Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Fot. PAP/Adam Hawałej

Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
zan88
83.6.206.* 2016-09-20 23:30
Witam,
jestem współwłaścicielem gospodarstwa o powierzchni 3ha, jeszcze miesiąc temu byłem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny teraz już nie jestem (zostałem wyrejestrowany) i nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Współwłaścicielem gospodarstwa jest mój Tata, który pobiera aktualnie rentę z ZUS-u. Moje pytanie jest następujące: czy w tej sytuacji mogę ubezpieczyć się w KRUS??
JanekKu
188.146.42.* 2016-09-17 15:58
Witam,
Od kilkunastu lat prowadziłem pozarolniczą działalność gospodarczą. W międzyczasie odziedziczyłem w spadku gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha przeliczeniowych na drugim końcu Polski które w całości dzierżawiłem /nadal dzierżawię/ i nie miałem i nic nie mam wspólnego z rolnictwem po za posiadaniem posiadaniem gruntów rolnych. Teraz zlikwidowałem działalność gospodarczą i okazuję się, że nie mogę ubiegać się o status osoby bezrobotnej bo posiadam nieruchomość rolniczą o powierzchni pow. 2 ha! Czy muszę teraz zarejestrować się w KRUS i opłacać obowiązkowe składki ubezpieczenia rolniczego choć nie jestem rolnikiem zgodnie z definicją i nadal nie uprawiam tej ziemi /tylko ją dzierżawię rolnikowi/?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
adell
80.51.58.* 2016-08-28 14:55
Witam
Mam nastepujace pytanie. Mąż posiada działkę o powierzchni 0.998 hektara ( fizyczny) , nie oplaca składek Krus ponieważ pracuje na umowę o prace na czas nieokreślony. Ja do tej pory byłam zarejestrowana w PUP , w piątek się wyrejestrowałam i mam w związku z tym pytanie czy jako jego żona moge sie ubezpieczyć w Krusie? Biorąc ślub w czerwcu 2015 mąż był już włascicielem wyzej wymienionej działki a ja byłam zarejestrana caly czas w Pup , czy w zwiazku z tym mam od daty ślubu naliczane jakieś zaległości? Czy ubezpieczajac sie teraz w KRUSIE ede musiała splacać jakieś zaległości?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Zobacz więcej komentarzy (642)