Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Fot. PAP/Adam Hawałej

Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
Monika1991
83.9.17.* 2016-05-11 08:19
Mąż pracuje i jest ubezpieczony w Zus, ja jestem zarejestrowana w UP jako bezrobotna. Rodzice męża przepisal na męża 4ha ornego i 2 ha łąki w tym 9,20 dierżawy. Czy mąż musi zglisic się do ZUS ze posiada pole. I czy ja musze poinformować UP ze maz ma pole jak to jest. A i wspomnę ze ja złożyłam wniosek o mlodego rolnika na te grunty, choć nie są one na mnie lecz męża?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
emerytka77
46.22.167.* 2016-04-14 10:08
Witam serdecznie

Ja mam inny problem. Moja mama nieopłacała składek na KRUS a dzisiaj niemogę udowodnić 25 lat pracy na polu, żeby miała prawo do emerytury. Ma rentę KRUS, ale kiedy by miała 25 lat pracy na polu to wówczas miała by także prawo do emerytury z ZUS - miałaby dwa świadczenia.

BRAKUJE JEJ 3 MIESIĄCE

Potrzebuję pomocy w zakresie objęcia ubezpieczeniem bez naliczania składek za okresy:
10.1990-11.1990 - nie ma żadnego ubezpieczenia więc niebyłoby problemu
ale to dopiero 2 miesiące
02.2000-02.2001 - była zarejestrowana w PUP
mama była dwa razy zarejestrowana w urzędzie pracy.
Czy jest możliwość, żeby mamę objęto ubezpieczeniem?

Nadmieniam, że moja mama to osoba która całe życie pracowała na polu, jak pracowała zawodowo to pole też uprawiała. Do dnia dzisiejszego uprawia pole chociaż formalnie właścicielm jest brat.

Jeżeli ktoś posiada wiedze na ten temat, albo też szuka lat pracy i coś więcej wie niż ja bardzo proszę o kontakt na emaila którego mam tylko do tej sprawy k_r_u_s@interia.pl

Z góry dzięki
małopolanka
91.233.157.* 2016-04-06 01:07
Dziękuję za informację była bardzo pomocna! Dopytam tylko czy w takim razie muszę wydzierżawić pole, aby ktoś mógł korzystać z plonów. W KRUS usłyszałam ze muszę koniecznie wydzierżawić i zgłosić do gminy a potem do nich. Czy nie wystarczy umowa zawarta między sobą bez zgłoszenia tego w gminie?
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (593)