wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Fot. PAP/Adam Hawałej

Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
julita650
83.23.1.* 2017-06-04 23:01
witam opłacam zus mam wykształcenie rolnicze czy mogę dzierżawić ziemię od ANR
Cannonball
37.47.29.* 2017-04-10 11:10
Pod koniec roku chcialbym przejac gospodarstwo od rodzicow w ramach Premii dla Mlodych Rolnikow. Aktualnie oni oplacaja KRUS jako rolnicy, a ja jestem na studiach mundurowych jako strazak w sluzbie kandydackiej i mam oplacane ubezpieczenie zdrowotne. W maju 2020 koncze studia i przechodze do sluzby stalej. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy unijnej, musze podlegac ubezpieczeniu w KRUS w pelnym zakresie przez okres 12 miesiecy od dnia wyplaty pomocy. Rodzice beda rowniez oplacac KRUS jako domownicy. Czy po roku tym moge wystapic z KRUS, a rodzice moga dalej sobie pozostac jako domownicy? Czy dopiero gdy przejde do sluzby stalej i bede posiadal ubezpieczenie z mundurowki to wtedy moge wystapic z KRUS?
Ewelina9088
79.190.207.* 2017-03-03 18:59
Witam,

w 2011 r zmarła babcia i po 4 latach był zrobiony spadek na wujków i wnuków bo jeden z wujków nie żył. W sumie było 9 spadkobierców i jeden wujek kupił od swoich siostrzeńców te udziały i podarował całość swoich udziałów siostrze i tak też podarowali inni bracia w darowiźnie siostrze. jeden z wujków zatrzymał swoją część. Siostra (czyli mama) podarowała to synowi. W sumie wyszło 9 hektarów mąż ma 24/28 udziału a wujek który zatrzymał część ma 4/28. Poszłam więc do Krusu po dokumenty żeby mąż się mógł zarejestrować i poinformowali mnie że mąż od 2012 r brał dotację z UNI na to pole i musi wyrównać całe zaległości z 5 lat... po śmierci babci. A jak była i chciałam go zarejestrować poinformowano mnie że nie jest domownikiem ani właścicielem i nie można go zarejestrować ponieważ nie ma właściciela gdyż babcia nie żyje. Co mam teraz zrobić ręce same się załamują w Polskim prawie jak tu żyć :(
Zobacz więcej komentarzy (697)