wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Fot. PAP/Adam Hawałej

Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
js22925
178.43.85.* 2016-11-22 22:11
witam, co w sytuacji, gdy chciałbym 1,81 ha (1,002 ha przeliczeniowego) wydzierżawić renciście z zus? czy wiąże się rto dla niego z jakimiś konsekwencjami?
joanna365
83.6.241.* 2016-11-18 22:38
Witam serdecznie. Do 11.12.2016 mam status bezrobotnej z prawem do zasiłku. mąż ma gospodarstwo o pow. 1,005ha przeliczeniowego. Czy jeżeli wydzierżawię cxzęść teściowi, nadal mogę pozostać w ubezpieczeniu? gdzie zawrzeć taką umowę? czy muszę od niej zapłacić podatek, w rozliczeniu pit, jeżeli np. byłoby to 1zł za dzierżawę 10-letnią? jak to zrobić, by pozostało mi prawo do ubezpieczenia w PUP a nie w KRUS?
2016-11-15 18:34
Witam,
Jestem razem z mężem współwłaścicielką działki, ponadto mąż ma jeszcze 4 inne.
Do 2015 r. było tego w sumie 0,97 ha przelicz.
W 2015 r. Starostwo Powiatowe przeprowadzało aktualizację granic wszystkich działek. Podczas tych czynności okazało się, że mapki odbiegały od rzeczywistości, więc zostały naniesione zmiany. Z jednej działki odjęli nam ar, w drugiej dodali, koniec końców, ogólnie miało być tyle samo... ale okazało się, że po tych zmianach wszystkiego mamy 1,03 ha! Weszły one w życie 31.12.2015.
A ja się zorientowałam dopiero niedawno, przy płaceniu ostatniej raty podatku...
Czyli reasumując, od tego czasu powinniśmy obowiązkowo ubezpieczać się w KRUS!?
Mąż pracuje w sadownictwie za granicą, niby legalnie, ale do tej pory żadnych umów o pracę nie dostawał, same jakieś rachunki... Ja jestem zarejestrowana w PUP, ale prawo do zasiłku ustało z dniem 16.12.1015.
Póki co z KRUS nie dostaliśmy żadnej informacji, że podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale czy to oni powinni tego pilnować? Znając życie to my...
I nie wiem co teraz robić...
Płacić KRUSu bardzo bym nie chciała... Bo za prawie cały rok 2016 to będzie ogromna dla nas kwota... Pomyślałam o umowie dzierżawy, ale czy ona będzie nas przed tym chronić? Mamy podpisaną z bratem taką umowę z dn. 01.01.2016, ale nie zgłaszałam jej w Starostwie bo wcześniej nie miałam takiej potrzeby, z bratem dogadujemy się dobrze i spisaliśmy ją tak w razie ,,w''.
I teraz... czy KRUS bierze pod uwagę datę spisania umowy czy zgłoszenia jej w Starostwie? Bo jeżeli datę zgłoszenia w Starostwie to ona nas nie chroni przed obowiązkiem ubezpieczenia... Dodatkowo pewnie naliczą jeszcze jakieś odsetki karne...
Bardzo proszę o informację czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy w takich przypadkach KRUS nalicza kary? Czy ewentualnie można taką płatność rozłożyć na raty? Bo podejrzewam, że będziemy musieli to ubezpieczenie (zarówno mąż jak i ja) zapłacić...
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam,
Zobacz więcej komentarzy (656)