Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Prawa pracownika wezwanego do wojska

Prawa pracownika wezwanego do wojska

Fot. PAP/Paweł Kula
Trzeba udzielić powołanemu pracownikowi urlopu. Nie trzeba jednak za niego płacić.

Kiedy pracownik jest powoływany do wojska, pracodawca nie musi do czasu jego stawienia się w jednostce wojskowej zwalniać go z obowiązku świadczenia pracy. Ma prawo wymagać, by do końca pracował. Ale sam ma obowiązki wobec takiego pracownika.

Dni wolne

Pracodawca musi udzielić pracownikowi dni wolnych od pracy, jeśli tylko ten o nie zawnioskuje (por. art. 119 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP). Ilu? To zależy od rodzaju powołania. I tak, pracodawca musi mu dać:

  • 2 dni - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,
  • 1 dzień - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni; pod odbyciu takich ćwiczeń pracownik może zażądać jeszcze jednego dnia wolnego.

Dobra wiadomość dla pracodawcy jest taka, że za te dni nie musi płacić. Jest to bowiem zwolnienie od pracy, z które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Ale jeśli pracodawca ma taką wolę, może to wynagrodzenie wypłacić.

Jeśli tego nie robi, Wy jako specjaliści ds. płac obliczacie wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracodawca udzielił zwolnienia, według następujących zasad:

1) dzielicie miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik miał dzień wolny,

2) mnożycie uzyskany wynik przez liczbę godzin, w których pracownik nie pracował,

3) odejmujecie od miesięcznej stawki wynagrodzenia otrzymany wynik.

(§ 12 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy). Tego sposobu liczenia używacie również przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pozostałej pracownik nie przepracował, ponieważ zaczął odbywanie służby wojskowej.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy został powołany do wojska (czynna służba). Do jednostki miał się zgłosić 14 lipca, a jeszcze przed tym dniem wystąpił z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnego. A zatem w lipcu, w którym normalnie miałby do przepracowania

23 dni x 8 godz. = 184 godz.

pracował faktycznie tylko

7 dni x 8 godz. = 56 godz.

Ponieważ na jego miesięczną pensję składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł i premia regulaminowa w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego, za te 56 godz. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości:

Wynika to z następujących obliczeń:

1) pensja zasadnicza:

  • 4.500 zł : 184 godz. = 24,46 zł
  • 24,46 zł x 128 godz. = 3.130,88 zł
  • 4.500 zł - 3.130,88 zł = 1.369,12 zł

2) premia: 1.369,12 zł x 7% = 95,84 zł

3) wynagrodzenie razem: 1.369,12 zł + 95,84 zł = 1.464,96 zł.

Pracownik nie może żądać od pracodawcy zwolnienia od pracy, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Autorka jest specjalistką prawa pracy

pracownik, wojsko, pracodawca, urlop, wolne, powołanie
Czytaj także
Polecane galerie
oiuhgsf
84.250.58.* 2008-08-23 17:54
A dlaczego "jedzie Pani przez Rzym do Warszawy"? Logika wskazuje obliczenie prostsze i bardziej oczywiste:
4500:184=24,46 zł
Prac. przepracował 56 godzin a więc zarobił:
56x24,46=1369,76 zł
Plus premia 7%:
1369,76x7%=95,88 zł
Wynagrodzenie razem: 1369,76+95,88=1465,64 zł
(Pani "oszukuje" pracownika swoim wyliczeniem na 68 groszy)
Michał 123
78.88.40.* 2008-08-22 08:30
Chetnych coraz mniej więc podnoszą wynagrodzenie w wojsku. Naiwnaików i kretynów poszukują.
okesz
83.3.189.* 2008-08-20 14:27
A jeżeli zostałem powołany do odbycia służby w czasie pracy na okres próbny (3 miesiące) czy po powrocie pracodawca może nie przedłużyć ze mną umowy?
Zobacz więcej komentarzy (11)