Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadrySkładki ZUS przy umowie o dzieło
2008-01-22 07:22

Składki ZUS przy umowie o dzieło

Składki ZUS przy umowie o dzieło
[fot: PAP/Maciej Belina Brzozowski]

Autor: Barbara Zabieglińska


Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Nie zawsze zawarcie umowy o dzieło jest możliwe.

Umowę o dzieło można zawrzeć tylko wówczas, gdy jej przedmiotem jest wykonanie określonego dzieła.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Przychód osiągnięty przez osobę wykonującą umowę o dzieło dla własnego pracodawcy, albo na jego rzecz (za pośrednictwem innej firmy) w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak przychód ze stosunku pracy. Dlatego przychód z umowy o dzieło i z tytułu stosunku pracy podlega oskładkowaniu i wykazaniu w jednym imiennym raporcie miesięcznym za danego ubezpieczonego.

Umowa o dzieło zawarta z innym podmiotem niż pracodawca

Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Dlatego też zawarcie takiej umowy z osobą niemająca innych tytułów do ubezpieczeń, albo pracownikiem zatrudnionym przez inny podmiot - w zakresie ubezpieczeń - nie rodzi żadnych skutków finansowych dla zamawiającego.

Umowa o dzieło zawarta z emerytem

Do 30 czerwca 2004 r. zawarcie przez emeryta lub rencistę umowy o dzieło w żadnym przypadku nie powodowało obowiązku opłacania składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Sytuacja taka zresztą bardzo korzystna dla zamawiającego dotyczyła tylko tej grupy ubezpieczonych. Od 1 lipca 2004 r. także za emerytów i rencistów, którzy zawierają umowy z własnym pracodawcą należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Obowiązek opłacania składek nie dotyczy umów o dzieło zawartych przez emeryta lub rencistę z własnym pracodawcą albo wykonywanych na jego rzecz zawartych przez 1 lipca 2004 r. Nie ma przy tym znaczenia na jak długi okres została zawarta taka umowa. Ważne jest to dla osób, które przed tą datą zawarły wskazane umowy.

Przykład
Barbara N. rozwiązała umowę o pracę i pobiera świadczenie emerytalne. Po roku pobierania emerytury zawarła umowę o dzieło z tym samym pracodawcą.

W przedstawionej sytuacji nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład
Pracodawca ma do wyboru zawarcie umowy o dzieło z emerytem, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą i emerytem, dla którego zawarta umowa o dzieło byłaby jedyną umową (jeden tytuł do ewentualnych ubezpieczeń).

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku na płatniku nie będzie ciążył obowiązek opłacania składek.

Dla pracodawcy korzystniej będzie zawrzeć umowę o dzieło z emerytem bądź rencistą niepozostającym z nim w stosunku pracy lub z pracownikiem zatrudnionym w innej firmie niż z własnym pracownikiem, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

Podstawa prawna:
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Autorka jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznychPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-11-15 18:10:30 31.63.254.* | Maria316
Re: Składki ZUS przy umowie o dzieło [2]
Jutro konczy mi staż i szefostwo chce zatrudnić mnie na umowę o dzieło. Czy składki ZUS beda odprowadzane?
2012-11-16 09:19:24 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Nie będą. Nie ma znaczenia to, że zamawiający dzieło będzie byłym pracodawcą.
2012-11-20 14:17:46 Jedrzej67
umowa o dzieło nie daje praktycznie żadnych tego typu składek. Sprawdź sobie na stronie urzędu pracy lub w innym podobnym miejscu. W internecie są fajne tabelki porównujące różne formy zatrudnienia
2008-02-14 15:19:27 www_kuba_waszkowiak_com_pl  [ Bywalec forum ]
Re: Składki ZUS przy umowie o dzieło [0]
Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku za 2007r. organizacji pożytku publicznego, a nie wiesz komu - dowiesz się na
www.kuba.waszkowiak.com.pl
zakładka "Jak wypełnić zeznanie podatkowe?".

Nie zmarnuj swoich pieniędzy! Możesz pomóc dziecku!

www.kuba.waszkowiak.com.pl

.
2008-01-25 14:42:03 83.3.86.* | ania+
Re: Składki ZUS przy umowie o dzieło [1]
To znaczy że przy zawarciu umowy o dzieło z rencistą który nie jest naszym pracownikiem i nigdy niebył -nie ma obowiązku placenia skladek ZUS, tylko podatek do US?
2009-01-19 19:29:28 78.88.220.* | Bogdan Zajączkowski
Ja od wielu lat pracowałem na umowę o dzieło jako bezrobotny i nigdy żadnych składek ZUS u mój zleceniodawca nie odprowadzał. Z tego tytułu mam mniejszą iloś lat przepracowanych i tym samym niższą emeryturę.
2008-01-23 18:12:50 87.207.207.* | JAW
Re: Składki ZUS przy umowie o dzieło [1]
To jakaś totalna kpina! Jak emeryt ma płacić ubezpieczenia społeczne? Przecież on pobiera te świadczenia, a tu każą mu płacić składkę na emeryturę. Składkę, któa w żaden sposób nie wpłynie na wysokość jego wypłaty z ZUS. To znaczy, że składka najzwyklej przepada w państwowej kieszeni.
2008-01-25 13:06:44 79.187.8.* | Bernard+
JAW wszyscy normalni Polacy wiedzą przecież, że w Polsce składki do ZUS są faktycznie podatkami a tylko dla zmylenia obywateli aby uniknąć zarzutu, że mamy najwyższe w Świecie podatki nazywa się podatek na wypłaty dla niepracujących górników i innych uprzywilejowanych 40 i 50 letnich świadczeniobiorców składkami.