Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatkiJak długo może trwać urlop bezpłatny?
2009-04-03 13:29

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Autor: Bogdan Majkowski


Na jak długo można wysłać pracownika na urlop bezpłatny oraz jaką informację w tej sprawie należy złożyć do ZUS? W firmie zatrudnionych jest 5 osób.

Żaden ogólnie obowiązujący przepis nie ogranicza długości urlopu bezpłatnego. Kodeks pracy stanowi jedynie, że w sytuacji, gdy urlop ten trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Pracodawca nie może jednak zmusić pracownika do skorzystania z tego urlopu.

Bez składek

W trakcie pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym nie są za niego naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Przerwę związaną z urlopem bezpłatnym, oczywiście w ramach danego miesiąca kalendarzowego, wykazuje się na druku ZUS RSA. Jako kod świadczenia/przerwy podaje się symbol 111, bez względu na podstawę prawną udzielenia urlopu.

Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie urlopu bezpłatnego ma miejsce w trakcie miesiąca, pracodawca powinien też złożyć raport ZUS RCA i wykazać w nim podstawy składek oraz same składki naliczone od wypłat dokonanych za dni, w których pracownik świadczył pracę.

Udzielając dłuższego urlopu bezpłatnego, pracodawcy powinni uprzedzić pracownika, że po upływie 30 dni pobytu na takim urlopie straci on prawo do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna
Art. 174 oraz art. 1741 Kodeksu pracy.
Art. 41 ustawy systemowej.
Art. 69 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych... (Dz.U. nr 112, poz. 717).

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznychTagi:zus, kadry, pracownik, urlop bezpłatny
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl