Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiKiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło?
2010-06-17 15:30

Kiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło?

Kiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło?
[fot: Prebranac/Dreamstime.com]

Autor: (AZ)


Podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą prac, które chronione są prawem autorskim.

O zastosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu, bądź innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego.

W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty w wysokości 50 uzyskanego przychodu oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Taka sama możliwość rozliczania dotyczy też unikalnych projektów badawczych, innowacji oraz wynalazków i usprawnień - stwierdził w interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Jeżeli w istocie:

  • praca wykonywana przez stronę tej umowy jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy

do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Należy podkreślić, iż fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich musi wynikać z treści zawartych przez wnioskodawcę umów o dzieło - czytamy w interpretacji.(AZ)
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2010-07-01 11:42:07 78.8.1.* | Beatkawro
Re: Kiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło? [1]
A co ma zrobić pracownik - programista piszący tylko i wyłącznie program komputerowy - kiedy pracodawca nie chce uznać mu 50% kosztów, bo cyt. "boi się urzędu skarboweg"? Pracownik nie poda szefa do sądu pracy, bo szef ma biuro prawne na swoje uslugi i poza tym, po takim procesie pracownik może pożegnać się z pracą. Sytuacja patowa.
2012-02-21 21:31:22 95.160.239.* | jar50jan
może wysłać pismo o interpretację do MF i okazać