Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiUlga na dzieci - co się zmieniło?
Fot. Bartosz Chochołowski

Wzrasta kwota odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Ale to nie jedyna zmiana.

Ustawą z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1316) znowelizowano przepisy dotyczące ulgi na dzieci. W niektórych elementach nowa regulacja radykalnie zmienia zasady korzystania z tej ulgi. Warto zatem kompleksowo prześledzić wprowadzone zmiany, tym bardziej, że niektóre z nich znajdą zastosowanie już w rozliczeniu za 2008 r.

Co nowego w rozliczeniu za 2008 r.?Po pierwsze, wzrośnie kwota maksymalnego odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej. W rozliczeniu za 2008 r. podatnicy będą mogli odliczyć do 1173,70 zł (poprzednio kwota ta wynosiła 1145,08 zł). Podwyższenie wysokości ulgi nie wynika jednak z nowelizacji ustawy o PIT, lecz jest spowodowane wzrostem wysokości tzw. kwoty zmniejszającej podatek.

Po drugie, rozszerzony został zakres podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi. Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2007 r., prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługiwało jedynie rodzicom dzieci: małoletnich (czyli do 18 roku życia); otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) i uczących się w szkołach polskich (do ukończenia 25 roku). Na mocy znowelizowanych przepisów w 2008 r. z ulgi będą mogli dodatkowo skorzystać rodzice dzieci:
- otrzymujących rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci);
- uczących się w szkołach zagranicznych (do ukończenia 25 roku).

Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku rodzice dzieci pełnoletnich (do 25 lat), które wciąż się kształcą, zyskają prawo do ulgi. Dotychczas możliwość ta była uzależniona od wysokości dochodów osiąganych przez dzieci - jeśli przekroczyły one kwotę wolną od podatku (w 2007 r. - 3013,37 zł) to rodzice tracili prawo do ulgi. Także w tym zakresie podatników czekają zmiany.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, utrata prawa do ulgi zależy nie tylko od wysokości dochodów uzyskanych przez dzieci, ale również od ich rodzaju.

W 2008 r. prawo do ulgi stracą ci rodzice, których dzieci uzyskały dochody:

- podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b ustawy o PIT (czyli głownie dochody z umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz dochody z papierów wartościowych), z wyjątkiem renty rodzinnej;
- w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (w 2008 r. limit ten wyniesie 3088,68 zł).

Utratę prawa do ulgi powoduje jedynie spełnienie obu powyższych warunków łącznie. Oznacza to, że osiągnięcie przez dziecko dochodów na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę nie pozbawia rodziców prawa do ulgi tak długo, jak dochody dzieci nie przekroczą kwoty 3088,68 zł. Z drugiej strony, jeśli dzieci osiągają dochody z innych źródeł niż te określone w art. 27 lub 30b ustawy o PIT, to bez względu na kwotę osiągniętego dochodu nie będzie to wpływać na prawo rodziców do ulgi. Zatem jeśli w 2008 r. dziecko uzyskało dochód np. w postaci odsetek od lokat bankowych/kont oszczędnościowych, dochód w formie dywidendy lub zyski z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych to nawet, gdy dochody te przekroczą 3088,68 zł, rodzice zachowają prawo do ulgi.

Pewne wątpliwości wzbudza natomiast możliwość skorzystania z ulgi w 2008 r. w przypadku dzieci prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wg 19-proc. stawki lub osiągających dochody opodatkowane ryczałtem. Wprawdzie znowelizowana ustawy o PIT przewiduje, że uzyskanie tego typu dochodów wyłącza prawo do ulgi (bez względu na ich wysokość), jednak art. 27f ust. 7 ustawy o PIT, który w tym zakresie odsyła do art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, wchodzi w życie dopiero w 2009 r. Zatem kierując się literalnym brzmieniem przepisów można twierdzić, że w 2008 r. osiąganie przez dzieci dochodów z działalności gospodarczej lub działalności opodatkowanej ryczałtem (niezależnie od ich wysokości), nie ma wpływu na prawo rodziców do ulgi.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi w 2009 r.

Począwszy od 2009 r., poszerzona zostanie kategoria podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi. Poza podatnikami wykonującymi władzę rodzicielską nad dziećmi, prawo do ulgi zyskają osoby, które:
- pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało;
- sprawują opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przyznanie prawa do ulgi opiekunom prawnym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej (obok osób wykonujących władzę rodzicielską) skutkowało koniecznością zmiany zasad korzystania z ulgi. Nowe zasady mają na celu wyeliminowanie przypadków dublowania ulgi, np. w sytuacji gdy przez część roku podatkowego dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, a w pozostałych miesiącach ma ustalonego opiekuna prawnego.

Proporcjonalne odliczenie

Od 2009 r. radykalnie zmienią się zasady rozliczania ulgi.
Zgodnie z nowymi zasadami ulga będzie przysługiwała za miesiące, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej. Zatem, za każdy miesiąc przysługuje po 1/12 wysokości ulgi (w 2009 r. będzie to 92,67 zł). Przykładowo, jeśli w 2009 r. dziecko przez 4 miesiące znajdowało się pod opieką prawną, a przez 8 miesięcy pod władzą rodzicielską, to opiekun może odliczyć 370,68 zł, zaś rodzice 741,36 zł.

Nowe przepisy w sposób szczegółowy określają również zasady rozliczania ulgi w ramach poszczególnych miesięcy. Jeśli w trakcie miesiąca w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, sprawowana opieka albo dziecko znajdowało się w rodzinie zastępczej, wówczas ulgę rozlicza się proporcjonalnie do okresu sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki tj. w wysokości 1/30 ulgi przysługującej na 1 miesiąc, za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Dla przykładu jeśli w marcu 2009 r. przez 15 dni dziecko znajdowało się w rodzinie zastępczej, a przez
16 dni było pod władzą rodzicielką, to za ten miesiąc rodzice zastępczy mogą odliczyć 46,34 zł (15 x 92,67 zł x 1/30), zaś ulga rodziców wyniesie 49,42 zł.

Podatnicy powinni zwrócić uwagę, że ulga dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni rozliczyć ulgę w częściach równych lub w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji.

Ulgę rozliczymy samodzielnie

Podatników może zaskoczyć fakt, że od 2009 r. będą musieli samodzielnie rozliczyć ulgę na dzieci. Z mocą od 1 stycznia 2009 r. zlikwidowano bowiem możliwość rozliczenia ulgi za pośrednictwem płatnika (pracodawcy). Zatem zeznanie za 2008 r. jest ostatnim, w którym za podatnika ulgę może odliczyć płatnik.

Więcej obowiązków formalnych

Wprowadzenie zmian w zasadach rozliczania ulgi nie obyło się bez obciążenia podatników dodatkowymi obowiązkami formalnymi. Rodzice zostali zobligowani do przedstawienia, na wezwanie organu podatkowego, dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do ulgi (np. odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego). Dodatkowo, rodzice (opiekunowie) pragnący skorzystać z ulgi powinni wskazać w deklaracji PIT/O liczbę dzieci i ich numery PESEL (w przypadku braku tego numeru trzeba podać imię i nazwisko dziecka oraz jego datę urodzenia).

Należy zwrócić uwagę, że zmiany w zakresie obowiązków formalnych dotyczą zeznań składanych począwszy od 2009 r., zatem w zeznaniu za 2008 r. podatnicy nie muszą uzupełniać PIT/O o szczegółowe dane dzieci.

Autorka jest starszym konsultantem w Accreo Taxand

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-01-04 14:47:04 31.174.254.* | monika.m
Dziekuje pani odpowiedz do prawdy bardzo mnie usatysfakcjonowala
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-04 00:34:43 31.62.161.* | monika.m
Wychowuje samotnie jedno dziecko czy w roku 2014 bede mogla krzystac z ulgi
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-04 14:09:11 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
O ile dziecko małoletnie (lub letnie ze spełnionymi wymogami nauki itd) to z ulgi skorzystasz, jeśli Twój dochód za rok podatkowy nie przekroczy kwoty 56.000 zł :-))
2013-02-25 12:23:05 5.173.157.* | rodzynek 30
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
mam pytanie,do zwrotu wychodzi mi 68zł. pracuję na pół etatu mam dwoje dzieci które samotnie wychowuje,czy mam szanse na ulge prorodzinna?
2013-02-25 17:23:28 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ulgi są w dochodzie lub podatku.... wykazujemy do pokrycia, więc co dostaniemy zależy od wysokości dochodów :)
Jak pobrane zaliczki to 68 zł, to tyle dostaniesz, bo fiskus zwraca co dostał (przy odliczaniu ulg), nie zwraca tego, czego wcześniej nie dostał (to nie opieka społeczna...)
2013-02-17 07:34:44 178.235.193.* | JOMAL
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
rozliczam się z żoną osobno bo nie jestesmy malżeństwem pełny rok rozliczeniowy. Mamy 1 dziecko od września czyli przysługuje nam 4 miesiące ulgi. Rozliczając sie osobno każdy z nas może po 4 miesiące wpisać czy tylko jeden z rodziców ?
2013-02-17 09:02:32 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
W sumie nie możecie odliczyć więcej jak za 4 miesiące :)
2012-10-11 13:17:31 Laura Nowak
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Tak ale ja ponawiam pytanie..w nowej uldze prorodzinnej podobno bedzie mozna odliczyc ten podatek tylko wtedy gdy ma sie wiecej niz jedno dziecko.Ja urodzilam dwoje i chociaz jedno nie mieszka ze mna to jednak place alimenty i syn bywa u mnie bardzo czesto.przez to nie wiem czy bede mogla odliczyc za rok 2013 w roku 2014 oboje dzieci czy nie bede mogla skoro wychowuje praktycznie tylko dziecko z drugiego malzenstwa.Chyba dobrze zrozumialam tresc nowej ustawy ktora ma obowiazywac od 2013 roku a odliczac bedzie mozna 2014 ze tylko rodziny z 2 i wiecej dzieci beda mogli odliczac ulge a rodziny z jednym dzieckiem je strac?? prosilabym o odpowiedz o juz nie wiem co myslec o tym.Pozdrawiam
2012-10-11 20:43:49 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jak masz JEDNO dziecko i ZA DUŻO zarabiasz tracisz ulgę. Nie wiem gdzie przeczytałaś o tym, że mając jedno dziecko tracimy ulgę.

Wpisz w Google frazę "Rząd podniesie ulgę prorodzinną o 100 proc." i wejdź na pierwszy link, a jak coś jeszcze nie zrozumiesz pytaj.

Linka nie wkleję, bo money je usuwa (dlatego wolę forum podatki.biz, bo tam nie usuwają wklejanych linków, które rozwiązują pytanie na forum) :)
2012-10-10 13:14:16 212.160.130.* | Ola87
Dofinansowanie z opieki społecznej [1]
Może akurat nie te forum ale strasznie zależy mi na odpowiedzi ,mam pytanie , dowiedziałam się od koleżanki ,że opieka społeczna w momencie gdy się z niej korzysta finansuje kurs na prawo jazdy? jeżeli ktoś wie może coś na ten temat to proszę odpowiedź, z góry dziekuję
2012-10-10 17:12:59 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Chyba chodzi o osoby niepełnosprawne :)
2012-10-09 15:18:32 178.235.136.* | Laura Nowak
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [0]
Aha i zaznaczam ze z bylym mezem mamy zasadzone wspolne wychowywanie wiec nie mam ograniczonych praw rodzicielskich.
2012-10-09 15:16:02 178.235.136.* | Laura Nowak
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam mam pytanie odnosnie nowej ulgi prorodzinnej ktora ma wejsc w 2013 roku.Otorz jestem po rozwodzie mojego syna wychowuje pierwszy maz i place alimenty na syna.Wyszlam za maz po raz drugi i z tego zwiazku tez mam dziecko czy w nowej wersji ulgi prorodzinnej bede mogla odliczyc oboje dzieci biorac pod uwage to ze starszy syn nie mieszka ze mna? zaznaczam ze moj pierwszy maz nie bedzie mogl za 2013 rok odliczyc ulgi poniewaz ma tylko jedno dziecko nasze wspolne.Bede wdzieczna za odpowiedz na moje pytanie.
2012-10-09 17:45:48 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli się ma jedno dziecko, to jeszcze nie przesadza o utracie ulgi. Jeszcze warunek dochodowy jest, czyli były mąż jak będzie miał roczny dochód poniżej 56 tyś., to nie traci praw do ulgi :)
-1 spadek
2012-03-13 23:21:09 79.175.220.* | Żaneta
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Mam problem. Moje dziecko skończyło szkołę, napisało maturę i dalej się nie uczy. Naukę skończyła pod koniec kwietnia, maturę napisała od maja do czerwca. Czy przysługują jakieś ulgi, jeśli - jak wspomniałam wyżej - dziecko nie pracuje i nie uczy się dalej? Głównie chodzi o ulgi z nauki, bo dziecko nie uczy się dalej i dalej nie pracuje, tak? Ale tę połowę roku przechodziła do szkoły. Czy może być taka ulga? Jeśli tak to czy są jakieś odliczenia? Bardzo proszę o odpowiedź
2012-03-14 17:31:44 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Zakłam, ze dziecko spełnia warunek wiekowy (do 25 lat). Ulga prorodzinna za okres styczeń-sierpień na pewno, ewentualnie plus wrzesień.... bo tutaj sprawa dotyczy, ze stu den zaczyna naukę w październiku, no ale ten wrzesień może być problemowy :)
2011-07-25 20:56:52 mariuszc10
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [5]
witam obydwoje z żoną pracujemy ,,,prócz tego założyłem firmę handlową ,,RYCZAŁT,,,,,,,moje pytanie czy nie stracimy ulgi na dzieci,,,,
2011-07-25 21:52:36 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
nie, jedynie nie możecie się wspólnie rozliczać, wiec Ty złożysz PIT-28 i PIT-37, a zona swój PIT-37... w PIT-37 odliczycie ulgę na dziecko... można dzielić na małżonków, jeśli rozliczają się osobno (byle nie zdublować kwoty.... czyli w sumie nie odliczyć więcej niż na ilość dzieci jaką macie) :)
2011-07-25 22:15:54 mariuszc10
dziękuje za szybką odpowiedz,,,lecz rozumiem że rozliczając się osobno ja mogę odliczyc jedno dziecko a żona drugie, tak czy się mylę,,,,
2011-07-25 22:27:47 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Niekoniecznie... jeśli macie 2 dzieci to w sumie możecie odliczyć 2224,08 (oczywiście w PIT-37, bo w PIT-28 tej ulgi nie odliczamy)... czyli albo jedno odlicza całość... albo... np Twój podatek w PIT po odliczeniu zdrowotnego będzie 999,18, to Ty masz pokrycie w PIT tej ulgi w tej kwocie, a zona odlicza resztę, różnice, czyli 1224,90 zł... jak napisałam cały ambaras polega na tym aby nie odliczyć za dużo (w sumie 2224,08), a w jakich proporcjach to już znaczenia nie ma :)
2011-07-25 22:33:13 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
I warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy.... gdyby zdrowotne do odliczenia z DG nie znalazły pokrycia w ryczałcie (PIT-28) to nieodliczone zdrowotne w PIT-28 możesz odliczyć w PIT-37.... czasami dla własnych korzyści warto znać przepisy podatkowe :)
Oczywiście zdrowotne do odliczenia to 7,75% podstawy, bo płacimy 9% podstawy.... a pracując i mając DG płacisz tylko zdrowotne z DG.... czyli np załóżmy, ze w sumie zdrowotne do odliczenia w PIT-28 będzie 1000 zł... ale ryczałt z roku wyniesie 900 zł... to pokrycie zdrowotnego w ryczałcie jest 900 zł, wiec to 100 (nadwyżkę) możesz odliczyć w PIT-37 dodając to 100 do zdrowotnego wykazanego w PIT-11 przez pracodawcę :)
2011-07-26 16:03:28 mariuszc10
dziękuje ,,, ale dla mnie to za dużo jak na jeden temat ,,,co chciałem wiedzieć już wiem że nie tracę ,,i za to dziękuję i pozdrawiam,,,,
2011-04-07 19:05:03 46.250.173.* | RenataB
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
witam mam pytanie czy jak wyjde za maz i zmienie nazwisko a moje niepelnoletnie dziecko otrzymuje rente po moim zmarłym mezu czy nadal bedzie ja otrzymywalo? z gory dziekuje za udzielenie informcji
2011-04-07 20:58:05 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Renty są z ZUS, a ZUS to ubezpieczenia, a nie podatki... nie ta instytucja i nie te przepisy :-))
2011-03-28 19:50:34 83.8.48.* | malstaw
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [3]
Moja córka w czerwcu obroniła się - licencjat od pażdziernika na innej uczelni rozpoczęła magisterkę czy ulga na dzieci przysługuje mi w pełnej wysokości za cały 2010 rok z góry dziękuje za pomoc
2011-03-28 21:26:08 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Tak :-))
http://mofnet.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_dzieci_2011_www.pdf
Cyt.
"Studentów kształcących się w dwóch
etapach (studia licencjackie i magisterskie)
- ulga przysługuje za wszystkie miesiące
roku podatkowego w sytuacji, gdy
student po zdaniu egzaminu został zakwalifi
kowany na studia magisterskie. Jeżeli
jednak studia nie są kontynuowane
lub występuje przerwa (np. student nie
od razu podejmuje kolejny etap studiów),
to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki
włącznie z miesiącem, w którym został
złożony egzamin dyplomowy."
2011-03-28 22:48:25 83.8.48.* | malstaw
belladonna serdeczne dzięki za linka jesteś wspaniała pozdrawiam :))
2011-03-28 21:27:42 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Oczywiście przy założeniu spełnienia wymogu dochodowego i wiekowego.... :)
2011-03-25 11:24:52 magdalenab
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Witam,rozliczam PIT moim rodzicom. Przysługuje im ulga z tytułu wychowywania dziecka (mnie), ponieważ nie skończyłam jeszcze 25 lat.Problem tkwi w tym, że przerwałam studia i zostałam skreślona z listy studentów 24 marca, a zostałam przyjęta na inne studia 22 września. Czy przysługuje moim rodzicom rozliczenie za miesiące w których studiowałam na obu uczelniach czyli od stycznia do marca i od września do grudnia?
2011-03-25 13:11:57 magdalenab
Dziękuję za pomoc:)
2011-03-25 12:02:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Właśnie tak- ulga proporcjonalna do liczby miesięcy w których zachodziły ustawowe warunki do jej stosowania. Zatem ....6 x 92,67 zł. Dlaczego nie 7 ? Bo drugie studia zaczęły się na 99,9% 1 października. We wrześniu jeszcze Pani nie studiowała, była przyjęta, zapisana.
2011-03-22 22:17:25 77.237.15.* | Kuba.Łódź
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [4]
Witam!
Czy mogę skorzystać z ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, jeśli od września 2010 r córka (ma 10 lat) mieszka ze mną (tzn. od tego czasu jest zameldowana tymczasowo na czas 4 lat, a mieszka ze mną od lipca)? Wcześniej córka mieszkała z matką.
Matka nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, mieszka oddzielnie, nigdy nie byliśmy małżeństwem. Żadne z nas nigdy nie miało i nie ma zasądzonych alimentów, matka nie daje też mi żadnych pieniędzy na dziecko.
Mieszkam ze swoimi rodzicami oraz dwoma uczącymi się, młodszymi siostrami. Rodzice pomagają mi w wychowywaniu córki. Matka widuje się z córką sporadycznie.
W roku 2010 pracowałem 9 miesięcy (tylko umowy o pracę).
Matka nie zamierza korzystać z żadnej ulgi.
Czy mogę także skorzystać z ulgi na dziecko?

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Kuba.
2011-03-23 11:54:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Przysługuje Panu rozliczenie za 2010 r. jako samotnie wychowującego ( wspólne z dzieckiem ) oraz ulga prorodzinna. Z tym, że ta druga proporcjonalnie za 1/2 roku tj. od lipca, czyli 6x 92,67 zł.

Jeszcze uwaga- zasadniczo ulga pierwsza może być zastosowana tylko przez jednego rodzica- jeśli więc wcześniej przed Panem matka dziecka skorzysta ze wspólnego z nim rozliczenia- Panu nie będzie ono już przysługiwało.
2011-03-23 13:31:28 77.237.15.* | Kuba.Łódź
A czy US może mieć zastrzeżenia do tego, że mieszkam z rodzicami, zatem nie wychowuję dziecka sam (nie mieszkam sam)?

Dziękuję za pomoc Wiwan. Pozdrawiam, Kuba.
2011-03-23 19:57:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ustawodawca skupił się na sprecyzowaniu stanu cywilnego podatnika, nie definiuje samotności w kategoriach zamieszkiwania. Zresztą były słynne wyroki WSA, dające takie prawo ( wspólnego rozliczenia ) nawet konkubentowi zamieszkującemu z matką dziecka.
Nowelizacja, która obowiązuje od stycznia 2011 nieco przeredagowała ust. 4 art. 6 ustawy o PIT, by właśnie wykluczyć te sytuacje i ulgę uszczelnić.
Reasumując. Za 2010 r.- rozliczać spokojnie. Za 2011- może być praktyka US ostrzejsza i ich definiowanie samotnego wychowywania. Ale się to wyklaruje do kolejnego kwietnia :-)
2011-03-24 15:21:08 77.237.15.* | Kuba.Łódź
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Życzę wszystkiego dobrego. Kuba.
2011-03-19 14:27:08 94.251.238.* | marianna1
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam
Mam córkę, która w czasie wakacji poszła do pracy. Od tej firmy, w której pracowała dostała pita do rozliczenia się z urzędem skarbowym (zarobiła ok.1200 zł). W czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej
2011-03-19 18:47:19 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli dochód brutto (przychód minus KUP) dziecka nie przekroczy kwoty w roku 3 089 zł to rodzic odlicza ulgę :-)
2011-03-17 21:34:59 marlenaw
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
witam
chciałam sie zapytać bo w tamtym roku z mezem byliśmy normalnym małżenstwe,mmiesiac temuuzyskalismy separacjei t e r a z ja sie rozliczylam bo niemoglam sie z mezem dogadacmyslam ze on odliczyl dzieci ze swojgo podatku w calosci wiec przystalam bo kazał mi sie sam rozliczyc wec roziczylam sama w tamtym roku bylam jeszcze na maciezynskim wiec zosta odprowadzon y podatek w kwocie 633 zl a caly dochod 3522,84 zl .teraz maz napisal mi czza ile meisiecy odliczylam dziecibo on tez zmoeodliczyc wiemze sie boi dlatego pyta bo w tamty roku od czerwca samwychowywalam dziecko tyle zaplacil od lipca alimenty dlatego sie boi i mamy teraz kontkatw sumie mamy sie zejsc ale postanowilismy ze sami bedziemys ie rozliczac ale zaproponowal mi ze moge odliczyc dzieci ile moge a on reszte ,wiec zapytam czy moge odliczyc choc cos za kilka miesiecy za dzieckojedno?bo wiadomo ze niematylko podatku by na drugie ?sama jak sie rozliczalam wyszlo z kwoty pobranego podatku 633,00 na 555 zl do zwrotu .więc zapytam bo wiem ze moge skorygowac pit czy moge odliczyc dziecko choc po cześci ?jakos z tej kwoty?bardzo prosze o szybka odpowiedz :)pozdrawiam
2011-03-18 17:09:17 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Przepraszam, ale z tego ja nie jestem w stanie na ten moment coś wyłuskać... odpowiem może jutro, o ile to zrozumiem "-))
2011-03-17 15:21:58 Artemida
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Pomocy!!!
Mam syna pełnoletniego, który rozpoczął studia w innym mieście w X 2010 r. Syna wychowuję sama, sama o niego dbam itd. Ojciec dziecka ma zasądzone alimenty 50 zł, ale faktycznie daje mu dobrowolnie 600 zł (bo boi się Sądu). W rzeczywistości go nie wychowuje. Syn mieszka ze mną (obecnie trochę ze mną a trochę na stancji).
PIT złożyłam 2 tyg temu i odliczyłam pełną kwotę ulgi.
Wczoraj dostałam pismo od ojca syna, że zamierza on skorzystać z 50% ulgi. Nadmieniam że nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, ale faktycznie ich nie wykonuje.
Uważam że jest to nieuczciwe i że jest to okradanie nas (i własnego dziecka).
Proszę o pomoc i interpretację.
2011-03-17 16:34:27 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Płacenie alimentów nie jest równoznaczne z wychowywaniem... oczywiście, że dziecko studiujące może być w akademiku itd... no ale ponieważ studiuje nadal ciąży na nas obowiązek wychowywania... Jeśli dziecko nie bywa u ojca, to raczej praw do ulgi nie ma... ale na to przepisu Ci nikt nie da, a problemy jedynie możecie stworzyć sobie sami :-))
2011-03-14 13:42:07 178.42.183.* | Monniiaaaa
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam, od 28 września jestem rodziną zastępczą dla mojego brata. Czy mogę odliczyć sobie ulgę prorodzinną na niego? Jeśli tak, to czy wrzesień odliczam cały miesiąc czy tylko 3 dni?
2011-03-14 16:55:18 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Za wrzesień 1/30 x 3 plus październik-grudzień :-))
2011-03-09 20:46:32 83.25.23.* | Aha30
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [3]
Witam. ja tez mam pytanko. jeśli dobrze zrozumiałam, ulgę dla samotnie wychowujących mogę odliczyć nawet, gdy tylko 1 dzień byłam samotną matką.

Niestety nie miałam takich dochodów, żeby odliczyć tę ulgę i prorodzinną i w związku z powyższym pojawia się pytanie - czy mogę odliczyć w całości ulgę dla samotnie wychowujących a ulgę na dziecko podzielić proporcjonalnie z ojcem dziecka - moim mężem od końca maja 2010 r.

będę wdzięczna za odpowiedź.

Pozdrawiam
2011-03-09 21:10:19 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ulgę prorodzinną można dzielić na oddzielne PIT... ustawa nie ogranicza tego tylko do wspólnego PIT... jeśli rodzice dziecka rozliczają się osobno, a razem wychowywali dziecko, to odliczają w swoim PIT, oczywiście w sumie ulgę na 1 dziecko... co by nie "przedobrzyć", czyli nie odliczyć za dużo :-)
Wg mnie każdy w PIT wpisuje 1 dziecko z danymi, natomiast co do kwoty np żona 538 (jak ma np tyle pokrycia w podatku), a mąż 574,04, czyli resztę :-)
2012-02-12 09:56:36 94.154.103.* | perfid
Czy ten sposób skorzystania z ulgi prorodzinnej dotyczy również rodziców dziecka mieszkających wspólnie i wspólnie wychowujących dziecko ale nie będących w związku małżeńskim?Chodzi mi o możliwość "podzielenia się" ulgą prorodzinną przez oboje rodziców rozliczających się oddzielnie.
2012-02-12 10:38:10 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Oczywiście. Do ulgi trzeba być rodzicem (wychowywać dziecko), a nie małżonkiem :)
W takim przypadku PIT-y muszą być indywidualne, a ulga w nich odliczona w sumie nieprzekraczająca kwoty 1 112,04 (odnośnie 1 dziecka) :)
2011-03-05 23:26:56 trusia21
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam. Jeśli urodziłam dziecko w grudniu 2010 czy mogę odliczyć ulgę? Jestem matką samotnie wychowującą dziecko czy to ma znaczenie? I czy trzeba dodatkowo spełniać jakieś warunki. Ponieważ mój dochód mięsięczny za 2010 to średnio 2300 netto.Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.
2011-03-06 20:05:26 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Możesz rozliczyć się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, skoro jesteś samotną matką. Co do ulgi odliczasz za 1 miesiąc, bo urodziłaś w grudniu 2010 :-)
2011-03-05 10:38:44 46.113.9.* | leszekdz
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Witm, proszę o pomoc. Jestem po rozwodzie, mieszkam z moją cóką 19lat, ona nie pracuje, ja ją utrzymuje, ale w grudniu 2010 wyszła za mąż. Czy w związku z taką sytuacją ja mogę rozliczyć się z nią jako osoba samotnie wychowująca dziecko ? I czy ulga na nią będzie przysługiwała za cały rok czy np trzeba zaznaczyć tylko do listopada ?
2011-03-29 12:35:03 81.190.204.* | maja-adam
możesz skorzystać z komentarza poniżej, tylko w sytuacji, gdy córka nadal się uczy. Gdyby nie była uczniem, czy studentką nie możesz skorzystać ani z ulgi prorodzinnej, ani z preferencyjnego rozliczenia jako samotny rodzic.
2011-03-05 11:52:57 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Możesz złożyć PIT z kwadracikiem 4, czyli w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej. Co do ulgi, to odliczasz za 11 miesięcy do listopada, ponieważ ustawa ma wyraźny zapis, że bez miesiąca kiedy dziecko wstąpiło w związek małżeński :-)
2011-03-04 14:42:10 193.193.181.* | PECATTO
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
PROSZE O POMOC!!
CZY JEŻELI RODZICE DZIECKA SĄ PO ROZWODZIE, ALE NADAL MIESZKAJA RAZEM Z DZIECKIEM, OJCIEC REGULARNIE PŁACI ALIMENTY I OBOJE MAJA WŁADZĘ RODZICIELSKĄ TO CZY BEZ DOJŚCIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY SOBĄ, OJCIEC MOŻE ROZLICZYC SOBIE POŁOWĘ ULGI NA DZIECKO POmimo TEGO ŻE MATKA JUZ ODLICZYŁA SOBIE CAŁĄ??CZY KTÓRYŚ Z RODZICÓW BĘDZIE ZA TO PŁACIŁ KARĘ?? JEŚLI TAK TO KTÓRY???CZY NALEŻY PISAĆ PISMO O POZWOLENIE DO DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ???
2011-03-04 19:56:28 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli rodzice mieszkają pod jednym dachem, oboje wychowują to chyba logiczne, że powinni odliczyć ulgę po połowie. No ale odliczenie przez matkę 100%, a przez ojca 50% daje 150%, więc za dużo jak na jedno dziecko.
Jeśli byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia no to.... :-)
2011-02-25 20:59:20 178.37.217.* | cezarysssssss
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
pomóżcie
w lutym urodził mi się syn, z matką dziecka nie jesteśmy małżeństwem, mieszkamy osobno każde ze swoimi rodzicami. Synek jest zameldowany u matki.
szukamy dopiero własnego m. wychowujemy go wspólnie. Po urodzeniu synka jego opiekunem prawnym do 9/2010 została babcia ponieważ matka nie była pełnoletnia.Babcia dziecka nie będzie jednak korzystała z ulgi na dziecko z tego powodu. Zatem czy ja jako ojciec mogę odliczyć cały okres od momentu urodzenia sie syna? matka dziecka nie pracuje, uczy się.
2011-02-26 12:16:51 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli babcia dziecka jako opiekun prawny nie będzie odliczać, to Ty jako ojciec jeśli dziecko wychowywałeś możesz odliczać ulgę (luty-grudzień) :-)
2011-02-25 16:02:52 Agus27
Ulga na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ? [1]
Witam
Czy jeśli ja ( żona ) nie pracuję a jestem rodziną zastępczą dla niepełnoletniego brata, gdyż zostałam nią nie będąc jeszcze mężatką to czy jeśli razem z mężem prowadzimy wspólne gospodarstwo a prawnie mąż nie jest opiekunem prawnym to czy mąż może odliczyć brata jeśli rozliczamy się wspólnie tylko z jego dochodów?
Czy rentę rodzinną wlicza się wtedy do zeznania?
2011-02-25 17:59:52 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
We wspólnym PI podatek jest wspólny, nie dzieli się na kolumny jak dochody, dlatego Ty wykazujesz ulgę do odliczenia po swojej stronie (tylko Ty masz prawa), ale ulgi podatkowe odlicza się od wspólnego podatku :-)
Co do renty... czy brat jest nieletni? na kogo przysyła ZUS informacje? :-)
2011-02-24 20:22:31 katarzynakasia
ulga na dziecko uczoce sie w studium nie majace wiecej niz 25 lat? [3]
Witam. ja mam pytanie dotyczace togo że moja córka skonczyla w kwietniu szkołe srednia, nastepnie we wrześniu rozpoczęła nauke w studium policealnym czy to też można uznać jako kontynuacje nauki? zaznacze że córka pracowała w miedzy czasie zarabiając łącznie ok.1000zł, jak bedzie wyglądało nasze rozliczenie czy szkołe policealna (ktora w nazwie jest juz nawet szkoła policealna dla dorosłych ) traktuje sie rozniez jako normalna kontynuacje nauki?córka ma mnie niz 25lat prosze o odpowiedz.
2011-03-28 16:01:22 78.9.160.* | kjfk
mam pytanie moje dziecko skończyło w kwietniu szkołe i sie już nie uczy jak mamy się rozliczyć
2011-04-07 10:29:54 78.9.160.* | kjfk
niestety nie zdała i w tym roku chce spróbowac jeszcze raz
2011-02-26 12:20:24 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Rozumiem, że córka zdała maturę i od września zaczęła jakieś dwuletnie pomaturalne.Myślę, że ulga bezproblemowo za cały rok się należy :-)
2011-02-24 17:41:53 95.49.72.* | rakkau
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Wzięłam z mężem ślub w październiku 2010. Mąż ma córkę z poprzedniego związku i rozliczał się dotychczas jako samotny rodzic. W grudniu urodziła się nam córka już w małżeństwie. Ja nie miałam dochodu w grudniu więc nie mogę odpisać drugiej córki. Czy mąż może rozliczyć się jako samotny rodzic za 2010 rok dopisując ulgę również za 2 córkę?
2011-02-24 18:31:33 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Na wspólne dziecko tak, na córkę z poprzedniego związku tak, o ile ją wychowuje (a nie matka) oraz jako samotnie wychowujący tak, jeśli w roku podatkowym wychowywał samotnie (na a w roku podatkowym to wystarczy nawet 1 dzień) :-)
No ale rozliczanie się jako samotnie wychowujący ma sens jeśli podatek po odliczeniu zdrowotnego wyniesie ponad 2224, 08 zł (bo do tej kwoty odliczy ulgi rozliczając się indywidualnie) :-)
2011-02-23 19:03:06 84.10.45.* | Asiulaaa
ulga [1]
witam.. mam pytanie. Czy jeżeli mam rentę z zus to przysługuje mi ulga na dzieci?
2011-02-24 18:32:35 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Możesz odliczać ulgę jeśli masz do niej prawa i masz od czego, czyli wyjdą podatki :-)
2011-02-13 17:15:35 haron2
Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam.
Mam pytanko odnośnie ulgi prorodzinnej.ponieważ w tym roku będe z niej korzystał po raz pierwszytakże za bardzo nie wiem czy kwotę 1112,04 mam wpisac w swoja rubrykę w załączniku PIT0 czy rozłożyć ją po równo między siebie i żonę- oczywiście rozliczamy się razem:)
2011-02-14 13:44:48 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli dziecko jest wspólne i zeznanie wspólne, to wpisujesz całą kwotę w 1 rubryczce (obojętne, czy podatnik, czy małżonek)...wpisywanie tej ulgi konkretnej osobie jest w sytuacji, jeśli prawa do dziecka ma tylko jeden rodzic (np dziecko z 1 małżeństwa itp) :-)
Np matka miała za panny dziecko i ma 2 dziecko w związku... małżonkowie rozliczają się razem, wiec matka po swojej stronie może wpisać 2 dzieci, ale ojciec już tylko by mógł jedno.... czyli wtedy albo matka wpisuje dwoje po swojej stronie, albo matka jedno wpisuje po swojej stronie, a ojciec jedno po swojej stronie :-)
Dzielenie ulgi na jedno dziecko w PIT/O może być przy osobnych PIT-ach małżonków (no ale wtedy każdy do swojego zeznania dołącza swój załącznik PIT/O) :-)
2011-01-24 18:50:45 bigi1234
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam. Syn w 2010r. skończył 20 lat. We wrześniu przerwał studia nie stawiając sie na egzaminy poprawkowe. Czy rodzicom przysługuje się ulga rodzinna? Jeżeli tak, to za ile miesięcy? Dochód syna w roku 2010 nie przekroczył 3 089zł.
2011-01-24 20:28:37 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Rodzicom będzie potrzebne zaświadczenie co do okresu ile dziecko było studentem... to jest kluczowe.... i z tego będzie wszystko wiadome:-)
2011-01-24 13:22:45 83.20.142.* | aaaaniula
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
witam serdecznie.od marca jestem na urlopie wychowawczym wraz z dodatkiem rodzinnym.do tego czasukorzystalam z urlpu macierzynskiego.czy wypelniajac pit rozliczeniowy mam rowniez wypelnic dodatkowy formularz z tytulu ulgi na dziecko,czy ono mi nie przysluguje?
2011-01-24 15:58:36 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
macierzyński jest opodatkowany... pytanie zasadnicze, czy wystąpi podatek w PIT, a jeśli tak, to odliczasz ulgę (bo w końcu masz dziecko małoletnie, jak byłaś na macierzyńskim).... przy czym jak urodziło się w 2010, to za miesiące od miesiąca urodzenia :-)
2011-01-09 13:53:05 178.73.50.* | sylwia2518
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam serdecznie w 2010 uzyskałam dochód ok 20 tys zaliczka pobrana przez płatnika wyniosła około 1500 zł mam małoletnia córkę która nie pracuje Czy otrzymam pełną kwotę ulgi prorodzinnej?? Pozdrawiam
2011-01-09 19:29:51 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
To wyjdzie z PIT, jak wyliczony podatek po odjęciu zdrowotnego będzie w kwocie równej lub wyższej jak kwota ulgi, to tak... inaczej odliczasz kwotę do pokrycia :-)
2011-01-05 22:58:06 83.8.150.* | Asss
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [3]
Moja nieletnia córka w maju urodziła dziecko. Postanowieniem sądu zostałam opiekunem prawnym dziecka w lipcu (uprawomocnienie w sierpniu). Córka we wrześniu skończyła 18 lat i w związku z tym moja rola opiekuna wygasła. Jako opiekun mam prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Nie wiem tylko za jakie miesiące to prawo mi przysługuje. Proszę o pomoc.
2011-01-06 13:13:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wychodzi na to, że przysługuje Pani ulga:
1. za styczeń- wrzesień za córkę, lub dłużej jeśli nadal się uczyła, ewentualnie krócej jeśli wyszła za mąż. Wtedy tylko za miesiące "panieńskie". Tutaj proporcjonalność ulgi z dokładnością do miesiąca, zaokrąglenie do pełnych miesięcy w górę- przy nauce i 18 urodzinach, w dół- przy zamążpójściu. 1 mc=92,67 zł
2.za wnuczkę tu limit miesięczny jest rozliczany z dokładnością do 1 dnia czyli 1/30 ( 3,09 zł) za każdy dzień sprawowania opieki prawnej w miesiącu niepełnym i 92,67 za miesiąc pełny- do daty 18 urodzin córki lub zamążpójścia w zależności co nastąpiło wcześniej.

I najtrudniejsze - data postanowienia i data uprawomocnienia. Moim zdanie od daty postanowienia. Data uprawomocnienia ma znaczenie o tyle, by w ogóle w roku podatkowym przypadła. Liczy się sprawowania opieki.
Całość reguluje art. 27 f ustawy o PIT :

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2010,051,307.html
2011-01-06 18:29:13 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Co do córki (pełnoletniej od września) to rozpatrywanie czy ulga się należy na nią za 2010 jest zależne od jej dochodu w roku 2010, bo niestety jeśli jej dochód brutto przekroczył kwotę 3.089 zł, to ulga się nie należy (za miesiące kiedy była nieletnia też się nie należy)... hm... chociaż osobiście to mi się nie podoba w tych przepisach. Co do nauki, to istotna jest od października (kiedy dziecko już cały miesiąc było pełnoletnie)
Co do uprawomocnienia, to przyznam roztrząsałam tylko sprawy rozwodu w przypadku małżonków i wspólnego PIT... bo jeśli wyrok zapada z końcem roku, a uprawomocnienie jest w roku następnym, to małżonkowie nie tracą prawa do wspólnego PIT, bo cały rok było małżeństwo (koniec jest z uprawomocnieniem się wyroku, czyli decydująca jest data uprawomocnienia się wyroku)
2011-01-06 18:57:09 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jednak strzeliłam gafę... do września się należy, ale co do miesięcy pełnoletniości dochód jest z całego roku, a nie z 3 miesięcy kiedy dziecko było pełnoletnie... sorki, ale mam ostatnio obniżenie nastroju, bo mnie załatwili na cacy, chyba, żeby mnie już dobić :-)
2010-04-26 13:57:58 83.11.56.* | pavec
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [4]
Moja córka (19 lat ) ucząca się uzyskała dochód z akcji w wysokości 5820 zł - czy w takiej sytuacji tracę możliwość odliczenia ulgi na dziecko?
2010-11-03 11:24:50 83.22.2.* | ja1987
Witam!
Chciałem zapytać czy moim rodzicom przysługuje częściowy zwrot podatku jeśli ukończyłem w czerwcu studia, w lipcu podjąłem pracę na zlecenie ( mój dochód za cały rok nie przekroczy 3091 zł ) a w listopadzie osiągnąłem dochód kapitałowy na giełdzie?
Dziękuję za odpowiedź
2010-11-03 11:47:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, częściowy tj. proporcjonalny do liczby miesięcy pobierania nauki, czyli 6/12 x 1102,04 zł, ale pod warunkiem, że dochody ze zlecenia Wraz z kapitałowymi będą niższe niż 3089 zł ( nie 3091). Kryterium dochodowe niestety nie jest proporcjonalne- dotyczy całego roku podatkowego.
2010-11-03 20:58:57 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
No i ja osobiście jestem zła, ze kryterium dochodowe jest całoroczne.... bo np jak dziecko w październiku skończy 18 lat, to dlaczego kryterium dochodowe ma być brane pod uwagę z całego roku, jeśli dziecko do października było nieletnie?... tutaj ustawa jest niedoprecyzowana :-)
-1 spadek
2010-04-26 17:00:02 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli 5.820 jest dochodem, to niestety tak, bo możliwość odliczenia jest do max dochodu dziecka do 3.089 zł (a do tego dochodu wchodzą dochody do wykazania w PIT-38) :)
2010-03-28 21:48:32 julia1985
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Witam. Moja córka ma 22 lata i otrzymuje rentę socjalną. W 2007 roku zawarła związek małżeński, ale nadal była zameldowana u nas i zameldowany był też u nas jej mąż. W maju 2009 roku otrzymała rozwód,a jej były mąż nie jest już u nas zameldowany. Czy wraz z moim mężem możemy skorzystać z ulgi na dziecko (rozliczamy się wspólnie) od miesiąca w którym nasza córka dostała rozwód i powróciła do swojego nazwiska? Czy może możemy odliczyć ulgę za cały 2009 rok?
2010-03-29 16:52:46 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli dziecko ma rentę socjalną, to bez względu na wiek, ale nie od miesiąca kiedy wstąpiło w związek. Czyli na pewno nie za okres kiedy była mężatką... Co do rozwodu, to istotny miesiąc uprawomocnienia się wyroku... a potem ewentualnie można dyskutować, czy za jakieś miesiące 2009 ulga się należy (bo co do miesięcy kiedy była mężatką jestem pewna, że nie) :-)
2010-03-29 19:41:40 julia1985
Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
2010-03-24 23:45:57 1_1
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Proszę o pomoc.
Czy mojej mamie przysługuje ulga na dziecko(mnie) jeśl w marcu 2009 roku skończyłam 25 lat , ale studiowałam dziennie ?Jeśli tak to ile?Czy moja mam może skorzystć z ulgi jeśli ja (jej córka ) wychowuję własne dziecko?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2010-03-25 11:50:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z tym, że Pani jest już rodzicem to zagwozdka- przepisy o uldze prorodzinnej nie wypowiadają się w tej kwestii, więc przy założeniu, że nie ma to wpływu to:
- przysługuje odliczenie za 3 miesiąc ( 3x92,67zł),
2010-03-18 23:39:49 85.89.184.* | mama B
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [3]
Witam!
Proszę o pomoc! Mój syn w IV' 09 skończył 18 lat. Cały czas się uczy, a jednocześnie gra w klubie sportowym i w 2009r otrzymał "wynagrodzenie". Dostał PIT -11, w którym wykazano1526 zł przychodu (1416 zł dochodu).
Czy musi złożyć do US PIT -37? Nie ma NIP. Czy składając zeznanie musi mieć nadany NIP? Gdzie ma składać wniosek o nadanie numeru NIP i jak długo trzeba czekać na nadanie NIP?
Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci przy rozliczaniu swojego PIT 37 i czy muszę w swoim PIT zaznaczyć syna dochody?
Proszę o informacje.
2010-03-19 17:24:55 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Syn rozlicza się sam w PIT-37 na podstawie PIT-11. Płatnik zawalił, ze nie wystąpił o NIP, no ale.... w takiej sytuacji syn wraz z PIT-37 składa NIP-3 jako zgłoszenie identyfikacyjne (w PIT nie będzie NIP, no ale będzie PESEL, imię, nazwisko i adres - i syn sam podpisuje PIT, bo jest już pełnoletni). W NIP-3 musi koniecznie podać datę od kiedy mieszka pod danym adresem i go podpisać (o tym się zapomina często).
Ty odliczasz w swoim PIT ulgę na niego (jego dochód brutto nie przekroczył magicznej granicy 3.089 zł), oczywiście o ile syn się uczył cały rok 2009 (a chyba tak było z tego co piszesz) :-)
2010-03-19 18:25:44 85.89.184.* | mama B
Bardzo dziękuję za odpowiedź :)))
Biorę się za wypełnianie PITów
2010-03-19 12:48:02 217.113.228.* | mama B
cd. Czy ulgę za syna mogę rozliczyc za cały rok 2009 czy tylko do ukonczenia przez niego 18 lat?
2010-03-15 00:00:55 motherwar
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam! Proszę o pomoc - wypełniam zeznanie rodziców - pit 37, rozliczają się razem:
pole 109 = 4073,40; pole 110 = 2085,12; pole 111 = 203,26. Posiadają oni 3 dzieci, z których każde spełnia warunki do ulgi rodzinnej. Problem mój pojawia się w momencie wypełniania pól 114 i 115 - nie wiem co powinnam wpisać, żeby nie wyszedł z tego żaden błąd, ponieważ wg pitu 0 suma ulgi na 3 dzieci przekracza podatek. Nie mogę sobie z tym poradzić pomimo, że pomagam sobie kreatorem. Przeczytałam tutaj wszystkie komentarze i trochę się pogubiłam, bo nie wiem juz ile dzieci wpisac w picie 0 i jak wpisac sumę, aby obyło się bez korekt. Pomocy!
2010-03-15 17:09:11 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ulgi podatkowe oblicza się do pokrycia w podatku. Jeśli w poz. 114 lub 115 nie można wpisać całej ulgi z PIT/O (za mały podatek), to wpisuje się kwotę do pokrycia w podatku w zeznaniu i PIT/O. No a jeśli pokrycie jest na 1 dziecko, to dane jednego dziecka, jeśli pokrycie jest na więcej niż 1 dziecko (niecałe dwoje), to dane 2 dzieci itd :-)
2010-03-11 10:06:06 194.181.134.* | w901
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Belladonna
osoba miała przychód 17261,14 zł, KUP 139,06 zł dochód 17122,08zł a zaliczka 2393 zł, skąd tak duża pobrana zaliczka na podatek?
(osoba ta była na zwolnieniu lekarskim od lutego, w maju urodziła dziecko, i poszła na macierzyński, a pózniej była na zwolnieniu lekarskim, zatrudniona była do 30 listopada).
dzięki z góry
-1 spadek
2010-03-11 17:52:29 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Nie wiem jakie płatnik zapłacił ubezpieczenia i jaka była kwota zmniejszająca podatek.... jedynie KUP wskazują na 1 miesiąc. Ale to nie jest problem, bo osoba ewentualną nadpłatę odzyska w swoim PIT :-)
2010-03-08 10:31:48 194.181.134.* | paolka
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [3]
POMÓŻCIE
1. Jeśli osoba lat 19 miała przychód 1961,51 zł, minus KUP dochód wyszedł 626,51 zł, a zaliczka pobrana 0 zł, to czy musi składać PIT-37?
2. Brat miał w kwietniu zwrot podatku (2800 zł) z Holandii gdzie pracował na początku 2008 r. poza tym nie miał żadnych innych dochodów , czy musi składać PIT? żadnej informacji o dochodach za 2009 nie otrzymał.
2010-03-08 16:53:08 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
ad. 1 oczywiście składa PIT, bo ma dochody podlegające opodatkowaniu
ad. 2 Jak za 2008 składał PIT i odliczał ten podatek, to teraz musi go doliczyć (co jest trochę bez sensu przy obecnej uldze abolicyjnej... no ale)
2010-03-09 08:35:49 194.181.134.* | paolka
AD.1 A co z kwotą wolną od podatku 3089 zł? Czy oznacza to że jeśli ktoś miał dochód w roku do tej kwoty to nie musi się rozliczać ???
2010-03-09 17:25:10 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Osoba nie musi się rozliczać mając dochody zwolnione z podatku.... jeśli chodzi o kwotę do 3.089 zł, to są to jak najbardziej dochody podlegające opodatkowaniu, a jedynie mając w roku do tej kwoty nie powstaną obowiązki podatkowe.... czyli z dochodów podlegających opodatkowaniu rozliczamy się zawsze, bez względu na to w jakiej one są kwocie :)
2010-03-08 10:24:33 194.181.134.* | w901
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Belladonna pomóż,
Zrobiłam rozliczenie siostrze miała wynagrodzenie za grudzień 2009 oraz środki wypłacone z UP za odbyty staż , dostała już zwrot podatku z US.
1.03 dostała jeszcze Ze Starostwa Powiatowego PIT-8S oraz PIT-11za wypłacane stypendium, o którym zapomniała i co teraz mam zrobić.
w PIT-8S w maju kwota wypłacona 700 zł, kwota wolna 380 zł, kwota po odliczeniu kw. wolnej od podatku wynosi 0 zł, zaliczka 0 zł.
W PIT-11 ma przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 2100 zł
Czy te dochody nie są opadatkowane?
Czy ma teraz złożyć korektę deklaracji, czy nie trzeba ?
dzięki z góry
2010-03-09 17:30:23 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli w Informacji PIT-8S w kolumnie "d" kwot nie ma, to oznacza, ze kwota wypłaconego stypendium mieści się w kwocie wolnej od podatku, czyli tego się w zeznaniu nie wykazuje.
Co do PIT-11 kwoty w poz. 80 i 81 też są zwolnienia przedmiotowe, których się w zeznaniu nie wykazuje.... czyli jeśli jest jak napisałam, to żadnych korekt nie robisz :-)
2010-03-10 07:17:54 194.181.134.* | w901
Serdecznie dziękuję:)) Twoja pomoc jest nieoceniona!
2010-03-03 20:28:17 81.190.121.* | kaya
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [6]
Mam pytanie odnośnie odliczeń na dziecko; mam drugiego męża ,który nie jest ojcem mojego dziecka, rozliczamy się razem. Dziecko jest cały rok u mnie, bo jego ojciec mieszka na stałe za granicą. Czy rozliczając się razem z drugim mężem możemy skorzystać z ulgi na dziecko? dziecko uczy się i w trakcie 2009 r. ukończyło 18 lat.
-1 spadek
2010-03-04 21:45:34 81.190.121.* | kaya
czy mogę to zrobić jeśli mój podatek wynosi tylko 500 zł,a mojego męża 4000
zł,czyli większa część odliczenia na moje dziecko poszłaby z podatku męża,gdybyśmy
składali wspólne zeznanie, dziękuję za odpowiedź
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-03-04 21:49:37 81.190.121.* | kasia1111
nie wiem jak rozliczyć rentę dziecka,czy mam ją doliczyć do swoich dochodów, czy nic nie robię,bo tę rentę za mnie rozliczył już ZUS? pozdrawiam
2010-03-05 17:30:44 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Rozliczył za Ciebie? czyli rozumiem, ze dziecko małoletnie, a infor na Ciebie.... czyli pewnie rozliczenie na PIT-36 plus PIT/M :)
2010-03-04 00:56:45 93.181.190.* | berti.t
http://en.20dollars2surf.com/?ref=58307

bez podatków, legalnie zarabiasz na kieszonkowe z czasem i na wypłate jest to super stronka polecam
2010-03-03 20:33:06 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeszcze ważny dochód dziecka skoro w roku 2009 skończyło 18 lat. Jeśli wymóg dochodowy jest spełniony odliczasz ulgę... w PIT wspólnym podatek jest wspólny, dlatego żona ze swoich praw nabytych do ulgi może w sumie mieć zwrot z zaliczek na podatek męża. Ponieważ masz dziecko z 1 małżeństwa i pewnie drugi mąż nie jest opiekunem prawnym tego dziecka, to kwotę odliczenia tej ulgi wykazujesz po swojej stronie w PIT (nie wiem czy będziesz podatnikiem, czy małżonkiem, ale jak będziesz podatnikiem we wspólnym PIT to ulgę wykazujesz podatnikowi w PIT/O i w zeznaniu) :)
2010-03-04 21:44:38 81.190.121.* | kaya
czy mogę to zrobić jeśli mój podatek wynosi tylko 500 zł,a mojego męża 4000 zł,czyli większa część odliczenia na moje dziecko poszłaby z podatku męża,gdybyśmy składali wspólne zeznanie, dziękuję za odpowiedź
2010-03-03 15:03:33 194.181.134.* | w901
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
BELLADONNA POMÓŻ!
A jeśli podatku mamy 4200 zł (rozliczanie małzonków razem, żona 1700zł , ja 2500
zł) i 3 dzieci, to czy ma jakieś znaczenie czy zaznaczę w części E Pit/O cały rok
za każde dziecko przy podatniku lub małżonku? czy muszę dwoje dzieci na siebie a
jedno na żonę?
a jeśli miałabym przy tym pobranym podatku 5 dzieci i wpisałabym w części E PIT/O
wszystkie dzieci ( z zaznaczeniem całej 5 cały rok podatnik)a w PIt-37
przeniosłabym kwotę jaką mogę odliczyć to czy to byłoby źle??
Czy trzeba składać z PIT-37 akty urodzenia dzieci?? (jeśli korzystamy z ulgi na dzieci) ponieważ takie głosy dziś słyszałam.
dziękuję z góry
2010-03-03 17:42:40 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jak dzieci wspólne i wspólny PIT to wystarczy wpisać ulgę po stronie podatnika... dane wszystkich dzieci (przy pokryciu ulgi w podatku na 3 dzieci)... cały rok przy każdym (strona podatnika ciągle).... w PIT tylko odliczasz ulgę i nic nie dołączasz....jeśli będą weryfikować Twój PIT to poproszą o dokumenty uzasadniające prawa do ulgi :)
2010-03-03 10:48:39 gonia24
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam! Rozliczam mojego tetę i nie wiem jak wypełnić pit o, ponieważ nie wystarczy mu podatku na odliczenie całej ulgi na siostre (16lat). Czy w pit o moge zaznaczyć okienko "cały rok", czy muszę zaznaczyć tyle miesięce na ile wystarczy podatku?
2010-03-03 17:43:48 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
cały rok ... miesiące istotne, jak nie za wszystkie ktoś ma prawo do ulgi :)
2010-03-01 20:43:42 81.190.172.* | Agata Sakowska
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Droga Belladonna bardzo dziękuje za wyczerpujacą odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie.
Moja mama w zeszłym roku przeszła na emeryturę i ma jeden pit 11 z pracy a drugi pit 40A. Czy mam te pity połączyć i przenieśc na pit 37? Czy możemy odliczyć remont dachu. Jest na 22%
2010-03-01 21:36:14 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Rozliczasz mamę ze wszystkiego w PIT-37 (pewnie wyjdzie do zapłaty, bo ZUS w PIT-40A odliczyła całą kwotę zmniejszającą podatek). Zaliczka na podatek przy informacji z ZUS, to poz. 42 (podatek należny).... a nie kwota z 1 strony.
Nie ma ulg remontowych w PIT.... jest VZM.... ale co do tego poczytasz w watkach VAT (dokładnie "Jak odzyskać VAT za materiały budowlane")
2010-02-28 12:55:20 duladr
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Witam.
Małżeństwo ma 19-letniego syna. Rodzice oboje pracują, syn uczy się. Syn w czasie szkoły miał praktyki, za które otrzymał wynagrodzenie. Dodatkowo otrzymał tez wynagrodzenie z umowy zlecenia. Rozliczając się indywidualnie, przysługuje mu zwrot całości podatku pobranego przez pracodawców.
Czy w takim wypadku rodzice mogą odliczyć ulgę prorodzinną?
i jeszcze jedno pytanie.
Czy jeśli wysokość ulgi prorodzinnej przekracza wysokość podatku jednego z rodziców, to czy można pozostałą część tej ulgi odliczyć u drugiego rodzica?
Chodzi mi o podział na miesiące, jeśli np: ulga za 4 miesiące wystarczy, żeby matka nie zapłacila podatku, to pozostałe 6 miesięcy może odliczyć ojciec?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
2010-02-28 14:37:02 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Dochód brutto pełnoletniego dziecka nie może przekroczyć kwoty 3.089 zł (a dochód brutto to przychód minus KUP i nic więcej się nie odejmuje).
W ustawie mowa o odliczaniu od podatku jednego rodzica lub podatku obojga.... a podatek obojga to nie jest jedynie wspólny podatek, we wspólnym PIT.... czyli rodzice w oddzielnych PIT dzielą sobie ulgę, tylko istotne aby nie przekroczyć kwoty (na 1 dziecko 1.112,04 zł) :)
2010-03-01 12:24:35 194.181.134.* | w901
A jeśli podatku mamy 4200 zł (rozliczanie małzonków razem, żona 1700zł , ja 2500 zł) i 3 dzieci, to czy ma jakieś znaczenie czy zaznaczę w części E Pit/O cały rok za każde dziecko przy podatniku lub małżonku? czy muszę dwoje dzieci na siebie a jedno na żonę?
a jeśli miałabym przy tym pobranym podatku 5 dzieci i wpisałabym w części E PIT/O wszystkie dzieci ( z zaznaczeniem całej 5 cały rok podatnik)a w PIt-37 przeniosłabym kwotę jaką mogę odliczyć to czy to byłoby źle??
dziękuję z góry
2010-02-27 20:28:06 agata31
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Belladonna proszę pomoż!!!!
Jak mam to zrobić. Moja koleżanka ma troje dzieci i chciałabym oliczyc dzieci. Tylo nie wiem jak mam to zrobić. Zaliczki pobranej jest nie wystarczająca na troje dzieci. Nie wiem jaka sumę mam wpisać w picie 0 przy liczbie dzieci. i nie wiem jaką kwotę mam wpisać w picie 37 w pozycji gdzie wykazuje sie odliczenia z pitu zero. prosze o pomoc
Belladonna proszę pomoż!!!!
2010-02-27 20:58:20 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
W PIT-37 suma kwot z poz. 110,111,114,115 nie może przekroczyć kwoty z poz. 109. Czyli jak np w poz. 109 jest kwota 3.000 zł, w poz. 110 zdrowotne kwota 700 zł, to w poz. 114 wpisujesz 2.300 zł.
Co do dzieci wpisujemy ich tyle, na ile jest pokrycie w podatku.... czyli jak pokrycie jest na jedno, to dane jednego dziecka, jak pokrycie jest na "ponad jedno dziecko" to dane 2 dzieci, jak pokrycie jest na "ponad dwoje dzieci" to dane 3 dzieci itd... na prawdę fiskusa nie interesuje ile kto ma dzieci, a dane dzieci, na które się odlicza ulgę :)
2010-02-27 21:00:02 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Aha.... w PIT/O powinna być prawidłowo kwota z poz. 114 PIT-a (bądź 115 odnośnie małżonka) :)
2010-02-26 21:16:31 93.175.67.* | kasia321
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [1]
Witam, mam pytanie: jezeli w roku 2009 pracowalam jako osoba nieletnia i teraz zamierzam sie rozliczyc sama, to czy rodzice w swoim rozliczeniu musza wpisac moj dochod w rubryce dochody nieletnich dzieci? Przekroczyliby wtedy kwote na ulge dla dzieci.
2010-02-27 07:18:57 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Jeśli pracowałaś to płatnik wystawił informację PIT-11 na Ciebie... dlatego Ty się z tych dochodów rozliczasz, jedynie Twój PIT podpisuje rodzic, bo Ty jesteś nieletnia (o ile nadal jesteś, bo jak obecnie masz już 18 lat, to podpiszesz sama PIT).
Rodzice Twoich dochodów nigdzie nie wykazują w PIT, ale odliczają ulgę prorodzinną na Ciebie (czy w pełnej wysokości, to nie wiem, bo podstawowa sprawa, czy w całym roku 2009 byłaś nieletnia).... przy dzieciach małoletnich ich dochody i nauka znaczenia nie mają :)
2010-02-10 14:31:22 89.76.237.* | Awa1234
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [6]
Witam. Mam pytanie:
Urodziłam dziecko w styczniu, do czerwca byłam na urlopie macierzyńskim, a potem wychowawczym. Pobieram zasiłek rodzinny. Czy należy mi się ulga na dziecko? Jeśli tak, to czy muszę rozliczać się wspólnie z mężem, czy mogę sama odliczyć całą kwotę?
2010-02-10 17:25:15 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ulgi dochodowe odlicza się od dochodu (podlegającego opodatkowaniu), a ulgi podatkowe odlicza się od podatku. Czyli aby korzystać z ulg należy mieć dochody podlegające opodatkowaniu i podatki :) Z pustego to i Salomon nie naleje ;)
2010-02-10 22:45:45 89.76.237.* | awa1234
tak, ale przebywając na urlopie macierzyńskim dostawałam normalne wynagrodzenie które wyplacał mi zus, ok 1500 na ręke, reszta zapewne na podatek. Do tego jeszcze miesiąc urlopu wypoczynkowego..no í cały czas jestem zatrudniona, tylko przebywam na urlopie wychowawczym. Czy mimo to ulga mi nieprzysługuje?
2010-02-11 17:18:36 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Masz prawo do ulgi za 12 miesięcy. Rozliczasz się z dochodów w PIT.... jeśli wyliczony podatek pomniejszony o zdrowotne będzie na plus, to odliczasz ulgi podatkowe. Ulgę na dziecko można dzielić w osobnych PIT.... wspólny PIT to wybór podatnika (przy spełnieniu wymogów), a nie konieczność. Ulgę możemy odliczyć od podatku obojga, co nie oznacza wspólnego PIT-a, a to, że rodzice mają podatki (obydwoje mają dochody).
Np ulga wynosi 1.112,04, mąż ma pokrycie na kwotę 500 zł, to odlicza, a zona w oddzielnym PIT resztę (skoro żadne z nich nie ma na tyle podatku aby odliczyć całość, a rozliczają się osobno) :)
2010-02-11 19:14:33 89.76.237.* | Awa1234
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam :)
2010-02-11 19:38:30 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ale w tym roku wprowadzili miesiące, czyli najlepiej podzielić na miesiące w oddzielnych PIT. Np zona znajdzie pokrycie na niecałe 5, a mąż na np całe 9, to , zona niech odliczy 4, a mąż 8.... bo w PIT/O oprócz danych dziecka zaznaczamy te nieszczęsne miesiące lub całość :)
2010-02-22 10:30:32 89.76.237.* | Awa1234
Właśnie wypełniłam PIT i starczyło mi na odliczenie całości, więc nie musiałam bawić się w te miesiące :) Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi :)
2010-02-04 21:43:08 83.6.63.* | martaswo
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [2]
Mam pytanie ja urodziłm córke 19 czerwca 2009 roku jak mam odliczyć tą ulgę bo już sie pogubiłam!!!Oczywiście wychowuje ja samotnie.
2010-02-10 11:58:02 80.48.185.* | kaRO12
mój 20-letni syn skończył liceum w 2009r. nie podjął dalej nauki ani nie pracował. do końca 2009r. był na utrzymaniu moim i męża. czy ulga przysługuje za cały rok czy za m-ce nauki?
2010-02-05 11:03:30 ZulkaM  [ Bywalec forum ]
Odliczasz ulgę za 7 miesięcy, jeśli tylko wystarczy Ci podatku.
2009-10-22 15:16:12 83.241.243.* | quasitom
Re: Ulga na dzieci - co się zmieniło? [5]
Witam!

Za jaki okres będę mógł rozliczyć ulgę, gdy dziecko urodziło się 30-01-2009? za 12 czy 11 m-cy??
2010-02-05 17:18:28 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Za 12, czyli całą... urodzone w lutym to 11 miesięcy itd :)
2009-10-22 17:12:11 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Za dwanaście skoro urodziło się w styczniu. Na dni już nie dzielimy ulgi, jedynie na miesiące :-))
2010-02-24 16:36:54 89.73.224.* | Fiołek1
Witam
Przepraszam, ale czytając wypowiedzi ekspertów...... dosłownie mam mętlik w głowie;
więc też poproszę o udzielenie fachowej rady, by nie popełnić błędu w odliczeniu od podatku ulgi prorodzinnej.
Otóż mam dwie małoletnie córki w gimnazjum, jedna jest z grudnia druga z sierpnia,
a potrącona zaliczka na poczet podatku z zupełnością wystarczy na potrącenie całości w.w ulgi tj. 2 razy po 1.112,04zł, czyli nie muszę rozbijać na miesiące - przynajmniej tak zinterpretowałam przepisy US.

Drugie pytanie dotyczy studentki studiów zaocznych - podyplomowych, która w ubiegłym roku pod koniec marca ukończyła 25 a w czerwcu br. 2010 będzie się broniła,
nie uzyskała także żadnych dochodów będąc na utrzymaniu rodziców.
Czy należy dokonać odliczenia tylko za trzy miesiące do momentu ukończenia wyznaczonego wieku.

Miłego dnia życzę i oczekuję wyczerpującej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunki
Teresa W.
2010-02-24 16:43:28 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
ad. 1 zaznaczasz cały rok
ad. 2 Za 3 miesiące (do ukończenia 25 roku życia)
Myślę, że jest wyczerpująca ;)
2010-02-24 16:54:46 89.73.224.* | Fiołek1
Jest Pani jak błyskawica.......... kaganek oświaty!
Bardzo dziękuję - jest wdzięczna.

ps, ech, gdyby tak nasze urzędy administracji państwowej tak kompetentnie i sprawnie działały.