Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiKiedy nie trzeba płacić KRUS?
2009-02-19 08:35

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?
[fot: PAP/Adam Hawałej ]

Autor: Justyna Jabłońska


Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznychTagi:zus, krus, ubezpieczenia społeczne, rolnik
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-03-04 08:23:48 yeya
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
Witam i bardzo proszę o pomoc.

Mąż jest właścicielem pola powyżej 2 ha przeliczeniowego, ale pracuje na umowę o pracę. Ja jego żona nigdzie nie pracuję (studiuję zaocznie mam ponad 26 lat, nie jestem zarejestrowana w PUP). Nie mamy rozdzielności majątkowej. Ja przed ślubem dostałam dom w stanie surowym i 15 arów działki od moich rodziców, a mąż od swoich te 2 ha i drewnianą chałupkę. Pole nie jest uprawiane, tylko siostra męża pobiera opłaty unijne do ugorów i dba o to żeby łąka była przynajmniej raz w roku wykoszona. Mąż jest zameldowany w swoim domu (tym przy polu), a ja w domu u moich rodziców.
Od tego roku mieszkamy już w oddanym do użytku nowym domu i ja chcę się tu zameldować, mąż nie( chce zostać zameldowany w domu przy polu).
Zaznaczę, że ja na tym polu nigdy nic nie robiłam (mąż w sumie też nie)

Moje pytanie brzmi:
Czy w takiej sytuacji jako żona podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu KRUS?

Czy ewentualnie mogę zarejestrować się w PUP i pójść na staż? A mąż w razie utraty pracy może ubiegać się o rejestrację w PUP i ewentualnie zasiłek?

Gdy byłam zapytać się w Krusie o tę sprawę nawet nie pozwolono mi dokończyć, kobieta w okienku warknęła tylko, że to ja do nich przychodzę i jak chcę opłacać składki to formularz mam wypełnić. Dalsza dyskusja z nią raczej nie miała sensu.
2015-02-24 20:17:12 109.243.112.* | zdezorientowana88
dokumenty do KRUS [5]
Witam, od 17 roku życia jestem spadkobierczynią 1/15 9ha fizycznych ziemi rolnej. Nie mogę przez to zarejestrować się w UP,pomimo że gospodarstwa nie prowadzę to według KRUSU jestem rolnikiem. Do tej pory nie przejmowałam się tym gdyż miałam rentę po rodzicach. Napisałam umowę dzierżawy, zgłosiłam to do wydziału geodezji. Co dalej muszę zrobić? Jakie dokumenty złożyć w KRUSie żeby wydali mi zaświadczenie że nie jestem rolnikiem?
2015-02-25 10:37:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
KASA nie wydaje zaświadczeń o (nie) byciu rolnikiem, ale decyzje o podleganiu ubezpieczeniu ( i wysokości składek) albo o niepodleganiu, utracie prawa do podlegania itp. Zaświadczenia mniej więcej w takim samym zakresie jak decyzje.
Potrzebne będzie oświadczenie o nieprowadzeniu dz. rolniczej, kopia umowy dzierżawy. A na przyszłość- w związku z takim małym udziałem- warto po prostu dokonać działu spadku- w tym przypadku za spłatą od spadkobiercy z wyższym udziałem lub planującego prowadzenie działalności rolniczej i uwolnić się od tego gospodarstwa ....
2015-02-25 17:50:37 46.112.210.* | zdezorientowana88
Byłam w swoim KRUSie i panie nawymyślały mi że muszę przynieść jakieś dokumenty co robiłam w tym okresie od otrzymania spadku do teraz, jakieś papierki o podatku. Nie wiem czy tylko u mnie takie problemy robią...A gdyby to było takie proste, już dawno pozbyła bym się tych części ziemi...
2015-02-25 19:58:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skąd pomysł, że 'tylko u mnie'. Proszę pobieżnie choćby zerknąć na ten wątek i liczbę takich sytuacji.

KRUS ( w sensie ubezpieczenia ) to nie tylko przywilej ( w porównaniu z ub. w ZUS ), ale i obowiązek. jednym z nich jest 14 dniowy termin na informowanie KASY o każdej zmianie w swojej sytuacji życiowej, która ma wpływ na sytuację ubezpieczeniową. Poczynając od pierwszej zmiany polegającej na odziedziczeniu udziału w gospodarstwie rolnym, potem o uzyskaniu renty rodzinnej, teraz o jej utracie.

Pytanie o podatek dotyczy podatku rolnego- chodzi o wielokrotnie wspomniane tu już USTAWOWE domniemanie z art. 38, że podatnik podatku rolnego- dz. rolniczą prowadzi.
2015-02-25 21:03:12 46.112.210.* | zdezorientowana88
No tak...tylko tracąc rodziców w wieku 19 lat nie bardzo miał mnie kto pokierować i uświadomić co mam zrobić...miałam rentę po rodzicach więc miałam ubezpieczenie zdrowotne...ale skończyłam studia, skończyła się renta. Nie mam pracy więc z czego mam płacić składki KRUS? Tym bardziej że rolnikiem nie jestem. Wydzierżawiłam ziemię...jakie jeszcze dokumenty muszę zebrać żeby móc się zarejestrować w Urzędzie pracy i mieć możliwość chociaż na staż?
2015-02-25 21:34:08 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zaświadczenie/decyzję KASY o niepodleganiu ub. rolniczemu z tyt. pracy w gospodarstwie o pow. ponad 2 ha przeliczeniowe + dyplom studiów + stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia- z którego będzie wynikał Twój udział w powierzchni gospodarstwa + inny dokument - odpis z rejestru gruntów, decyzja o podatku rolnym. Chodzi o to, by ustalić czy Twoja 1/15 nie przekracza 2 ha przeliczeniowych.

Bo 'rolnicze' wykluczenie ze statusu bezrobotnego jest dwojakie:
- posiadanie ponad 2 ha przeliczeniowe nieruchomości rolnej lub
- bycie w ub. rolniczym jako domownik, małżonek w gospodarstwie o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowe.
2015-02-21 21:01:17 89.228.184.* | djksfjkhf
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Dostałam w spadku ponad jeden ha przeliczeniowy i wtedy pracowałam. Gdy już nie pracowałam zarejestrowałam się w UP, a ziemie wydzierżawiłam. Nie zgłaszałam tej umowy. Działalności rolniczej nie prowadzę i nie prowadziłam. Czy krus może sie mnie czepiać? Chodzi mi o ten obowiązek informacyjny itp. Czy obowiązkowo muszę uzyskać od krus zaświadczenie, że nie podlegam ubezp. spol. roln.? Czy mogę sobie po prostu nic nie robić i ewentualnie w razie problemów udowodnie zeznaniami świadków i tą umową dzierżawy, że nie prowadze dział. roln. i bedzie po sprawie?
2015-02-23 15:03:39 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zdecydowanie lepiej jak najwcześniej mieć z KRUS sprawę podlegania czy niepodlegania wyprostowaną. Bo owo 'czepianie się' może sięgać dłuższych lat i większych kwot. A więc i wyższych odsetek, gdyby jednak np. w razie postępowania przed sądem nie uzyskała Pani pozytywnego orzeczenia. Nie chodzi tu o zaświadczenie, ale o decyzję KASY. Zaświadczenie bywa potrzebne dla innych podmiotów- np. PUP.
2015-02-25 20:58:13 46.112.210.* | zdezorientowana88
No tak...tylko tracąc rodziców w wieku 19 lat nie bardzo miał mnie kto pokierować i uświadomić co mam zrobić...miałam rentę po rodzicach więc miałam ubezpieczenie zdrowotne...ale skończyłam studia, skończyła się renta. Nie mam pracy więc z czego mam płacić składki KRUS? Tym bardziej że rolnikiem nie jestem. Wydzierżawiłam ziemię...jakie jeszcze dokumenty muszę zebrać żeby móc się zarejestrować w Urzędzie pracy i mieć możliwość chociaż na staż?
2015-02-10 16:53:32 31.61.138.* | Tedjan
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
31 lipiec 2014 likwidacja zakładu zwolnienie ; 4 sierpień 2014 rejestracja bezrobotny w PUP ; 40 lat oplacana skladka ZUS;wiek 61 lat ; posiadam 1,'5 ha przeliczeniowych gruntow ornych wydzierżawionych,nigdy nie placilem składki KRUS ,chce przejść na zasiłek emerytalny ,KRUS nie chce wystawić zaświadczenia oniepodleganiu do KRUS ,i nie będę mogl przejść na zaslek przedemerytalny bo Urzad Pracy nie może wyplacic zasiłku dla bezrobotnych,
2015-02-12 11:27:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Idiotyczny pat urzędniczy. Bo przecież zaświadczenie o powierzchni gruntów (mniej niż 2 ha przeliczeniowe) powinno wystarczyć- bo nawet gdyby nie było dzierżawy, dz. rolniczą Pan prowadził i opłacał KRUS i uzyskał zaświadczenie, że ub. rolniczemu podlega- to nie byłoby przeszkody w uzyskaniu statusu bezrobotnego, a w konsekwencji i zasiłku.

Jeśli jest decyzja PUP o odmowie statusu bezrobotnego- odwołanie do sądu pracy zgodnie z pouczeniem.

Niezależnie od tego- jeszcze raz wniosek NA PIŚMIE do KRUS o wydanie zaświadczenia.

Kasa musi wydać moim zdaniem zaświadczenie albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a wtedy służy na nie zażalenie do jednostki Kasy wyższego rzędu.

Zaświadczenie powinno być wydane do 7 dni, chyba że potrzebne jest postępowanie wyjaśniające, wtedy stronę o tym się zawiadamia.

Nic "na gębę" z urzędami nie załatwiamy :-)

Przydadzą się art. 35-38, 217-220 KPA:

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-i-przepisy-ogolne/rozdzial-7-zalatwianie-spraw

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-9-postanowienie

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-vii-wydawanie-zaswiadczen
2015-02-10 09:49:47 37.248.255.* | ankarka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam mam pytanie dotyczące jak w tytule,otóż mój tata ma przepisać nam ziemię hektar przeliczeniowy(gdyż tyle potrzeba aby dostać pozwolenie na wybudowanie domu) ma to przepisać na mnie aby zmniejszyć koszty,jestem osobą bezrobotną,zarejestrowaną w urzędzie pracy mąż natomiast pracuję o umowę o pracę na czas nieokreślony,czy w takim wypadku zostanę wykreślona z urzędu pracy i będę musiała płacić krus skoro mąż jest ubezpieczony w zus?czy jest możliwość aby być ubezpieczonym przy mężu,tymbardziej ze gospodarstwa rolnego nie będziemy prowadzić.
2015-02-10 14:04:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na budowlance się nie znam, ale zdaje się jest tak, że albo będzie to ziemia nierolna, albo trzeba ją odrolnić.
Przy 'mężu', który jest ubezpieczony w ZUS z tyt. etatu nieubezpieczona żona może mieć jedynie ub. zdrowotne. A 'Krus' to ub. społeczne- emerytalno- rentowe + chorobowo- macierzyńsko-wypadkowe.

Jeśli darowizna od ojca na Pani rzecz dotyczy ziemi rolnej- to przekroczenie dopiero 2ha przeliczeniowych powodowałoby utratę statusu bezrobotnej.
2015-02-08 02:25:40 178.56.128.* | smerfeta
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,mam pytanie w 2004 roku zmarł mój ojciec i zaraz w tym roku przeprowadziliśmy sprawę spadkową w wyniku czego stałam się współwłaścicielką 1/3 powierzchni gospodarstwa tzn. 2,80 ha przeliczeniowych, do września 2013 roku pobierałam rentę po zmarłym ojcu gdyż studiowałam. Od września 2013 do grudnia 2013 roku byłam na służbie przygotowawczej w wojsku więc składki na ubezpieczenie były tam odprowadzone. Od stycznia 2014 nie pracuje i nie jestem ubezpieczona gdyż w urzędzie pracy nie zarejestrowano mnie gdyż posiadam ziemie ale ja tej ziemi nie uprawiam tylko mama która po zmarłym ojcu nadal prowadzi gospodarstwo i opłaca KRUS a ja u niej tylko mieszkam i nie czerpie z tego żadnych korzyści.Wynika z tego że ze od stycznia 2014 powinnam opłacać KRUS jak wyczytałam i chcąc teraz ubezpieczyć się w KRUSIE będę musiała zapłacić składki za ubiegły rok wraz z odsetkami czy to prawda? Co robić?
2015-02-09 14:47:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadniczo tak, chyba że uprawdopodobni Pani iż od stycznia 2014 r. jednak żadnej działalności rolniczej w gospodarstwie nie prowadziła, czyli jednak nie spełniała definicji rolnika, ani domownika (w stosunku do matki).
2015-02-05 21:05:41 radziogryczka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Witam, mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym ojcu (w 2007 r.). Ojciec posiadał około 6 ha fizycznych pola, po jego śmierci nie były poruszane sprawy spadkowe. Ja i moich trzech braci opłacamy jedynie podatek od tego pola. Z tego co wiem częśc pola jest dzierżawiona przez sąsiada (nie wiem jak długo).
Chciała bym zrobic porządek ze spadkiem i złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku (co nie będzie proste ze względu na moich problemowych trzech braci). Słyszałam że od czasu śmierci ojca naliczane są zaległe składki krus. Ja aktualnie pracuję na podstawie umowy o pracę a wcześniej pobierałam rentę krus z tytułu sieroty zupełnej. Czy w tej sytuacji jeśli ustalę spadkobierców i będę chciała podzielic się spadkiem z bracmi zostaniemy obciążeni zaległymi składkami KRUS po zmarłym ojcu?
Nadmieniam że żadne informacje z krus nie przyhodzą o zaległych składach.
(przepraszam za lakoniczne zapytanie - nie orientuję się w tych przepisach...)
2015-02-06 10:47:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie 'twardym' terminem rozpoczęcia podlegania ub. rolniczemu byłaby dopiero data stwierdzenia nabycia spadku. Ale jednocześnie ustawa operuje domniemaniem, że posiadacz albo ten, kto opłaca podatek rolny- już dz. rolniczą prowadzi (np. jako 'użytkownik', a więc KRUS podlega. A posiadacz, to niekoniecznie hipoteczny właściciel (np. ów dzierżawca).


Jednocześnie posiadanie ubezpieczenia w ZUS, a wcześniej świadczenia z ubezpieczenia zwalnia z obowiązku KRUS, nawet gdyby była Pani właścicielem i dz. rolniczą prowadziła.

Więc raczej nie będzie problemu z zaległościami wstecz, No chyba, że któremuś z pozostałych spadkobierców zależy na czymś odwrotnym tj. uznaniu że jest ubezpieczony i był już wcześnie- właśnie jako użytkownik- musiałby mieć potwierdzenie z UG o opłacaniu podatku rolnego i uprawdopodobnić, że dz. rolniczą w tym gospodarstwie prowadził.

Co do finalizacji spraw w rodzinie- na pewno warto rozważyć taki podział spadku (np. na zasadzie spłat) by nie pozostała współwłasność gospodarstwa, bo pozostanie solidarna odpowiedzialność za składki za brata, który jako jedyny podejmie dz. rolniczą po ojcu, zostanie wydana decyzja ubezpieczeniowa tylko na niego, ale będzie miał zaległości za składki.
2015-03-03 13:03:09 radziogryczka
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie:
1. w jaki sposób i gdzie mogę dowiedziec się o ewentualnych zadłużeniach w składkach krus u braci? Czy konieczne jest np. podanie do krus o udostępnienie takiej informacji?

2. Czyli rozumiem, że dobrym rozwiązaniem do uniknięcia zadłużenia w KRUS było by np. przepisanie całego pola na mnie i ewnetualne dogadanie się co do spłaty braci?

3. Czy mając akt poświadczenia dziedziczenia spadku mogę wspólnie z rodzeństwem sprzedac działkę/pole?
2015-03-03 13:33:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
ad. 3, tak ALE to poświadczenie musi być najpierw ujawnione w KW oraz ewidencji gruntów.
ad. 2 bardziej chodziło mi o to, by jedynym właścicielem gospodarstwa był ten, kto rzeczywiście dz. rolniczą w nim prowadzi- tak, aby nie było współwłaścicieli fizycznie niezwiązanych, którzy muszą informować KASĘ o każdej zmianie swego statusu ubezpieczeniowego, czasem udowadniać że nijak dz. rolniczej nie prowadzą, itd.

ad. 1 - no w KASIE jako spadkobierca, a więc potencjalny ubepzieczony.
-1 spadek
2015-01-30 16:20:31 79.186.148.* | kaska1612
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co mam zrobić. Mój mąż posiada gospod. rolne przekraczające 9 ha przelicz. Jesteśmy małżeństwem od sierpnia 2012r.. Do końca grudnia 2014r. pracowałam zawodowo, byłam ubezpieczona w Zusie. W styczniu nie udało mi się zarejestrować w PUP, ze względu na to, że z racji ustawy podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w kRUS. Problem jest jednak w tym, że ja nie pracuję w gosp. rolnym. Chciałam to udowadniać, ale okazało się, że nie jest to takie proste. Poza tym w styczniu cierpliwie czekałam na informację od mojego byłego pracodawcy o przedłużeniu zatrudnienia, ostateczną decyzję mam otrzymać 02.02.br. Co mam zrobić w tym momencie-ubezpieczyć się w KRUSie?ale co jeśli dostanę pracę, a zapłacę kwartalną składkę w KRUS (zostanie mi zwrócona jej część?)
2015-01-30 21:02:55 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Składka jest opłacana kwartalnie w sensie technicznym. Ale jest zdefiniowana miesięcznie, a za miesiąc niepełny należna tylko za okres faktyczny podlegania ubezpieczeniu co do dnia. Powstałaby więc nadpłata z tyt. składki nienależnej, a więc kwestia zwrotu.

Statusu bezrobotnej nie uzyskałaby Pani też nawet przy braku podlegania ub. rolniczego z tyt. samego posiadania gospodarstwa tak dużego.

By żona rolnika nie podlegała ub. rolniczemu musi ani nie pracować w tym gospodarstwie rolnym ANI w gospodarstwie domowym z nim związanym. Czyli w praktyce musiałaby Pani po prostu nie mieszkać z mężem. Sam fakt wspólnego domu właściwie sprawia że podlega Pani ub. rolniczemu, chyba że i mąż absolutnie dz. rolniczej nie prowadzi, czyli ziemia leży odłogiem albo jest oddana w dzierżawę.
2015-02-01 20:24:18 79.186.151.* | kaska1612
Bardzo dziękuję za odpowiedź ;) Pozdrawiam
2015-01-30 11:53:53 95.41.43.* | paulina.mrotek57
kto moze zostac domownikiem [3]
czy domownikiem moze byc brat rolnika któr nie mieszka w domu rolnika. mieszka 18 km od gospodarstwa brata
2015-01-30 12:01:22 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem ma min. 16 lat, do gospodarstwa dojeżdża i stale w gospodarstwie pracuje, nie jest przez brata zatrudniony ?
2015-01-30 15:36:09 paulina_mrotek57
tak ma 32 lata do gospodarstwa dojezdza i stale pracuje. nie jest przez brata zatrudniony. czy w takiej sytułacji podlega zaby byc domownikiem i podlegac pod ubezpieczenie?
2015-01-30 20:54:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem tak, choć ustawa operuje nieostrym określeniem "zamieszkuje terenie jego gospodarstwa rolnego albo w BLISKIM sąsiedztwie" w definicji domownika (art.6, pkt. 2). Ta 'bliskość' dyskusyjna. Po prostu należy zacząć od tego, by brat- rolnik po prostu zgłosił brata-dojeżdżającego do ubezpieczenia rolniczego w KRUS i dopiero w razie decyzji odmownej zacząć walczyć.

Oczywiście domownik nie może mieć innego ubezpieczenia ( ZUS ) czy świadczenia z ZUS/KRUS.
2015-01-19 11:42:05 83.14.20.* | elllama1980
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Jak udowodnić, że nie prowadzę działalności rolnej, mimo posiadania ok. 1,3 ha przelicz. ziemi. 1 ha to nieużytek (w ew. gruntów jako pastwisko), a pozostałe 0,3 ha to trawnik pod domem ( w ew. gruntów - grunty orne)? Płacę jednak od tego areału podatek rolny (tak mi nalicza gmina), ale nie mam jako takiego gospodarstwa rolnego, żadnych np. maszyn rolniczych.
2015-01-19 11:59:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
KRUS dopuszcza zeznania świadków (np. sąsiadów, sołtysa), sam w postępowaniu wyjaśniającym niestety chyba nikogo na 'wizję' lokalną nie wysyła. Stąd w takich sytuacjach jeśli podważy oświadczenie o braku dz. rolniczej, nie uzna oświadczenia świadka- i wyda decyzję o podleganiu ub. rolniczemu- kończy się to odwołaniem w sądzie pracy/ub. społecznych.
2015-01-23 14:25:42 89.231.197.* | dezinformacjawkrus
Do KRUS na podkarpaciu dostarczylismy z mezem oswiadczenia nasze podbite przez Soltysa, ze przez okrez 2 lat w konkretnych datacj ziemia ktora w spadku po zmarlym ojcu meza bylismy wspolwlascicielami nie byla przez nikogo uprawaina, lezala odlogiem.
Aktem notarialnym pozniej zostala przepisana czesc na meza-ja jako zona nie pracuje i chce sie ubezpieczyc teraz w styczniu 2015 i zplacic skladki zalegle ale tylko na dwa tygodnie przed podpisaniem aktu notarialnego i wtedy tez ziemia ta faktycznie zostala obrabiana jakos-mozna uznac uprawiana.
Ztym ze do tego czasu polowa roku 2014, przez prawie 2a lata nikt tego nie uzytkowal, bo.... kilku spadkobiercow bylo,ale nie przepisane na nikogo konkretnie.
Obowiazek podlegania pod KRUS bylby dla zony niepracujacej, gdyby prowadzona byl atam dzialanosc rolnicza ale takiej nie bylo,
stad zgodnie z zaleceniami KRUS w Rzeszowie dzisiaj zlozylismy stosowne oswiadczenia wspomniane, podpisane pzrez soltysa, a lmiejscowy KRUS powiedzial wbrew temu co w Rzeszowie, ze oni ubezpiecza od polowy 2014 roku, ale zeby nie placic skladek za pozostale 2a lata wstecz, ktos (tesciowa) zeby zlozyla oswiadczenie ze uprawiala-miala niepelna emeryture wtedy w KRUS.
Jednym slowem miejscowy KRUS jakby "olewa" zlozone oswiadczenia i mowi co inego co centrala W RZeszowie.
Jak udowodnic inaczej jeszcze oprocz oswiadczen i zeznan sasiadow i soltysa, ze tam nic ni ebylo uprawiane po smierci ojca?
Zdjecia satelitarne i moze jakis operat szacunkowy?
Robilismy kiedys cos takiego i na konkretny dzien nie biegly sadowy ale osoba z uprawnieniami do sprawy spadkowej cos takiego nam zrobila i widac tam wyraznie na zdjeciu ze... np jest laka czy krzaki a nie zadne uprawy czy zaorane pole, aprzeciez siania sie nie uprawia i nie sprzedaje...pozatym nie ma czym bo nie ma i niebylo nawet konia w domu czy ciagnika?????
jakie dowody sa respektowane przez sady w tych sprawach KRUS?
Jakiego prawnika o jakiej specjalizacji pytac ewentualnie, jak KRUS po zgloszeniu do ubezpieczenia treaz z tymi oswiadczeniami ubezpieczy ale nalozy oplaty wstecz za 2 lata kiedy nic tam nie bylo uprawiane?
2015-01-26 11:22:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nic więcej ponad to co w tym wątku padło nie da się napisać.

Powtórzę tylko, że
miejscowy KRUS jakby "olewa" zlozone oswiadczenia i mowi co inego co centrala


opierać się na wydanych przez Kasę DECYZJACH- papierowych, z czerwoną pieczątką- bo jest procedura odwołania się od nich w sądzie. A takie walczenie na gębę jak widać jest w tym przypadku mało skuteczne.
2015-01-14 13:37:41 Teresa1111
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
W lutym 2013 wniosłam swoje przedsiębiorstwo do spółki z ograniczona odpowiedzialnością jako wkład (udział i jako jeden ze wspólników) i zlikwidowałam swoją firmę. Od tego czasu jestem prezesem spółki i funkcje tę wykonuje na podstawie umowy spółki , a więc na razie nie osiągam przychodów i nie jestem zgłoszona do Zus. Ale od paru lat jestem również razem z mężem właścicielem gruntów rolniczych ok 2,5ha. W tej działalności w ogóle nigdy mężowi nie pomagałam i nie chce podlegac ub. KRUS. Jako członek rodziny jestem zgłoszona do ub. zdrowotnego u męża w pracy. Czy mam jakieś obowiązki wobec KRUS?
2015-01-14 14:13:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oboje macie. Pani dotyczył ostatnio po owym lutym 2013 (w ciągu 14 dni) zgłoszenia zaprzestania podlegania ZUS ( z tyt. DG ) i jednocześnie otwierała się kwestia wstąpienia w podleganie KRUS jako żona rolnika lub rolnik jeśli ziemia nie stanowi majątku odrębnego męża. Domyślnie z ustawy powstał wtedy Pani obowiązek ubepzieczeniowy, chyba że
- dz. rolnicza nie była prowadzona w tym gospodarstwie, a jeśli prowadził ją mąż
- Pani nie prowadziła z nim gospodarstwa domowego związanego z owym rolnym.

Takie okoliczności musiały być oświadczone i uprawdopodobnione.

Wtedy też powinna była być decyzja KASY
2015-01-10 14:35:20 37.248.13.* |
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam ,
Obecnie jestem na zwolnieniu za które wypłaca mi zus(ciąża) jednak za miesiąc biore ślub mój przyszły mąż posiada ziemie o powierzchni pow.1 ha . Sam jednak pracuje i opłaca składki zus . Chciałam zapytać czy po ślubie będe mogła do końca ciąży pobierać pieniądze z zusu czy musze wraz z nastaniem małżeństwa opłacać krus?
2015-01-12 11:58:59 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Pobieranie świadczenia z ZUS wyklucza opłacanie wtedy ub. rolniczego, bo z tyt. tego zasiłku odprowadzane są składki em-rent. Tyle, że nie są one potrącane z kwoty zasiłku (jak od wynagrodzenia)tylko DOpłacane z budżetu.
Obowiązek informacyjny mąż wobec KRUS będzie miał. Tj. najpierw oświadczenia, że pojawia się żona, ale ub. nie podlega z tyt. zasiłku, potem że zasiłek się zakończył i dz. rolnicza jest prowadzona lub nie jest prowadzona- czyli ustalenie z KASĄ, co z Pani ubezpieczeniem PO zasiłku.
2015-02-22 15:25:09 46.148.91.* | Alina5963
Ojciec zmal 10 lat temu. Pozostawil 35 arow ziemi, jest to .ugor. dn.10.12.2004r otrzymal zawiadomienie o zajeciu prawa majatkowego stanowiacego swiadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego u dluznika zajetej wierzytelnosci bedacego organem rentowym. Na dn.10.12.2004r razem do potracenia ze swiadczenia byla kwota 8198zl. Natomiast 27.12.2004r przyslano mu decyzje z kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego gdzie od dn.01.01.2005r przeliczono mu emeryture rolnicza w kwocie do wyplaty 605zl. Nie wiem czy te zalegle skladki ojciec w krusie zaplacil. Przypuszczam ze tak, skoro 27.12.2004 przyslanu mu przeliczenie emerytury. Ojciec zmarl 01.02.2005r uplynelo 10 lat w ubieglym roku zaplacilam zalegly wieloletni podatek za te 35 arow. Chce w tym roku zalozyc sprawe spadkowa. Mam troje rodzenstwa. Z ojcem mielismy b.slaby kontakt,rodzice byli po rozwodzie. Obawiam sie ze jak ruszymy z tym spadkiem to sie okaze ze zapuka do nas komornik i upomni sie o zalegle skladki w krusie. Ojciec nie posiadal innego majatku,po rozwodzie zamieszkal razem z bracmi na gospodarstwie. Gospodarstwo nalezalo do jego brata. Bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz. Alina
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-10 11:23:52 artiqq
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam.
Mam mały problem..
Mój mąż przed ślubem posiadał pole o pow. 1,3ha przeliczeniowego. Po ślubie zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, następnie pracowałam na umowę o pracę. W tym okresie została nam przepisana działka o pow. 0,64ha przel. Teraz skończyła mi się umowa.Po wizycie w UP zostałam zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Zostało mi zadane pytanie czy mam pole powyżej 1 ha przeliczeniowego odpowiedziałam że nie, mając namyśli tylko naszą wspólną własność z mężem ( czyli działkę o pow. 0,64ha przel.) Na te pola pobierane są dofinansowania przez mojego męża, pola użytkowane są przez jego mamę.
1) czy słusznie odpowiedziałam że nie posiadam pola o pow. ponad 1 ha?
2) Czy powinnam teraz ubezpieczyć się w KRUS-ie i jak to przebiega?
3)Czy może zostać naliczona kara za okres kiedy byłam bezrobotna po ślubie i nie zarejestrowana w KRUS?
4) Czy może ktoś pokierować co powinniśmy robić i w jakiej kolejności?
2015-01-12 12:18:24 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. poza oświadczeniem o nieposiadaniu ponad 2ha przeliczeniowych składa się oświadczenie o niepodleganiu ub. rolniczemu jako żona/domownik rolnika 'na' takim gospodarstwie. Takiej decyzji KRUS Pani przecież nie ma- bo co do zasady wraz z zakończeniem ub. ZUS z tyt. etatu- ub. rolniczemu Pani podlega.
2. czy ze statusem bezrobotnego, czy bez- domyślnie jako żona rolnika ub. rolniczemu Pani podlega. Zwalniałby z tego zasiłek dla bezrobotnych albo stypendium stażowe.

3. nie tyle kara, co decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu, zaległe składki i odsetki

Kluczowe jest zatem, czy w gospodarstwie męża (teściowej) Pani pomaga albo uczestniczy w gopodarstwie domowym z nim związanym.
2015-01-09 22:42:58 178.202.104.* | rece opadaja
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam!
Mam Problem. Od kilkunastu lat mieszkam w niemczech. W Pazdzierniku ozenilem sie, moja zona mieszka w polsce i jest rolniczka. Co za tym idzie w polsce zostalem uznany za rolnika choc ja na stale jestem zameldowany w niemczech i tu mieszkam i niepracuje. Pobieram zasilek dla bezrobotnych w niemieckim urzedzie pracy. Krus uznal ze skoro jestem rolnikiem podlegam ubezpieczeniu rolniczemu, choc JA TEGO NIE CHCE, bo skladki emerytalno - zdrowotne mam oplacane w niemczech obecnie przez niemiecki urzad pracy.
Udalem wiec sie do Krusu i opowiedzialem jak sie sprawa ma, wiec Pani w Krusie powiedziala ze potrzebuje zaswiadczenie z Landesversicherunganstal Berlin ze mam odprowadzane skladki, niestety numer ktory dostalem z Krusu byl nieaktualny. Dwa dni zajelo mi jezdzenie i dzwonienie do Deutscherentenversicherung ale zalatwilem. Przyszly do mnie papiery z Berlina.
Z tymi papierami udalem sie do Krus i ku mojemu zdziwieniu Pani powiedziala mi ze nie moze mi uznac tego bo papiery sa na czas okreslony!!! Nitk w niemczech nie wyda mi zaswiadczenia, ze skladki sa placone na okres nieokreslony tylko za czas, za ktory skladki sa zaksiegowane! Pani w krusie twierdzila ze niestety musze z niemcami "dobrze pogadac" to mi takie zaswiadczenie wydadza.
Moze mi ktos poradzic co mam zrobic? Moge oddac zaswiadczenie ze pobieram zasilek w niemczech tylko ze tlumaczenie to kilka stron i niestety by kosztowalo duzo. Oczywiscie skladki bedzie musiala zona za mnie placic a poco placic skoro mam je placone w niemczech
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
2015-01-12 12:07:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Z zaświadczeń niemieckich wynika określoność czasu wstecz, czy w przód.
Jeśli to drugie, to po prostu można dosyłać kolejne. Poza tym, że można udokumentować sam fakt tego, że dz. rolniczej Pan nie prowadzi tu w Polsce, ani żonie w tym nie pomaga, ani w gospodarstwie domowym z gospodarstwem rolnym związanym- co też wyklucza z ub. rolniczego, nawet przy braku innego ubezpieczenia. Nie znam realiów niemieckich- np. kwestii zameldowania. Może umowa wynajmu mieszkania, oświadczenie kolegi- Polaka, z którym razem mieszkacie itd.
Poza tym jak zawsze z polskim urzędem. "Pani" niech sobie mówi, ale ważna jest decyzja KASY- o podleganiu ubepzieczeniu i wymiarze składek, albo o niepodleganiu.
A od decyzji jest procedura odwołania, a w razie jego nieuznania przez KASĘ- rozstrzygnie to po prostu sąd pracy/ub. społecznych.
2015-01-08 22:07:57 95.49.154.* | Anna K
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam!
Od listopada 2010 roku ja i moje dzieci w drodze spadku po mężu jesteśmy właścicielami ziemi (2,11 hektara przeliczeniowego). Ja opłacam składki ZUS (praca na umowę na czas nieokreślony), jedna z córek jest studentką, dwóje moich dzieci jest nieletnich. Druga córka wyszła za mąż, wraz z mężem chcą prowadzić gospodarstwo (w tym momencie opłacają składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej). Mam pytanie, czy córka, która chce pracować na gospodarstwie może wraz z mężem opłacać składki KRUS i drugie pyt Czy córka, bądź zięć będą mogli prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i odprowadzać składki do KRUS-u a nie do ZUS-u.
Będę wdzięczna za odpowiedź
Anna K
2015-01-09 10:29:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, córka wraz z mężem będzie nie tyle mogła opłacać składki rolnicze, ale będzie musiała jeśli dz. rolniczą podejmie. O ILE nie będzie miała w tym czasie innego ubezpieczenia (ZUS), świadczenia (np. renta).

Pozostanie w KRUS przy prowadzeniu DG jest możliwe, ALE w odwrotnej sekwencji niż w przypadku córki. Tj. w sytuacji, gdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik najpierw jest w ub. rolniczym (min. 3 lata) i dopiero rozpocznie DG. Są warunki dodatkowe wtedy jak termin na zgłoszenie takiej decyzji, a potem nieprzekroczenie limitu podatku dochodowego z DG no i ciągle jednoczesna DG i dz. rolnicza.

Zwracam uwagę, że jako wszyscy współwłaściciele macie obowiązek informacyjny wobec KASY- tj. zgłaszanie wszelkich zmian mających wpływ na kwestię ub. rolniczego. Dla Pani np. oznacza to informację w razie utraty pracy, czyli ub. ZUS.
Córka- studentka np. miała obowiązek informacyjny w zakresie oświadczenia, że dz. rolniczej nie prowadzi. Sam fakt statusu studenta przecież rolnika/domownika nie zwalnia z obowiązku ub. rolniczego.
2015-01-09 11:38:04 95.49.154.* | Anna K.
Dizękuję bardzo, za szybką i wyczerpującą odpowiedź
2015-01-07 19:21:18 91.226.103.* | mala1986
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Witam,
mam następujący problem. Mama od 10 kwietnia 2001 r. ma 4 h ziemi - przepisane aktem notarialnym. 26 kwietnia 2001 r. zawarła umowę dzierżawy. Umowa została zarejestrowana i tak jakby poświadczona w urzedzie gminy (taka jest adnotacja na umowie) oraz zgłoszona do starostwa. Starostwo wydało decyzję odmowną, że nie jest organem uprawnionym do rejestracji tej umowy. Umowa obowiązywała do 2011 r., jednakże w 2006 r. została rozwiązana i od 2006 r. podpisano nową umowę dzierżawy z inną osobą. Umowa ta też została poświadczona przez gminę, ale do starostwa już nie była zgłaszana. Umowa obowiązuje do 2017 r. Od 2007 r. do grudnia 2014 r. mama była zatrudniona na umowę o pracę i opłacała zus. Teraz została zwolniona i nie może udać się do urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna, bo jest traktowana jako rolnik. Powinna więc udać się do KRUSu. Niestety mama nigdy nie zgłaszała umów dzierżawy i umowy o pracę do krus. Jakie mogą być tego konsekwencje prawne? W okresie, gdy pracowała nie powinno być chyba problemu, bo płaciła zus, a co z umowami dzierżawy? Czy one ją chronią w jakiś sposób. Czy może za te okresy być zobowiązana do zwrotu składek? Dodam tylko, że mama nigdy tej ziemi nie uprawiała. Nawet dopłaty biorą dzierżawcy. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. Mama ma jeszcze tylko kilka dni na zgłoszenie się do Krusu.
2015-01-07 20:47:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie bardzo do mnie dotarło o zwrot jakich składek Pani pyta ? Czy matka będąc na etacie a wiec i w ZUS opłacała KRUS ?
Czy też chodzi Pani o okres 2001-2006, kiedy opłacała KRUS, mimo że gospodarstwo było wydzierżawione, a więc dz. rolnicza nie była przez matkę prowadzona ?

Ps. Uzyskanie statusu bezrobotnej nic nie zmienia w obowiązku opłacania KRUS. Zmienia dopiero uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium stażowego z PUP.
2015-01-08 09:03:20 83.15.242.* | mala1986
Nie, będąc na etacie nie opłacała krus. Chodzi mi o okres 2001 - 2006, gdzie była dzierżawa. W tym okresie krusu nie płaciła i nie zgłaszała tej dzierżawy do krus. Czy udowadniając, że ziemia była dzierżawiona i jej nie uprawiała, mimo wszystko będzie musiała zapłacić składki za ten okres?

Mama uzyskała by status bezrobotnej i prawo do zasiłku.
2015-01-08 09:39:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No statusu z 4ha by nie uzyskała i nie uzyska, co jasno z Ustawy o promocji zatrudnienia wynika. Mimo dzierżawy nadal jest posiadaczem ponad 2 ha przeliczeniowych.

Za okres 2001-2006 co do zasady powinna była fakt dzierżawy zgłosić i nie opłacać ub. społecznego rolników, bo dz. rolniczej nie prowadziła.

Jeśli dotąd KASA nic w tej sprawie nie czyniła (i Pani matka jak rozumiem też) to kwestia ubezpieczenia/składek za okres do IV kwartału 2004 włącznie się już przedawniła.

KASA może dochodzić sprawy za 2005-2006, skoro dzierżawa była i jest po niej ślad w UG tj. wydać decyzję o niepodleganiu ub. rolniczemu, czyli wykreślić ten okres ze stażu ubezpieczenia i zwrócić składki.

Z kolei za okres zatrudnienia może wydać decyzję o braku składek - ale tu łatwo się matka wywinie- choćby zaświadczeniem z ZUS, zresztą KASA sama, bez wiedzy ubezpieczonego może takie info od ZUS uzyskać lub już mieć.

Tak, czy inaczej kilka razy matka nie dopełniła obowiązku zgłaszania w ciągu 14 dni okoliczności zmieniających status ubezpieczeniowy.
2015-01-14 11:50:11 83.15.242.* | mala1986
czyli nawet, jeśli wydzierżawi ziemię i przedstawi zaświadczenie z krus, że nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu w krus to status bezrobotnej i zasiłek z PUP jej się nie należy?
2015-01-14 12:11:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, bo wydzierżawienie nie znosi własności o którym mówi art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. d Ustawy o promocji zatrudnienia, która reguluje bezrobocie i zasiłek.

Takie jest orzecznictwo. Np.
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 1998 r. sygn. akt II 97/98
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r. sygn. I OSK 1243/07
2015-01-01 12:24:38 83.29.221.* | olo966
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam mam takie pytanie jeżeli mam 2 h przeliczeniowe jestem bezrobotny a na ziemi nic nie uprawiam czy muszę płacic krus , czy musze im udowodnic że nie prowadze działalności rolnej bo z tego co wiem to oni z automatu naliczają krus czy ty uprawiasz ziemie czy nie.
2015-01-01 20:35:48 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, trzeba to udowodnić bo Kasa stosuje ustawowe domniemanie, a nie swoje widzimisię, że posiadacz gospodarstwa działalność prowadzi,a co za tym idzie podlega ub. społecznemu rolników obowiązkowo.

Wynika to z art. 38 ustawy o tym ubezpieczeniu.

Ps. Granica 2ha przeliczeniowych jest ostra- tzn. jest to maksymalna powierzchnia przy której można uzyskać status bezrobotnego w PUP.
2014-12-19 22:56:44 31.61.129.* | Edyta podlaskie
Witam . Krus odmawia mi wydania decyzji potrzebnej do Urzedu pracy o niepodleganiu ubezpieczeniu krus. Nie mam zadnej ziemi, jestem na ubezpieczeniu zus meza. Moja mama tez jest pod zus. Tylko ojciec ma ziemie na siebie. Tylko ze on jest czlowiekiem niereformowalnym i wszystko i wszystkich ma gdzieś. Żywi się praktycznie sam ( jeśli mu coś zostanie i nie rozwali na papierosy). Nie opłaca ubezpieczenia w krusie. I mimo, iż jestem już oddzielną rodziną tylko mieszkamy w jednym budynku, to nie mam tego ubezpieczenia krus ani zadnejj ziemi na siebie ani ja ani maz. Dlaczego musimy ponosic konsekwencje za ojca? Przeciez do.urzedu pracy potrzebny jest mały świstek. A do końca grudnia muszę zarejestrować się w up i przenieść dziecko na moje ubezpieczenie. Dostalam warunek albo ojciec zaplaci 1000 zl- ale on tego nie zrobi, albo jesli mi zalezy na tej decyzji mam wplacic chociaz 108 zl zdrowotnego. Ta kwota w tej chwili jest dla mnie nieosiagalna :-(. Co ja mam zrobic? Toć nie zabije ani nie wygonie własnego ojca, a o przeprowadzce na razie nie mamy co liczyc. Czy da sie gdzies odwolac? Ktos mogłby nam pomóc w takiej sytuacji?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-20 09:08:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie bardzo do mnie dotarł opis tej sytuacji.
- dlaczego akurat 108 zł
- czy kiedykolwiek była Pani ub. w KRUS jako domownik (ojca) i decyzja ubezpieczeniowa była wydana na Was oboje ?
- dlaczego mąż do swego ub. zdrowotnego nie dopisze po prostu Waszego dziecka, tak jak jest dopisana Pani
- po co ta rejestracja w PUP- ma Pani szansę na zasiłek ? Kiedy w takim razie ustało ub. ZUS.
2014-12-16 14:49:08 31.61.136.* | Yoanna442
dzierzawa ziemi a zaslek dla bezrobotnych [1]
Witam.Uprzejmie proszę o poradę,może ktoś wie co zrobić?jak wydzierżawić ziemię -około 2ha,aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?jestem żoną rolnika od roku,pracowałam państwowo przez cale życie i spełniam wszystkie pozostałe wymagania Urzędu Pracy.Jak udokumentować pomniejszony o dzierżawę areał?
2014-12-17 10:38:55 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wydzierżawienie nie usuwa przeszkody prawnej z art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. d) Ustawy o promocji zatrudnienia w uzyskaniu statusu bezrobotnej.

Orzecznictwo:
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 1998 r. sygn. akt II 97/98
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r.
I OSK 1243/07
2014-12-13 10:09:17 46.151.136.* | Otek40
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Witam.Sprawa dotyczy KRUS.Szukając informacji na stronach Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej natknąłem się na chyba mało pomyślne dla mnie informacje.
Moja sytuacja wygląda tak.
Zakupiłem 5 lat temu od ANR nieruchomość rolną o pow 3,5 ha w innym województwie niż moje zameldowanie.Nieruchomości tej nie uprawiam nie pobieram żadnych dopłat, nie mieszkam na niej.Nie dzierżawie jej też innym stronom.Opłacam podatek rolny.

Rozwiązałem z firmą w której pracowałem 15 lat umowę o pracę z dniem 31 sierpnia 2014.(pełen etat)
Do 10 grudnia 2014 przebywałem na zwolnieniu lekarskim które rozpoczęło się w trakcie trwania stosunku pracy.
Chcąc być przygotowanym na wizytę UP(urząd pracy)(jakie dok. wymagane) doczytałem się że prawdopodobnie nie uzyskam statusu bezrobotnego ze względu na posiadaną nieruchomość rolną pow 2 ha. Tyle ogarniam:)
I teraz pytanie o KRUS(jestem od godziny świadomy problemu:).Czy już coś powinienem robić(ile czasu mam na reakcję) Chciałbym uniknąć tego KRUS ale proszę o info czy jest to wykonalne..Pytanie też w jakiej kasie mam się zgłosić (mieszkam w Gdyni, a nieruchomość rolna w woj Warmińsko-Mazurskim.Jeżeli jednak muszę go płacić to też proszę o info co jak kiedy:) pozdrawiam i proszę o informacje
2014-12-13 10:23:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jednostka KASY właściwa dla położenia gospodarstwa moim zdanie. Ta sama, w której miał pan obowiązek pojawić się w ciągu 14 dni od zakupu ziemi i zgłosić się do ub. rolniczego, lub oświadczyć/udokumentować okoliczności, które z ub. zwalniały.
Teraz w ciągu 14 dni od zakończenia zasiłku chorobowego- ponownie obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności mających wpływ na ubezpieczenie.

Skoro ziemi jest Pan właścicielem, opłaca podatek rolny to jest ustawowe domniemanie, że dz. rolniczą Pan prowadzi, a więc ub. rolnicze jest obowiązkowe.
Będzie więc trzeba udowodnić, że jednak nie jest ona prowadzona. W razie wydania decyzji KASY jednak ustalającej podleganie ub. rolniczemu- odwołanie do sądu (pracy/ub. społecznych).

Ps. Zdecydowanie statusu bezrobotnego Pan nie uzyska- bo ewe 3,5 ha przekracza 2 ha przeliczeniowe jak rozumiem.
2014-12-13 16:38:25 37.209.135.* | Otek40
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.Postaram się podzielić efektami wizyty w KRUS i podjętej próby uchronienia się przed kuriozalną sytuacją gdzie pozbawiony wszelkich dochodów i prawa do zasiłku przez posiadanie nieużytkowanej działki rolnej zmuszony jestem opłacać KRUS. Z drugiej strony taki KRUS przy potencjalnej własnej działalności gosp. to fajna sprawa:)

pozdrawiam
2014-12-14 19:33:26 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem- ale pozostanie 'na KRUS' przy podjęciu DG wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
2014-12-10 15:47:27 95.49.213.* | Agaaaaa
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam moi tesciowie przed slubem przpisali mojemu mężow2,4h pola. Po ślubie przeprowadzilismy sie do mojego domu rodzinnego mój mąż jest tu zameldowany. Ja mam na siebie 0.7h pola. W tej chwili pracuję i mam opłacony Zus mój mąż równiez. Nie uprawiamy tego pola. Co jesli ja stracę prace i bedę chciała miec prawo do zasiłku w PUP i tam się zarejestrowac. Czy z Urzędu gminy będę musiała wziąśc zaświadczenie tylko o swoim polu?
2014-12-10 18:46:01 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Pole męża stanowi jego majątek odrębny, spełni więc Pani kryterium areału (do 2ha przeliczeniowych) uprawniające od uzyskania statusu bezrobotnej O ILE jednocześnie nie będzie Pani podlegać ub. KRUS jako żona rolnika na owych 2,4 ha. W tym celu wraz z ustaniem ub. ZUS mąż musi w swojej KASIE złożyć oświadczenie, potwierdzone przez Panią, że w tamtym gospodarstwie nie pomaga Pani.

W zakresie Pani pola- jak rozumiem nie osiąga ono 1ha przeliczeniowego, nie ma więc kwestii składek KRUS z tego tytułu.
2014-12-02 19:58:44 83.6.245.* | janek700
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam
Jestem współwłaścicielem gos rolnego o pow 1,72 h przel.Zostałem zwolniony z pracy po 38 latach podlegania ubezp ZUS ze skr okresem wypowiedzenia/do 1-mca/ z 3 m-cy na dzień 30 list br.Zgłosiłem się do PUP i zostałem bezrobotnym z prawem do zasiłku od 1 lutego 2015.Czy moje zgłoszenie ubezp do Kasy na 2 m-ce nie będzie przeszkodą do ubiegania się o swiadczenie przedemerytalne/mam uk 60 lat/,
Wdzięczny będe za odpowiedż
2014-12-02 21:16:24 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie będzie. W zakresie 'rolnym' Ustawa o świadczeniu odnosi się jedynie do ustania prawa do niego "z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekracza-jących 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeże-li udział przekracza 2 ha przeliczeniowe".

Oczywiście posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a następnie do świadczenia przedemerytalnego zwalnia z ub. KRUS.
2014-11-24 20:45:52 176.110.146.* | Jaga1117
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Mam następujący dylemat.
Jestem 3 miesiączka mężatka. Mąż posiada 1,34ha przeliczeniowego ale nie opłaca KRUS gdyż pracuje i podlega ubezpieczaniu z Zus. Ja straciłam prace i zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna. Czy muszę się ubezpieczyć w KRUS. Dodatkowo mąż jest jeszcze zameldowany w domu rodzinnym gdzie jest jego gospodarstwo. Czyli nie mieszkam w jego gospodatwie rolnym. Prosze o informację
2014-11-25 10:23:57 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jako żona rolnika co do zasady ubezpieczeniu rolniczemu Pani podlega, chyba, że rzeczywiście w ogóle Pani w tym gospodarstwie nie pomaga, nie pracuje ANI w gospodarstwie domowym bezpośrednio w nim związanym. Gospodarstwo domowe nie musi leżeć w gospodarstwie rolnym- rolnik może codziennie dojeżdżać, dochodzić do pracy w gospodarstwie. Wystarczy, że Pani z mężem mieszka, gotuje mu, pierze itd.
No chyba, że dz. rolnicza w ogóle w gospodarstwie nie jest prowadzona.

Status bezrobotnej z tego obowiązku ubezpieczenia nie zwalnia. Zwalnia zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium stażowe, bo podlegają one ubezpieczeniu ZUS-owemu.

Wszystkie ww okoliczności ubezpieczeniowe- od zawarcia zw. małżeńskiego poczynając- mąż powinien zgłaszać w KASIE.
2014-11-22 07:32:24 37.248.255.* | janek81
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam brat prowadzi gospodarstwo rolne, ja jestem jako domownik ,brat pracuje od 2 lat legalnie za granicą co wiąże się z zawieszeniem krusu na 2 lata wstecz i zwrot pieniążków ,
dlaczego decyzję wydano dla nas dwóch, jak ja dalej mieszkam w gospodarstwie i pomagam ,pisałem taki papier że pomagam w gospodarstwie ale oni wykluczyli mnie na 2 lata wstecz
mają prawo tak postąpić?
2014-11-24 11:32:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No więc brat nie prowadzi, prowadził.

Sytuacja z bratem i jego ewidentne niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec KASY nie może mieć wpływu na sytuację domownika, który jeśli nadal pomaga, a tu de facto przejmuje prowadzenie gospodarstwa nadal ubezpieczeniu podlega.

W tej konkretnej sytuacji:
- albo decyzja wsteczna jest tak zawile napisana, że błędnie interpretujesz ją jako odbierającą ubezpieczenie również Tobie
- albo to kwestia stricte techniczna (nie wiem, czy to się zdarza) że skoro decyzja pierwotna dotyczyła dwu ubezpieczonych, to decyzja wstecznie stwierdzająca niepodleganie też dotyczy obu, ale w ślad za nią pojawi się zaraz decyzja również wsteczna, ale dotycząca już tylko Ciebie- tj. o podleganiu za ten okres ubezpieczeniu.
- decyzja jest błędna czy w zakresie meritum- odebrania Tobie prawa do ubezpieczenia- a więc podlegająca odwołaniu zgodnie z pouczeniem na niej się zawierającym.
2014-11-20 10:31:11 91.232.164.* | AnnnaGoooo
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
A co w sytuacji gdy od 12 listopada ubezpieczam się w KRUS jako rolnik i czekam obecnie na decyzję pisemną więc jeszcze nie zapłaciłam składki KRUS, a dziś dowiedziałam się że od grudnia mogę zacząć pracę na pół etatu. Automatycznie więc jeślibym podjeła ta prace to nie powinnam być ubezieczona w KRUS. Czy musze więc, gdy przyjdzie mi decyzja opłacić składkę KRUS? skoro tylko kilka dni bede podleać? czy można się starać o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia?
2014-11-20 10:58:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nieważne, że podleganie ub. rolniczemu będzie trwało kilkanaście dni. Należne będą po prostu składki proporcjonalne za listopad w wysokości 20/30.

To, że składki opłaca się kwartalnie- jest tylko kwestią techniczną. W związku z tym, że listopad to IV kwartał, a termin za ten kwartał to 31 października- więc obowiązywać będzie Panią termin 14 dni od otrzymania decyzji z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i wysokości składek. Czyli już w czasie zatrudnienia. A i tak ma Pani obowiązek zgłoszenia w KASIE podjęcia pracy (znów termin 14 dni -od powstania stosunku pracy- czyli ubezpieczenia w ZUS) więc jest praktyczna możliwość z decyzją,a jeszcze przed terminem płatności pojawienia się w KASIE i załatwienia za jednym zamachem tego, by składkę proporcjonalną wyliczono.

Oczywiście można to też zrobić samemu.

Niezależnie od tego, w razie opłacenia składek zawyżonych powstaje kwestia składek nienależnych/ nadpłaty i ich zwrotu fizycznego albo zaliczenia na poczet składek przyszłych.

Powyższe z art. 40, art. 8, ust. 2a, art. 17, ust. 3, art. 41b, ust. 10 Ustawy o ub. społ. rolników.
2014-11-07 09:35:17 88.8.187.* | amam559
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam chce zadac pytanie,moja tesciowa jest na emeryturze i chce otworzyc sklep spozywczy.Ja jestem ubezpieczona w Krusie,i na jakich warunkach ja moge pracowac w tym sklepie.
2014-11-07 10:57:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na podstawie zlecenia albo umowy o pracę, w zależności od faktycznego charakteru tej. pracy i podległości teściowej.

Nie ma tu opcji 'osoby współpracującej' z powodu tej dalszej niż małżeńska czy rodzicielska relacji.

Zarówno etat jak i zlecenie powodują obowiązek ub. społecznego w ZUS, a więc ustanie ub. społecznego KRUS.

No chyba, że byłoby to zlecenie bezpłatne, albo zlecenie w sytuacji, gdy jednocześnie jest Pani uczennicą/studentką w wieku do 26 lat.
2014-11-04 16:48:27 178.180.171.* | franek954
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
mam pytanie opłacam krus i chciałbym zrezygnować bo dostałem prace na umowe czy jak ta praca by się skoczyła to bede muk puzniej wrucić do krusu
2014-11-04 18:42:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma tu kwestii "chciałbym" i "mógł".
Podjecie zatrudnienia czy to na etat, czy zlecenie powoduje powstanie tytułu do obowiązkowego ub. społecznego ZUS, a to wyklucza w tym czasie podleganie KRUS. Ma Pan 14 dnia od rozpoczęcia zatrudnienia na poinformowanie Kasy o tym fakcie, zostanie przerwane ub. rolnicze. Podobnie po zakończeniu pracy- jest ponowny obowiązek informacyjny i kontynuacja ub. rolniczego.
2014-10-24 12:28:12 83.31.241.* | kata321
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Zdecydowałam się tu napisać, gdyż jak dotąd nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania. Sytuacja przedstawia się tak: mam 23 lata, w 2013 wyszłam za mąż- po pół roku ukończyłam studia I stopnia, obecnie jestem studentką studiów II stopnia, mąż jest rolnikiem i płaci składki Krus. Kilka miesięcy temu zakupiliśmy pole 1,5 ha, które widnieje również na mnie. Dodam że w ubezpieczeniu nadal jestem zapisana przy rodzicach w ZUS. W związku z tym chciałabym zapytać czy nadal mam prawo do ubezpieczenia w ZUS przy rodzicach w związku z tym, że studiuję i nie ukończyłam 26 roku życia? czy nie ma to znaczenia i powinnam być ubezpieczona przy małżonku i odprowadzać składki w Krus? Czy wiązałoby się to z opłacaniem składek wstecz- i od którego momentu istnieje taki obowiązek?
2014-10-24 12:54:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Mamy tu dwie kwestie.

1. ub. zdrowotne.
Z art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej wynika pierwszeństwo ubezpieczenia jako członka rodziny - małżonka, niż dziecka.
Zatem wstępując w związek małżeński z ubezpieczonym zdrowotnie- powinno nastąpić wyrejestrowanie z ub. jako członka rodziny u ojca/matki, a nastąpić u męża.

2. ub. społeczne.

Jako żona rolnika co do zasady podlega Pani ub. społecznemu w KRUS, no chyba, że nie pracuje Pani w gospodarstwie męża/waszym ani w gospodarstwie domowym związanym z tym gospodarstwem rolnym- czyli w praktyce, jeśli jest Pani na studiach stacjonarnych na drugim końcu Polski.

Mąż jako rolnik 'główny' powinien był ubezpieczyć Panią w KRUS w ciągu 14 dni od zawarcia związku, albo w tym terminie oświadczyć (mając Pani podpis), że temu ub. Pani nie podlega z ww względów, a Kasa ma i miała prawo tę sytuację prześwietlać.

Nie wiem też, jak w razie dalekich studiów i odwiedzania domu np. 1/2 tygodnie KASA zapatruje się na kwestię wakacji- jeśli wraca się na dłużej- z ustawy wynika wtedy moim zdaniem każdorazowo obowiązek ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń, płacenia składek, a od 1 października- kolejnych wyrejestrowań.
2014-10-18 10:06:47 178.36.225.* | werty99
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Jakiś czas temu zarejestrowałem się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Obecnie jestem na stażu z up. Moi rodzice posiadają ziemię ok. 3 ha przeliczeniowe. Ja nie opłacałem nigdy składek w KRUSIE za siebie, ale mieszkam razem z rodzicami. Mam teraz takie wątpliwości czy w ogóle mogłem zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?
2014-10-20 11:33:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli owego gospodarstwa nie jesteś współwłaścicielem (np. na skutek darowizny udziału, albo na skutek tego, że wraz z rodzicami nie odziedziczyłeś udziału we współwłasności)- mogłeś. Drugim warunkiem było to, że nie byłeś ubezpieczony w KRUS jako domownik z tyt. pracy w tym gospodarstwie.

Wynika to z art. 2, ust. 1, pkt. 2d) ustawy o promocji zatrudnienia.

Zwracam uwagę na kwestię owego 'domownikowania' tj. jeśli były okresy/będą okresy gdy jednak będziesz stale pomagał w tym gospodarstwie oraz w nim mieszkał lub prowadził z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe- co do zasady będziesz podlegał ub. rolniczemu z mocy ustawy, a to wyklucza posiadanie statusu bezrobotnego, a tym samym i stypendium stażowego.
2014-10-17 21:24:53 178.37.8.* | marvin34
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Mój ojciec posiada gospodarstwo rolne powyżej dwóch hektarów przeliczeniowych, pracuje na umowie o pracę i podlega ubezpieczeniu w Zusie. Moja mama z kolei opłaca składki w Krusie jako domownik. Czy ja jako zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami po ukończeniu szkoły będę podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników? Ponadto jestem zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego u mamy w Krusie.
2014-10-17 21:53:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Mama raczej z tyt. bycia żoną rolnika.
Ty- jeśli masz ukończone 16 lat i stale w gospodarstwie pomagasz oraz zamieszkujesz -spełniasz definicję domownika właśnie i ub. społecznemu podlegasz, powinny być odprowadzane składki za Ciebie.
Sam fakt uczęszczania do szkoły z tego nie zwalnia. Oczywiście w przypadku np. szkoły z internatem, studiów itp. okolicznościach w których w domu/gospodarstwie zjawiasz się tylko na weekendy- nie jest spełniony warunek stałego pomagania w gospodarstwie.
2014-10-14 19:52:36 37.152.18.* | maly81
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam mam taki przypadek że jestem na krusie jako domownik gospodarstwo jest na brata który pracuje legalnie za granicą i opłacał krus teraz się dopatrzyli że ma 2 ubezpieczenia i go wzywają ,czy w takiej sytuacji ja będe mógł zostać na krusie czy musze wziąść w dzierżawe
2014-10-15 13:53:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wzywają do wyjaśnień i zostanie wydana wstecznie decyzja o jego niepodleganiu ub. rolniczemu, będzie nadpłata składek za niego- z dwu powodów- wyjeżdżając zaprzestał prowadzenia dz. rolniczej oraz zaczął podlegać innemu ub. społecznemu.

Miał obowiązek o tym zawiadomić KASĘ w ciągu 14 dni, w celu zmiany decyzji ubezpieczeniowej, która najprawdopodobniej wydana jest dla was wspólnie.

Nie wpływa to formalnie na Twoje podleganie ubezpieczeniom- nadal podlegasz nim jako domownik choć biorąc dokładne brzmienie ustawy nie jesteś osobą bliską rolnikowi, bo brat w rozumieniu ustawy rolnikiem przestał być.

Czy w celu wydania nowej/ wstecznej decyzji KASA zechce ponownie Twojego oświadczenia, że stale w gospodarstwie pracujesz i nie jesteś przez brata zatrudniony.
2014-10-08 11:38:16 94.42.93.* | anulek16
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Mąż posiada pole 4,6 ha. W 2006 roku wzieliśmy ślub. Od 2005 roku mąz pracuje zawodowo. Po slubie nie zglosilismy sie do krus i nie oplacaliśmy za mnie skladek. Ja miedzy czasie studiowałam zaocznie i urodziałam dwójkę dzieci, nigdzie nie pracowałam. A pole odkąd jestem mezatka przez cały czas jest dzierżawione przez mieszkającego niedaleko brata meza, umowa dzierzawy ustna, doplata na brata meza. Ja nie pracowałam nigdy w tym polu, podobnie jak mąż, gdyz nie mamy żadnej hodowli, a nawet maszyn do uprawy, a przede wszystkim mąż nie ma czasu. Jest szansa na to ze anuluja mi moj dług? jak mam to zrobić? Dziekuje z gory za odp.
2014-10-08 12:05:44 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro dług, tj. jak rozumiem decyzja KASY o wstecznym podleganiu ubezpieczeniu i o kwocie zaległości składek. Pozostaje odwołanie do sądu pracy/ub. społecznych i udowadnianie przytoczonych tu faktów zwalniających w rzeczywistości z obowiązku ub. społecznego rolniczego wobec zastosowanego przez KASĘ ustawowego domniemania tego podlegania i braku należnych i terminowych oświadczeń w KASIE w zakresie faktów ubezpieczeniowych- tu nieprowadzenia dz. rolniczej.
2014-09-29 18:14:44 178.182.137.* | et.
Co w przypadku gdy:
1. Jest grunt o pow 1, 07 h w tym działka z zabudowaniami tzw rolno- budowlana gdzie pow. tej działki to ok 40ar.(1, 5 ha przeliczeniowego)
2. Nie prowadzona jest osobiscie żadna działalność rolnicza ( jest pole to jest ale nawet nie ma czym w nim pracować), żadnych zwierząt hodowlanych, żadnych upraw).
Czy w takim przypadku osoba bezrobotna podlega takiemu ubezpieczeniu, którego warunkiem jest prowadzenie działalności rolniczej na własny użytek.?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-10-08 09:05:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Brak dz. rolniczej zwalania z obowiązku rolniczych ub. społecznych, ale wymaga to poinformowania KASY o tym nieprowadzeniu, czasem tego uprawdopodobnieniu/udowodnieniu. Wtedy uzyskuje się decyzję o niepodleganiu, mimo gospodarstwa posiadaniu.

Z tymi powierzchniami nie do końca zrozumiałem- o podleganiu decyduje areał rolny, a nie gospodarstwa całego.
2014-09-23 22:48:25 ander8
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam Mam takie pytanie odnośnie ubezpieczenia w KRUS. Nie mam własnej ziemi ,a jestem ubezpieczony w KRUS pod mama czyli jako domownik. Chciał bym by moja żona była ubezpieczona w krus.Czy jest taka możliwość.Aha tyle tylko że moja żona ma zameldowanie po za miejscowością w której jest gospodarstwo.Dziekuje za odpowiedź.
2014-10-08 09:00:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Żona musi też stać się domownikiem- tj.

1. podjąć stałą pomoc w prowadzeniu tego gospodarstwa rolnego ORAZ
2a) zamieszkać w owym gospodarstwie lub w pobliżu

LUB

2b) wejść do gospodarstwa domowego (mamy) związanego z owym gospodarstwem rolnym- bo niekoniecznie musi to być ta sama lokalizacja- tj. mama mieszka/żyje poza gospodarstwem rolnym, a do jego codziennego prowadzenia dochodzi/dojeżdża.

Nie mówimy o innych rozwiązaniach typu przejęcie gospodarstwa od mamy....i o sytuacji, gdy żona podlega ZUS/mundurówce.

Zameldowanie jest bez znaczenia, ale przecież nadal istnieje obowiązek meldunkowy w miejscu rzeczywistego zamieszkania.
2014-09-19 11:12:48 babinka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [8]
Korzystając z dużej wiedzy odpowiadającego na pyatnia chciałabym zapyatć o taką rzecz.Od kilku lat jestem właściecielem gospodarstwa rolnego które ma powierzchnię 1.50ha i od momentu nabycia byłam w zatrudnieniu,mąż także-miał tylko miesiąc przerwy gdy zawiesił działalność gospodarczą. Pod całe to gospodarstwo była zawarta umowa dzierżawy zanim my je otrzymaliśmy na mocy darowizny. Dzierżawę my także podtrzymaliśmy jednak tylko wydłużyliśmy ją jeszcze o rok. Pierwsza umowa dzierżawy była zarejestrowana w urzędzie gminy...kontynuacji nie rejestrowaliśmy poświadczyliśmy tylko własnoręczność podpisu przy urzędniku. Moje pytanie dotyczy tego iż obecnie posiadam zasiłek dla bezrobotnych a później chciałabym przejść na KRUS. Zastanawia mnie to czy KRUS może podważyć naszą umowę bo dzierżawcą jest brat który faktycznie uprawia to pole i pobiera dotację z tego tytułu. Wiem,że np.na poczet renty umowę się rejestruje w starostwie i dzierżawcą musi być osoba obca, wiem też że starostwo rejestruje umowy tylko w dwóch przypadkach tym powyżej i w drugim gdy dzierżawca chce opłacać sobie krus a mój dzierżawca opłacał krus już dużo wcześniej nawet przed zawarciem dzierżawy z poprzednim właścicielem. Od kiedy jest też obowiązek rejestracji dzierżawy w moim przypadku i czy taki w ogóle jest, bo Pani w starostwie powiedziała, że tylko te dwa przypadki się rejestruje. W podatkach w ug też mi tak odpowiedziano, że nie ma obowiązku rejestracji i nie mam się czym przejmować, bo umowa była,jest w akcie notarialnym wpisana jest pełniona i jest na mocy umowy cywilno-prawnej która jest ważna. Chcę wiedzieć czy gdy pójdę do KRUS będę musiała udowodnić jakoś, że ta umowa istnieje i że rzeczywiście nie uprawiałam z mężem tego gospodarstwa. Czy w moim przypadku to, że dzierżawcą jest brat jest wystarczające czy powinna to być osoba obca.
2014-09-19 11:15:26 babinka
dodam,że to1,50ha przeliczeniowego bo zapomniałam dopisać.
2014-09-21 17:12:24 babinka
Mam jeszcze takie pytanie rozmawiałam z kimś kto pracuje w krus i kazano mi zabrać umowy dzierżawy i zaświadczenie od kiedy dzierżawca pobiera dotacje z arimr i ew. jakies oświadczenie kogoś kto np. widział w polu dzierżawcę przy pracy bądź kombajnisty który zboże kosił na rzecz dzierżawcy.Oczywiście dzierżawca posiada dokumenty potwierdzające przekazanie dotacji na jego konto decyzje o przyznaniu płatności i raporty z kontroli i czy w takim przypadku też dzieje się to przez sąd czy raczej w KRUS wystarczy do stwierdzenia, że dzierżawa rzeczywiście jest pełniona, bo my chcemy ją kontynuować. I zastanawiam się czy wystarczy to aby szybko stwierdzić ten fakt bez sądu.Nie mogę znaleźć żadnego wyroku sądu aby się w piśmie odwołać do takiego przypadku jak mój.
2014-10-08 09:32:08 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Przepraszam za zwłokę, byłem zdecydowanie poza forum.
Najogólniej- jak w większości przypadków w tym wątku.
Chodzi o ustawowe domniemania z art. 38.
Nie bardzo dotarło do mnie co z owym poświadczaniem podpisu. Jeśli doszło do formalnego aneksowania umowy dzierżawy- to spełnia ona warunek bycia zgłoszoną. Jeśli zawarto kolejną- powinna być zgłoszona
Jasno wynika z owego domniemania, że brak tego zgłoszenia w owym drugim przypadku, że dz. rolnicza jest ponownie prowadzona przez właścicieli, a zakończona przez dzierżawcę lub podjęta do spółki. A zwolnienie z KRUS wynika w tym czasie z pobierania zasiłku- co też powinno być zgłoszone.
Czyli jest możliwe wydanie decyzji przez KASĘ o podleganiu ub. rolniczemu np. za ten miesiąc zawieszenia DG, czy okres bez zasiłku dla bezrobotnych. I trzeba będzie uprawdopodabniać, że w rzeczywistości dz. rolnicza nie była prowadzona, na skutek trwającej dzierżawy.

Oczywiście kwestia sądu to kwestia dopiero odwołania się od takiej decyzji.
Lepiej więc tak jak poinformował praktyk- z tak bogatą dokumentacją udać się do KASY i od razu to wyprostować, a na przyszłość pamiętać każdorazowo o 14 dniowym terminie na zgłaszanie zachodzenia wszelkich okoliczności podlegania KRUS czy to rzeczywistego czy domniemanego.

Ps. pokrewieństwo dzierżawcy ma rzeczywiście znaczenie dla kwestii pobierania świadczeń, nie ma znaczenia dla kwestii domniemania, że dzierżawa zgłoszona oznacza brak prowadzenia dz. rolniczej przez właściciela.
2014-10-08 17:10:53 babinka
O poświadczenie podpisu na umowie chodzi o to,że w dniu kiedy spisuje się umowę idzie się do np.urzędu gminy lub notariusza i notariusz poświadcza pieczątką i własnym podpisem,że w tym dniu widział jak dane osoby podpisują się przy nim i zostały one wylegitymowane.Z dokumentów jakie ja posiadam to akt notarialny i wpisane w nim,że od danego dnia trwa umowa dzierżawy której dzierżawcą jest brat,posdiadam umowy dzierżawy poświadczone przez urzędnika,i mogę mieć decyzję o przyznaniu dopłat z arimr na rzecz dzierżawcy z dzierżawy mojego gruntu.
Tylko teraz jeszcze jedna kwestia. Jeżeli ja będę się chciała ubezpieczyć w KRUS jak nie znajdę pracy i skończy mi się zasiłek i to gospodarstwo będzie nadal w dzierżawie,to czy mogę w ogóle się zgłosić do KRUS ubezpieczyć,bo ziemię mam ale oddaną w dzierżawę a nie uprawiam pola i nigdy tego nie robiłam.
2014-10-09 13:27:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Fakt oddania w dzierżawę całego gospodarstwa oznacza nieprowadzenie dz. rolniczej, a więc brak podstaw do ub. na wniosek- takie dobrowolne ub. dotyczy w praktyce rolnika na 1 lub mniej ha przeliczeniowym, okresowy rencista rolniczy, osoba, która przeznaczyła grunt pod zalesienie.

Wiem co znaczy poświadczenie podpisu, nie dotarło do mnie to, kto i na czym potwierdzał podpis w Waszym przypadku- nadal pozostaje kwestia prawna i tego jak KASA to oceni- czy umowa przedłużona/aneksowana jest umową nadal 'zgłoszoną do ewidencji gruntów' jeśli owego aneksowania do tej ewidencji się nie zgłasza, a upłynął pierwotny termin jej obowiązywania.
2014-12-02 20:21:14 37.152.18.* | Agnieszka600
mam taką sytuację mamy z mężem powyżej 2h przeliczeniowe ziemi w tej chwili opłacamy KRUS ,ale ja dostałam umowę zlecenie na grudzień i muszę zawiesić składki poza tym ja w tej chwili nie mieszkam z mężem i chciałabym zrezygnować z KRUSU i zarejestrować się od pierwszego stycznia w urzędzie pracy czy będę mogła?
2014-12-02 21:29:08 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od ubezpieczenia KRUS (po ustaniu zlecenia) można się uwolnić- jeśli rzeczywiście nie pracuje, nie pomaga Pani w tym gospodarstwie rolnym, anie nie mieszka z mężem- a więc nie prowadzi też gospodarstwa domowego z rolnym związanego. Należy to w KASIE zgłosić, uzyskać decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniu. KASA może chcieć poza oświadczeniem również tego udowodnienia.

Natomiast dla kwestii uzyskania statusu bezrobotnej ważne jest to, czy gospodarstwo stanowi własność wspólną małżeńską, czy majątek odrębny męża.
2014-09-08 23:30:54 178.181.200.* | marus
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
witam jak jest z oplata skladki krus jezeli mamay male dzieci 4.5roku i 1 rok
2014-09-09 10:39:56 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jest możliwość złożenia w KASIE wniosku o finansowanie z budżetu państwa składki emerytalno-rentowej za jedno z Was, z tytułu opieki nad dzieckiem. Jest to odpowiednik urlopu wychowawczego. Przysługuje tylko jednemu rodzicowi i to o ile drugi nie ma w tym czasie ZUS-owskiego u. wychowawczego ani zasiłku macierzyńskiego.

Uprawnienie trwa:
- do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,
- do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
2014-09-04 20:43:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Marijel- pyt. z priva. [0]
"...od 13 roku życia mam na siebie przepisane 1,96 ha przeliczeniowego. Obecnie mam 25 lat, skończyłam studia, przez ostatnie 2 lata pobierałam rentę rodzinną z ZUS. Ubezpieczenie społeczne KRUS nie było opłacane, gdyż nie wiedziałam, że mam taki obowiązek.
Nie uprawiam tego pola, nie mieszkam w tym miejscu, ani nie jestem tutaj zameldowana.
Ziemia jest oddana pod dzierżawę, ale nie ma żadnej pisemnej umowy, jedynie ustne. Dopłaty pobieram ja.
Dowiedziałam się ostatnio, że będę musiała opłacić ubezpieczenie wstecz, wraz z odsetkami, w astronomicznej kwocie...

Co mogę zrobić? Wykazać, że nie jestem rolnikiem w rozumieniu ustawy? Czy pisać podanie o zmniejszenie/umorzenie tych zaległych składek?
Dodam, że w czasie nauki byłam ubezpieczona przy mamie w ZUSie, pracowałam sporo na umowy zlecenia, ale nie jestem pewna czy pracodawca odprowadzał składki na ub.społ, wydaje mi się, że nie, z tej racji, że uczyłam się bądź studiowałam".
----
Odp.
Zlecenia w czasie studiów nie były tytułem do ub. społecznych, więc nie 'zwalniały' ze składek KRUS. Zwalniała renta rodzinna z ZUS.

W świetle więc Ustawy o ub. społ. rolników od pełnoletności jesteś rolnikiem, dz. rolniczą prowadzisz, bo istnieje domniemanie w tym zakresie ORAZ brak Twojego oświadczenia- co do zasady do 14 dni od uzyskania pełnoletniości, że dz. rolniczej jednak nie prowadzisz. W konsekwencji składki są należne wraz z odsetkami za okres, w którym nie miałaś prawa do r. rodzinnej.

Tak jak to napisano już w tym wątku, również przy tym pytaniu, od którego wysłałaś wiadomość- należy próbować złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu dz. rolniczej, móc to uprawdopodobnić, udowodnić, mieć świadków, a w razie wydania jednak decyzji Kasy o wstecznym podleganiu ubezpieczeniu- odwołać się do sądu.

Co do rozłożenia na raty, umorzenia itp.- dopiero po wydaniu decyzji Kasy o konkretnych kwotach.
2014-08-30 21:12:51 194.246.98.* | tusia001
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Teściowie przepisali mężowi oraz jego rodzeństwu (1/3 każdemu) pole 6,018ha przeliczeniowego. Nie mieszkamy z teściami (mieszkamy w mieście ponad 60km od pola) i nie uprawiamy tej ziemi. Oboje z mężem zawsze byliśmy ubezpieczeni w ZUS. W tym roku straciłam pracę. Czy będę musiała ubezpieczyć się w KRUS?
2014-09-01 13:28:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, o ile nadal będzie zachowany ten warunek nieprowadzenia dz. rolniczej przez męża, albo jeśli nawet zacznie ją prowadzić, jeśli nadal nie będzie Pani w tym pomagać, ani prowadzić gospodarstwa domowego z owym gospodarstwem rolnym związanego.

Co do obowiązku informacyjnego- jeśli mąż albo ktoś z jego rodzeństwa złożył oświadczenie o jego niepodleganiu KRUS ze względu na ozusowanie, to co do zasady w ciągu 14 dni od utraty pracy przez Panią powinna być też załatwiona kwestia oświadczenia, że i Pani ub. rolniczemu nie podlega, ze względu na nieprowadzenie dz. rolniczej.

Jeśli ma Pani zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe z PUP- to tez zwalania z KRUS.
2014-08-22 10:44:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
deeep90- pyt. z priva. [4]
"[...] kończę studia dzienne, mieszkam z rodzicami (cały czas będąc u nich zameldowanym) i pomagam od dziecka w prowadzeniu gospodarstwa rolnego pow. 1ha przeliczeniowego (mam na to dowody np. w postaci zdjęć pracy w gospodarstwie). Przeczytałem, że domownik może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolnika w wieku od 16 lat. Rodzice do tej pory nie ubezpieczyli mnie jako domownika, podlegam tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS jako osoba ucząca się.

Po skończeniu studiów chciałbym założyć firmę będąc na KRUSie, ale będąc domownikiem od momentu skończenia studiów musiałbym czekać 3 lata, pracując tylko na gospodarstwie bądź na umowie o dzieło.

Czytałem na forum o przypadkach ubezpieczenia za okres wstecz. Czy można ubezpieczyć mnie wstecz jako że od dawna pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym czy kłóci się to z okresem studiów i jest to fizycznie niemożliwe?"


Tak, jest możliwe wsteczne ubezpieczenie a w konsekwencji zapłata zaległych składek + odsetek, jeśli były spełnione przesłanki podlegania ub. rolniczemu z mocy ustawy. Tak jak w przypadku przedawnienia składek- nie jest możliwe objęcie wstecz bardziej niż wynosi/wynosił okres przedawnienia.

By domownik podlegał owemu ubezpieczeniu musi pracować w gospodarstwie stale. Co w przypadku szkoły średniej jak najbardziej jest możliwe, ale studiów- jeśli są stacjonarne na uczelni kilkadziesiąt km od gospodarstwa...nie.

Nie wiem jak w tym konkretnym przypadku było, ale nawet zakładając uzyskanie wstecznego ubezpieczenia objęłoby ono raczej okres przed studiami. Czyli i tak planowana DG musiałaby podlegać ub. ZUS, bo ta 'na krusie' wymaga min. 3 lat ciągłych podlegania ub. rolniczemu do dnia rozpoczęcia DG.

Objęcie wstecz więc bardziej ma w tym przypadku sens ze względu na legalizm i kwestię wydłużenia posiadanego stażu ubezpieczeniowego.

Dowody w postaci np. zeznań świadków, oświadczeń rodziców itp. jak najbardziej się przydadzą.
2014-08-22 12:19:46 deeep90
A co jeśli studia te są studiami na Uniwersytecie Rolniczym a gospodarstwo rolne znajduje się zaraz pod Krakowem? Do szkoły średniej również dojeżdżałem do Krakowa więc czasowo obecność moja w gospodarstwie była podobna, nawet w okresie studiów częściej tu przebywałem, zwłaszcza latem gdy jest najwięcej prac w gospodarstwie.

Pojawiło mi się za to jeszcze jedno pytanie a propos umów zlecenia, które podpisywałem w okresie studiów. Jako studentowi zleceniodawca nie mógł odprowadzać składek do ZUS. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie w KRUS a umowy zlecenia to czytałem, że podpisując umowę zlecenia podlegając obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS i nie mając statusu studenta wyłącza się wtedy ubezpieczenie w KRUS bo istnieje pierwszeństwo składek ZUS nad KRUS. Czy podpisane umowy zlecenia w okresie studiów mogą wpłynąć na przerwanie trzyletniego okresu w KRUS potrzebnego do założenia DG i opłacania później składek w KRUS? Przypominam, że jako studentowi nie były mi odprowadzane składki do ZUS. Czy samo podpisanie umowy zlecenia nie wyłącza jednoczesnej możliwości pracy w gospodarstwie rolnym?


Btw. bardzo dziękuję za poprzednią odpowiedź! Za bezinteresowną pomoc pozdrawiam i życzę dobrego zdrowia! :)
2014-08-22 12:38:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ze zleceniem studenta ( w wieku do 26 lat )w trakcie ub. rolniczego mamy dwa aspekty:
- ubezpieczeniowy- zlecenie takie nie podlega ub. społecznym ZUS, więc NIE przerywa ub. rolniczego (KRUS)
- fizyczno-techniczny- jeśli wykonywanie zlecenia powoduje, że nie ma mowy o stałej pracy w gospodarstwie w tym czasie. Przejaskrawiając- zlecenie polegające na sprzedawaniu ryby smażonej przez 3 miesiące po 12 godzin latem na deptaku w Darłowie przerywa stałość pracy w gospodarstwie rolnym pod Alwernią.....niezależnie od tego, czy jest oskładkowane, czy nie.


I tak podejrzewam, że przy złożeniu teraz wniosku rodzica- rolnika 'głównego' do Kasy o objęcie syna wstecznie ubezpieczeniem jako domownika dojdzie do postępowania wyjaśniającego itd., może decyzji, od której zechcecie się odwoływać do sądu itd.

Co do samych studiów- no więc fizycznie obecność i pomoc w gospodarstwie była możliwa. A jakie są fakty ? Co oświadczycie pod rygorem karnym za podawanie informacji nieprawdziwych Kasie we wniosku.....
2014-08-24 11:02:01 deeep90
Nie było żadnej pracy nad morzem tylko w pobliskim Krakowie, umowa zlecenie na 8h dziennie nie powoduje niemożliwości dbania o zwierzęta gospodarskie przed pracą i po powrocie z niej. Tak czy siak, nie wiem czy będzie sensem bawić się w KRUS później przez całe życie i uważać ciągle by aby z niego nie wypaść... Kto wie co będzie za 5 lat? Muszę to jeszcze rozważyć. Żałuję, że nie ma w Polsce jednego systemu emerytalnego z dużymi preferencjami dla rolników, tylko sztywny podział na ZUS i KRUS. Strasznie krzywdzący jest model, który nie pozwala będąc na KRUSie dorobić sobie np. na umowę zlecenie bo traci się wtedy ciągłość. Motywacje do pracy i do przedsiębiorczości są zabijane w zarodku a potem "nie dziwota", że jest taka bieda na wsi. Pozdrawiam
2014-08-25 13:51:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tylko do czego potrzebna ta ciągłość ubezpieczenia w jednym systemie ? Przecież nowe roczniki (tj. młodsze niż 1948) mogą uzyskać:
- emeryturę z ZUS z uwzględnieniem ( a więc podwyższoną) okresów ub. rolniczego, jeśli był on zbyt krótki, na uzyskanie emerytury rolniczej
- dwie emerytury tj. z obu systemów niezależnie, jeśli staż ub. rolniczego osiągnął w całej historii ubezpieczeniowej wymagany limit minimalny.

Więc owo 'wypadanie' nie stanowi jakiejś bezwzględnej straty. No a uważać trzeba, bo jednak prawo do bycia 'okrusowanym' to jednak w pewnym sensie promocja w stosunku do systemu powszechnego.
2014-07-16 23:40:17 80.109.15.* | ola8806
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, mam pytanie czy będąc na chorobowym, trzeba nadal opłacać składki Krus?
2014-07-21 15:05:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, jeśli mówimy o niezdolności do pracy w czasie ub. społecznego rolniczego, bez względu na to czy jest w tym czasie prawo do zasiłku chorobowego z KRUS, czy nie.
2014-06-26 09:46:38 91.231.122.* | Anna 1008
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Jestem jednym z 6 wspolwlascicieli gruntu o powieszchni 4.5ha wiec moja czesc nieprzekracza 1 ha jeden zewspolwlascicieli ubespieczyl sie i swoja 4os rodzine na krus poniewaz poza wspolwlasnoscia posiada jeszcze 0,5ha. Skladek jednak nie placi od 13lat . Nieustannie dostaje zawiadomienia i upomnienia ze jestem zobowiazana do uregulowania zadluzenia podpisana zostala hipoteka jednak ze nikt nie pytal czy sie na to zgadzaja pozostali wspolwlasciciele, teraz chcemy odstapic od wspolwlasnoscji dlug zatrzumamy ale powstaly do dnia zniesienia wspolwlasnosci zostanie podzieli0nyny po rowno miedzy wszystkich i wychodzi na to ze dluznik ubespieczony ma 13 lat skladek krus ktore zaplaca pozostali wspolwlasciciele jak to mozliwe dla mnie to kompletny apsurd prosze o wypowiedz na ten temat Jak to mozlize ze mozna obciazyc dlugiem osoby nieubespieczone dlugiem jednego ze wspolwlascicieli
do tego jeden moze obciazyc hipoteke bez zgody pozostalych
2014-06-27 11:40:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę zajrzeć na pytanie 'Eli g' z 30 maja w tym wątku.

Solidarność odpowiedzialności wynika z art. 4 i art. 38 ustawy o ub. społ. rolników.

To, że Pani udział jest niższy niż 1 ha przeliczeniowy w świetle ustawy Pani też nie zwalnia z podlegania ub. rolniczemu i opłacania składek. No chyba, że w dz. rolniczej Pani nie uczestniczy, nie spełnia Pani też definicji domownika albo podlega Pani ZUS np. z etatu lub posiada świadczenie ZUS/KRUS (np. renta) i zostało to w Kasie zgłoszone, no chyba, że było wcześniejsze niż uzyskanie udziału we współwłasności gospodarstwa.

Możecie w procesie cywilnym zgłosić roszczenie do owego współwłaściciela o zrefundowanie Wam tego poniesionego kosztu.
2014-06-25 23:34:19 37.7.115.* | alkesandra
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam rozwodzę się z męzem który był ubezpieczony u moich rodziców w Krus jako domownik teraz nie chcę płacic składek a rodzice chcą go z tego wypisać ponieważ już z nami nie mieszka i nie pomaga w gospodarstwie czyli nie spełnia warunków domownika podlegającemu ubezpieczeniu co trzeba zrobić żeby go wyrejestrować sprawa rozwodowa jest w toku z orzeczeniem o jego winie i potrwa jeszcze rok a rodziców ani mnie nie stać żeby opłacać za niego składki
2014-06-27 11:46:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Sprawa rozwodu jest tu kwestią oboczną. Rolnik 'główny' który Was ubezpiecza- matka/ojciec, na którego najprawdopodobniej jest wystawiona zbiorcza ( na 4 osoby ) decyzja ubezpieczeniowa Kasy musi zgłosić oświadczenie do Kasy o zmianie w sytuacji ubezpieczeniowej męża. W związku z tym, że jest...pełnoletni- będzie wymagany jego podpis na tym oświadczeniu, z czym pewnie będą problemy...
2014-06-12 07:22:00 80.108.168.* | ewa1220
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam, mam pytanie czy należy uregulować składki ubezpieczenia KRUS kilka lat wstecz? W 2006 roku zawarłam związek małżeński, mój mąż miał wówczas przepisaną działkę o powierzchni 0,5 ha , natomiast rok później ja drogą darowizny (bez małżonka) nabyłam działkę o powierzchni 0,62 ha. Razem mamy ponad hektar przeliczeniowy. Pani w KRUS oznajmiła, iż chcąc się ubezpieczyć, od momentu nabycia mojej działki muszę uregulować składki czyli jakieś 7 lat wstecz - czy muszę to zrobić? Dodam, iż mąż jest jedynym żywicielem 3 osobowej rodziny, dochód na członka nie przekracza ustawowej kwoty a ponadto z dzieckiem jestem dopisana do ubezpieczenia męża. Czy w związku z tym konieczne jest wyrównanie składek z poprzednich lat??
2014-06-12 10:18:33 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca. To, że sytuacja finansowa w rodzinie jest kiepska nie zwalnia z obowiązku KRUS, tak jak w przypadku przedsiębiorcy dla obowiązku ZUS nie ma znaczenia to, czy do biznesu nie dokłada.

Do ubezpieczenia męża jest Pani wraz z dziećmi dopisana jako członek rodziny jedynie w zakresie ub. zdrowotnego. Bez względu na to, czy w zakresie społecznym maż jest w KRUS czy w ZUS.

Ub. rolnicze to zarówno przywilej (tanie ub. społeczne - w stosunku do ZUS) jak i obowiązek, jeśli spełnione są ustawowe warunki.

Formalnie obowiązek zapłaty zaległych składek jest bez związku z obecną chęcią zgłoszenia do ubezpieczenia. Wraz z uzyskaniem darowizny zaczęła Pani ub. rolniczemu podlegać, powinna Pani w ciągu 14 dni zgłosić się w KRUS. Jeśli mimo darowizny nie podjęła Pani, czy razem jako małżeństwo dz. rolniczej- też należało to zgłosić. Niezależnie od Pani obecnej wizyty w KRUS decyzja wsteczna o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu może być wydana na podstawie własnych ustaleń Kasy (np. w rejestrze gruntów). No chyba, że w tym czasie miała Pani ub. ZUS, albo świadczenie z ZUS/KASY.

Od decyzji takiej można się odwoływać i próbować udowodnić, że dz. rolnicza nie była prowadzona albo innych okoliczności. Decyzję KAsa może wydać na podstawie domniemania zapisanego w ustawie, że posiadacz ziemi rolnej dz. rolniczą prowadzi itd.

Jeśli dz. rolniczą prowadzicie, albo prowadzi tylko mąż, a Pani choć prowadzi gospodarstwo domowe związane z owym gospodarstwem rolnym - czyli w praktyce po prostu w nim mieszka, sprząta, gotuje itp. to NADAL podlega Pani ub. rolniczemu.
2014-06-13 15:20:43 ewa1278
Serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, pozdrawiam
2014-06-11 17:53:30 37.225.24.* | edi619
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
czy jak wydzierżawię ziemie to nie będę musiała płacić krus
2014-06-11 22:30:00 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, o ile:
- po wydzierżawieniu nie zostanie w użytkowaniu 1 ha przeliczeniowy lub więcej,
- dzierżawa będzie udokumentowana- pisemna, zarejestrowana w starostwie
- zgłosi się to- czyli fakt zaprzestania dz. rolniczej w Kasie.
2014-06-02 15:30:10 83.4.44.* | basia471
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Witam. Proszę o radę. Jestem współwłaścicielem ziemi (do 2 ha przeliczeniowych), do końca maja 2014 byłam na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Z tego co wiem od 1 czerwca podlegam ubezpieczeniu w KRUS, ale wiem że od 5 czerwca podejmę pracę. Co w związku z tym, czy powinnam się zgłosić do KRUS-u ?? Czy muszę opłacić składkę za te kilka dnia??
2014-06-02 15:45:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie tak- Ma Pani obowiązek poinformować obecnie* KRUS o zakończeniu ubezpieczenia w ZUS z tyt. stypendium stażowego (powstanie obowiązku KRUS), a następnie* o podjęciu zatrudnienia (zakończenie obowiązku KRUS). I za owe 4 dni zapłacić symboliczne proporcjonalne składki KRUS.

* każdorazowo jest to maksimum 14 dni od zaistnienia zmiany w sytuacji ubezpieczeniowej.

Jeśli działalność rolnicza nie była przez Panią przed 1 czerwca prowadzona i przez owe 4 dni nie jest prowadzona można przy tym zawiadomieniu wskazać na niepodleganie ub. rolniczemu, Kasa może zechcieć na to dowodów.
2014-06-02 15:53:51 83.4.44.* | basia471
Bardzo dziękuję za odpowiedź. A jeśli mogę spytać o te dowody co to mogło by być ?? Jestem współwłaścicielem (nabyte przez spadek)ale działalność rolniczą prowadzi mama
2014-06-02 15:57:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zeznania świadków, lepiej spoza rodziny- sąsiada, sołtysa, zamieszkanie i zameldowanie poza gospodarstwem itp.
2014-06-02 16:00:32 83.4.44.* | basia471
Bardzo dziękuje za odpowiedź
2014-06-01 22:20:30 83.30.247.* | zbigniew-1234
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Proszę o radę. Mam swiadczenie przedemerytalne (63l). I dostaję w spadku 1ha ziemi. W tym momencie tracę zasiłek ,czy nie . I co z KRUS-em czy muszę go płacić
2014-06-02 10:14:11 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE traci Pan prawa do świadczenia, ani nie jest zmniejszana/zawieszana jego wypłata- O ILE nie zostaje przekroczony limit 2 ha przeliczeniowych co wynika z art. 4, ust. 1, pkt. 4 Ustawy o świad. przedemeryt.

Z kolei posiadanie świadczenia zwalnia z obowiązku ub. społecznego KRUS, co wynika z art. 6, pkt. 10c w nawiązaniu do art. 7, ust. 1 (ub. chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe) oraz art. 16, ust. 3 (ub. emerytalno-rentowe) Ustawy o ub. społ. rolników.
2014-05-30 19:56:42 94.240.18.* | Ela g
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [4]
Witam, jestem współwłaścicielką wraz z rodzeństwem 1,20 h.
Siostra bez naszej wiedzy ubezpieczyła w Krus siebie i swego męża a ja otrzymałam decyzję z Krus iż solidarnie mam wspólnie z rodzeństwem płacić składki za szwagra ( art. 4 o ubezpieczeniu społecznym rolników). Nadmieniam, że nie płacę podatków, nie uprawiam ziemi ani nie czerpie z niej korzyści materialnej.
W Krusie uspakajają mnie, że ta decyzja jest tylko do mojej wiadomości i od rodzeństwa nie będą żądać opłaty składek w razie nie płacenia ich przez mojego szwagra. Natomiast decyzja wydana jest na mnie, siostrę i brata ( wszyscy mamy opłacany
zus) oraz na siostrę, która zgłosiła się do ubezpieczenia w Krus i jej męża. Proszę o podpowiedź jak powinnam postąpić aby nie odpowiadać finansowo za nieopłacane składki za siostrę i szwagra.
2014-05-30 22:16:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie uprawia Pani ziemi, nie pomaga w gospodarstwie to nie jest Pani rolnikiem rozumieniu ustawy, a więc nie może być decyzja wystawiona również na Panią no i sama nie może Pani opłacać swoich składek.

Ale w związku z ustawowym domniemaniem, że (współ)posiadacz gospodarstwa dz. rolniczą prowadzi- należałoby Kasę zawiadomić o braku podstaw do uznania za rolnika, uprawdopodobnić to- Kasa może zechcieć zeznań świadków itp.
Dopiero to byłoby podstawą wydania decyzji nie opiewającą na Panią.

Radykalniejszym sposobem byłoby po prostu pozbycie się swego udziału poprzez sprzedaż lub darowiznę. Przy tak małym areale fizyczny podział działki/działek na części tak, by była Pani 100% właścicielem nowoustalonej działki, z własną księgą wieczystą spowodowałby utratę cech gospodarstwa rolnego.
2014-05-31 07:22:45 31.61.129.* | Ela g
Decyzja jest wystawiona na mnie, siostrę , brata a opłata za ubezpieczenie dotyczy drugiej siostry i jej męża ( mają decyzję wystawioną na siebie). Nie rozumiem dlaczego Krus ubezpieczył ich bez naszej wiedzy a współodpowiedzialnymi finansowo za opłacanie za nich składek obciąża nas. W moim przypadku spróbuję odwołać się do sądu bo boję się, że będę odpowiadała ciągle za nich finansowo. W chwili obecnej szybko nie da się podzielić tej działki, ale myślę, że podejmę w tej sprawie jakieś kroki.
2014-05-31 08:57:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie z powodu owego art. 4 Ustawy o ub. społ. rolników.

Gospodarstwo rolne jest potencjalnym tytułem do ubezpieczeń, i za te ubezpieczenia odpowiada rolnik. Przy współwłasności- odpowiedzialność ta jest solidarna. Decyzja o ubezpieczeniu siostry i jej męża wynika z jej wniosku, ale równie dobrze mógł być to Pani wniosek- też dotyczący tylko ich obojga. Do gospodarstwa będą też 'przywiązani' przyszli ubezpieczeni np. domownicy, kolejni małżonkowie itd.
Taka sama odpowiedzialność ciąży też na Pani siostrze w zakresie np. Pani sytuacji- jeśli Pani nie zgłosi się do ubezpieczeń, a spełnia warunki objęcia - brak zgłoszenia obciąża również ją. A brak składek za Panią- również ją.

Identyczną solidarność macie w kwestii podatku rolnego*, i identyczna byłaby w mieście, gdybyście odziedziczyli mieszkanie, kamienicę- w zakresie podatku od nieruchomości.

To trochę tak w sensie prawnym jakbyście byli trzyosobowym małżeństwem- przy braku zaufania należy się ....rozwieść.
* no więc rodzeństwo ponosi podatek 'za Panią'.

Nie znam Pani zamiarów na przyszłość, ustaleń rodzinnych. Jeśli życiowo/zawodowo jest Pani 'w mieście' po prostu należałoby swój udział po prostu rodzeństwu sprzedać albo dokonać zamiany za inny element spadku niezwiązany z gospodarstwem- np. samochód..

Zwracam uwagę też na wspomniane wczoraj domniemanie dotyczące też Pani- warto to z KASĄ wyjaśnić, by nie spotkać się np. za 3 lata z decyzją o zaległych składkach i odsetkach...Która znów znów finansowo obciąży Was troje.
2014-05-29 11:40:48 195.254.156.* | ell197
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Od 1996 roku jestem współwałaścielką 4 hektarów ziemi rolnej. Juz wtedy byłam mężatką, nie zgłosiłam nikogo do krus. Ja sama zapłaciłam tylko za 1 kwartał, zaraz poszłam do pracy i cały czas podlegam zus. Mój mąz będzie likwidował działalność gospodarczą i chcę go ubezpieczyć w krus jako domownika. Czy będę musiała udokumentować wszyskie okresy od 1996 w krus, że był ubezpieczony w zus, jeżeli tak to w jaki sposób, mąż przeważnie prowadził prywatną firmę, jeżeli były luki w ubezpieczeniu zus czy krus zażąda ode mnie zapłaty składki za te okresy i za jaki okres wstecz maksymalnie.
-1 spadek
2014-05-30 10:30:36 195.254.156.* | ell197
Jeżeli się okaże , że np w 2000 roku mąż miał przerwę w ubezpieczeniu w zus czy bedę musiała zapłacić za ten okres składkę do krus czy ulega to przedawnieniu, jeżeli ja męża zgłoszę do krus od 01.06.2014, czy to jest to równoznaczne, że bedę musiała przedstawić od początku 1996 od kiedy posiadam pole, że podlegał innemu ubezpieczeniu i dlatego nie zgłosiłam go do krus? Jeżeli go zgłoszę od 01.06.2014, to od którego roku wstecz krus może zażądać zapłacenia składek.
2014-05-30 10:42:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Napisałem to Pani w tym wątku 22 godziny temu. Bardzo proszę otwierać forum w opcji 'wyświetlaj...w wątkach' i tak też dyskusję kontynuować.
-2 spadek
2014-05-30 11:37:54 195.254.156.* | ell197
Pierwszy raz uczestniczę w jakimś forum i nie za bardzo wiem gdzie jest opcja wyświetlaj, więc za to przepraszam. Jak dla mnie Pani odpowiedź jest zbyt ogólnikowa, zadałam dziś konkretne pytanie o niezapłacone składki i o odpowiedź czy składka z 2000 roku jest przedawniona czy nie , nie rozumiem też Pani odpowiedzi"W praktyce oznacza to, że obecnie składki za 3 kwartał 2014 i nowsze jeszcze się nie przedawniły" przecież one dopiero będą więc jak mogą być już przedawnione?
Po za tym nie rozumiem czy okres przedawnienia to 5 lat czy 10 lat.
Jeżeli posiadam pole od 1996 to od którego roku musiałabym zapłacić
zaległe składki, nie chodzi mi o cytowanie tego co w ustawie tylko o konkretne ,praktyczne, proste wytłumaczenie.
-1 spadek
2014-05-30 11:48:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma co przepraszać. Chodzi po prostu o czytelność zarówno dla pytającego jak i innych użytkowników.

Wybór opcji jest po prawej stronie pod pierwszym wpisem.

Teraz ja przepraszam- oczywiście wczoraj po prostu pojawiła się literówka/czeski błąd. Oczywiście chodziło o rok 2004.

Z przytoczonej zasady wynika, że okres przedawnienia składek jest RÓŻNY, w zależności do tego, kiedy były wymagalne tj. kiedy miały termin płatności. Zdecydowanie 5 lat dotyczy tylko składek wymagalnych po 31 grudnia 2011.

Czyli obecnie Kasa może dochodzić składek za III kwartał 2004 i późniejszych. Starszych już nie.
2014-05-29 12:11:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Mąż ma status małżonka rolnika, a nie domownika. No i w takiej sytuacji tj. ustania ub. ZUS w jego przypadku nie tyle Pani chce, co zgodnie z ustawą musi go zgłosić do ubezpieczeń, chyba że działalność rolnicza w gospodarstwie nie jest prowadzona, albo mąż nie będzie w niej uczestniczył ani nie będzie prowadził gospodarstwa domowego z owym gospodarstwem rolnym związanego.

Okres przedawnienia składek wynosi obecnie ( od 2012 r.) 5 lat, ale jest przepis przejściowy dotyczący składek wcześniejszych:
to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

W praktyce oznacza to, że obecnie składki za 3 kwartał 2014 i nowsze jeszcze się nie przedawniły.

Co do zasady też każdorazowo gdy mąż miał przerwę w ubezpieczeniu ZUS powinno to być zgłaszane w KRUS i składki odprowadzane, ponowne podleganie ZUS- znów zgłaszane.

Historia ubezpieczeniowa męża jest przecież zapisana w ZUS, więc uzyska zaświadczenie, zresztą KRUS sam może o takie informacje wystąpić do Zakładu nawet bez wiedzy ubezpieczonego.
2014-05-28 17:38:15 89.74.252.* | kinia622
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Brat ma gosp.rolne i do tej pory praował na etacie. Prawdopodobnie firma ogłosi upadłość i czy on musi od razu płacić składki w krus? Bo słyszałam że rozwiązanie umowy nastapi z winy pracodawcy to przez jakiś czas moze pobierać zasiłek dla bezrobotnych i jest zwolniony z płacenia składek krus!
2014-05-28 22:37:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
TAK- w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (jak również stypendium stażowego) podlega się ub. emerytalno-rentowemu z tego tytułu w ZUS, a więc tak jak w czasie pracy na etacie- zwalnia to z podlegania ub. społecznym rolników.

ALE- jeśli gospodarstwo brata przekracza 2 ha przeliczeniowe - nie może się zarejestrować w PUP, a więc i uzyskać zasiłku.

NO i nie wiadomo, czy jeśli areału nie przekracza, czy spełnia warunek uzyskania zasiłku. Chodzi o to, czy w czasie 18 miesięcy przed rejestracją będzie łącznie w ubezpieczeniu społecznym ZUS od płacy przynajmniej minimalnej. Chodzi o składki na Fundusz Pracy.

To, z czyjej winy/w jakich okolicznościach traci się pracę nie warunkuje prawa do zasiłku, wpływa to jedynie na czas jego pobierania i to, kiedy po rejestracji się go uzyska.
2014-05-29 22:53:23 89.74.252.* | kinia622
Bardzo dziękuję za odpowiedz!
Pozdrawiam
2014-05-25 16:13:53 94.72.127.* | grazia59
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Proszę rozjaśnić mi , co mam zrobić .
Mamy z mężem gosp.rolne 1,2 ha fiz. i 1,55 przelicz. Ja jestem w ZUS , mąż jest ubezpieczony w KRUS . Mieszkamy w innej miejscowości . Mąż dojeżdżał do gosp. rolnego .Od 1,5 roku mąż przebywał na zasiłku chor. , a ostatnio nawet na turnusie rehabilit. Starał się też o rentę ,ale jej nie otrzymał . Ze względu na stan zdrowia i uciążliwość dojazdów ,mąż nie chce dalej pracować w gosp. rolnym . Zresztą i tak od pewnego czasu w pracach polowych pomaga nam sąsiad . Przez ostatnie 2 lata pobierał nawet dopłaty na jedną z działek . . Czy jak teraz wydzierżawię(z rejestracją w powiecie), sąsiadowi działkę 1 ha , będę mogła wyrejestrować męża z KRUS ? Jeżeli tak , to czy mam to zgłaszać go gminy ? Mnie zostaje 0,2 ha z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Chodzi o podatek rolny .Męża chcę ubezpieczyć zdrowotnie przy mnie.
2014-05-25 20:17:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Tak mały areał i faktyczne zaprzestanie działalności "uwolni" od obowiązku KRUS. Zgłoszenie w gminie w kwestii podatku rolnego właśnie, czy ewentualnej zmiany w zakresie podatku od nieruchomości np. za budynek gospodarczy, jeśli działalności rolniczej przestanie służyć. Fakt zajścia sytuacji mającej wpływ na kwestie ubezpieczenia rolniczego- jak zawsze należy w ciągu 14 dni zgłosić do Kasy i uprawdopodobnić (umowa dzierżawy).

Pozostaje kwestia ub. społecznych męża....
2014-05-25 22:35:11 94.72.127.* | grazia59
Mąż ma ok. 35 lat w ZUS i ok. 3 lat składek w KRUS .
2014-05-25 23:47:17 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Miałem na myśli kwestie bardziej bieżące- w zakresie np. rentowym. Brak orzeczenia o niezdolności do pracy nie jest przecież dożywotni...
2014-05-26 09:30:58 94.72.127.* | grazia59
Mąż ma 60 lat . Po każdej cięższej pracy fizycznej , musi odleżeć kilka dni w łóżku . Lekarz KRUS i komisja twierdzi , że schorzenie rokuje możliwość wyleczenia . Powiedział , że dalej nie będzie się upokarzał
Wydaje mi się , że w tym przypadku , brak orzeczenia jest dożywotni .
Odnośnie pod.rolnego . Przed chwilą Pani z Gminy , poinformowała mnie , że teraz można rozdzielić nakaz płatniczy , tylko jak umowa dzierżawy związana jest z przejściem na świadczenie emerytalne lub rentowe . W innym przypadku , jest sprawą stron , kto będzie opłacał pod.rolny . W zasadzie powinien właściciel .
2014-05-26 23:30:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Więc ma do powszechnego wieku emerytalnego około 7 lat (nie znam konkretnej daty urodzin) i za mały staż na e. częściową w wieku 65 lat. Zatem wiele może się jeszcze w jego stanie zdrowia zmienić. Natomiast brak ubezpieczenia em-rentowego w ZUS czy KRUS prawa do renty z tyt. niezdolności do pracy generalnie za 1,5 roku go pozbawi.

Jednocześnie kwestia ub. chorobowego z myślą o zasiłkach czy kolejnym świadczeniu rehabilitacyjnym. Zmierzam do tego, że warto więc pomyśleć o jakimś tytule do ubezpieczeń społecznych- choćby symbolicznym zleceniu. No chyba, że finansowo na te 7 lat jesteście Pastwo zabezpieczeni......
Podobne wiadomości
Składki ZUS. Od kwietnia przedsiębiorcy zapłacą mniej Składki ZUS. Od kwietnia przedsiębiorcy zapłacą mniej
Przedsiębiorcy odprowadzą mniej za każdego zatrudnionego pracownika.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.