Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiKiedy nie trzeba płacić KRUS?
2009-02-19 08:35

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?
[fot: PAP/Adam Hawałej ]

Autor: Justyna Jabłońska


Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznychTagi: zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-09-29 10:56:54 217.99.253.* | Bezrobotna136
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Witam, Mąż otrzymał w darowiźnie ziemię(teściowa przeszła na wcześniejszą emeryturę). Oboje z mężem jesteśmy bezrobotni. Czy w związku z tym, że jest właścicielem musimy zarejestrować się w krus i go opłacać?
2015-09-29 13:09:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. No chyba, że przekonacie KRUS, że dz. rolniczej tam zdecydowanie nie prowadzicie.
Mówimy o areale min. 1ha przeliczeniowego.

Zwracam uwagę, że jeśli jest więcej niż 2ha przeliczeniowe- pozbawia to statusu bezrobotnego- należy PUP powiadomić/wyrejestrować się.
2015-09-29 14:02:25 217.99.252.* | Bezrobotna136
Jest więcej niż 1ha przeliczeniowy ale mniej niż 2ha. Czyli będąc na bezrobociu będziemy musieli opłacać ubezpiecznie społeczne w krus?
2015-09-29 20:37:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Domyślnie- tak.

Ustawa o ub. społ. rolników stosuje domniemanie, że posiadacz nieruchomości rolnej dz. rolniczą na niej prowadzi.

Sytuacja wyglądałaby inaczej gdyby było prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub wypłacane stypendium stażowe itp- bo świadczenia te są tytułem do ub. społecznych ZUS, a więc nie podlega się wtedy KRUS.
2015-09-30 11:54:30 217.99.252.* | Bezrobotna136
A czy można być nadal na bezrobociu. Dziś otrzymałam informację że wraz z mężem musimy zarejestrować się i oboje opłacać wszystkie składki. Jeśli jesteśmy oboje bezrobotni, to musimy opłacać wszystkie składki, czy możemy pozostać w bezrobociu i opłacać tylko krus ubezpieczenie społeczne? Nie pobieramy żadnych świadczeń tylko zasiłek staż itp.
2015-09-30 12:26:04 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak napisałem- zasiłek dla bezrobotnych jak i stypendium stażowe dają ub. społeczne ZUS, więc nie podlega się wtedy ub. społecznemu KRUS. Obowiązek ten pojawi się, gdy ustanie zasiłek/stypendium.

Przy tym areale i tak skł. zdrowotna przy opłacaniu KRUS byłaby pokrywana z budżetu państwa.
2015-09-24 12:25:51 81.15.239.* | grzesiek482
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
to świadczenie pobiera na mnie , gdyż jestem osoba niepełnosprawną .Gospodarstwo będzie przepisane na syna . A czy będzie mogła byc ubezpieczona przy meżu gdy on przejdzie wczesniejszą emeryturę.Mama ma lata składkowe wkrus ,mi chodzi oto czy musi przejsc na wczesniejszą razem z ojcem
2015-09-24 18:46:48 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
'Przy mężu' może być ubezpieczona jedynie zdrowotnie. Skoro gospodarstwo zostanie darowane synowi- to o ile matka będzie w tym gospodarstwie pomagać- będzie miała status domownika, a więc będzie podlegać obowiązkowo ub. społecznym rolniczym (KRUS). Na świadczenie KRUS nie musi przechodzić.
2015-10-01 11:10:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
A w ramach dodatku- sprawa przyszła- nowelizacja :

USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wejdzie w życie DZIŚ.

Zmierza do tego, że osoba pobierająca św. pielęgnacyjne lub. specjalny zas. opiekuńczy, a wcześniej ub. w KRSU może być ubezpieczona w KRSU nadal- już na wniosek- zamiast domyślnego ub. ZUS z tyt. www świadczeń.
2015-09-22 11:09:40 83.13.51.* | .,.,
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Mam pytanie dot. konieczności ubezpieczenia w KRUS
tzn moja mama odziedziczyła pa bracie gospodarstwo rolne i ziemię (ok. 10 hektarów), ale nie chce prowadzić gospodarstwa tylko jak najszybciej sprzedać wszystko. Mama nie pracuje, ale jest ubezpieczona u swojego męża w pracy. W KRUS-ie usłyszała że ma koniecznie płacić składki, czy tak rzeczywiście jest??
2015-09-22 11:30:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
"U swojego męża" to jest ubezpieczona tylko w zakresie zdrowotnym (NFZ).

Jako posiadacz gospodarstwa rolnego podlega domyślnie ub. SPOŁECZNEMU rolników, bo ustawa operuje tu domniemaniem, że posiadacz dz. rolniczą prowadzi.
2015-09-23 14:19:40 81.15.239.* | grzesiek482
mam pytanko moja mama pobiera zasiłek pielęgnacyjny
jest żono rolnika .Opłaca krus choć niema na siebie gospodarstwa bo jest jako domownik. w tym roku ojciec przepisuje gospodarstwo i przechodzi na rentę , czy mama będzie musiała przejść razem z nim na rentę bo ma na to okres składkowy . Czy będzie mogła zostać przy pielegnacyjnym bo jest wyższe niż renta
2015-09-23 18:36:56 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Z jakiego powodu pobiera ona to świadczenie i czy na pewno jest to z. pielęgnacyjny ? Na kogo gospodarstwo zostanie przepisane ? Jeśli matka przy tej okazji straci status domownika to oczywiście nie będzie podlegać ub. społecznemu rolników.
2015-09-20 10:15:17 mariabryk1980
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Witam prosze o pomoc w takiej sprawie
Kupuję ziemię powyzej jednego hektara przeliczeniowego i będę ubezpieczać się w KRUS.
Podejrzewam że sprzedający nie był zgloszony do ubezpieczenia.
Czy KRUS może zażądać od kupującego spłaty zaległych składek poprzedniego wlaściciela
2015-09-21 15:31:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Ub. społeczne rolnika są 'przywiązane' do rolnika a nie do gospodarstwa. I nie ma takiej regulacji w ustawie o ub. społecznym rolników.
Inaczej byłoby, gdyby nabycie gospodarstwa nastąpiło na zasadzie dziedziczenia.
2015-09-21 16:11:22 mariabryk1980
Dziekuję pozdrawiam.
2015-09-14 09:13:05 176.101.138.* | czyszczoń
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Bardzo proszę o udzielenie informacji dotyczącej opłaty składki KRUS.
Córka prowadzi gospodarstwo,natomiast zięć do tej pory pracował w zakładzie produkcyjnym i był ubezpieczony w ZUS .Dostał wypowiedzenie z dniem 31 sierpnia i od 15 września będzie pracował w Holandii.W związku z tym mam pytanie - czy zaświadczenie pracodawcy holenderskiego jest honorowane i zwalnia z opłaty KRUS ?
2015-09-14 13:41:55 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, jeśli jest to pracodawca/praca podlegająca holenderskim ub. społecznym. Jeśli to odpowiednik naszego etatu- to tak.

Jeśli 31 sierpnia to ostatni dzień stosunku pracy- to formalnie do dziś najpóźniej powinien zgłosić to w KRUS i za 14 dni sierpnia podlegać ub. rolniczym- czyli składki KRUS obliczone proporcjonalnie za część miesiąca i opłacone w terminie.
2015-09-08 11:03:42 78.131.147.* | Mirek256
Witam mam pytanie jestem rolnikiem ,prowadze dzialalnosc gospodarcza,oplacam podwojny KRUS rok temu wrzesien 2014 ubiegalem sie o wczesniejsza emeryture z KRUS sprawa trafila do Sadu Pracy ktory wydal wyrok w sierpniu 2015 r przyznajac mi emeryture od wrzesnia 2014 r
KRUS wydal decyzje we wrzesniu 2015 r przyznajaca emeryture od wrzesnia 2014 r
Bedac emerytem prowadzacym dzialalnosc gospodarcza podlegam ZUS
Czy otrzymam zwrot skladek oplacanych w KRUSIE od wrzesnia 2914 do wrz 2015 r
Czy bede musial oplacac skladki zdrowotne w ZUS od chwili przyznania emerytury t.j wrz 2014 r czy od daty wydania decyzji t,j,wrz 2015
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-09-08 11:26:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak jest konsekwencja wyroku- wstecznie ( do września 2014 ) powstał tytuł do ub. zdrowotnego z powodu prowadzenia DG ( w ZUS ) a opłacone składki społeczne ub. rolniczego jako nienależne są do zwrotu przez Kasę. Moim zdaniem w tej sytuacji (brak winy ubezpieczonego) składka zdrowotna do opłacenia bez odsetek.

Po uprawomocnieniu się wyroku Kasa powinna przysłać zawiadomienie o łącznej kwocie nadpłaty- a Pan następnie złożyć wniosek o zwrot.
2015-08-26 13:57:18 megi 23
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Dzień dobry,
Bardzo proszę o pomoc w następującym pytaniu. Mąż prowadzi działalność gospodarczą i jestem ubezpieczona u męża. Nie pracuję. Mąż nie jest rolnikiem, a ja posiadam gospodarstwo 11 hektarów (2 h 30 km od mojego miejsca zamieszkania, 9 h 120 km od miejsca zamieszkania - darowizna, dwa różne województwa). Ziemia jest dzierżawiona i wiem, że dzierżawca pobiera dotacje unijne. Czy ja ma obowiązek zapisania się do KRUS ?
Dziękuję za odpowiedź.
2015-08-26 20:35:37 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
'U męża' oznacza jedynie ub. zdrowotne jako członka rodziny. No chyba, że w jego działalności czynnie Pani uczestniczy i jest ubezpieczona ze statusem osoby współpracującej w pełnym zakresie- tj. zdrowotnym + społecznym (emerytalnym, rentowym, wypadkowym itd.). Jedynie z chorobowym jako dobrowolnym.

Do rzeczy- skoro dzierżawca uzyskuje dopłaty to umowa dzierżawy jest oficjalna- tj. pisemna i zgłoszona w starostwie. Jak rozumiem dzierżawione są obie części gospodarstwa. W tej sytuacji nie podlega Pani ub. rolniczemu- o ile ów fakt dzierżawy- a więc nieprowadzenia przez siebie działalności rolniczej Pani zgłosiła do KASY.
2015-08-27 15:35:14 megi 23
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
2015-08-21 09:15:20 Kadamek
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam,
wspólnie z żoną mamy 3ha. gospodarstwo, ale od 15 lat nie płacimy KRUSU bo pracujemy na umowę.
Ziemię od 15 lat dzierżawię sąsiadowi bez umowy.
Żona ma umowę o pracę do 31- 12- 2015 w listopadzie będzie miała operację i umowy raczej firma nie przedłuży.
Teraz mam pytanie czy jeżeli wydzierżawię te grunty na umowę, to żona będzie mogła od 1-1-2016 pobierać zasiłek z ZUS ?
2015-08-21 10:20:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli jej zasiłek chorobowy rozpocznie się jeszcze w czasie ubezpieczenia ZUS- czyli do 31.12. włącznie- prawo do niego zachowa i po ustaniu zatrudnienia i ub. chorobowego w ZUS niezależnie od kwestii rolnych/KRUS.
Ale nawet jednodniowa przerwa w niezdolności do pracy (zwolnieniu lekarskim) po ustaniu ub. ZUS będzie miała już duże znaczenie, bo:
- jeśli w tym czasie Wasze gospodarstwo nie będzie oficjalnie (ze zgłoszeniem) wydzierżawione- żona domyślnie będzie podlegać ub. rolniczemu- a więc utraci prawo do kontynuacji zasiłku z ZUS.
- jeśli będzie wydzierżawione- a więc nie będzie ustawowego podlegania żony ub. rolniczemu- będzie mogła kontynuować zasiłek ZUS aż do wyczerpania okr. zasiłkowego.

Powyższe m.in. z art. 13, ust. 1 ustawy tzw. zasiłkowej.
2015-08-21 20:56:48 Kadamek
Witam, bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedz .
POZDRAWIAM
2015-08-17 13:48:15 83.24.242.* | evelcia21
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam mam pytanie.
Mąż ma na siebie pole o pow 95 arów(ta działka o pow 95 arów jest zapisana tylko na męża) a teraz zamierzamy kupić działkę o pow 72 ary i ta działka będzie zapisana na nas oboje.czy będę musiała płacić krus? mąż pracuje więc pewnie nie będzie musiał a ja(ja nie pracuje)?
2015-08-17 18:43:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli łącznie będzie to min 1ha przeliczeniowy- to domyślnie z ustawy- tak.
2015-07-15 15:35:17 77.245.245.* | firuze
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam.
Wraz z dwójką rodzeństwa i ojcem-alkoholikiem odziedziczylismy ponad 10ha gospodarstwo i duzy dom-wszyscy zostalismy obarczeni Krusem-natomiast nie uprawiamy ziemi i nie mamy z niejżadnych dochodów-musimy płacic podatki-ojciec daje w nierejestrowana dzierżawę ziemię-pieniadze systematycznie przepija wraz z dopłatami-a my płacimy podatki.Czy jest jakies rozwiązanie tej sytuacji. Ojciec na sprzedaz się nie zgadza.Mamy wszyscy po 1/4 udziału w spadku.Każde z mojego rodzeństaw łacznie ze mną zyjemy z rodzinami z jednej pensji-dodatkowy KRUS jest dla nas sporym obciązeniem.
2015-07-15 20:59:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak na gorąco przychodzi mi do głowy kwestia kodeksowo-cywilna, a nie ubezpieczeniowa.

W takiej sytuacji można doprowadzić do sądowego zniesienia współwłasności BEZ zgody ojca- jeśli wniosek złożą współwłaściciele mający łącznie min. 50% udziałów- czyli dwoje rodzeństwa wystarczy.

To z art. 210 i dalszych KC.

więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/sposoby;zniesienia;wspolwlasnosci;nieruchomosci,254,0,734206.html
2015-07-08 21:51:23 46.205.30.* | EWE1608
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Dostaliśmy z bratem od rodziców gospodarstwo o powierzchni 4,05h w tym jest 2,74h przeliczeniowego. Mój brat zatrudniony jest na umowę o pracę , natomiast ja w tym roku skończyłam urlop wychowawczy i stałam się bezrobotna. Czy w takiej sytuacji mogę przejść na ubezpieczenie mojego męża, który jest zatrudniony na umowę o pracę czy muszę opłacać składki KRUS?
2015-07-09 21:02:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
"na ubezpieczenie mojego męża" dotyczy przecież, jeśli już ub. zdrowotnego, a nie ub. społecznych.

Jako współwłaściciel gospodarstwa rolnego podlega Pani ustawowemu domniemaniu, że dz. rolniczą prowadzi, a więc że podlega w opisanej sytuacji ub. społecznym KRUS. A przy okazji ub. zdrowotnemu tyle, że przy tym areale pokrywanemu przez budżet, nie przez rolnika.
-1 spadek
2015-07-03 23:26:22 91.228.8.* | M....
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam, mój mąż posiada powierzchnię przeliczeniową niewiele powyżej hektara. Mąż pracuje na umowę o prac na czas nieokreślony. Ja aktualnie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy gdzie pobieram zasiłek dla bezrobotnych (po stracie pracy). Mieszkam z mężem w domu, który jest jego własnością (nabycie przez darowiznę). Mieszkamy na piętrze domu, zaś teściowie na parterze. W związku z tym mam pytanie czy mieszkanie wspólnie z teściami, którzy także posiadają powierzchnię przeliczeniową powyżej hektara, a także wcześniej teściowa opłacała krus , obecnie jest na świadczeniu wcześniejszej emerytury. W związku z tym pytanie czy te okoliczności mają wpływ na moje prawo do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ze teściowie to także domownicy , a razem nimi jakby złączyć to w wspólnie posiadamy ponad 2 h przeliczeniowe. Wydaje mi się jednak że takie okoliczności powinny nie być liczone ponieważ jesteśmy odrębnymi rodzinami.
2015-07-06 13:31:00 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Sprostujmy- kwestie areału, posiadani gospodarstwa czy ubezpieczenia KRUS wpływają nie tyle na samo prawo do zasiłku, ale w ogóle na status bezrobotnego.
Z kolei 'w drugą stronę'- owszem zasiłek dla bezrobotnych, jako tytuł. do ub. ZUS zwalnia z ub. KRUS.

Do rzeczy- jak to możliwe, że teściowe posiadają gospodarstwo w sytuacji, gdy teściowa ma wcześniejszą e. rolniczą ???
Świadczenie to wymaga przecież zaprzestania dz. rolniczej- a więc zbycia przez nią i męża gospodarstwa.
-2 spadek
2015-07-01 15:06:27 83.31.53.* | Desperatka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, mój mąż posiada ziemie powyżej 1h przeliczeniowego, jednak pracuje ubezpiecza go ZUS nie KRUS. Nie posiadam ziemi, budynków, wszystko jest na męża. Czy ja jako żona bezrobotna muszę płacić?
2015-07-02 09:32:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
O ile nie ma Pani zasiłku dla bezrobotnych/stypendium stażowego- to tak, na podstawie art. 5 ustawy o ub. rolniczym.

No chyba, że w ogóle nie pomaga Pani w gospodarstwie męża, ani nie prowadzi gospodarstwa domowego wraz z mężem.
2015-06-30 15:19:09 80.244.132.* | Darek 1969
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Jestem funkcjonariuszem MSW w 1998 dostaliśmy z żoną działkę 1,14 ha przeliczeniowego na niej stanął dom jesteśmy współwłaścicielami tej działki po 1/2 żona obecnie nie pracuje czy musi przymusowo płacić KRUS?
2015-06-30 21:46:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli nie była odrolniona to z ustawy wynika domniemanie, że dz. rolnicza est prowadzona, więc żona podlega ub. KRUS w tej sytuacji. Oczywiście jeśli nie ma ona jakiegoś świadczenia z ZUS, zasiłku dla bezrobotnych itp.
2015-06-30 08:46:39 Karol 100
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
Dziękuję za odpowiedź.
1. Czy mogę to teraz zgłosić, że ziemia jest od dawna nieuprawiana? (wyrosły tam duże drzewa-prawie las)
2. Czy Krus w razie kontroli może mnie ukarać grzywną?
3. Czy bedą tylko cofnięte składki do 5 lat i zostanie mi wypłacona kwota, którą przez pięć lat płaciłem?
2015-06-29 13:55:39 Karol 100
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
1.Poniżej 2 ha przeliczeniowych, a powyżej 1 ha przeliczeniowego.
2.Współwłasność ( z osobą obcą) w udziale po 1/2, ale każdy jest właścicielem całości, a nie wiem co to dokładnie znaczy bezudziałowa?
3. Od kilkunastu lat, tj od poczatku nie prowadziliśmy na niej żadnej działalności.
2015-06-29 21:48:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro poniżej 2 ha przeliczeniowych to nawet bez szukania orzecznictwa dotyczącego współwłasności i idącym za nią tym , ile 'przypada' na współwłaściciela- nie stoi to na przeszkodzie by uzyskać status bezrobotnego. Bez względu, czy w czasie rejestracji w PUP ubezpieczeniu rolniczemu się podlega, czy nie.

Wracając do ubezpieczenia rolniczego,
1. status bezrobotnego nie będzie z niego zwalniał, zwalnia zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe- bo są one tytułami do ub. ZUS
2. brak dz. rolniczej należało zgłosić już w czasie nabycia nieruchomości rolnej, kasie należy udowodnić teraz brak tej działalności. Bez tego- z ustawowego domniemania ub. rolniczemu podlega Pan jako ziemi rolnej o tej powierzchni współposiadacz.
2015-06-29 11:58:19 Karol 100
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Mam pytanie, jak uniknąć płacenia krusu jeśli posiadam powyżej 1 ha przeliczeniowego i nie mam pracy? Chciałbym zarejestrować się w PUP. Dodam, że ziemię mam z jednym współwłaścicielem. Koszt podziału na 2 części jest za wysoki, nie mogę jej też wydzierżawić, bo jest zgłoszona do sprzedaży. Pracy też szybko nie znajdę. Czy są jeszcze jakieś mozliwości, żebym nie płacił składki krus? Czy mogę zgłosić, że ziemia jest nieuprawiana i czy krus w razie kontroli może mnie ukarać grzywną? Czy bedą tylko cofnięte składki do 5 lat i zostanie mi wypłacona kwota, którą przez pięć lat płaciłem? Proszę o odpowiedź. Karol
2015-06-29 13:39:37 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. powyżej 1 ha przeliczeniowego, ale czy powyżej 2 ha przeliczeniowych ?

2. skoro współwłasność- to czy udziałowa, czy bezudziałowa. Jeśli udziałowa, to jaki jest udział Pana ?

3. czy dz. rolnicza jest na niej prowadzona czy nie ?
2015-06-24 23:18:09 195.189.54.* | mi-mi
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Wiem, że wątek wielokrotnie się przewijał, ale w końcu nie wiem, więc zadam trzy pytania.

Mąż posiada powyżej 1h przeliczeniowego (poniżej 2h) jako majątek odrębny, gdyż miał je przed ślubem.

1. Czy ja po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych będę podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu? Nie jestem współwłaścicielką.

2. Na tej ziemi nie jest prowadzona działalność rolnicza. Jak to uwodnić KRUSowi i w jakiej formie?

3. Czy umowa zlecenie po zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych na bardzo niską kwotę pozwoli mi nie płacić KRUSU i mieć ubezpieczenie zdrowotne? Urząd pracy chce się mnie pozbyć jak tylko skończy się zasiłek.

Z góry ślicznie dziękuję.
2015-06-25 13:27:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1+2. Domyślnie z mocy ustawy, skoro mąż posiada, to prowadzi dz. rolniczą, a Pani domyślnie jako żona rolnika z samego faktu prowadzenia z nim wspólnego gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym też.

2. należało więc przede wszystkim złożyć takie oświadczenie i to uprawdopodobnić już wtedy, gdy dz. rolnicza została zakończona lub gdy maż stał się posiadaczem i działalności nie rozpoczął. Kasa dopuszcza zeznania świadków- sąsiadów, sołtysa. Uznanie przez Kasę, że dz. rolniczej nie ma oznacza, że mąż przestaje być uważany za rolnika w rozumieniu ustawy, a Pani jako żona nierolnika przestaje ubezpieczeniu podlegać.

3. Umowa zlecenie- bez względu na kwotę jeśli jest jedynym tytułem do ubezpieczeń ZUS-owych, to podlega nim obowiązkowo. tylko w zakresie chorobowym dobrowolnie. Zatem zlecenie będzie zwalniało z obowiązku KRUS, tka jak teraz zasiłek.

Co to znaczy, że PUP chce ?-
Pozbawić statusu bezrobotnego można w określonych w ustawie o promocji zatrudnienia przypadkach:
- wtedy, gdy bezrobotny przestanie spełniać definicję bezrobotnego- bo np. uzyska przychód albo stanie np. stanie się posiadaczem ponad 2 ha przeliczeniowych itp.
- 'karnie'- gdy nawali z terminem wizyty, odmówi przyjęcia oferty zatrudnienia itd., przerwie staż bez uzasadnionej przyczyny
- gdy zbyt długo choruje.
2015-06-24 11:03:23 szachy33
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Witam. Mama ma obecnie 54 lata, w grudniu 55. Opłacała składki w KRUS-ie następująco:

*1982-01-01do 1986-12-31 zwolniona z opłacania składek jako"młody rolnik

*1987-01-01 do 1990-12-31 rolnik

*1991-01-01 do 1993-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym, chorobowym wypadkowym i macierzyńskim jako rolnik

*1994-08-17 do 2011-03-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym, chorobowym wypadkowym i macierzyńskim jako rolnik.

Konto nie wykazuje zadłużenia. Mamie przysługuje wcześniejsza emerytura. Do tego mama miała problemy z kręgosłupem, teraz straciła słuch na jedno ucho podczas rehabilitacji ok.szyjnej na ostatnim zabiegu. Czeka ją komisja w Starostwie powiatowym do orzeczenia o stopień niepełnosprawności. Mama jest współmałżonkiem i współwłąścicielem gruntu rolnego o pow.2h, przeliczeniowo 1,6. Tata przez te lata raczej nie pracował, obejmowało go ubezpieczenie wKRUS-ie wkórego składki opłacała mama. "Tata" nie wyraża zgody ani na podział majątku ani wszelkie darowizny itp.itd. Jak mama może uzyskać w tej sytuacji prawo do jalkichkolwiek świadczeń ??? Błagam o pomoc, mama jest już psychicznie wykończona popdejściem taty i jego stosunkiem do niej. Utrzymywała go przez cały ten czas, on ją niszczy. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc w tej sprawie.
2015-06-24 12:10:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. ubezpieczeniowo

No nie przysługuje i nie przysługiwałaby wcześniejsza e. rolnicza w wieku 55 lat z tym stażem (ponad 28 lat). Bo poza zaprzestaniem dz. rolniczej w rozumieniu ustawy o ub. rolniczym (co jest niemożliwe z powodu postawy męża) brakuje jej stażu. Minimalny wymagany to 30 lat. No chyba, że ma jakieś jeszcze okresy ZUS-owe , albo 'okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.', które podwyższyłyby ów staż.

Skoro jest kwestia zdrowotna, to może zamiast 'bawić się' w orzekanie o niepełnosprawności zawnioskować o rentę rolniczą czyli uzyskać orzeczenie Kasy o niezdolności do pracy. Tu już stażu nie trzeba 'dorabiać'. Ważne by orzeczono niezdolność i to, że powstała ona w czasie ub. rolniczego lub do 18 miesięcy po jego ustaniu.

Tyle, że bez zaprzestania dz. rolniczej jak wyżej- renta byłaby wypłacana tylko w części składkowej, cz. uzupełniająca byłaby zawieszona.

2. pozaubezpieczeniowo- jest opcja pozwu o rozwód, separacji i podziału majątku, których sama 'groźba' pozwoli zmusić męża np. do dzierżawy gospodarstwa, sprzedaży itd. Albo kiedy już formalnie sama mam tego dokona.
2015-07-01 16:20:40 94.40.44.* | szacgy33
Owszem, jest kilka lat pracy na umowach o pracę, a więc staż byłby.. Co zatem w tej sytuacji, o co i gdzie mama ma prawo się ubiegać ?
Dziękuje i pozdrawiam.
2015-07-02 09:36:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Bez wyprostowania spraw z mężem- a więc formalnego zaprzestania dz. rolniczej- nic jej staż/wiek nie dadzą- bo e. rolniczej wcześniejszej nie uzyska.
Jeśli uzyska orzeczenie o niezdolności do pracy i o tym, że powstała ona we 'właściwym' czasie- uzyska rentę rolniczą, ale kwotowo okrojoną- znów z powodu niezaprzestania dz. rolniczej
2015-06-17 20:08:47 46.113.49.* | asde
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Mam pytanie, Mój mąż pracuje i jest ubezpieczony w zus, czy może mnie ubezpieczyć przy sobie, ja posiadam 3 ha - Proszę o odpowiedż...??
2015-06-17 21:22:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ubezpieczenie "przy sobie" w ZUS oznacza jedynie ub. zdrowotne (jako) członka rodziny ubezpieczonego. Nie obejmuje więc chorobowego, rentowego, wypadkowego, emerytalnego.
Co do zasady dotyczy to sytuacji, gdy członek ów nie podlega ub. zdrowotnemu z innego tytułu.

Czyli mogłaby Pani z tego ubezpieczenia korzystać wtedy, gdyby nie podlegała ub. zdrowotnemu jako rolnik, a więc w Pani sytuacji też ub. społecznemu. Czyli musiałaby być uprawdopodobniona sytuacja, że żadnej dz. rolniczej na swojej ziemi Pani nie prowadzi i w jej efekcie uznanie przez KAsę, że ub. KRUS Pani nie podlega.

Jak rozumiem dz. rolnicza jest prowadzona, płaci Pani składki do KRUS. Przy tym areale ub. zdrowotne opłaca za Panią budżet Państwa.
2015-06-19 11:55:07 176.102.88.* | miejski chop
"podczepię "sie pod wymiane informacji i nie bedę ukrywał że chciałbym "zasięgnac języka " bo jestem zielony w tych sprawach mimo ze okazało sie iz od 19 posiadam gospodarstwo rolne ponizej 1 ha w miejscowosci oddalonej 0 140 km od miejsca zamieszkania i zameldowania
mampytanie bo próbóję ubezpieczyc W KRUS syna na tym gospodarstwie na wniosek jako jedyny tytuł do podlegania ubezpieczeniom i mam kłopoty bo --musi być zameldowany i ja mam FAKTURAMI udowodnic ze to uprawiam i jest to żródło mojego dochodu ,W kRUSIE POINFORMOWANO MNIE ZE SYN MUSI BYĆ ZAMELDOWANY A MUSI CO ROKU DONOSIĆ POTWIERDZENIE TEGO FAKTU JAKO OBOWIAZEK ! CO Z BRAKIEM OBOWIAZKU ZAMELDOWANIA WG/ NOWEJ USTAWY I OSWIADCZENIAMI JAKO DOWODEM ! TAKIEGO STANU
2015-06-19 20:22:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nadgorliwość Kasy.

Ustawa o ub. rolniczym nie wspomina ani słowem o 'twardym' wymogu zameldowania gdziekolwiek. Owszem zameldowanie jest jedną z okoliczności uprawdopodabniających oświadczenia rolnika/małżonka/domownika o okolicznościach jakie mają wpływ na kwestię ubezpieczenia. Ale zdecydowanie z ustawy syn nie musi być zameldowany w gospodarstwie, by móc wnioskować skutecznie o ubezpieczenie na wniosek. Ma w nim stale pracować i ma być to zasadnicze źródło jego dochodu.
Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy rzeczywiście będzie on z tego gospodarstwa się utrzymywał.

Ps. Obowiązek meldunkowy nadal jest, a jego wpisane w ustawę zniesienie od 2016 r. raczej zostanie przełożone o 2 lata.

Nie do końca też rozumie, dlaczego zdaniem tej jednostki Kasy niezbędne jest Pana gospodarowanie dla uzyskania statusu domownika przez syna. Skoro bardzo częste są sytuacje, gdy rolnik emigruje np. na rok, a domownicy zostają, prowadzą dz. rolniczą w jego imieniu i jak najbardziej są nadal domownikami.

Gdyby się upierali- nic nie stoi też na przeszkodzie by syna uczynić 'głównym' rolnikiem drogą darowizny tej ziemi.

Tak, czy inaczej od tego trzeba zacząć, że dz. rolnicza ma być tam prowadzona.
2015-06-10 00:43:53 188.47.22.* | mayrtunia
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [11]
mam takie pytanko , 'mam brata niepelnosprawnego ktorym sie opiekuje moja mamama; jest na Krusie i po operacji pobiera zasilek chorobowy z Krusu a dotego zasilek opiekunczy z Mopsu . od lipca zmieniaja sie przepisy w mopsie i mama chyba musi zrezygnowac z Krusu czy bedzie musiala zwracac zasilek chorobowy do Krusu chociaz jest zona rolnika a tata w pazdzierniku przepisuje gosp. prosze o pomoc...
2015-06-10 11:31:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ale mi Pani 'zadała' zadanie :-) Przecież kwestie MOPS i ustawy o św. rodzinnych to zupełnie inna bajka.

Na szybko więc, po przejrzeniu owej ustawy.
Nie ma zmian od 1 lipca, które byłyby ogłoszone tj. uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta. owszem jest nowelizacja ' w drodze '.

Wedle obecnych przepisów- pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tej ustawy ( z MOPS ) nie jest uzależnione od zasiłku chorobowego opiekuna, a ustawa wymienia szereg innych świadczeń, które tego prawa by pozbawiały.

Skoro więc matka jako ubezpieczona społecznie w KRUS jako żona rolnika ma obecnie zasiłek chorobowy- może pobierać też ów opiekuńczy i nie ma więc żadnej kwestii zwracania zasiłku chorobowego.

Zwracam uwagę, że składała oświadczenie, że nie pomaga w gospodarstwie rolnym, ale to nie znaczy, że jako żona rolnika prowadząca gospodarstwo domowe związane z gospodarstwem rolnym nie podlega KRUS.

Nowelizacja raczej koncentruje się na połączeniu 3 świadczeń w jedno nowe.

Co do października- co to znaczy przepisuje- darowuje czy spisuje testament. Komu/ na kogo ?
2015-06-10 22:19:46 188.47.51.* | mayrtunia
na brata , ale mama byla w krusie kirownik stwierdzil jezeli zrezygnuje z placenia krusu w lip[cu to to oni zwruca jej skladki z trzech lat a odciagna za zasilek chorobowy niewie co ma robic bo emeryturki bedzie miala mniej niz opiekunczego bo podobno taka jest ustawa z 2012 roku
2015-06-11 10:32:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Spokojnie wypytaj mamę o szczegóły i zbierz to 'do kupy'. Bo z tego, co dotąd napisałaś- w ogóle to, co powiedziano w Kasie nie ma sensu.

1. Co ma lipiec do tego. Z ub. rolniczego można zrezygnować wtedy, gdy podlegało mu się dobrowolnie. Inaczej podlega mu się obowiązkowo, albo z mocy ustawy przestaje się mu podlegać.
2. Sytuacja ubezpieczeniowa zmieni się w październiku- jeśli 'na brata' oznacza darowiznę. Bo ojciec przestanie być rolnikiem w rozumieniu ustawy, a mama żoną rolnika. Przestaną podlegać ub. rolniczemu. No chyba, że nadal będą podlegać ubezpieczeniu, ale już jako domownicy brata.

3. Owszem KASA może wydać decyzję wstecznie pozbawiającą ubezpieczenia, nawet na 5 lat- jeśli uzna, że ubezpieczenie było nienależne- np. dlatego- że w tym czasie ubezpieczony był ubezpieczonym w ZUS, i nie zostało to wychwycone ani zgłoszone. Przecież takiej sytuacji nie było- mama była ubezpieczona jako żona rolnika, dz. rolniczą ojciec prowadził, a jako ub. w KRUS- nie podlegała ub. w ZUS z tyt. zasiłku opiekuńczego.

Zatem z obecnie przedstawionych faktów w ogóle nie wynika, to o czym napisałaś.
2015-06-18 11:51:40 81.15.239.* | grzesiek482
moja mama jest ubezpieczona w Krusie jako żona rolnika pobiera zasiłek opiekuńczy na mnie bo jestem niepełnosprawny .W marcu 2013r mama miała operacje na kolano .Zaniosła papiery na zasiłek chorobowy ,a jednocześnie wzięła papiery na mnie by powiedzieć zasiłku. Bo nie wiedziała czy jej przysługuje zasiłek chorobowy .przyznali jej ten zasiłek .A teraz po 1,5 roku stwierdzili ze musi to zwrócić i grozili jej że się nie wypłaci . A do tego stwierdzili ,że zwrócą jej składki z ostatnich 3 lat
2015-06-18 20:48:49 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jesteś bratem 'mayrtuni' ?
Co znaczy 'stwierdzili' ? Jest decyzja Kasy. Na jaki powód albo zapis (art., par., ust.) ustawy się powołują ?
2015-06-19 11:40:37 81.15.239.* | grzesiek482
tak zgadza się :) .Nie podali żadnego numeru ust. par. czy artykułu . W środę tak powiedzieli , ale jak dzisiaj mama zawiozła decyzję z kolegium odwoławczego w sprawię przyznania zasiłku opiekuńczego w którym jest napisane ,że może być na Krusie i pobierać zasiłek opiekuńczy . Obejrzawszy tę decyzię stwierdzili, że mama może zostać w krusie i nie musi zwracać zasiłku chorobowego .Ale dlaczego najpierw straszą a później zaglądają w przepisy w, których jest napisane .Tak może pani zostać w krusie. Bardzo dziękuje za odpisanie. Może będzie już ok ??
2015-06-19 20:07:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Powinno być OK. Więc miałem rację w swej pierwszej odpowiedzi z 10 czerwca. KRUS miałby rację w sytuacji, gdyby to mama była 'głównym' rolnikiem. Wtedy rzeczywiście byłby konflikt między jej oświadczeniem do MOPS/GOPS o nieprowadzeniu dz. rolniczej, a podleganiu w tym czasie KRUS.

Na stronie MPiPS jest wyjaśnienie też, które może dotarło do KRUS w sprawie takiej jak Wasza.
2015-06-08 02:31:37 37.30.126.* | Marianek 1010
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,
mam pytanie dotyczące opłacania składek KRUS jeśli jestem ubezpieczony w ZUSie ponieważ pracuję zawodowo. W tej chwili posiadam 1h fiz i nie opłacam dodatkowego - ub. w KRUSie , ale czy po przepisaniu przez rodziców ( którzy są na emeryturze ) kolejnych 4, 4 h fiz coś się zmieni? Czy mimo ubezpieczenia w Zus -będę zmuszony do opłacania dodatkowego ub w KRUS?
Bardzo proszę o poradę :-)
2015-06-08 13:15:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Ubezpieczenie w ZUS ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem w KRUS, więc nie ma kwestii podwójnego obowiązku. Jest za to od niedawna możliwość ubezpieczenia podwójnego na zasadzie dobrowolności w przypadku, gdy rolnika zarobkuje na zleceniu. Ale Pana nie dotyczy jak rozumiem, bo chodzi o etat.
2015-06-05 12:48:14 5.172.247.* | zatroskany
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Dzień dobry
Mam problem. Nie zgłosiłem w terminie 14 dni od kupna ziemi (ponad 1h) przeliczeniowy tego do KRUS. Ba, kupno ziemi było w w tamtym roku(2014),a mamy rok 2015. Podatki płaciłem, niemniej w urzędzie pytano mnie, co robiłem przez ten czas i powiedziałem nieopatrznie,że nie do końca tą ziemię uprawiałem, a uprawiał ją ktoś inny. Niepotrzebnie to mówiłem, bo nie chcę w to mieszać osób trzecich, a dali mi druki specjalne, że muszę oświadczenie tej osoby uzyskać. Od czasu mojej wizyty w urzędzie(byłem już w nim) minęło trochę czasu i powinni już o mnie zapomnieć, chcę się znowu wybrać i tym razem powiedzieć,że ja ją sam uprawiałem, tyle, że mam pewne obawy:
1.Ziemia jest w innej gminie niż jestem zameldowany (z 20km-30km) ale jednak. Czy to nie problem?
2. Czy nie dojdą, że jej jednak nie uprawiam?
Wszak nie rozliczałem się ze sprzedaży upraw, nie mam też żadnych maszyn?
3. Czego, jakich pytań powinienem się obawiać i jak się na nie przygotować?
4. Wiem, że jest coś takiego jak status nieczynnego rolnik( stosuje to np. Korwin Mikke), ale czy mając go nie stracę możliwości starania się o dotacje unijne?

Jak byłem w urzędzie, to dali mi druki różne do wypełnienia więc je mam.
2015-06-05 14:21:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. zameldowanie może być jakimś argumentem np. dla żony rolnika, która nie chce podlegać ubezpieczeniu z tego tytułu, bo się rozstali i wróciła do rodziców 150 km dalej. Najzupełniej normalnie przecież można z takiej odległości dojeżdżać i dz. rolniczą prowadzić.
2. mogą
3. to dział prawno-merytoryczny forum- nie napiszę niczego innego jak to, że oświadcza się prawdę, bez względu na to, co nam akurat pasuje.
4. NIE ma takiego statusu w ustawie. To wymysł Korwina. Jeśli posiadacz ziemi nie prowadzi na niej dz. rolniczej- powinien się ub. wyrejestrować, bo nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o ub. rolniczym.

Problem jest taki, że w ustawie jest domniemanie (art. 38), że właściciel gospodarstwa dz. rolniczą prowadzi, podobnie podatnik podatku rolnego.
2015-06-04 20:48:32 31.63.55.* | kasiaprofesja
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Zgłosiłam dzierżawę do KRUS, ubezpieczyłam się na wniosek i będę miała kontynuację ubezp. Natomiast kuzynka będzie miała przerwę od momentu ujawnienia dzierżawy w Starostwie ponieważ ja nie mam 1 ha przel. a ona kontynuowała działalność więc będzie musiała to uregulować z ZUS.
2015-06-05 12:20:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Fakt. Limit 1 ha przeliczeniowego nie pozwalał kuzynce na kontynuację ub. rolniczego przy DG, co wynika z art. 5a, ust. 2 ustawy o ub. rolniczym.

Kuzynka ma problem z ub. ZUS wstecznie za te 2-3 miesiące. Kwotowo to uciążliwe- zwłaszcza jeśli już minęło 24 miesiące DG, a więc będzie musiała zapłacić składki już bez ulgi i takowe* płacić już na bieżąco.

*
http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/ubezpieczenia/
2015-06-01 23:15:39 79.162.206.* | kasiaprofesja1
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Z dziećmi chodzi o ubezpieczenie NFZ ale również o moją emeryturę, ponieważ są jeszcze małe(4,3 i 1)jeszcze długo nie będę mogła podjąć żadnej pracy.

Mam jednak zgłoszoną jako domownika kuzynkę, która prowadzi mały sklepik i opłaca KRUS. Inaczej by tego nie ciągła ze względu na wysokość składek ZUS. Co ona ma zrobić? I co z tym okresem od podpisania umowy dzierżawy do kolejnego ubezpieczenia, jeśli w ogóle ktoś taki życzliwy się znajdzie? Jak to się ma do tego że składki mamy zapłacone do końca czerwca?
2015-06-02 11:08:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No więc dzieci jako członkowie rodziny w ub. zdrowotnym. Tyle, że zmienia się strona płacąca składkę zdrowotną moim zdanie w wyniku tej dzierżawy- bo obecnie dz. rolniczą prowadzi Pani na areale poniżej 6 ha przeliczeniowych, więc składkę opłacać będzie budżet Państwa.
Stąd m.in. potrzeba zgłoszenia dzierżawy do KRUS.

Co do kuzynki- no jeśli przestała być domownikiem, bo w zw. z pomniejszeniem zakresu dz. rolniczej przestała w gospodarstwie pomagać to powinna być wyrejestrowana z ub. rolniczego.
2015-05-31 23:39:17 79.162.200.* | kasiaprofesja
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam
Proszę o POMOC
Jestem posiadaczem ok. 15ha fizycznych. Jestem ubezpieczona w Krusie. Oddałam jednak w dzierżawę większość ziemi nie pozostawiając sobie 1ha przeliczeniowego. Nieświadoma czekających mnie problemów z moim ubezpieczeniem. Umowę podpisywaliśmy w kwietniu(tj. 2 kwartał w KRUS który normalnie opłaciłam) wszystko poszło przez gminę i starostwo ponieważ jako Młody Rolnik mój dzierżawca potrzebował wszystkiego legalnie na piśmie.

Moje pytanie brzmi:
Czy mogę dalej być ubezpieczona w Krusie ( na tym mi bardzo zależy gdyż mam 3 dzieci)? Czy to że nie zgłosiłam umowy dzierżawy do KRUS wszystko zaprzepaści?
2015-06-01 11:34:06 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Dzierżawę należy zgłosić. Uchybienie terminowi niczemu zbytnio nie szkodzi.

Jeśli na tym zostawionym sobie skrawku nadal jednak prowadzi Pani jakąś dz. rolniczą, stanowi to źródło utrzymania i nie zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa w zakresie nieposiadania świadczenia ZUS/KRUS ani ub. ZUS- to nawet przy takim areale można być ubezpieczonym rolniczo- tyle, że na zasadzie dobrowolności.

O ubezpieczeni dzieci chodzi Pani w zakresie zdrowotnym NFZ jako członków rodziny, czy społecznym rolniczym jako domowników (od 16 roku życia)?
2015-05-19 17:03:49 91.231.92.* | kedarkisek
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,
pytanie z troche innej beczki...otóż kilka lat temu ojciec przepisał mi gospodarstwo 8 ha ale do tej pory pobiera na siebie dotacje unijne z ARIMR. Ja jestem właścicielem i rolnikiem a ojciec jest na emeryturze. Moje pytanie brzmi: czy z tego tytułu może miec ojciec albo ja jakieś problemy? Nadmieniam iż ja nie mieszkam w tej miejscowości.
2015-05-21 10:22:44 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od tego, czy jego emerytura jest rzeczywiście emeryturą, czy rentą strukturalną na co wskazywałoby owo przekazanie gospodarstwa. W tym drugim przypadku pobieranie dopłat oznacza niezaprzestanie dz. rolniczej, a więc brak prawa do renty.
2015-05-06 16:36:49 91.123.176.* | eliza90
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [14]
Witam,

Ja mam problem następujący. Mój mąż posiada ok 4 ha przeliczeniowych gruntów rolnych (w których posiadanie wszedł jeszcze przed ślubem, dodatkowo działki są tylko i wyłączenie jego własnością). Wiem, że kilkukrotnie była już o tym mowa na forum. Mąż, ani ja działalności rolniczej nie prowadzimy, dodatkowo grunty położone są 50km od naszego miejsca zamieszkania. Jak mam udowodnić w krus brak działalności rolniczej zdjęcia, zeznania świadków, zaświadczenie o zameldowaniu? Dodam jeszcze, że mąż po ślubie przeprowadził się do mnie a nie pozostał w miejscu położenia gospodarstwa. Jak mam uzyskać dezyzje skoro najpierw mąż ma mnie zgłosić do ubezpieczenia KRUS, a w dodatku tam już człowieka zmuszają do przyznania się do prowadzenia działalności rolniczej której katygorycznie nie prowadzę! Chcę zarejestrować się w PUP i zupełnie nie wiem jak ugryźć temat.
2015-05-07 08:21:45 89.231.146.* | poważna
a dlaczego tej ziemi nie sprzedacie???
2015-05-07 10:55:05 91.123.176.* | eliza90
poważna, a myślisz, że ziemię w takiej ilości sprzedaje się z dnia na dzień(do tego rolną. Jedni kupują 1ha żeby iść do tego zbójeckiego KRUSu, a drudzy chętnie by się tego wyzbyli
2015-05-07 10:19:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Bo mają taką fantazję, nie to jest tu kwestią zasadniczą.

Mąż powinien był w ciągu 14 dni od zawarcia małżeństwa złożyć oświadczenie w Kasie, że Pani jako małżonka też (bo rozumiem że w dniu ślubu już dz. rolnicza nie była prowadzona) ub. rolniczemu nie podlega.

Gdzieś w tym wątku już ze dwa razy padła procedura wniesienia żądania zgodnie z KPA o wydanie zaświadczenia tj. reakcji na ustną odmowę wydania zaświadczenia o niepodleganiu.

W KASIE nie tyle zmuszają do przyznania się do prowadzenia dz. rolniczej- co odwrotnie- udowodnienia jej nieprowadzenia. Bo zgodnie z ustawą przyjmuje się (domniemanie), że jak ktoś gospodarstwo ma, płaci podatek rolny to dz. rolniczą prowadzi.
2015-05-07 11:02:32 91.123.176.* | eliza90
Czyli jednym słowem trochę zaspaliśmy. Nieznajomość prawa szkodzi. Właśnie w związku z tym, że nie prowadziliśmy działalności rolniczej żyłam w przeświadczeniu, iż nie mam nic wspólnego z KRUSem. Teraz chcąc zarejestrować się w PUP okazało się że to pole to jak kula u nogi. Lepiej w tej sytuacji wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w trybie KPA czy też zgłosić się, przedstawić maksimum dowodów na nieistnienie działalności rolniczej?
Małżeństwo zawarliśmy w czerwcu 2011 w tym czasie pracowałam na umowę zlecenie jako uczeń-student. Później od października 2012-grudzień 2014 na umowę o pracę. Problem wypłynął przy okazji bezrobocia.
2015-05-27 19:31:09 91.123.176.* | eliza90
Witam serdecznie, chciałam podzielić się moimi wrażeniami po wizycie w krakowskim KRUS. Nie dość, że nie prowadzę działalności rolniczej na gruntach mojego męża to dodatkowo mieszkamy 50km od gospodarstwa. Pani na początku utrzymywała, że działalność rolniczą prowadzimy bez względu na wszystko i dojeżdżam 50km z mężęm na obsiew (traktorem phiii, urzędnicza logika). Później jednak przedstawiłam dowody zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie z ARimR o niepobieraniu dopłat, oświadczenia świadków, moje i męża. Dodatkowo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia z gminy odnośnie odłogowaniu gospodarstwa. Złożyłam dokumenty i czekam. Wiem jedno nie cierpie tej instytucji i podejścia tam do człowieka. Małżonek rolnika(który dodatkowo nie pracuje) jest traktowany tam jak śmieć i osoba ubezwłasnowolniona pozbawiona szans rozwoju stażu, szkoleń. Dodatkowo nigdy nie może pobierać kuroniówki chociaż słusznie jej się należy ponieważ nie utrzymuje się z roli. Teraz czekam na decyzje. Zobaczymy co będzie.
2015-05-28 11:20:55 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No więc z grubsza jak pisałem- są mało konkretne kwestie udowadniania, uprawdopodobniania sytuacji rzeczywistej po jednej stronie, po drugiej stronie- ustawowe domniemania.

Ps. Sprostuję co do statusu żony rolnika- małe gospodarstwo nie pozbawia jej takiej możliwości.
2015-05-29 00:25:07 91.123.176.* | eliza90
Wie, że male gospodarstwo nie pozbawia takiej mozliwosci. Z tym że spróbuj utrzymać się z 2ha... Żałosna jest to instytucja niestety. W której niewinny 'nie rolnik' musi udawadniac kwestie oswiadczane pod odpowiedzialnością karną. Mamy 4ha jednak uprawa roli z moją wiedza nie wchodzi w grę. Oczywiscie że wolałabym mieć ziemię w 100% odrolniona. Ten podatek rolny to jak kula u nogi.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-29 13:41:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, są uciążliwości. Z drugiej strony jednak ubezpieczeni rolnicze w porównaniu z ZUS-owym jest zdecydowanie tańsze, a przez wiele lat było* też atrakcyjne z powodu swojej deklaratywności- można było obejmować rodzinę na zasadzie małżonka + domowników ub. społecznym, nie bardzo też ktoś zasadność tego sprawdzał.

* Od raptem 2 lat ub. społeczne w ZUS dobrowolne jest dostępne dla każdego, kto nie ma innego tytułu. Dawniej dotyczyło to np. tylko małżonków ambasadorów, konsulów lub ubezpieczenia na zasadzie kontynuacji utraconego ub. obowiązkowego.
2015-05-30 21:50:36 91.123.176.* | eliza90
Ciekawostka. Dla mnie jest to słabe, kto chce sobie korzystać z KRUS niech korzysta. Mnie jako bezrobotnej żony etatowca(która przez całe swoje krótkie życie utrzymywała się z pracy własnej) na to nie stać(nawet w promocji 400zł na kwartał). Od swóch lat mówisz jakieś zmiany...hmmmm...niestety sama ustawa jest rodem z PRL 20 grudnia 1990...To było 25 lat temu. Czyli dobrowolnie można się ubezpieczyć w ZUS?
2015-06-01 11:27:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Mamy więcej takich ustaw z takim rodowodem. I nie chodzi o datę wejścia w życie, co regulacje i sam duch.

Tak. Dobrowolne ub. em-rentowe w ZUS jest dostępne dla każdego* od 1.01.2013 r. na skutek nowelizacji art. 7 ustawy o systemie ub. społecznych.

* kto nie ma ub. zusowego obowiązkowo.

Podstawa składek- deklarowana, ale niższa niż płaca minimalna. Brak możliwości chorobowego w tym układzie.
2015-05-07 11:13:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
CZyli Pani niepodleganie ub. rolniczemu było podwójne tj. wynikało z faktu braku dz. rolniczej w ogóle w tym gospodarstwie oraz z faktu Pani etatu. Zlecenie studenta (do 26 lat) nie rodzi ub. ZUS, więc gdyby była dz. rolnicza NIE zwalniałoby to z ub. KRUS.

Najpierw 'po dobroci'- drogą oświadczeń, zeznania sołtysa, sąsiada gospodarstwa.
2015-05-07 14:27:03 91.123.176.* | eliza90
Rozumiem, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. W tej sytuacji mąż musi mnie zgłosić i następuje docyzja o objęciu bądź też nie ubezpieczeniem rolniczym o ile dobrze rozumiem. Do tego oprócz niezbędnych dokumentów dołączyć także zeznania świadków. Zastanawiam się tylko jaka jest szansa że to wszystko przejdzie i czy sprawa nie będzie musiała skończyć się w sądzie. Wiwan doskonałe "obcykanie" masz w sprawach KRUS. Mogę wiedzieć czy jesteś jakimś radcą, czy samoukiem walki z chorymi przepisami tego kRAJU :)
2015-05-08 11:38:35 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tylko 'samoukiem'.
2015-05-05 15:42:33 213.158.222.* | jeny51
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Moi rodzice chcą przepisać mi dom wraz z działką na której dom się znajduje, a bratu działkę obok. Tata jest ubezpieczony obecnie w Krus jeszcze na starych zasadach gdzie nie było wymogu 1ha. Posiada dokladnie 15 arów ziemi łącznie i opłaca składki krus. Czy w przypadku przepisania działki i domu na mnie i działki na brata tata traci prawo do ubezpieczenia krus? czy jakbym ja go "zatrudniła" to dalej będzie mógł swobodnie płacić ubezpieczenie krus. A w takiej sytuacji jak ja pracuje to czy mogę go "zatrudnić". Chodzi mi o to żeby tato nie stracił prawa do ubezpieczenia a kiedys emerytury. A ja normalnie mogłabym być ubezpieczona w zus z tytulu umowy o prace???
2015-05-06 15:25:30 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jakich "starych" ? Nawet w poprzedniej ustawie (z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin) taki limit był. Nowa ustawa - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników po prostu wprowadziła ubezpieczenie nieobowiązkowe- na wniosek. I raczej taki status ma obecne ubezpieczenie ojca - tj. jest on w rozumieniu ustawy 'innym rolnikiem' a 'działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania'.

Mógłby on kontynuować ub. rolnicze- nadal na wniosek jako :
- domownik - w zakresie obu ubezpieczeń rolniczych, jeśli nadal w tak podzielonym gospodarstwie byłaby prowadzona dz. rolnicza a ojciec by w niej pomagał
- jako osoba kontynuująca ub. rolnicze, które trwało min. 12,5 roku i zaprzestała dz. rolniczej- tu już w zakresie tylko ub. em-rentowego.

Ub. ZUS ma zawsze pierwszeństwo przed ub. rolniczym.
-1 spadek
2015-04-19 16:50:00 89.231.94.* | krzysztof242
Witam
Mam 21 lat, sytuacje życiowe spowodowały że od 7 miesięcy nie jestem ubezpieczony, teraz chce się ubezpieczyć w KRUS-ie u ojca jako domownik i płacić składki. Czy jest kara za okres w którym nie byłem ubezpieczony?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-04 10:38:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadniczo karą najczęściej bywa po prostu decyzja wstecznie ustalająca podleganie ubezpieczeniom a więc wsteczne naliczenie składek i odsetek. O ile oczywiście w okresie wstecznym były warunki ustawowe podlegania temu ubezpieczeniu.

W Twojej sytuacji kluczowe jest to, czy teraz oraz przez owe 7 miesięcy będziesz/byłeś osobą, która ustawa definiuje jako 'domownika'.
2015-04-10 18:01:07 176.101.128.* | Kamkil198404
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
Witam.
Moja żona dostała przed ślubem grunty rolne (ponad 2ha) oraz płaciła krus przez ponad 3 lata. Aktualnie jest zatrudniona i odprowadza składki na zus. Ja od początku swojej kariery płaciłem zus i właśnie straciłem pracę (wypowiedzenie pracodawcy). Urząd nie chce mnie zarejestrować ponieważ nie dostarczyłem zaświadczenia o tym że nie jestem objęty ub z krus. Krus natomiast nie chce wydać mi takiego oświadczenia ponieważ twierdzi że żona musi mnie teraz dopisać do ub Krus ponieważ po ślubie nabyłem prawo do gruntów a rozdzielności majątkowej nie mamy. Dzwoniłem w tej sprawie do prawnika i powiedział że wszystko co nabyte przed ślubem nie należy do wspólnoty małżeńskiej i w tej sprawie rozdzielność nic nie zmieni bo jak twierdzi nie można się zrzec czegoś czego się nie ma.
Moje pytanie brzmi co ja mogę z tym zrobić aby zarejestrować się w PUP???
Dodatkowo owe pole znajduje się 400km od naszego miejsca zamieszkania, natomiast ja mam inny meldunek niż żona. Żaden argument do pracownicy Krus nie przemawia. Prosze o pomoc.
2015-04-09 23:39:16 46.149.152.* | Piotr 123456
Witam mam pytanie jeśli przejął em gospodarstwo rolne a ubezpiecza mnie ZUS to czy moja żona może ubiegać się o dopłatę unijną płaci krus
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-10 12:03:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Dopłaty unijne dla rolników realizuje ARiMR, a nie KRUS. Prawo do dopłat zależy od kwestii zasadniczo tego, kto ziemię uprawia (skoro mają ją też dzierżawcy), co i jak uprawia. Nie ma przeszkód by żona rolnika występowała o dopłaty, nawet jeśli gospodarstwo stanowi majątek odrębny męża (np. sprzed małżeństwa). Nie ma też znaczenia, czy wnioskujący podlega KRUS, czy nie.

Zatem jest to pytanie o szczegóły do ARiMR, choćby dlatego że jest coś 6 rodzajów dopłat.
Nie jest to pytanie o płacenie KRUS, bo ani prawo do dopłat nie przekłada się wprost na obowiązek ub. rolniczego, anie podleganie tym ub. na prawo do dopłat.

Głowna infolinia Agencji:

tel. 800 38 00 84
2015-04-08 18:19:33 77.115.84.* | keeg-tor
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam, Mam pytanie i problem. Mąż, który pracuje na etacie(ZUS) dostał w darowiźnie ziemie ok 4h przeliczeniowe. Ja nie pracuję , siedzę w domu i nie jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy, co w tym wypadku dzieje się ze mną? Czy automatycznie jestem płatnikiem KRUS jako jego Małżonka czy nie muszę opłacać tych składek? I czy mąż musi mnie zgłosić do KRUS. Nadmieniam iż nie chciałabym być płatnikiem KRUS. Proszę o odpowiedź.i o wskazówki. pozdrawiam
2015-04-09 10:10:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Automatycznie- jeśli jest w tym gospodarstwie rolnym prowadzona jakakolwiek dz. rolnicza- czyli wtedy gdy mąż jest rolnikiem, bo wtedy jest Pani żoną rolnika - i podlega w swojej sytuacji obowiązkowo pełnemu ub. rolniczemu na podstawie art. 5 ustawy o ub. rolniczym.

Zgłoszenia dokonuje mąż jako rolnik właśnie- i co do zasady powinien był zrobić to w ciągu 14 dni od dnia darowizny/ ustania Pani ub. rolniczego/ rozpoczęcia dz. rolniczej- w zależności od tego co kiedy nastąpiło.
2015-04-09 14:31:54 keeg_tor
Bardzo dziękuję za szybką i pomocna odpowiedź. pozdrawiam
2015-04-07 21:14:43 77.252.222.* | wiki11
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, mój mąż przed ślubem nabył dom z polem gdzie jest ponad 2ha przeliczeniowe, on jest zameldowany w tym domu na wsi, ja zameldowana jestem tymczasowo w mieście, na decyzji podatkowej widnieje tylko on, niedługo kończy mi się zasiłek macieżyński (z dniem porodu rozwiązała się moja umowa o pracę) i nie wiem czy mogę się zarejestrować w urzędzie pracy i pobierać zasiłek który należałby mi się ze względu na przepracowane wcześniej lata pracy czy muszę opłacać krus? dodam że mąż nigdy krusu nie opłacał,najpierw prowadził działalność teraz pracuje, ma umowę o pracę
2015-04-08 12:49:15 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro gospodarstwo stanowi majątek odrębny męża to dla kwestii Pani prawa do uzyskania statusu bezrobotnej, a co za tym idzie i zasiłku ważne jest to, czy od pierwszego dnia po zasiłku macierzyńskim nie będzie Pani podlegać ub. rolniczemu.

Nie będzie Pani podlegać jeśli w tym gospodarstwie nie prowadzicie w ogóle dz. rolniczej lub jeśli w ogóle w nim Pani nie pracuje, nie będzie pracować ANI w gospodarstwie domowym z tym gospodarstwem rolnym związanym. W tym drugim przypadku oznacza to w praktyce osobne od męża stałe zamieszkiwanie itd.

Jak już w tym wątku to padło- należy jeszcze w te kwestii przekonać KASĘ, by zaświadczenie o niepodleganiu ub. rolniczemu dla Pani wydała, jeśli PUP jej zechce.

Jeśli uzyska Pani zasiłek dla bezrobotnych da on Pani ub. emerytalno-rentowe w ZUS.
2015-04-04 15:43:51 arttiw
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, mam pytanie. Nie pracuj, jestem ubezpieczona zdrowotnie czyli w NFZ przy mężu. Otrzymałam gospodarstwo rolne 3ha w spadku po mamie.Otrzymanego gospodarstwa nie będę prowadzić i nie będę miała z niego dochodów. Czy muszę opłacać KRUS. To ubezpieczenie nie jest mi do niczego potrzebne. W moim wieku ubezpieczenie zdrowotne jest wystarczające a utrzymanie mam przy mężu. Obowiązek opłaty KRUSU z emerytury męża spowoduje, że nie będziemy mieć środków do życia. KRUS może zwolnić z ubezpieczenia jeżeli otrzymaną ziemię przekażę w dzierżawę, to jest chore i absurdalne w tym przypadku mam prawo nie być ubezpieczona i wówczas KRUSU moje ubezpieczenie nie obchodzi.Obecne prawo jest z innej epok. Proszę o odpowiedź i Dziękuje.
2015-04-07 11:48:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wiele razy już w tym wątku to padło- może i absurdalne, ale wynika z tego, że zasadniczo ub. rolnicze jest przywilejem ( w kontekście ub. powszechnego - 'zusowego' ), ale i obowiązkiem. A część warunków ustawowych podlegania temu ubezpieczeniu nie do końca ostra i weryfikowalna.

Nieprowadzenie dz. rolniczej w swoim gospodarstwie nie daje podstawy do ub. rolniczego, ale ów fakt nieprowadzenia należy Kasie wykazać, udowodnić- bo jest ustawowe domniemanie, że posiadacz gospodarstwa dz. rolniczą na nim prowadzi.

Dzierżawa nie jest konieczna, ale praktycznym i rozsądnym wyjściem w takiej sytuacji- nie dość że zwalnia jasno ( dowód w postaci umowy ) z obowiązku ubezpieczenia, o co Pani akurat chodzi- daje jeszcze jakiś przychód finansowy.
2015-03-23 20:19:55 83.168.109.* | felaur15
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Witam, mam pytanie, na które nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. Czy dzierżawiąc ziemie i otrzymując na nią dotacje mogę podjąć pracę, tym samym przestać płacić KRus i przejść na Zus, bez żadnych konsekwencji? Czy są jakieś przepisy, które to określają? Nie chce rezygnować z ziemi i idących za tym dopłat ale chciałabym jednocześnie podjąć prace - staż, gdyż niedawno ukończyłam szkołę i nie chciałabym zniweczyć całego trudu jaki w to włożyłam.
2015-03-24 10:59:15 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Staż może mieć różne formy- niekoniecznie musi być tytułem do ub. społecznych ZUS, a więc wykluczać ub. KRUS w tym czasie.

Co do tego- czy rodzaj ubezpieczenia społecznego wpływa na dotacje- to nie ten dział forum. Nie sądzę jednak- kluczowe jest zdaje się to, czy dz. rolnicza jest po prostu prowadzona.
2015-03-24 18:02:01 83.168.109.* | felaur15
dziekuje za odpowiedz, pierwszy raz pytam na forum o tak wazna dla mnie rzecz, takze przepraszam, ale nie wiedzialam dokladnie gdzie to napisac. ziemia, ktora dzierzawie to łaki, ktorymi sie opiekuje, kosze je. chcialabym podjac prace na umowe o prace co skutkuje placeniem Zusu a nie Krusu, ale nie wiem czy to nie bedzie stanowilo problemu w zwiazku z doplatami jakie sa mi przyznawane. nie moge nigdzie znalezc informacji na temat otrzymywania doplat z obowiazkiem placenia Krusu. Nie wiem, kto moze udzielic mi jednoznacznej odpowiedzi. prosze o pomoc.jezeli wiawan uwazasz, ze to nie ma zwiazku to na jakiej podstawie, czy to jest gdzies zapisane?? prosze o pomoc
2015-03-24 18:30:28 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma związku to pytanie z kwestią ubezpieczeń społecznych/ emerytalną- czyli z tym działem forum.
A w kwestii dopłat- najlepszym adresatem jest ten, kto ich dokonuje, u kogo się wnioskuje- czyli Agencja.
2015-03-17 10:42:15 magdalena164
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Proszę o pomoc!!! Witam. Mój problem. mąż w darowiźnie otrzymał 6 ha ziemi (październik 2014), która jest dzierżawiona, nie mamy z niej zysków. Mąż pracuje na umowę o pracę. Ja też z tym że likwidują mój zakład pracy i pracuję tylko do końca maja. Z racji 7 lat umowy o pracę przysługuje mi zasiłek z tym że jest ta ziemia. Co zrobić żeby go otrzymać? KRUSu płacić nie chcemy, mąż ubezpieczy mnie u siebie w pracy. Czy można przepisać na dzieci małoletnie część ziemi (żeby nam został ten ha przeliczeniowy) ? Jeśli tak to czy zapłacimy od tego 19 % podatek tak jak od sprzedaży? Bo za pięć lat i tak ziemię sprzedamy. Co się lepiej opłaca??? - może jednak zawrzeć rozdzielność majątkową?? Proszę o pomoc.
2015-03-17 11:27:04 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli w akcie darowizny nie zapisano, że jest ona dla Was dwojga- to stanowi ona majątek odrębny męża, Pani nie jest jej współwłaścicielem.
Skoro jest ona oddana w dzierżawę (zrejestrowaną)to też mąż ani Pani nie prowadzicie na niej dz. rolniczej, a więc też nie podlega Pani (w razie ustania ub. ZUS) ub. rolniczemu z tego względu.

Zatem będą spełnione oba warunki z art.2, ust.1, pkt. 2d ustawy o promocji zatrudnienia pozwalające na uzyskanie przez Panią statusu bezrobotnej.
2015-03-17 13:15:16 magdalena164
Dziękuję Bardzo. Czyli że nie muszę w PUP niczego przedstawiać że taka ziemia istnieje? I mąż nie musi mnie ubezpieczać u siebie w pracy? Do KRUSu też nie mam się po co wybierać?
2015-03-17 15:07:41 95.51.40.* | magdaleena
Jeszcze jedno. A co z zapisem o posiadaniu konkretnego ha przeliczeniowego ziemi jak tu jest o wiele więcej. I nie ma to znaczenia że jestem żoną? Czy jeśli nie okażę informacji o posiadanej przez męża ziemi, nie będziemy mieć później problemów?
2015-03-18 13:39:29 185.28.250.* | Anna009
Do UP trzeba będzie też nakaz podatkowy. męża i swój a tam pisze że ziemia jest, nie ukryje się .Dla KRUS najpierw trzeba będzie udowodnić ze jest dzierżawa, że ktoś inny bierze dopłaty a KRUS wyda wtedy poświadczenie o nie podleganiu Pani obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS. to wszystko trwa. Wtedy dopiero z tym do UP i oni zarejestrują.
2015-03-05 17:15:59 217.144.217.* | boni360
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Witam i proszę o pomoc.
Jestem właścicielem gruntu o pow.1,60ha(darowizna od moich rodziców).Darowiznę otrzymałam 30.12.2011r.Wtedy byłam zatrudniona w firmie na umowę o pracę.Pracę straciłam 30.01.2015r .Mój mąż natomiast w tym czasie nie pracował ,działalność gospodarczą rozpoczął dopiero w kwietni 2014r.Nigdy z mężm działalności rolniczej z tytyłu posiadanej ziemi nie prowadziliśmy.Tym bardziej,że moi rodzice nadal użytkują tą ziemię(tato nawet z tego tytułu ma dopłatę z uni).Ponieważ straciłam pracę poszłam zarejestrować się w KRUZ.Tam Pani mi powiedziała,że jeśli o mnie chodzi to jak najbardziej,natomiast za męża zostaną naliczone zaległe składki w kwocie ok.3300zł plus odsetki ok.700zł.Mam więc pytanie czy KRUZ może naliczyć zaległe skłdki za męża,który działalności rolniczej nigdy nie prowadził i nawet nie jest właścicielem ziemi(rozdzielności majątkowej nie mamy).
2015-03-17 10:06:48 185.28.250.* | Anna 009
KRUS płaci nie ten kto jest właścicielem a ten kto użytkuje oczywiście o ile nie posiada umowy o pracę czy innego ubezpieczenia.Każde inne ubezpieczenie jest ważniejsze przed KRUS. Gdy ma rentę czy emeryturę nie płaci KRUS.Nie może być takiej sytuacji że w tym samym czasie na tą samą ziemię ktoś inny bierze dopłaty z Unii a ktoś inny jest ubezpieczony na niej w KRUS bo albo ten pierwszy zwróci dopłaty albo ten drugi z KRUS-u wyleci i jeszcze odpowie za fałszywe zeznania.Branie dopłat jest dowodem na to kto faktycznie ziemię użytkował.Trzeba to w KRUS powiedzieć i przynieść im poświadczenie z Agencji Rolnej kto brał dopłaty za te lata i najlepiej mieć umowę o użytkowanie gruntu spisaną w domu między sobą na zwykłej kartce z datą od kiedy użytkują( od kiedy byłaś właścicielem ) i z podpisem Twoim i rodzica tego na którego dopłaty przychodzą.Wtedy właściciel nic nie zapłaci zaległych składek ,bo tak jak mówię nie może być dwóch na jednym polu w tym samym czasie.KRUS nie interesuje właściciel, interesuje ten kto faktycznie tą ziemię użytkuje i od kiedy.Jeżeli właściciel to płaci właściciel a jeżeli dzierżawca to płaci dzierżawca.Jeżeli rodzice w tym czasie nie posiadali innego ubezpieczenia np. renty z ZUS to oni będą musieli za te lata za siebie zaległy KRUS zapłacić.I jeszcze jedno,nie jest ważne czy pole stoi na męża czy żonę,czy dopłaty biorą wspólnie czy jedno z nich.Jak jeden użytkuje ziemię to KRUS musi płacić i jeden i drugi chyba że posiadają inne ubezpieczenie.
2015-03-17 10:26:37 185.28.250.* | Ania 009
Zdarza się że ludzie z nie wiedzy oddają komuś swoją ziemię w użytkowanie i pozwalają na branie dopłat zaś sami w tym samym czasie rejestrują się w KRUS i płacą składki jako rolnicy.Nie wiedzą ze rolnikiem który obowiązkowo podlega pod KRUS w świetle prawa jest ten kto tą ziemię orze a nie ten na kogo w papierach stoi.KRUS wniosek przyjmie i opłatę weźmie jeżeli ktoś wniosek składa i oświadcza że jest rolnikiem.nie konfrontuje tego z Agencją Rolną.Ale jak się wyda że dopłaty na jego ziemię w tym czasie brała inna osoba no to ma problem. Albo KRUS tych lat opłaconych nie będzie mógł zaliczyć jeszcze karę dowali.Albo drugi wszystkie dopłaty z odsetkami zwróci.
2015-03-17 10:26:04 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]

Jak jeden użytkuje ziemię to KRUS musi płacić i jeden i drugi chyba że posiadają inne ubezpieczenie.

lub gdy nie pomaga w tym gospodarstwie ani w gospodarstwie domowym z nim związanym. Co w praktyce sprowadza się do osobnego zamieszkiwania poza brakiem owej pracy w gospodarstwie.

To z art. 5 ustawy.
2015-03-05 21:07:00 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, wielokrotnie już w tym wątku to padło- na podstawie ustawowego ( art. 38 ustawy o ub. społ. rolników ) domniemania Kasa przyjmuje, że właściciel gospodarstwa dz. rolniczą prowadzi, a skoro areał przekracza 1 ha przeliczeniowy- to podlega ub. rolniczemu z mocy ustawy. Ta sama ustawa, zwalania z tego ubezpieczenia w razie posiadania ubezpieczenia ZUS oraz przenosi zasadę ubezpieczenia na małżonka rolnika.

Stąd taka informacja z Kasy. Jeśli będzie decyzja - będzie konieczne odwoływanie ze względu na jednak brak dz. rolniczej itd.

Inna rzecz, że to Pani miała moim zdaniem najpierw poinformować kasę o uzyskanej darowiźnie oraz okoliczności posiadania ub. ZUS, potem o ustaniu ub. ZUS, w międzyczasie o nieprowadzeniu dz. rolniczej- ze względu na męża. Zawsze dochowując terminu 14 dni.
2015-03-04 08:23:48 yeya
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Witam i bardzo proszę o pomoc.

Mąż jest właścicielem pola powyżej 2 ha przeliczeniowego, ale pracuje na umowę o pracę. Ja jego żona nigdzie nie pracuję (studiuję zaocznie mam ponad 26 lat, nie jestem zarejestrowana w PUP). Nie mamy rozdzielności majątkowej. Ja przed ślubem dostałam dom w stanie surowym i 15 arów działki od moich rodziców, a mąż od swoich te 2 ha i drewnianą chałupkę. Pole nie jest uprawiane, tylko siostra męża pobiera opłaty unijne do ugorów i dba o to żeby łąka była przynajmniej raz w roku wykoszona. Mąż jest zameldowany w swoim domu (tym przy polu), a ja w domu u moich rodziców.
Od tego roku mieszkamy już w oddanym do użytku nowym domu i ja chcę się tu zameldować, mąż nie( chce zostać zameldowany w domu przy polu).
Zaznaczę, że ja na tym polu nigdy nic nie robiłam (mąż w sumie też nie)

Moje pytanie brzmi:
Czy w takiej sytuacji jako żona podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu KRUS?

Czy ewentualnie mogę zarejestrować się w PUP i pójść na staż? A mąż w razie utraty pracy może ubiegać się o rejestrację w PUP i ewentualnie zasiłek?

Gdy byłam zapytać się w Krusie o tę sprawę nawet nie pozwolono mi dokończyć, kobieta w okienku warknęła tylko, że to ja do nich przychodzę i jak chcę opłacać składki to formularz mam wypełnić. Dalsza dyskusja z nią raczej nie miała sensu.
2015-03-17 11:20:52 185.28.250.* | Anna 009
Nie możesz płacić KRUS jeżeli inna osoba niż twój maż pobierała unijne dopłaty do tego pola.Do KRUS musisz dać poświadczenie z AGENCJI ROLNEJ za te lata ( o poświadczenie wystąpić może tylko osoba która brała dopłaty, Tobie nie dadzą ochrona danych ) potem ona da to Tobie ,Ty do KRUS i złożysz oświadczenie że inna osoba w tym czasie użytkowała tą ziemię.Dobrze mieć umowę dzierżawy czy o użytkowanie taką między sobą nawet w domu napisaną z datą jak trzeba.KRUS rozpatrzy twój wniosek i wyda decyzję o nie podleganiu w tym czasie ubezpieczeniu obowiązkowemu rolników.Unikniesz zaległych składek.
2015-03-04 19:15:17 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W takiej sytuacji istnieje ustawowe domniemanie, że mąż dz. rolniczą prowadzi, i to domniemanie rozciąga się na żonę.

Zatem to on jako (potencjalny) rolnik główny powinien był w ciągu 14 dnia od zawarcia związku małżeńskiego zgłosić w KASIE oświadczenie, że dz. rolniczej nie prowadzi, albo zaprzestał.

W kwestii PUP dla Pani- konieczne jest zaświadczenie o niepodleganiu ub. rolniczemu z tyt. pracy na gospodarstwie męża/ bycia żoną prowadzącą gops. domowe związane z gospodarstwem męża.
Mąż jako posiadacz ponad 2ha przeliczeniowych sprzed małżeństwa- statusu bezrobotnego nie uzyska.
2015-03-04 20:46:37 yeya
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co w sytuacji gdy KRUS będzie chciał spłaty zaległych składek? Czy wtedy oświadczenie dwóch świadków i sołtysa o tym, że tam nie pracuję będzie wystarczające, żebym zaległych składek nie musiała płacić? Czy zostaje tylko droga sądowa?
2015-03-05 07:56:07 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak zawsze z instytucją ubezpieczenia społecznego- KASA może żądać różnych wyjaśnień, oświadczeń. przedstawienia oświadczeń świadków. A gdy wyda DECYZJĘ- można się od niej odwołać, zanim ulegnie uprawomocnieniu.
W odwołaniu argumentacja itd.

I tu są dwie opcje- albo KASA uznaje odwołanie sama we własnym zakresie i wydaje decyzję zmienioną po myśli ubezpieczonego albo sprawa kończy się w sądzie- i tu już decyduje sąd. W pierwszej instancji. Jest możliwa apelacja do II instancji.

W sądzie też możliwe powołanie (nowych) świadków.
2015-03-05 08:41:28 yeya
Dziękuję bardzo za szybką i rzeczową odpowiedź.
2015-02-24 20:17:12 109.243.112.* | zdezorientowana88
dokumenty do KRUS [5]
Witam, od 17 roku życia jestem spadkobierczynią 1/15 9ha fizycznych ziemi rolnej. Nie mogę przez to zarejestrować się w UP,pomimo że gospodarstwa nie prowadzę to według KRUSU jestem rolnikiem. Do tej pory nie przejmowałam się tym gdyż miałam rentę po rodzicach. Napisałam umowę dzierżawy, zgłosiłam to do wydziału geodezji. Co dalej muszę zrobić? Jakie dokumenty złożyć w KRUSie żeby wydali mi zaświadczenie że nie jestem rolnikiem?
2015-02-25 10:37:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
KASA nie wydaje zaświadczeń o (nie) byciu rolnikiem, ale decyzje o podleganiu ubezpieczeniu ( i wysokości składek) albo o niepodleganiu, utracie prawa do podlegania itp. Zaświadczenia mniej więcej w takim samym zakresie jak decyzje.
Potrzebne będzie oświadczenie o nieprowadzeniu dz. rolniczej, kopia umowy dzierżawy. A na przyszłość- w związku z takim małym udziałem- warto po prostu dokonać działu spadku- w tym przypadku za spłatą od spadkobiercy z wyższym udziałem lub planującego prowadzenie działalności rolniczej i uwolnić się od tego gospodarstwa ....
2015-02-25 17:50:37 46.112.210.* | zdezorientowana88
Byłam w swoim KRUSie i panie nawymyślały mi że muszę przynieść jakieś dokumenty co robiłam w tym okresie od otrzymania spadku do teraz, jakieś papierki o podatku. Nie wiem czy tylko u mnie takie problemy robią...A gdyby to było takie proste, już dawno pozbyła bym się tych części ziemi...
2015-02-25 19:58:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skąd pomysł, że 'tylko u mnie'. Proszę pobieżnie choćby zerknąć na ten wątek i liczbę takich sytuacji.

KRUS ( w sensie ubezpieczenia ) to nie tylko przywilej ( w porównaniu z ub. w ZUS ), ale i obowiązek. jednym z nich jest 14 dniowy termin na informowanie KASY o każdej zmianie w swojej sytuacji życiowej, która ma wpływ na sytuację ubezpieczeniową. Poczynając od pierwszej zmiany polegającej na odziedziczeniu udziału w gospodarstwie rolnym, potem o uzyskaniu renty rodzinnej, teraz o jej utracie.

Pytanie o podatek dotyczy podatku rolnego- chodzi o wielokrotnie wspomniane tu już USTAWOWE domniemanie z art. 38, że podatnik podatku rolnego- dz. rolniczą prowadzi.
2015-02-25 21:03:12 46.112.210.* | zdezorientowana88
No tak...tylko tracąc rodziców w wieku 19 lat nie bardzo miał mnie kto pokierować i uświadomić co mam zrobić...miałam rentę po rodzicach więc miałam ubezpieczenie zdrowotne...ale skończyłam studia, skończyła się renta. Nie mam pracy więc z czego mam płacić składki KRUS? Tym bardziej że rolnikiem nie jestem. Wydzierżawiłam ziemię...jakie jeszcze dokumenty muszę zebrać żeby móc się zarejestrować w Urzędzie pracy i mieć możliwość chociaż na staż?
2015-02-25 21:34:08 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zaświadczenie/decyzję KASY o niepodleganiu ub. rolniczemu z tyt. pracy w gospodarstwie o pow. ponad 2 ha przeliczeniowe + dyplom studiów + stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia- z którego będzie wynikał Twój udział w powierzchni gospodarstwa + inny dokument - odpis z rejestru gruntów, decyzja o podatku rolnym. Chodzi o to, by ustalić czy Twoja 1/15 nie przekracza 2 ha przeliczeniowych.

Bo 'rolnicze' wykluczenie ze statusu bezrobotnego jest dwojakie:
- posiadanie ponad 2 ha przeliczeniowe nieruchomości rolnej lub
- bycie w ub. rolniczym jako domownik, małżonek w gospodarstwie o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowe.
2015-02-21 21:01:17 89.228.184.* | djksfjkhf
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Dostałam w spadku ponad jeden ha przeliczeniowy i wtedy pracowałam. Gdy już nie pracowałam zarejestrowałam się w UP, a ziemie wydzierżawiłam. Nie zgłaszałam tej umowy. Działalności rolniczej nie prowadzę i nie prowadziłam. Czy krus może sie mnie czepiać? Chodzi mi o ten obowiązek informacyjny itp. Czy obowiązkowo muszę uzyskać od krus zaświadczenie, że nie podlegam ubezp. spol. roln.? Czy mogę sobie po prostu nic nie robić i ewentualnie w razie problemów udowodnie zeznaniami świadków i tą umową dzierżawy, że nie prowadze dział. roln. i bedzie po sprawie?
2015-02-23 15:03:39 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zdecydowanie lepiej jak najwcześniej mieć z KRUS sprawę podlegania czy niepodlegania wyprostowaną. Bo owo 'czepianie się' może sięgać dłuższych lat i większych kwot. A więc i wyższych odsetek, gdyby jednak np. w razie postępowania przed sądem nie uzyskała Pani pozytywnego orzeczenia. Nie chodzi tu o zaświadczenie, ale o decyzję KASY. Zaświadczenie bywa potrzebne dla innych podmiotów- np. PUP.
2015-02-25 20:58:13 46.112.210.* | zdezorientowana88
No tak...tylko tracąc rodziców w wieku 19 lat nie bardzo miał mnie kto pokierować i uświadomić co mam zrobić...miałam rentę po rodzicach więc miałam ubezpieczenie zdrowotne...ale skończyłam studia, skończyła się renta. Nie mam pracy więc z czego mam płacić składki KRUS? Tym bardziej że rolnikiem nie jestem. Wydzierżawiłam ziemię...jakie jeszcze dokumenty muszę zebrać żeby móc się zarejestrować w Urzędzie pracy i mieć możliwość chociaż na staż?
2015-02-10 16:53:32 31.61.138.* | Tedjan
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
31 lipiec 2014 likwidacja zakładu zwolnienie ; 4 sierpień 2014 rejestracja bezrobotny w PUP ; 40 lat oplacana skladka ZUS;wiek 61 lat ; posiadam 1,'5 ha przeliczeniowych gruntow ornych wydzierżawionych,nigdy nie placilem składki KRUS ,chce przejść na zasiłek emerytalny ,KRUS nie chce wystawić zaświadczenia oniepodleganiu do KRUS ,i nie będę mogl przejść na zaslek przedemerytalny bo Urzad Pracy nie może wyplacic zasiłku dla bezrobotnych,
2015-02-12 11:27:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Idiotyczny pat urzędniczy. Bo przecież zaświadczenie o powierzchni gruntów (mniej niż 2 ha przeliczeniowe) powinno wystarczyć- bo nawet gdyby nie było dzierżawy, dz. rolniczą Pan prowadził i opłacał KRUS i uzyskał zaświadczenie, że ub. rolniczemu podlega- to nie byłoby przeszkody w uzyskaniu statusu bezrobotnego, a w konsekwencji i zasiłku.

Jeśli jest decyzja PUP o odmowie statusu bezrobotnego- odwołanie do sądu pracy zgodnie z pouczeniem.

Niezależnie od tego- jeszcze raz wniosek NA PIŚMIE do KRUS o wydanie zaświadczenia.

Kasa musi wydać moim zdaniem zaświadczenie albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a wtedy służy na nie zażalenie do jednostki Kasy wyższego rzędu.

Zaświadczenie powinno być wydane do 7 dni, chyba że potrzebne jest postępowanie wyjaśniające, wtedy stronę o tym się zawiadamia.

Nic "na gębę" z urzędami nie załatwiamy :-)

Przydadzą się art. 35-38, 217-220 KPA:

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-i-przepisy-ogolne/rozdzial-7-zalatwianie-spraw

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-9-postanowienie

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-vii-wydawanie-zaswiadczen
2015-02-10 09:49:47 37.248.255.* | ankarka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam mam pytanie dotyczące jak w tytule,otóż mój tata ma przepisać nam ziemię hektar przeliczeniowy(gdyż tyle potrzeba aby dostać pozwolenie na wybudowanie domu) ma to przepisać na mnie aby zmniejszyć koszty,jestem osobą bezrobotną,zarejestrowaną w urzędzie pracy mąż natomiast pracuję o umowę o pracę na czas nieokreślony,czy w takim wypadku zostanę wykreślona z urzędu pracy i będę musiała płacić krus skoro mąż jest ubezpieczony w zus?czy jest możliwość aby być ubezpieczonym przy mężu,tymbardziej ze gospodarstwa rolnego nie będziemy prowadzić.
2015-02-10 14:04:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na budowlance się nie znam, ale zdaje się jest tak, że albo będzie to ziemia nierolna, albo trzeba ją odrolnić.
Przy 'mężu', który jest ubezpieczony w ZUS z tyt. etatu nieubezpieczona żona może mieć jedynie ub. zdrowotne. A 'Krus' to ub. społeczne- emerytalno- rentowe + chorobowo- macierzyńsko-wypadkowe.

Jeśli darowizna od ojca na Pani rzecz dotyczy ziemi rolnej- to przekroczenie dopiero 2ha przeliczeniowych powodowałoby utratę statusu bezrobotnej.
2015-02-08 02:25:40 178.56.128.* | smerfeta
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,mam pytanie w 2004 roku zmarł mój ojciec i zaraz w tym roku przeprowadziliśmy sprawę spadkową w wyniku czego stałam się współwłaścicielką 1/3 powierzchni gospodarstwa tzn. 2,80 ha przeliczeniowych, do września 2013 roku pobierałam rentę po zmarłym ojcu gdyż studiowałam. Od września 2013 do grudnia 2013 roku byłam na służbie przygotowawczej w wojsku więc składki na ubezpieczenie były tam odprowadzone. Od stycznia 2014 nie pracuje i nie jestem ubezpieczona gdyż w urzędzie pracy nie zarejestrowano mnie gdyż posiadam ziemie ale ja tej ziemi nie uprawiam tylko mama która po zmarłym ojcu nadal prowadzi gospodarstwo i opłaca KRUS a ja u niej tylko mieszkam i nie czerpie z tego żadnych korzyści.Wynika z tego że ze od stycznia 2014 powinnam opłacać KRUS jak wyczytałam i chcąc teraz ubezpieczyć się w KRUSIE będę musiała zapłacić składki za ubiegły rok wraz z odsetkami czy to prawda? Co robić?
2015-02-09 14:47:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadniczo tak, chyba że uprawdopodobni Pani iż od stycznia 2014 r. jednak żadnej działalności rolniczej w gospodarstwie nie prowadziła, czyli jednak nie spełniała definicji rolnika, ani domownika (w stosunku do matki).
2015-02-05 21:05:41 radziogryczka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Witam, mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym ojcu (w 2007 r.). Ojciec posiadał około 6 ha fizycznych pola, po jego śmierci nie były poruszane sprawy spadkowe. Ja i moich trzech braci opłacamy jedynie podatek od tego pola. Z tego co wiem częśc pola jest dzierżawiona przez sąsiada (nie wiem jak długo).
Chciała bym zrobic porządek ze spadkiem i złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku (co nie będzie proste ze względu na moich problemowych trzech braci). Słyszałam że od czasu śmierci ojca naliczane są zaległe składki krus. Ja aktualnie pracuję na podstawie umowy o pracę a wcześniej pobierałam rentę krus z tytułu sieroty zupełnej. Czy w tej sytuacji jeśli ustalę spadkobierców i będę chciała podzielic się spadkiem z bracmi zostaniemy obciążeni zaległymi składkami KRUS po zmarłym ojcu?
Nadmieniam że żadne informacje z krus nie przyhodzą o zaległych składach.
(przepraszam za lakoniczne zapytanie - nie orientuję się w tych przepisach...)
2015-02-06 10:47:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie 'twardym' terminem rozpoczęcia podlegania ub. rolniczemu byłaby dopiero data stwierdzenia nabycia spadku. Ale jednocześnie ustawa operuje domniemaniem, że posiadacz albo ten, kto opłaca podatek rolny- już dz. rolniczą prowadzi (np. jako 'użytkownik', a więc KRUS podlega. A posiadacz, to niekoniecznie hipoteczny właściciel (np. ów dzierżawca).


Jednocześnie posiadanie ubezpieczenia w ZUS, a wcześniej świadczenia z ubezpieczenia zwalnia z obowiązku KRUS, nawet gdyby była Pani właścicielem i dz. rolniczą prowadziła.

Więc raczej nie będzie problemu z zaległościami wstecz, No chyba, że któremuś z pozostałych spadkobierców zależy na czymś odwrotnym tj. uznaniu że jest ubezpieczony i był już wcześnie- właśnie jako użytkownik- musiałby mieć potwierdzenie z UG o opłacaniu podatku rolnego i uprawdopodobnić, że dz. rolniczą w tym gospodarstwie prowadził.

Co do finalizacji spraw w rodzinie- na pewno warto rozważyć taki podział spadku (np. na zasadzie spłat) by nie pozostała współwłasność gospodarstwa, bo pozostanie solidarna odpowiedzialność za składki za brata, który jako jedyny podejmie dz. rolniczą po ojcu, zostanie wydana decyzja ubezpieczeniowa tylko na niego, ale będzie miał zaległości za składki.
2015-03-03 13:03:09 radziogryczka
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie:
1. w jaki sposób i gdzie mogę dowiedziec się o ewentualnych zadłużeniach w składkach krus u braci? Czy konieczne jest np. podanie do krus o udostępnienie takiej informacji?

2. Czyli rozumiem, że dobrym rozwiązaniem do uniknięcia zadłużenia w KRUS było by np. przepisanie całego pola na mnie i ewnetualne dogadanie się co do spłaty braci?

3. Czy mając akt poświadczenia dziedziczenia spadku mogę wspólnie z rodzeństwem sprzedac działkę/pole?
2015-03-03 13:33:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
ad. 3, tak ALE to poświadczenie musi być najpierw ujawnione w KW oraz ewidencji gruntów.
ad. 2 bardziej chodziło mi o to, by jedynym właścicielem gospodarstwa był ten, kto rzeczywiście dz. rolniczą w nim prowadzi- tak, aby nie było współwłaścicieli fizycznie niezwiązanych, którzy muszą informować KASĘ o każdej zmianie swego statusu ubezpieczeniowego, czasem udowadniać że nijak dz. rolniczej nie prowadzą, itd.

ad. 1 - no w KASIE jako spadkobierca, a więc potencjalny ubepzieczony.
-1 spadek
2015-01-30 16:20:31 79.186.148.* | kaska1612
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co mam zrobić. Mój mąż posiada gospod. rolne przekraczające 9 ha przelicz. Jesteśmy małżeństwem od sierpnia 2012r.. Do końca grudnia 2014r. pracowałam zawodowo, byłam ubezpieczona w Zusie. W styczniu nie udało mi się zarejestrować w PUP, ze względu na to, że z racji ustawy podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w kRUS. Problem jest jednak w tym, że ja nie pracuję w gosp. rolnym. Chciałam to udowadniać, ale okazało się, że nie jest to takie proste. Poza tym w styczniu cierpliwie czekałam na informację od mojego byłego pracodawcy o przedłużeniu zatrudnienia, ostateczną decyzję mam otrzymać 02.02.br. Co mam zrobić w tym momencie-ubezpieczyć się w KRUSie?ale co jeśli dostanę pracę, a zapłacę kwartalną składkę w KRUS (zostanie mi zwrócona jej część?)
2015-01-30 21:02:55 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Składka jest opłacana kwartalnie w sensie technicznym. Ale jest zdefiniowana miesięcznie, a za miesiąc niepełny należna tylko za okres faktyczny podlegania ubezpieczeniu co do dnia. Powstałaby więc nadpłata z tyt. składki nienależnej, a więc kwestia zwrotu.

Statusu bezrobotnej nie uzyskałaby Pani też nawet przy braku podlegania ub. rolniczego z tyt. samego posiadania gospodarstwa tak dużego.

By żona rolnika nie podlegała ub. rolniczemu musi ani nie pracować w tym gospodarstwie rolnym ANI w gospodarstwie domowym z nim związanym. Czyli w praktyce musiałaby Pani po prostu nie mieszkać z mężem. Sam fakt wspólnego domu właściwie sprawia że podlega Pani ub. rolniczemu, chyba że i mąż absolutnie dz. rolniczej nie prowadzi, czyli ziemia leży odłogiem albo jest oddana w dzierżawę.
2015-02-01 20:24:18 79.186.151.* | kaska1612
Bardzo dziękuję za odpowiedź ;) Pozdrawiam
2015-01-30 11:53:53 95.41.43.* | paulina.mrotek57
kto moze zostac domownikiem [3]
czy domownikiem moze byc brat rolnika któr nie mieszka w domu rolnika. mieszka 18 km od gospodarstwa brata
2015-01-30 12:01:22 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem ma min. 16 lat, do gospodarstwa dojeżdża i stale w gospodarstwie pracuje, nie jest przez brata zatrudniony ?
2015-01-30 15:36:09 paulina_mrotek57
tak ma 32 lata do gospodarstwa dojezdza i stale pracuje. nie jest przez brata zatrudniony. czy w takiej sytułacji podlega zaby byc domownikiem i podlegac pod ubezpieczenie?
2015-01-30 20:54:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem tak, choć ustawa operuje nieostrym określeniem "zamieszkuje terenie jego gospodarstwa rolnego albo w BLISKIM sąsiedztwie" w definicji domownika (art.6, pkt. 2). Ta 'bliskość' dyskusyjna. Po prostu należy zacząć od tego, by brat- rolnik po prostu zgłosił brata-dojeżdżającego do ubezpieczenia rolniczego w KRUS i dopiero w razie decyzji odmownej zacząć walczyć.

Oczywiście domownik nie może mieć innego ubezpieczenia ( ZUS ) czy świadczenia z ZUS/KRUS.
2015-01-19 11:42:05 83.14.20.* | elllama1980
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Jak udowodnić, że nie prowadzę działalności rolnej, mimo posiadania ok. 1,3 ha przelicz. ziemi. 1 ha to nieużytek (w ew. gruntów jako pastwisko), a pozostałe 0,3 ha to trawnik pod domem ( w ew. gruntów - grunty orne)? Płacę jednak od tego areału podatek rolny (tak mi nalicza gmina), ale nie mam jako takiego gospodarstwa rolnego, żadnych np. maszyn rolniczych.
2015-01-19 11:59:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
KRUS dopuszcza zeznania świadków (np. sąsiadów, sołtysa), sam w postępowaniu wyjaśniającym niestety chyba nikogo na 'wizję' lokalną nie wysyła. Stąd w takich sytuacjach jeśli podważy oświadczenie o braku dz. rolniczej, nie uzna oświadczenia świadka- i wyda decyzję o podleganiu ub. rolniczemu- kończy się to odwołaniem w sądzie pracy/ub. społecznych.
2015-01-23 14:25:42 89.231.197.* | dezinformacjawkrus
Do KRUS na podkarpaciu dostarczylismy z mezem oswiadczenia nasze podbite przez Soltysa, ze przez okrez 2 lat w konkretnych datacj ziemia ktora w spadku po zmarlym ojcu meza bylismy wspolwlascicielami nie byla przez nikogo uprawaina, lezala odlogiem.
Aktem notarialnym pozniej zostala przepisana czesc na meza-ja jako zona nie pracuje i chce sie ubezpieczyc teraz w styczniu 2015 i zplacic skladki zalegle ale tylko na dwa tygodnie przed podpisaniem aktu notarialnego i wtedy tez ziemia ta faktycznie zostala obrabiana jakos-mozna uznac uprawiana.
Ztym ze do tego czasu polowa roku 2014, przez prawie 2a lata nikt tego nie uzytkowal, bo.... kilku spadkobiercow bylo,ale nie przepisane na nikogo konkretnie.
Obowiazek podlegania pod KRUS bylby dla zony niepracujacej, gdyby prowadzona byl atam dzialanosc rolnicza ale takiej nie bylo,
stad zgodnie z zaleceniami KRUS w Rzeszowie dzisiaj zlozylismy stosowne oswiadczenia wspomniane, podpisane pzrez soltysa, a lmiejscowy KRUS powiedzial wbrew temu co w Rzeszowie, ze oni ubezpiecza od polowy 2014 roku, ale zeby nie placic skladek za pozostale 2a lata wstecz, ktos (tesciowa) zeby zlozyla oswiadczenie ze uprawiala-miala niepelna emeryture wtedy w KRUS.
Jednym slowem miejscowy KRUS jakby "olewa" zlozone oswiadczenia i mowi co inego co centrala W RZeszowie.
Jak udowodnic inaczej jeszcze oprocz oswiadczen i zeznan sasiadow i soltysa, ze tam nic ni ebylo uprawiane po smierci ojca?
Zdjecia satelitarne i moze jakis operat szacunkowy?
Robilismy kiedys cos takiego i na konkretny dzien nie biegly sadowy ale osoba z uprawnieniami do sprawy spadkowej cos takiego nam zrobila i widac tam wyraznie na zdjeciu ze... np jest laka czy krzaki a nie zadne uprawy czy zaorane pole, aprzeciez siania sie nie uprawia i nie sprzedaje...pozatym nie ma czym bo nie ma i niebylo nawet konia w domu czy ciagnika?????
jakie dowody sa respektowane przez sady w tych sprawach KRUS?
Jakiego prawnika o jakiej specjalizacji pytac ewentualnie, jak KRUS po zgloszeniu do ubezpieczenia treaz z tymi oswiadczeniami ubezpieczy ale nalozy oplaty wstecz za 2 lata kiedy nic tam nie bylo uprawiane?
2015-01-26 11:22:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nic więcej ponad to co w tym wątku padło nie da się napisać.

Powtórzę tylko, że
miejscowy KRUS jakby "olewa" zlozone oswiadczenia i mowi co inego co centrala


opierać się na wydanych przez Kasę DECYZJACH- papierowych, z czerwoną pieczątką- bo jest procedura odwołania się od nich w sądzie. A takie walczenie na gębę jak widać jest w tym przypadku mało skuteczne.
2015-01-14 13:37:41 Teresa1111
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
W lutym 2013 wniosłam swoje przedsiębiorstwo do spółki z ograniczona odpowiedzialnością jako wkład (udział i jako jeden ze wspólników) i zlikwidowałam swoją firmę. Od tego czasu jestem prezesem spółki i funkcje tę wykonuje na podstawie umowy spółki , a więc na razie nie osiągam przychodów i nie jestem zgłoszona do Zus. Ale od paru lat jestem również razem z mężem właścicielem gruntów rolniczych ok 2,5ha. W tej działalności w ogóle nigdy mężowi nie pomagałam i nie chce podlegac ub. KRUS. Jako członek rodziny jestem zgłoszona do ub. zdrowotnego u męża w pracy. Czy mam jakieś obowiązki wobec KRUS?
2015-01-14 14:13:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oboje macie. Pani dotyczył ostatnio po owym lutym 2013 (w ciągu 14 dni) zgłoszenia zaprzestania podlegania ZUS ( z tyt. DG ) i jednocześnie otwierała się kwestia wstąpienia w podleganie KRUS jako żona rolnika lub rolnik jeśli ziemia nie stanowi majątku odrębnego męża. Domyślnie z ustawy powstał wtedy Pani obowiązek ubepzieczeniowy, chyba że
- dz. rolnicza nie była prowadzona w tym gospodarstwie, a jeśli prowadził ją mąż
- Pani nie prowadziła z nim gospodarstwa domowego związanego z owym rolnym.

Takie okoliczności musiały być oświadczone i uprawdopodobnione.

Wtedy też powinna była być decyzja KASY
2015-01-10 14:35:20 37.248.13.* |
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam ,
Obecnie jestem na zwolnieniu za które wypłaca mi zus(ciąża) jednak za miesiąc biore ślub mój przyszły mąż posiada ziemie o powierzchni pow.1 ha . Sam jednak pracuje i opłaca składki zus . Chciałam zapytać czy po ślubie będe mogła do końca ciąży pobierać pieniądze z zusu czy musze wraz z nastaniem małżeństwa opłacać krus?
2015-01-12 11:58:59 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Pobieranie świadczenia z ZUS wyklucza opłacanie wtedy ub. rolniczego, bo z tyt. tego zasiłku odprowadzane są składki em-rent. Tyle, że nie są one potrącane z kwoty zasiłku (jak od wynagrodzenia)tylko DOpłacane z budżetu.
Obowiązek informacyjny mąż wobec KRUS będzie miał. Tj. najpierw oświadczenia, że pojawia się żona, ale ub. nie podlega z tyt. zasiłku, potem że zasiłek się zakończył i dz. rolnicza jest prowadzona lub nie jest prowadzona- czyli ustalenie z KASĄ, co z Pani ubezpieczeniem PO zasiłku.
2015-02-22 15:25:09 46.148.91.* | Alina5963
Ojciec zmal 10 lat temu. Pozostawil 35 arow ziemi, jest to .ugor. dn.10.12.2004r otrzymal zawiadomienie o zajeciu prawa majatkowego stanowiacego swiadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego u dluznika zajetej wierzytelnosci bedacego organem rentowym. Na dn.10.12.2004r razem do potracenia ze swiadczenia byla kwota 8198zl. Natomiast 27.12.2004r przyslano mu decyzje z kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego gdzie od dn.01.01.2005r przeliczono mu emeryture rolnicza w kwocie do wyplaty 605zl. Nie wiem czy te zalegle skladki ojciec w krusie zaplacil. Przypuszczam ze tak, skoro 27.12.2004 przyslanu mu przeliczenie emerytury. Ojciec zmarl 01.02.2005r uplynelo 10 lat w ubieglym roku zaplacilam zalegly wieloletni podatek za te 35 arow. Chce w tym roku zalozyc sprawe spadkowa. Mam troje rodzenstwa. Z ojcem mielismy b.slaby kontakt,rodzice byli po rozwodzie. Obawiam sie ze jak ruszymy z tym spadkiem to sie okaze ze zapuka do nas komornik i upomni sie o zalegle skladki w krusie. Ojciec nie posiadal innego majatku,po rozwodzie zamieszkal razem z bracmi na gospodarstwie. Gospodarstwo nalezalo do jego brata. Bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz. Alina
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/