatnik"
Wszystko będzie działo się online - zapowiada.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.