Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Fot. PAP/Adam Hawałej

Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Czytaj także
Polecane galerie
Wiki11
77.252.222.* 2016-01-27 09:41
witam, mój mąż ma działkę rolną powyżej 2 ha (mamy wspólność majątkową), której nie uprawia, jednoczeście z różnych względów ja i dziecko jesteśmy zameldowani czasowo poza miejscem stałego zameldowania, w 2015 roku przed podjęciem pracy w maju składałam oświadczenie w krus (miałam przerwe między pobieraniem zasiłku macierzyńskiego zus a podjęciem nowej pracy|) że nie mam nic wspólnego z gospodarstwem, do czego krus przychylił się pozytywnie, teraz jednak w kwietniu wygasa mi umowa o pracę i nie wiem czy bedzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? czy znów będę musiała składać podobne oświadczenia? czy będę podlegać pod krus? i czy ewentualne wydzierżawienie pola coś zmienia?
TomekXX
83.30.247.* 2016-01-05 21:36
Witam,
Moja sytuacja wygląda następująco: od prawie roku jestem właścicielem działki rolnej (3,5ha, darowizna). Jestem bezrobotny, żona pracuje na etacie i prowadzi działalność. Ubezpieczony jestem w firmie dla której żona pracuje na etacie.
Ziemia została mi przepisana po to żebym za 3 lata (zostało już 2) mógł otworzyć działalność w KRUS. Rok temu kiedy orientowałem się w przepisach pani w KRUS powiedziała, że przy działalności w KRUS dochód nie może przekroczyć ok 50 tysięcy. Z tego co teraz czytam to podatek zapłacony od pozarolniczej działalności nie może przekraczać ponad 3 tysiące, więc dochodu może być nie więcej jak ok 17 tysięcy. Mam w takim razie kilka pytań:
1. Jak oprócz kosztów można zmniejszyć przychód (czy od podatku można odliczyć składki w KRUS, lub ich część tak jak w ZUSie)?
2. Czy do obniżenia podatku przyczyniają się ulgi (np. w tej chwili rozliczając się razem z małżonką księgowa odlicza nam około tysiąca od podatku na dziecko)?
3. Czy w ogóle można rozliczać się w takim przypadku (tzn. ja prowadziłbym pozarolniczą działalność, a żona pracowałaby na etacie) wspólnie z małżonką i czy jakąś rolę odgrywa wysokość jej zarobków na etacie i w prowadzonej działalności?
4. Z tego co się dowiedziałem to teoretycznie musiałem się zgłosić do KRUS w momencie otrzymania ziemi - rozumiem, że jeżeli teraz się zgłoszę będę musiał płacić zaległe składki + odsetki?
5. Czy jeżeli jednak nie zdecydowałbym się na otworzenie działalności w KRUS to czy jest szansa żeby składek nie płacić? Czytałem coś o oświadczeniu z gminy lub innym sposobie udowodnienia, że ziemi się nie uprawia (na 3,5 ha które posiadam 3ha to las samosiejek, ziemia uprawiana była jakieś 20 lat temu). Z góry dzięki za odpowiedzi!
mi-mi
195.189.54.* 2016-01-04 16:07
Witam, mąż na powyżej 1ha przeliczeniowego. Ja nie byłam nigdy w KRUS (umowa o pracę, zasiłek dla bezrobotnych). Teraz umowa o pracę, ale na kwotę niższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia, a przeczytałam w ustawie, że przy takiej kwocie wciąż jest się objętym ubezpieczeniem rolniczym. Czy muszę zgłaszać się do KRUS?
Zobacz więcej komentarzy (564)