Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPrawoDeklaracja VAT-7. Jakie czynności wykazujemy w pozycji 21?
2011-12-19 09:00

Deklaracja VAT-7. Jakie czynności wykazujemy w pozycji 21?

Deklaracja VAT-7. Jakie czynności wykazujemy w pozycji 21?
[fot: Tiago Estima/Dreamstime.com]

Autor: Karolina Gierszewska, ECDDP Sp. z o.o.


Zmieniany wielokrotnie wzór deklaracji VAT-7 powoduje, że podatnicy mają wątpliwości w jakich pozycjach deklaracji wpisywać dokonywaną sprzedaż. Powyższe dotyczy w szczególności pozycji 21 deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

Jak wynika z obowiązujących obecnie objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), w części C przywołanej deklaracji - zatytułowanej rozliczenie podatku należnego- wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja.

Dalsze opisy wyjaśnień wskazują, że w części tej (dokładnie w poz. 21 deklaracji) wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego (dokładnie prawo do obniżenia, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy). W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z powyższego wynika, że podatnicy mają obowiązek wykazać w poz. 21 deklaracji VAT-7 wartości wynikające z wystawianych faktur VAT NP (dokumentujących czynności niepodlegające opodatkowaniu na terytorium Polski) pod warunkiem, że w stosunku do tych czynności przysługuje im prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy podatnikowi w stosunku do czynności udokumentowanych fakturą NP, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (lub wprawdzie prawo to przysługuje, ale podatnik nie posiada dokumentów z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami), wówczas nie ma obowiązku wykazywać wartości wynikających z ww faktury VAT NP w deklaracji VAT-7.

Natomiast gdy podatnikowi, w stosunku do czynności dokumentowanych fakturą NP, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego, wówczas ma on obowiązek wykazać wartości wynikające z wystawionej faktury VAT NP w poz. 21 deklaracji VAT-7.

Przykład nr 1
Spółka A w styczniu 2010 r. wykonała na rzecz niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej posługującego się numerem VAT-DE usługę transportu towarów z terytorium Polski do Holandii. Usługa została wykonana w 16.01.2010 r., Spółka A wystawiła fakturę VAT NP na kwotę 10 tys. zł. W fakturze wskazała, iż podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi transportowej.

Spółka wyżej wymienioną usługę winna wykazać w deklaracji VAT-7, bowiem w sytuacji gdyby dokonywała ją na terytorium Polski, wówczas przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przykład nr 2

Spółka A w styczniu 2010 r. udzieliła spółce matce z Niemiec pożyczkę finansową. Czynność tą Spółka A udokumentowała fakturą VAT NP. W fakturze tej wskazała, iż podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi.

W analizowanym przypadku spółka wyżej wymienione usługi nie powinna wykazać w deklaracji VAT-7, bowiem w sytuacji gdyby dokonywała ją na terytorium Polski, wówczas nie przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Czytaj więcej o rozliczaniu VAT
Deklaracja VAT po terminie nie musi oznaczać kary
O składaniu deklaracji VAT przedsiębiorcy muszą pamiętać sami. Na wezwanie mogą liczyć dopiero wtedy, gdy nie zrobią tego w terminie.
Promocja typu "2+1 gratis". Jakie stawki VAT?
Możliwe jest uznanie, że na gruncie ustawy o VAT dochodzi do jednej dostawy towarów, dla której podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towaru wiodącego.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z VAT?
Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy określony ustawowo limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.


Karolina Gierszewska, ECDDP Sp. z o.o.
Tagi:firma, deklaracja, vat-7
Zobacz więcej:rozliczanie podatku VAT
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe? Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe?
Polskie przepisy nie dają w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI