Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryStudent wykonujący umowę zlecenia
2008-01-28 13:21

Student wykonujący umowę zlecenia

Student wykonujący umowę zlecenia
[fot: PAP/Mirosław Trembecki]

Autor: Michał Jarosik


Student, który nie ukończył 26 lat, jest dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Czy z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom, czy uzyskiwany przychód ma wpływ na ewentualne zmniejszenie renty?

Student, który nie ukończył 26 lat z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega w tej sytuacji ubezpieczeniom społecznym. Przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Składki z tytułu umowy zlecenia

Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z umowy zlecenia nie są objęci studenci, którzy nie ukończyli 26 lat. Wobec tego za studenta zleceniobiorcę nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasada ta ma zastosowanie również do studentów (zleceniobiorców), którzy pobierają rentę rodzinną.

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te podlegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Działalnością tą jest zatrudnienie, służba lub inna działalność zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działalność wykonywana za granicą. Oznacza to, że przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Podstawa prawna:
o art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz.74 ze zm.),
o art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).


Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznychPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-06-09 09:25:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Student wykonujący umowę zlecenia [0]
Zarzut bezpodstawny- nie jest to żaden błąd- bo;
- wspomniano o tym zawieszaniu/zmniejszeniu świadczenia,
- wskazano konkretny artykuł ustawy emerytalnej, który warunki te precyzuje,
- podawanie konkretnych kwot progów mijałoby się z celem w świetle tego, że co 3 miesiące się zmieniają- utrata aktualności artykułu,
- artykuł jest w dziale 'kadrowym' dotyczącym więc składek i podatków, zleceniodawca jako płatnik nie bierze udziału (ani nie ma wpływu) w procedurze zawieszania świadczenia ZUS. Ważny z punktu widzenia kadr jest jedynie sam status rencisty, bo wpływa to na kod tytułu ubezpieczenia w formularzach ZUS.
Choćby dlatego, że ów rencista może mieć 7 równoczesnych zleceń.
2012-06-08 01:13:25 37.31.52.* | stokholm
Re: Student wykonujący umowę zlecenia [0]
Artykuł wprowadza w błąd. Nie napisano o progach przychodu, które powodują zmniejszenie renty lub jej zawieszenie.
W razie osiągnięcia przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2012 r. wynosi 3646, 09 zł brutto.
2009-03-12 00:09:38 89.187.232.* | grzegg
Re: Student wykonujący umowę zlecenia [0]
bedac studentem wykonywalem 2 prace na umowe zlecenie; w jednej pobrano skladki na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne a w drugiej nie. czy jest to blad i musze dostac jakas korekte od zleceniodawcy aby prawidlowo sie z tego rozliczyc???
2008-01-31 17:10:42 83.7.4.* | damians1
Re: Student wykonujący umowę zlecenia [1]
Czy mając rentę socjalną i będąc studentem mogę zarobić jakąkolwiek kwotę na umowę zlecenie? jeśli tak to do jakiej sumy - moja renta wynosi ok 450zl. Jak w takim wypadku wygląda rozliczenie podatku dochodowego?
2009-02-18 13:43:39 85.89.191.* | mankowsky
Wg mnie mozesz zarobić na umowę zlecenie ile chcesz. To nie jest przecież forma zatrudnienia powodująca, w wypadku osób uczących się przed 26r życia, obowiązek opłat ZUSowskich. Tym samym nie powoduje zawieszenia renty. Na stronie ZUSu jest tabelka ile można dorobić do renty, aby jej nie stracić. Dotyczy to raczej stałego zatrudnienia, ale lepiej dopytać.