Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadry > PoradnikiZgłoszenie pracownika do ZUS
2008-07-14 12:29

Zgłoszenie pracownika do ZUS


aktualizacja 2010-12-21

Pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne ma obowiązek zgłosić swojego nowozatrudnionego pracownika do ZUS i odprowadzać za niego odpowiednie składki.

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia.

Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo - od momentu nawiązania stosunku pracy do daty jego ustania.W związku z tym pracodawca powinien zgłosić pracownika do następujących ubezpieczeń:

* emerytalnego
* rentowego
* chorobowego
* wypadkowego

oraz do

* ubezpieczenia zdrowotnego

Pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tabela obrazuje wysokość poszczególnych składek oraz zasady ich finansowania:

Rodzaj ubezpieczenia Stopa składki
Pracodawca Ubezpieczony
Emerytalne 9,76 % 9,76 %
Rentowe 4,5 % 1,5 %
Chorobowe - 2,45 %
Wypadkowe 1,67 % * -
Zdrowotne - 9 %
Fundusz Pracy 2,45 % -
Fundusz Gwarant. Św. Pracowniczych 0,10 % -
*stopa ubezpieczenia wypadkowego dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi wynagrodzenie brutto pracownika.

Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o opłacane przez pracownika składki ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe).

Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, ale także comiesięczne obliczanie, potrącanie, rozliczanie oraz wpłacanie składek na odpowiednie konto w ZUS. Ponadto co miesiąc należy przesłać do ZUS odpowiednią deklarację rozliczeniową wraz z imiennymi raportami miesięcznymi. Wszystko to należy wykonać w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien również w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian lub wykrycia błędu - dokonać stosownej zmiany/korekty zgłoszenia.

Zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się na formularzu ZUS ZUA.

Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane w bloku III formularza ZUS ZUA.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Wyrejestrowana dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-01-10 18:54:20 79.191.188.* | kinia2013
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracodawca nie zgłosił pracownika i powiedzmy że otrzymał karę a co z pracownikiem jeśli coś mu się stanie np zachoruje
2014-01-13 10:32:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Otrzymanie kary nie zwalnia pracodawcy jako płatnika z obowiązku wstecznej rejestracji pracownika do ubezpieczeń w ZUS i opłacenia składek wraz z odsetkami. Jeśli na skutek niedokonania tego pracownik taki, jako ubezpieczony nie może skorzystać z jakiegoś świadczenia- może w procesie cywilnym dochodzić od pracodawcy wypłaty świadczenia pieniężnego kompensującego taką stratę, wraz z odsetkami i zadośćuczynieniem.

Niezależnie od powyższego jest to sprawa do zgłoszenia do ZUS, PIP oraz do sądu pracy.
2012-08-22 23:46:13 89.70.20.* | Aneta666
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracuję na umowę o pracę od początku sierpnia. Dzisiaj dowiedziałam się w Zusie że nie jestem zgłoszona. Czy pracodawca może tak opóźnić termin i czy jestem teraz ubezpieczona?
2012-08-23 23:47:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie może- ma na to 7 dni od powstania tytułu do ubezpieczeń tj. od rozpoczęcia umowy- co wynika z art. 36 ust. 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jest Pani ubezpieczona obecnie.

Pracodawca podlega z tego powodu grzywnie do 5000 zł z art.98 ww ustawy.
2012-03-09 23:25:05 79.175.200.* | beata6661
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Witam,
W jakim czasie nalezy zglosic zmiane dochodu miesiecznego pracownika (tym samym wymiaru pracy) od momentu zainstnienia? chce wziac kredyt ale nie wiem czy umowa zostala juz zmieniona. pozdawiam
2012-03-12 12:31:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pyta Pani o ZUS czy o swoją umowę o pracę ???

Zmiany wymiaru etatu nie zgłasza się w ZUS, zmiana wynagrodzenia ujęta jest w normalnej deklaracji miesięcznej RCA, z której wynikają kwoty składek. Deklarację składa się zasadniczo do 15 dnia następnego miesiąca. Kredytodawcy info z ZUS raczej nie obchodzą.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI