Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatkiCzy szkolenia właściciela i pracownika można wpisać w koszty?
2010-10-14 16:09

Czy szkolenia właściciela i pracownika można wpisać w koszty?

Czy szkolenia właściciela i pracownika można wpisać w koszty?
[fot: autor/CC/Flickr ]

Autor: Joanna Świtała


Zdarza się, że organy podatkowe kwestionują takie wydatki firmy jako koszty uzyskania przychodów. Dlatego najistotniejsze z punktu widzenia przepisów wydaje się wykazanie związku takiego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych powołuje się zarówno na koszty bezpośrednio związane z przychodami jak i na te, które mają pośredni związek z osiągniętymi przychodami przedsiębiorcy.

W sprawie wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji swoje stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjne. W wyroku NSA z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1354/97, Sąd orzekł, że: podnoszenie kwalifikacji pracowniczych ma wpływ na osiąganie przez firmę przychodów i powinno być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu, choć taki wydatek trudno wiązać z konkretnym przychodem. Jest to koszt ogólny działalności firmy, podobnie jak płace pracowników i inne tego typu koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Studia szefa mogą być kosztem firmy
Niewątpliwie trudno jest wykazać bezpośrednie powiązanie osiągniętego przychody z kosztami szkolenia pracownika czy właściciela firmy. Dlatego też przed organami podatkowymi należy uzasadnić racjonalność poniesienia wydatku na szkolenia nawet jeśli przychód w firmie nie został osiągnięty.

Jeśli tematyka szkoleń czy innych form podnoszenia kwalifikacji związana jest z zakresem prowadzonej działalności, czy też umożliwia przedsiębiorcy poszerzenie swojej oferty to sytuacja taka pozwala na wykazanie związku między zdobytymi umiejętnościami a powstaniem przychodu.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku z 29 stycznia 1999 roku, że ciężar dowodu co do wykazania istnienia związku przyczynowego między konkretnym wydatkiem a uzyskanym przychodem obciąża podatnika.

Takie okoliczności sprawy jak brak konkretnej tematyki przeprowadzonych szkoleń, brak jakichkolwiek materiałów związanych z poruszanymi w trakcie tych szkoleń zagadnieniami czy wreszcie fakt, te ich uczestnicy nie mogli podać zarówno miejsca, jak i daty tych szkoleń dawały – zdaniem Sądu – organom podatkowym w pełni uzasadnioną podstawę do przyjęcia, iż między tymi wydatkami a uzyskanym przychodem brak jest związku przyczynowego, przy czym ocenie tej, przy uwzględnieniu również zasad doświadczenia życiowego, nie można przypisać cech dowolności.

Czytaj w Money.pl
Co może byc kosztem uzyskania przychodu?
Orzecznictwo sądów i interpretacje podatkowe często różnią się w przyjmowanych definicjach. Uznają jednak zgodnie, że to podatnik musi wykazać związek pomiędzy wydatkiem a uzyskaniem przychodu.

Autorka jest główną księgową w spółce donewell sp. z o.o. – dobrze zrobiona księgowośćPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu? Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu?
Zobacz, z czym nie możesz ich pomylić.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.