Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryStudent wykonujący umowę zlecenia
2008-01-28 13:21

Student wykonujący umowę zlecenia

Student wykonujący umowę zlecenia
[fot: PAP/Mirosław Trembecki]

Autor: Michał Jarosik


Student, który nie ukończył 26 lat, jest dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Czy z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom, czy uzyskiwany przychód ma wpływ na ewentualne zmniejszenie renty?

Student, który nie ukończył 26 lat z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega w tej sytuacji ubezpieczeniom społecznym. Przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Składki z tytułu umowy zlecenia

Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z umowy zlecenia nie są objęci studenci, którzy nie ukończyli 26 lat. Wobec tego za studenta zleceniobiorcę nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasada ta ma zastosowanie również do studentów (zleceniobiorców), którzy pobierają rentę rodzinną.

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te podlegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Działalnością tą jest zatrudnienie, służba lub inna działalność zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działalność wykonywana za granicą. Oznacza to, że przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Podstawa prawna:
o art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz.74 ze zm.),
o art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).


Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznychPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl