Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiPełna księgowość
2006-12-19 16:54

Pełna księgowość

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


aktualizacja 2010-12-21

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.

 

ZALETY I WADY KSIĄG RACHUNKOWYCH
Zalety Wady
Zapisy na kontach księgowych są dobrym źródłem informacji dla zarządu - przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się z ponoszeniem dość wysokich kosztów obsługi księgowej

Przepisy

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm).

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • - spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • - osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.).
Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.


Rachunkowość firmy obejmuje:

  • - przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  • - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • - okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • - wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • - sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • - poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-11-23 09:47:34 83.24.143.* | Jan Krysiuk
Re: Pełna księgowość [0]
Ile kosztuje program pełnej ksiegowości dla spółek( mała spółka usługowa- finanse) z o.o.
2011-03-24 10:45:59 77.87.216.* | poczatkujaca 1985
Re: Pełna księgowość [5]
a ja mam problem wykształciłam sie odbyłam staż i nie moge znalesc rtatu w księgowości... aby nabyc dalsze doświadczenie.... jej co za kraj.... marzenia żadko sie spełniają nawet dla tak upartych jak ja
2011-07-07 13:43:27 178.37.40.* | tymczasem
Szkoda, ze przy okazji nie nauczyli Ciebie ortografii
2011-04-12 11:36:03 85.219.246.* | everr
nie wiem na jakim kierunku się kształciłaś, ale nad ortografią też warto popracować, bo średnio przekonuje co do Twojej osoby... :)
-2 spadek
2011-11-07 15:26:55 77.87.216.* | poczatkujaca 1985
No niestety wiem że mam problem z ortografią ale miałam tak od zawsze. Może niektórzy uważają że mając nawet "przebadaną i potwierdzoną" dysortografię to lenistwo.
Wiele razy chciałam się nauczyc poprawnej pisowni no ale niestety.
To nie oznacza że z innej dziedziny jestem do niczego!
Moją mocną stroną były zawsze przedmioty ściasłe. Nie jestem alfą i omegą.

Kształciłam sie w kierunkach ekonomicznych nie jestem humanistą.
Zresztą pamiętam w szkole podstawowej miałam koleżznke która nie robiła żadnych błedów ortograficznych w przeciwieństwie do mnie ale jeśli chodzi o resztę to była kompletną nogą.
2011-03-24 11:25:22 Darek0106

Re: Pełna księgowość [0]
a ja mam problem wykształciłam sie odbyłam staż i

A dlaczego niby nie!?
Do Urzędu Miasta i rejestruj biuro rachunkowe albo biuro doradztwa podatkowego. Trochę czytania i masz pieniędzy jak lodu. To jeden z lepszych zawodów. Jak chcesz, to możemy wejść we współpracę. Ja zorganizuje klientów a Ty będziesz prowadzić księgi. Co Ty na to?
2011-11-07 16:01:47 77.87.216.* | poczatkujaca 1985
witam
Dlatego nie ponieważ aby otworzyć własne biuro rachunkowe i świadczyć usługi należy miec certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ja miałabym szanse podejść do egzaminu mając 3 lata doświadczenia w pełnej księgowości, ale własnie nie ma gdzie nabyć tego doświadczenia, w tym tkwi problem.........