Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiJak najkorzystniej użytkować auto w firmie
2007-08-24 10:48

Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie

Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


1/3

Jak najkorzystniej ująć cztery kółka w firmowych ewidencjach, jakie są aktualne limity oraz o sposobie odliczania kosztów i podatku VAT - czytaj w naszym poradniku.

Samochód jako środek trwały

Jeśli nie chcesz prowadzić żmudnych wyliczeń liczby przejechanych kilometrów, a faktury za benzynę wolisz wliczać do kosztów uzyskania przychodów bez oglądania się na limit - wpisz nabyty pojazd do ewidencji środków trwałych.

Potraktowanie auta jako środka trwałego ma spore zalety: możliwość zaksięgowania w koszty wydatków na jego nabycie (jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne) oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

Czym jest środek trwały?

Środek trwały to rzeczowy składnik majątku trwałego firmy. Cechą charakterystyczną środków trwałych jest sposób rozliczania wydatków poniesionych na ich zakup w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na nabycie środka trwałego na ogół rozliczać trzeba „na raty" - w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Do środków trwałych zaliczyć można samochód,
który spełnia następujące warunki:
  1. stanowi własność lub współwłasność podatnika
  2. jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania
  3. jego przewidywany okres używania wynosi więcej niż rok
  4. wykorzystywany jest przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo
  5. oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu

Amortyzacja

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych na ogół nie można od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem staje się odpis amortyzacyjny, odliczany jak „rata", np. co miesiąc przez kilka lat.

UWAGA! W razie braku ewidencji środków trwałych dokonane odpisy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów

By zamortyzować samochód, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych.

Obowiązek amortyzacji dotyczy aut, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł.

Jeśli jednak samochód będzie używany w firmie krócej niż rok, to pomimo, iż jego wartość przewyższa 3 500 zł - można cały wydatek na jego zakup zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane:

  1. co miesiąc
  2. co kwartał, albo
  3. jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Odpisów amortyzacyjnych od samochodów na kredyt (pożyczkę), które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności - dokonuje pożyczkobiorca lub kredytobiorca.

Nie wliczysz w koszty

W przypadku samochodów osobowych nie można zaliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć także składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Samochód należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Szybka amortyzacja

Gdy cena samochodu jest niska, nie przekracza 3 500 zł - przedsiębiorca nie musi go amortyzować. Może zaliczyć wydatek od razu w koszty.

Jeśli jednak zdecyduje się na amortyzowanie - może stosować zasady ogólne lub zrobić jednorazowy odpis w miesiącu oddania auta do używania albo w miesiącu następnym.

Duży jednorazowy odpis (aż do kwoty ok. 50 tys. euro rocznie) można dokonać w przypadku zakupu aut ciężarowych i innych, nie zaliczanych do grupy aut osobowych.

Jak przekazać swój samochód na potrzeby firmy?

Przedsiębiorca może przekazać swój prywatny samochód na potrzeby firmy i wpisać pojazd do ewidencji środków trwałych. Taką operację przeprowadza się na podstawie oświadczenia o przekazaniu samochodu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Samochód osobowy - definicja

Jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług

Podatek VAT

Przy zakupie samochodu nie należącego do kategorii aut osobowych, przedsiębiorcy przysługuje pełne odliczenie VAT.

ZOBACZ TAKŻE:

Kupując pick-upa można odliczyć cały VAT

Natomiast przy zakupie auta osobowego można odliczyć VAT tylko do limitu: 60% podatku wykazanego w fakturze, nie więcej jednak niż 6 000 zł.

Pamiętać należy o zakazie odliczania VAT-u od paliwa wlewanego do baku auta osobowego. Faktury dokumentujące zakup paliw, niezależnie od rodzaju auta, muszą zawierać numer rejestracyjny samochodu.

Jeśli będziesz chciał sprzedać...

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu samochodu do środków trwałych należy wziąć pod uwagę fakt, że ewentualną sprzedaż pojazdu trzeba wykazać w przychodach firmy. Jeśli przedsiębiorca osiągnie zysk z takiej operacji (przychód przewyższy koszty, tj. niezamortyzowaną część wartości początkowej auta) - będzie musiał oddać fiskusowi należny podatek.

Wcześniejsze wykreślenie auta z ewidencji środków trwałych nie pomoże w uniknięciu podatku, bowiem sprzedaż pojazdu w ciągu 6 lat od wycofania z ewidencji traktowana jest jako przychód z działalności gospodarczej.

Jeśli przy zakupie auta podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - również przy jego sprzedaży trzeba wystawić fakturę z VAT. Można jednak wykorzystać zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów osobowych. Otóż nie trzeba naliczać VAT, gdy auto osobowe było używane w firmie przez co najmniej pół roku.Tagi: samochód, firma, auto, kilometrówka, ewidencja przebiegu pojazdu, środek trwały
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-10-03 10:59:25 89.68.148.* | mapros
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [1]
Czy prywatne auto w firmir jednoosobowej można rozliczać na podstawie ryczałtu dla określonej miejscowości?
2008-08-14 21:08:24 195.82.165.* | Macieck
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [1]
Kochani pomożcie mi to zrozumiećJeśli przy zakupie auta podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - również przy jego sprzedaży trzeba wystawić fakturę z VAT. Można jednak wykorzystać zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów osobowych. Otóż nie trzeba naliczać VAT, gdy auto osobowe było używane w firmie przez co najmniej pół roku.


kupiłem auto z kratką w roku 2003. Wtedy był autem ciężarowym i normalnie moglem odliczać od niego vat z benzyny. Teraz go sprzedałem i czy mam zapłacić vat od sprzedaży jeśli już według przepisów nie jest ciężarowym?
2009-04-16 12:10:05 83.238.151.* | ZDanka
oczywiście że trzeba wystawić fakturę i zapłacić VAT. Nie jest już ciężarowym, jest używanym ale zwolnione od podatku VAT są używane pod warunkiem że nie odliczałeś przy zakupie VATu a ty odliczałeś i musisz teraz naliczyć i oddać go do US.
Miałam tak samo i pani w US od razu zapytała się czy naliczyłam VAT należny.
2008-04-21 15:19:50 83.16.129.* | Przemysław Michoń
odliczanie kosztów benzyny [0]
Witam,

Planuję założenie jednoosobowej firmy i nieco gubię się w polskich przepisach.

Mam dwa pytania:

1. Czy w koszty uzyskania przychody wpisuje się cały koszt benzyny (4zł/litr), czy może tylko jakaś część tej ceny (podatek itp) ?

2. Jaki rodzaj dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu (faktury za paliwo, cel podróży) bedę musiał prowadzić w przypadku wpisania auta jako środek trwały?

Z góry dziękuję za pomoc
2007-11-16 12:00:32 195.149.64.* | wicmarek
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
W artykule brak jest informacji co i jak można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu gdy używa się prywatnego samochodu, którego prowadzący DG jest współwłaścicielem.Czy ktoś wie?
2007-11-16 00:46:01 83.26.105.* | pliszkin
Dla "kreatywnych" : Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
spotkalem sie z nastepujacym podejsciem:
środek trwały amortyzujemy jednorazowo jesli (uwaga!) PLANOWANY OKRES UZYTKOWANIA JEST KROTSZY NIZ ROK (!!!), wiec firma kupuje samochod, dopisuje do tego wewnetrzny kwit o potrzebie zakupu doraznego i planowanym okresie uzytkowania np 11 m-cy i calutenka wartosc samochodu jednorazowo amortyzuje, de facto walac to w koszty. po roku dopisuje sie do tego drugi kwit, ktory glosi, ze ze wzgledu na brak mozliwosci zakupu drugiego samochodu podejmuje sie decyzje o "zmianie okresu eksploatacji środka trwałego", co nie ma jednakowoz wplywu na dotychczasowa amortyzacje. to znaczy niby ma wplyw, bo przy zmianie okresu amortyzacji nalezy wyznaczyc nowy plan amortyzacji w celu zamortyzowania pozostalej (!) wartosci srodka trwalego. poniewaz jednak nasz samochodzik jest zamortyzowany w 100% - nie mamy co dalej amortyzowac... dotychczasowe wartosci amortyzacji nie podlegaja korekcie :-)
ale jak ktos sie decyduje na taki numer, niech lepiej ma w odwodzie dobrego ksiegowego, a najlepiej doradce podatkowego ....
12 awans
2007-10-14 10:31:57 83.22.40.* | adam0001
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
czy jesli kupilem samochod od osoby prywatnej, tylko na umowe kupno sprzedaz (bez faktury) , to czy moge wpisac nabyty pojazd do ewidencji firmy??
2007-10-12 15:01:05 83.3.94.* | krzysztoff
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [4]
Czy można wrzucić raty kredytu do kilometrówki, dla prywatnego samochodu właściciela firmy nie wpisanego jako środek trwały ?
Samochód był kupiony wcześniej zanim rozpoczęto działalność gospodarczą .
2007-11-16 00:18:59 83.26.105.* | pliszkin
rat do kilometrowki na pewno nie, ale uwazam, ze mozna wniesc taki srodek aportem w srodki trwale, jednak w wartosci wynikajacej z wartosci rynkowej (wycena PZU np) i dalej go amortyzowac. wydaje mi sie, iż bedzie mozna w tym wypadku zastosowac trzy,a nie piecioletni okres amortyzacji (przedmiot uzywany). dodatkowym zyskiem bezie mozliwosc wliczenia w koszty odsetek (nie rat!!!) od kredytu.
2007-11-12 18:25:30 213.238.121.* | adfrek
nie.możeszt odliczać koszt paliwa(brutto),koszty napraw i części( netto i vat osobno),chyba że nie jesteś podatnikiem vat`u to kwoty brutto jako koszt,nie wolno odliczac kosztów ubezpieczenia oc i ac,a to wszystko w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu i do limitu,jaki wynika z przemnożenia ilości km w miesiacu i stawki za 1km( zalezny od poj. silnika- 900cm3).reszta informacji u księgowego.koszt księgowego to np.100zł/m-c..
2008-02-14 08:44:21 83.3.94.* | krzysztoff
Dlaczego nie mogę odliczyć składki na ubezpieczenie samochodu ?
Z w/w artykułu w wynika że można !

"W koszty, oczywiście do opisanego wyżej limitu i poprzez ewidencję przebiegu pojazdu, można zaliczyć wydatki eksploatacyjne, np.:
* 1. zakup paliwa
* 2. opłaty parkingowe
* 2. składka na ubezpieczenie samochodu
* 3. części zamienne, naprawa
* 5. przegląd, usługi serwisowe

A co z kwotą która jest różnicą pomiędzy kilometrówką a kosztami użytkowania samochodu ? Co miesiąc różnica narasta na korzyść kilometrówki - jak tą kwotę można rozliczyć ?
2008-05-09 15:57:23 83.3.233.* | atx
Odliczasz tylko tyle, na ile masz papiery (czyli realnie poniesione koszty), nie wiecej niz limit z kilometrowki (czyli calosc kosztow, jesli nie przekraczaja tego limitu, lub ich czesc jesli przekraczaja).
2007-09-12 15:50:42 83.242.86.* | sce
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [1]
Brakuje najważniejszego - jak rozliczać VAT w przypadku używania prywatnego samochodu właściciela do celów działalności gospodarczej. Czy odliczamy cały VAT od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją samochodów czy mamy jakieś limity wynikające z "kilometrówki"? Czy można odliczać VAT od paliwa czy nie. Tego brakuje w artykule.
2008-05-09 16:00:28 83.3.233.* | atx
Paliwo: nie odlicza sie VAT, faktura za paliwo jest brana do rozliczen wg kilometrowki w kwocie brutto.
Inne: pytalem na KIP, powiedzieli mi, ze tu "bywa roznie" i najlepiej zapytac w US. W moim US powiedzieli mi, ze moge odliczac VAT od czesci itp. bez wzgledu na to czy dana faktura lapie sie na limit kilometrowki, czy nie.
2007-08-30 22:23:22 82.143.160.* | nasake
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [1]
Czy zapisując samochód jako środek trwały mogę odpisywać koszty eksploatacji auta, tak jak to można czynić w przypadku zapisania prywatnego samochodu na firmę. Dziękuję i pozdrawiam.
2007-11-16 00:25:00 83.26.105.* | pliszkin
no pewnie. i to korzystniej. eksploatujac samochod prywatny trezba podpierac sie kilometrowka, czyli porownaniem kosztow rzeczywistych z kalkulowanymi (ewidencja przebiegu). w przypadku jesli samochod wciagamy na srodki trwale w koszty pakujemy wszystko co jest z nim zwiazane (oczywiscie zgodnie z zasadami rozgraniczajac naprawe i modernizacje). w koszty pojdzie bez problemu paliwo, ubezpieczenie, naprawy, przeglady itp
podstawowa roznica jest jeszcze to, ze jesli jest to samochod prywatny na kilometrowce i sprzedamy go, to nie rodzi obowiazku podatkowego (sprzedaż oczywiscie po min. pol roku uzytkowania). sprzedaz samochodu bedacego srodkiem trwalym rodzi obowiazek podatkowy (nawet po likwidacji firmy).
2007-08-30 22:20:06 82.143.160.* | nasake
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
Czy zapisując samochód jako środek trwały mogę odpisywać koszty eksploatacji auta, tak jak to można czynić w przypadku używania prywatnego samochodu w firmie? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
2007-08-30 21:22:54 83.31.98.* | ciakawa
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
Czy pracownik naprawdę nie musi dokumentować poniesionych wydatków? Ostatnio pojawiły się informacje, że podstawą do uznania wydatków poniesionych przez pracownika za używanie swojego samochodu w pracy są dokumenty, np. faktury za paliwo. Inaczej nie może to być koszt podatkowy. Kto ma rację?
2007-08-24 22:30:17 83.24.13.* | Driver
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [0]
A jeśli na krócej niż rok, tro co z kosztami ( używany, 9 letni). Jak z benzyną, naprawami? Nie ma go w ewidencji srodków trwałych !
2007-08-24 16:22:09 83.30.57.* | zmartwiony
Re: Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie [4]
Czy ktos moze mi odpowiedziec na nastepujace pytanie.
Czy to prawda, ze jesli wczesniej nie posiadalem samochodu prywatnego, a teraz zakupilem samochod i chcialbym go wlaczyc do srodkow trwalych firmy to nie moge tego uczynic ? Podobno skoro nie mam prywatnego drugiego samochodu, to nie moge tego zrobic.
2007-08-24 17:22:42 83.4.121.* | doradcaaa
Bzdura, zakwalifikowanie samochodu jako firmowego lub prywatnego to indywidualna decyzja właściciela samochodu i firmy. Samochód firmowy jakośrodek trwały generuje koszty w firmie. Skoro nie masz prywatnego samochodu może to oznaczać, że w sprawach prywatnych przemieszczasz sie innymi środkami lokomocji lub pieszo.
2007-08-24 21:40:39 83.30.57.* | zmartwiony
A powiedziano mi, ze skarbowy to zakwestionuje. To naprawde absurd abym jako jednoosobowa firma kupowal dwa samochody ( prywatny i sluzbowy) placil dwa ubezpieczenia, dwa parlingi itp. ), nie mogl nic odpisac zuzywajac samochod w celach sluzbowych. Wydaje mi sie to zupelnie nielogiczne.
Dotad nie mialem samochodu bo nie potrzebowalem, stal mi sie on niezbedny wraz z powstaniem firmy).
2007-08-24 21:41:28 83.30.57.* | zmartwiony
Ah zapomnialem podziekowac ! Dziekuje za porade.
-1 spadek
2009-01-19 17:14:01 maajja
Dwa lata temu kupiłam suwa 4lit. o silniku benzynowym zaliczany do samochodów ciężarowych.Czy mogę go teraz wprowadzić na firmę?Czy mogę odliczyć benzynę,wymianę oleju,opon?