Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryUrlop ojcowski w przypadku adopcji
2010-05-19 12:11

Urlop ojcowski w przypadku adopcji

Urlop ojcowski w przypadku adopcji
[fot: Alexshalamov/Dreamstime]

Autor: Anna Karolak


Urlop ojcowski przysługuje nie tylko pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, a więc ojcu biologicznemu dziecka, ale także pracownikowi, który jest ojcem adopcyjnym dziecka.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 121 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie powstaje miedzy przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak miedzy rodzicami a dziećmi. Przysposobienie powoduje równocześnie ustanie dotychczasowej władzy rodzicielskiej (art. 123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Powyższe skutki prawne znajdują odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z ta ustawą do aktu urodzenia dziecka wpisuje się dodatkową wzmiankę o przysposobieniu, a w odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka wymienia się przysposabiających jako rodziców przysposobionego dziecka.

Zatem zarówno z prawnego jak i praktycznego punktu widzenia przysposabiający jest ojcem dziecka, ma zatem prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego w jego okresie.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują natomiast możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego przez pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Pracownik taki będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku opiekuńczego dopiero wtedy, gdy zakończy się procedura adopcyjna i zostanie ustanowiony ojcem adopcyjnym dziecka. Urlop ojcowski i zasiłek macierzyński będą mu przysługiwały na ogólnych zasadach w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Urlopy także dla ojców
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w ściśle określonych przypadkach mogą również korzystać ojcowie. Od 1 stycznia 2010 r. przysługuje im również urlop ojcowski. Na początku będzie on udzielany w wymiarze 1 tygodnia a od 1 stycznia 2012 r. w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

  • art. 1823 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autorka pracuje jako specjalista w zakresie zasiłkówTagi:dzieci, dziecko, urlop, ojciec, adopcja, urlop ojcowski, rodzic adopcyjny
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Urlop ojcowski. Kiedy przysługuje? Urlop ojcowski. Kiedy przysługuje?
Zobacz, co musi się wydarzyć, żebyś mógł dłużej odpoczywać od pracy.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.