Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadrySkładki na urlopie wychowawczym
2009-07-16 12:13

Składki na urlopie wychowawczym

Składki na urlopie wychowawczym
[fot: Dreamstime]

Autor: Ewa Nowacka


Za miesiąc, w którym pracownica przez jego część przebywała na urlopie wypoczynkowym, a przez część na urlopie wychowawczym, składki na ubezpieczenia społeczne wyliczyć należy odrębnie od przychodów ze stosunku pracy (tu wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego) oraz odrębnie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Przechodząc na urlop wychowawczy, pracownica uzyskuje tytuł ubezpieczeń przebywanie na urlopie wychowawczym. Co prawda, w dalszym ciągu jest zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik, ale z tytułu pracowniczego ma wykazywaną na raportach przerwę w opłacaniu składek. Natomiast z tytułu urlopu wychowawczego z innym kodem tytułu niż pracowniczy ma wykazywane składki emerytalne rentowe i zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Składki finansowane z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego wykazuje się tylko tym osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych składek z tytułu urlopu wychowawczego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to jednak podstawa za cały miesiąc. W razie gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub skończył w trakcie miesiąca miesięczną podstawę do składek emerytalno-rentowych zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni trwania urlopu wychowawczego.

Podstawa wymiaru do składki zdrowotnej z tytułu urlopu wychowawczego bez względu na długość trwania urlopu jest stała - nie zmniejsza się jeżeli urlop nie trwał cały miesiąc.

Podstawa prawna:

?        art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).


Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

 Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-02-15 18:12:11 78.88.101.* | wiola@wp.pl
Re: Składki na urlopie wychowawczym [1]
Czy to pracodawca odprowadza składki w czasie trwania urlopu wychowawczego
2013-02-19 09:16:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Odprowadza je ZUS z budżetu państwa. Pracodawca zgłasza pracownika do ubezpieczeń z nowym kodem 12 11 XX i wykazuje podstawę wymiaru ubezpieczeń.

Obecnie jest to 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
Nie może być ona jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Podstawa wzmiankowana w artykule przewodnim obowiązywała do 31.12.2011 r.
2012-02-15 12:52:59 178.235.51.* | farma
Re: Składki na urlopie wychowawczym [0]
Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca, którego pracownica przebywa na urlopie wychowawczym.
2011-12-04 18:25:34 46.113.165.* | ricziusia
Re: Składki na urlopie wychowawczym [1]
a mnie interesuje obliczanie składek na macierzyńskim?właśnie dostałam zestawienie z ZUS i tak mnie zastanawia sprawa pewna ponieważ poszłam na w/w urlop z dniem 24 lipca 2010 roku a składkę mam dopiero pobraną od sierpnia..dlaczego?To jest pierwsze moje pytanie. Drugie brzmi czemu pobrana składka w sierpniu różni się od pożniejszych składek i to o ponad 200zł??czy ktoś mi może podpowiedzieć o co tu chodzi?
2011-12-05 10:57:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jaką składkę ? Emerytalną, zdrowotną, rentową ...
Czy do dnia porodu pracowała Pani, czy była na zwolnieniu lekarskim ?
Jest Pani na zasiłku macierzyńskim, ale czy jednocześnie na urlopie macierzyńskim ?
2010-10-04 12:33:32 95.40.103.* | j@dzi@
Re: Składki na urlopie wychowawczym [1]
chciałabym sie dowiedzieć czy jak jest się na urlopie wychowawczym i zakłada się swoją działalnosc gospodarczą to kto opłaca składki do ZUS-u?
2010-10-04 20:14:19 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
W tekście wiodącym to napisano- DG rodzi obowiązek opłacania składek. Czyli do moment otwarcia DG opłacane są z budżetu państwa, od rozpoczęcia DG- opłaca je prowadząca DG.
Jeśli DG rozpoczyna się w środku miesiąca- składki społeczne oblicza się proporcjonalnie a zdrowotna jest niepodzielna- płaci się całą miesięczną.
2010-09-14 09:22:37 stalker@
Re: Składki na urlopie wychowawczym [5]
A jak wygląda sprawa opłacania składek ZUS w przypadku, gdy jednocześnie pracuję na etacie, mam własną działalność gospodarczą i biorę urlop wychowawczy?
-1 spadek
2010-09-14 14:43:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak w tekście:"Składki finansowane z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego wykazuje się tylko tym osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych"
DG jest tytułem do ubezpieczeń, w związku z tym trzeba je normalnie opłacać jakby urlopu nie było.
Obciążenie budżetu nimi byłoby możliwe w razie zawieszenia DG na czas urlopu.
2010-12-10 11:03:58 83.2.201.* | @
od m-ca jesten na urlopie wychowawczym z zakładu pracy dostałam raport ZUS RMUA na którym widnieje informacja o udzielonym urlopie wychowawczym jednak składki sa zerowe czy z takim raportem moge udac sie do przychodni? czy mam prawo do opieki medycznej?
-1 spadek
2010-12-10 11:19:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, można. I jak trzeba, to trzeba :-)
Napisano to przecież w artykule, pod którym dyskutujemy
(http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/skladki;na;urlopie;wychowawczym,209,0,492241.html), że pracodawca składki nie odprowadza, ubezpieczenie jest wprost z budżetu.
Proszę porównać z poprzednimi RMUA-mi- w dziale IV, jest tytuł ubezpieczenia- 6cyfrowy numer z wyjaśnieniem. Jest on inny, niż przed urlopem- i zniego wynika, że mimo tych zerowych wykazanych składek jest pani ubezpieczona.
Oczywiście może zdarzyć się w rejestracji panienka nieuświadomiona- twardo wtedy powołujemy się na:

art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
2011-09-05 17:40:23 109.243.222.* | adm.calineczka
Szkoda tylko, ze nie można w internetowym systemie aktów prawnych Sejmu RP znaleźć takiego Dziennika Ustaw...
2011-09-05 19:00:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ależ zdecydowanie można- fakt,że z informacją, że akt jednolity na który się powołałem jest uchylony kolejnym obwieszczeniem o akcie jednolitym, czyli zawierającym kolejne nowelizacje.
I oba prowadzą jak to w ISAP-e do aktu jednolitego z datą pierwszej publikacji ustawy. Mea maxima culpa.
Co nie zmienia faktu,że podane zapisy są wciąż aktualne dla kwestii z tego wątku i do odczytania w obu aktach, bo raczej niewiele się w międzyczasie zmieniły.
Nowsze ujednolicenie-Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585.

Choćby nawet tu:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2009,205,1585.html