Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPrawoEkwiwalent za pranie odzieży roboczej
2013-06-16 11:58

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
[fot: Bartosz Krupa/East News]

Autor: Dorota Gaweł, konsultant podatkowy ECDDP


Obowiązek zapewnienia, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnienie odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy i odpylania co do zasady obciąża pracodawcę.

W sytuacji, gdy nie może on zapewnić prania odzieży roboczej, przepisy BHP dopuszczają, aby czynności te wykonywali sami pracownicy, pod warunkiem jednak wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego, w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Stosowne zwolnienie z opodatkowania wypłacanej pracownikowi należności zawiera art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Warunkiem zastosowania zwolnienia z opodatkowania do omawianego świadczenia jest więc to, aby wypłata ekwiwalentu odbywała się na zasadach opisanych w przepisach BHP, a te z kolei wskazują, że jego wysokość powinna odpowiadać wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Z tego wynika więc wniosek, że zwrot kosztów prania odzieży roboczej, nie odpowiadający wydatkom rzeczywistym pracownika, nie będzie korzystał z tej preferencji.

Oznacza to tym samym, że wysokość ekwiwalentu powinna być indywidualnie ustalana przez pracodawcę (np. w oparciu o przedstawiane przez pracownika rachunki z pralni albo oświadczenie o wysokości poniesionych w danym miesiącu kosztów). Mając na uwadze powyższe należy więc stwierdzić, że ryczałtowe określenie wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, pozostające w oderwaniu od faktycznych kosztów ponoszonych przez pracownika, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, każdorazowo bowiem powinno ono odpowiadać realnym wydatkom poniesionym na ten cel.

Na konieczność zwrotu kosztów odpowiadającym wydatkom poniesionym przez pracownika, jako warunku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania, zwracają uwagę także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, jak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10.10.2012 r., sygn. IPPB4/415-574/12-4/JK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. ITPB2/415-1014/12/MU, wskazując jednocześnie, że wysokość ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi może być ustalona także w sposób inny, niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika, np. we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika, określającego wysokość poniesionych na ten cel kosztów.

Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji braku przesłanek zastosowania zwolnienia z opodatkowania do wypłacanego świadczenia, należy zakwalifikować je jako przychód ze stosunku pracy, co oznacza konieczność pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tej należności. Nieuprawnione zastosowanie zwolnienia z opodatkowania będzie się natomiast wiązać z powstaniem odpowiedzialności po stronie pracodawcy jako płatnika oraz samego pracownika (podatnika), obowiązanego do złożenia zeznania rocznego określającego dochód w prawidłowej wysokości.

Czytaj więcej w Money.pl
Nieopłacone faktury? Oto konsekwencje
W przypadku, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą ponad miesiąc, będzie musiał skorygować in plus swoje rozrachunki z fiskusem z tytułu podatku dochodowego.
Jak policzyć terminy podatkowe?
14 dni na odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, 7 dni na wystawienie rachunku to jedne z terminów, jakich czasem muszą dotrzymać podatnicy. Przepisy prawa podatkowego mierzą czas także fiskusowi.
E-faktury w firmie. Pięć powodów, dla których warto je stosować
W wersji elektronicznej wystawianych jest zaledwie 10 proc. wszystkich faktur.


Tagi:podatki, odzież, pralnia
Zobacz więcej:podatki w firmie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Podatek od aut służbowych. Zmiany korzystne dla najbogatszych Podatek od aut służbowych. Zmiany korzystne dla najbogatszych
Prezes dużej firmy może zyskać dzięki niej kilka tysięcy złotych, a szeregowy pracownik nawet stracić.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI